ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Vladimir Galkin

Ta sündis 1888. aastal Valgas. Gümnaasiumi lõpetas Pärnus. 1905. aastal astus vabatahtlikuna ihukaardiväe 6. tragunipolku. Samal aastal saadeti ta õppima Tveri ratsaväekooli, pärast selle lõpetamist 1908. aastal edutati ta kornetiks ja määrati te ...

                                               

Albert Grauen

Albert Grauen oli Eesti sõjaväelane. 1928. aastal asus Lennukoolis lenduriks õppima. Lõpetas 1930. aastal Lennukooli ning kinnitati 31. maist 1930 sõjaväelenduri kutses. Määrati 1. juunist 1930 teenima ÜLD number 1 ülekoosseisuliseks lenduriks. 1 ...

                                               

Valfried Gutmann

Läks Tallinna Poeglaste Gümnaasiumist 21. detsembril 1918 vabatahtlikuna Vabadussõtta, kuid lõpetas 1919. aastal siiski gümnaasiumi. Alates 12. jaanuarist 1919 oli ta Kitsarööpmelisel Soomusrongil nr. 2 rindel. 9. aprillil 1919 saadeti soomusrong ...

                                               

Karl Haas

Lõpetas 1909. aastal Pärnu linnakooli. 8. oktoobril 1913 võeti vene sõjaväkke aega teenima ning 1. veebruarist 1914 määrati motoristina teenima lennuväkke – 4. Siberi õhusõiduroodu XXIII korpuse lennuväesalka. 23. märtsil 1914 viidi koos oma salg ...

                                               

Harry Habel

Harry Habel oli Eesti purilendur ja lendur. Sündis pere kolmest lapsest vanimama Keilas. Lõpetas 1930. aastal Tallinna Reaalkooli. Õppis 1931. aastal Tallinna Õhuasjanduse Ühingu lähetusel koos Richard Tomsoniga Varssavi Lennuklubis harrastuslend ...

                                               

Aleksander Ilves (1900–1987)

Aleksander Ilves oli Eesti sõjaväelane. Teenis Sõjavägede Staabis. Eesti Ohvitseride Kogu Rootsis esimees 1974.

                                               

Hugo Jaanson

Hugo Jaanson oli Eesti sõjaväelane. Ta lõpetas 1912. aastal Narva Gümnaasiumi ja õppis Petrogradi Elektrotehnilises Instituudis õpingud katkestas I maailmasõda. 1923. aastal lõpetas ta Eesti Kaitseväe Lennukooli, kus sai lendur-vaatleja kutse. Tä ...

                                               

Lui Jaanson

Ta õppis Tartu 1. Keskkoolis. Koolipoisina 1948 hakkas ta osalema ALMAVÜ Tallinna Aeroklubi Tartu filiaali purilennu ja langevarjuhüpete kursustel. Kui vanuseliselt jõudis kätte kohustuslik sõjaväeteenistuse aeg Nõukogude Armees, astus õppima Kir ...

                                               

Teodor Kalberg

Teodor Kalberg VR I/3 1892 Päidla – 6. veebruar 1969 Norrköping) oli Eesti sõjaväelane. Ta osales Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas, teenis Õhukaitses ja Teise maailmasõja ajal oli ohvitser Omakaitses.

                                               

Elvy Kalep

Elvy Kalep, kes on välismaal tuntud kui Elvy või Alwine Kalep ja Eestis Alviine-Johanna Kaalep, oli Eesti esimene naislendur, kes sooritas vajalikud eksamid Saksamaal ja sai kutselise lenduri diplomi. Peale piloodiameti oli ta kunstnik, disainer ...

                                               

Johannes Kant

Lõpetas 29. augustil 1927 Sõjakooli ning määrati teenima 2. Soomusrongi Rügementi. 1. oktoobrist 1928 viidi üle Lennuväerügementi ning asus õppima Lennukoolis. Lõpetas Lennukooli 1930. aastal ning kinnitati sõjaväelenduri kutses. Määrati teenima ...

                                               

Ülo Keedus

Ülo Keedus hakkas langevarjuhüppeid tegema 1946. aastal. Järgmisel aastal astus esimestele sõjajärgsetele mootorlendurite kursustele, mille lõpetas 1948. aastal. Ta tuli aastatel 1957 ja 1960 purilennus Eesti meistriks. Kokku sooritas ta 921 lang ...

                                               

Harald Kirsipuu

Harald Kirsipuu oli Eesti sõjaväelane. 1925. aastal lõpetas Tallinnas oma isa asutatud Jaan Kirsipuu Ühisgümnaasiumi ning asus samal aastal Tartu Ülikoolis õigusteadust õppima. 1926. aastal astus Sõjakooli ohvitseride jalaväe kursusele, mille lõp ...

                                               

August Kitsapea

Lõpetas Tallinna Tehnikumi eeltehnikumis III aasta esimese semestri, mis vastas keskkooli 6. klassile. Asus 7. septembril 1921 Sõjakooli õppima. Lõpetas selle 1924. aastal ja ülendati nooremleitnandiks. Asus teenima Lennuväerügementi. Õppis lennu ...

                                               

Hans Kitvel

Hans Kitvel õppis kuni 1917. a. Tallinnas Aleksandri Gümnaasiumis, seejärel Tallinna Poeglaste Gümnaasiumis, kus lõpetas seitsmenda klassi. Astus Kaitseliitu ning sõitis 24.11.1918 81-liikmelise kooliõpilastest vabatahtlike salgaga Narva, kus osa ...

                                               

Roman Kuul

Roman Kuul sündis Tallinnas mereväe üleajateenija perekonnas. Tema isa töötas "Russalka" mälestussamba valvurina. Töötas Tallinna Laevaühisuses mehaanikuna ja elektrijaamas montöörina. Lõpetas Tallinna Peetri reaalkooli. Astus 19. märtsil 1916 va ...

                                               

William Laanekõrb

William Laanekõrb lõpetas 1928. aastal Tallinna Reaalkooli, läbis seejärel sõjaväeteenistuse ning asus tööle AS-i J. Puhk & Pojad, algul ametnikuna ja hiljem Tallinna osakonna juhatajana. Alates 1936. aastast oli ta Eesti Avio asjaajaja, hiljem p ...

                                               

Illar Link

Illar Link oli eesti purilendur ja mäesuusataja, 1965–1979 lendur-instruktor. Ta lõpetas aastal 1953 Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikumi. Aastatel 1960–1964 õppis ta Tallinna Polütehnilises Instituudis autoteede ja sildade erialal. 1972. aa ...

                                               

August Mae

Lõpetas Jõhvi gümnaasiumis kolm klassi, kuna aga isa pensionile jäi, siis oli ta sunnitud õpinguid jätkama töö kõrvalt. Töötas Jõhvis rahukohtu kantseleis ning õppis selle kõrvalt õhtugümnaasiumis, mille lõpetas 1931. 1931/32. aastal oli Kaitseli ...

                                               

Gustav Matvei

Lõpetas Uuemõisa ministeeriumikooli. 1914. aastal asus sõjaväeteenistusse I lennuroodu Petrogradis. Samal aastal viidi üle Gutujevi saarel asunud merelennukooli. Komandeeriti sealt 1914. aasta detsembris õppima Petrogradi Polütehnikumi juures ava ...

                                               

Remi Milk

Remi Milk oli endine Eesti sõjaväelendur, hiljem metsavend; sõja lõpus ülendati ülemleitnandiks. Kuulus korp! Sakalasse. Ta lõpetas aastal 1938 Tallinna Linna Poeglaste Kommertsgümnaasiumi. Pärast gümnaasiumi lõpetamist ja vastuvõtukatsete edukat ...

                                               

Ernst Muru

Lõpetas 1925. aastal Hugo Treffneri Gümnaasiumi, astus seejärel Sõjakooli, mille lõpetas 1928. aastal ning ülendati nooremleitnandiks. Asus seejärel lennukoolis lenduriks õppima. Lennukooli lõpetamisel määrati lendurina teenima Üksiku Lennuvädivi ...

                                               

Peeter Olt

Esimese maailmasõja puhkedes astus 3. jaanuaril 1915 vabatahtlikuna Vene sõjaväeteenistusse ja kanti Petrogradis asunud 1. lennuroodu nimekirja. Määrati samast päevast Petrogradi Polütehnilise Instituudi juures toimunud lennunduse kursustele. Nen ...

                                               

Eduard Reissaar

Eduard Reissaar lõpetas 1917. aastal Pärnu Eesti Kooliseltsi reaalgümnaasiumis 6. klassi. Asus vabatahtlikuna teenima Vene sõjaväes. Teenis 1. juulist kuni 5. detsembrini 1917 267. jalaväepolgus. Tuli sealt üle Eesti rahvuslikesse väeosadesse nin ...

                                               

Kalju Reitel

Ta õppis aastatel 1934–1936 Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja aastatel 1936–1941 Tapa Gümnaasiumis. Aastatel 1942–1943 õppis ta Tallinna Kujutava ja Rakenduskunsti Koolis, aastatel 1943–1944 vabatahtlikuna Liepājas asunud lennukoolis lendur ...

                                               

Edmund Rokk

Lõpetas Tallinna Poeglaste Kaubanduskooli, teenis seejärel kuni sakslaste tulekuni 1918. aastal Imperaator Peeter Suure Sõjasadama varustusametis kantseleiametnikuna. Detsembris 1918 asus kantseleiametnikuna tööle Eesti Vabariigi siseministeerium ...

                                               

Oivo Soots

Lõpetas Viljandi Maakonna Poeglaste Reaalgümnaasiumi. Asus 1925.a kevadel õppima Sõjakoolis alalisväe ohvitseride kursusel, mille lõpetas 16.06.1927. Teenis 5. Jalaväerügemendis, järgmisel aastal asus õppima lennukoolis. Pärast Lennukooli lõpetam ...

                                               

August Steinberg

August Steinberg lõpetas 1912. aastal Tallinnas Aleksander II 6-klassilise linnakooli. 1915. aasta juunist alates oli mobiliseerituna Vene sõjaväes. Lõpetas 3. Peterhofi lipnikekooli 15. veebruaril 1916. Teenis seejärel Üksiku merebrigaadi 3. pol ...

                                               

Harald Stunde

Harald Stunde oli Eesti lendur. 6. oktoobril 1920 sai temast Ühendkuningriigi Kuningliku Aeroklubi lendur, lenduritunnistus nr 7885. Sama aasta 9. oktoobrist oli ta Eesti sõjaväe lennurühma lendur. 1925. aastal töötas Harald Stunde Aeronaudi pilo ...

                                               

Endel Susi

Endel Heinrich Susi oli Eesti lennuväe lendur ja Teise maailmasõja ajal Suurbritannia lennuväe lendur. 1940. aastal okupeeris Nõukogude Liit Eesti. Uued võimud likvideerisid Eesti sõjaväe, vangistatud leitnant Endel Susi saadeti koos teiste Eesti ...

                                               

Boriss Štšepotjev

Boriss Štšepotjev oli sõjaväelane Venemaal ja Eestis. Ta lõpetas 1912. aastal Narva Linna poeglastegümnaasiumi. Ta astus 1912. aastal kadetina Venemaa Mereväe Korpuse nooremasse spetsialistide klassi. Lõpetas korpuse 1914, ülendati mitšmaniks 6. ...

                                               

Otto Taur

Otto Taur oli eesti lendur, Nõo Reaalgümnaasiumi lennundusklassi ja Tartu Lennukolledži asutajaliige ning üks Eesti rahvusliku lennunduse taasrajaja, Tartu Lennukolledži õppejõud. Omandas keskhariduse Tartus. Mille järel õppis Tartu Elektromehaan ...

                                               

Nikolai Tuiman

Nikolai Tuiman oli Eesti sõjaväelane ja Jehoova tunnistaja. Sai sõjaväelenduri kutse 28. veebruaril 1921. 1934. aastal osales Artur Sirgu põgenemises. Vangistatuna sattus Nikolai vangla raamatukogus mõningatele Rutherfordi raamatutele, mille luge ...

                                               

Aleksander Vernik

Aleksander Vernik oli Eesti sõjaväelane. NKVD arreteeris A.Verniku 14. juunil 1941. Ta mõrvati Norillagi vangilaagris Venemaal.

                                               

Helve Anton

Helve Anton oli eesti geograaf, looduskaitsja ja kodu-uurija. Ta õppis aastatel 1964–1967 Tartu Riiklikus Ülikoolis geograafiat.

                                               

Madis Aruja

1963. aastast töötas looduskaitse ja kalakaitse valdkonnas. Aastatel 1963–1981 töötas Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi Looduskaitse Valitsuses, 1963-1967 vaneminspektor, 1967. aastast Looduskaitse Valitsuse juhataja asetäitj ...

                                               

Vello-Taivo Denks

Vello-Taivo Denks oli Eesti metsaülem, metsaülemate ühingu esimees, looduskaitsja ning Metsaerakonna asutamise algatajaid.

                                               

Jaan Eilart

Jaan Eilart sündis Reegla talus Hans ja Alma Eilarti esimese pojana. Ta õppis Kirna mõisas tegutsenud Kirna Algkoolis, mille lõpetas 1946. aastal. Pärast Türi Keskkooli lõpetamist õppis ta aastatel 1952–1956 Eesti Põllumajanduse Akadeemias metsam ...

                                               

Ain Erik

Ain Erik sündis Pärnumaal Audru metskonna metsaülema peres, lõpetas 1950. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1955. aastal cum laude Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsanduse ja maaparanduse teaduskonna õppima asus ta veel Tartu Riiklikku Ülikooli, kuid ...

                                               

Maie Erik

Maie Erik on looduskaitsja ning Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööline rahvapärimuse kogumise alal. Maie Eriku isa oli politseinik Eesti Vabariigis, mis mõjutas tema haridus- ja töökäiku Nõukogude Eestis. 1946. aastal lõpetas Maie Erik Tartu III Ke ...

                                               

Aveliina Helm

Aveliina Helm on eesti bioloog ja looduskaitseteadlane, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor ning maastike elurikkuse töörühma juht, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees.

                                               

Gregor von Helmersen

Gregor von Helmersen oli baltisaksa geoloog. Ta sai alghariduse Peterburis ja edasi jätkas Tartu gümnaasiumis. Õppis Tartu Ülikoolis 1820–1825 algul aasta õigusteadust ja siis edasi geoloogiat. Korporatsioon Livonia asutajaliige. 1826. aastal oli ...

                                               

Fred Jüssi

1953. aastal lõpetas ta Tallinna 20. Keskkooli. Aastal 1958 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal. Aastatel 1958–1960 töötas Emmastes õpetajana ja 1962–1975 Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumis looduskaitseinspek ...

                                               

Mari Jüssi

Mari Jüssi on eesti keskkonnakaitse spetsialist. Ta on põhjendanud ja aidanud arendada tervislikumat liikuvuse ja transpordi korraldust Eestis.

                                               

August Karu

August Karu oli eesti metsateadlane. Ta õppis aastatel 1929–1934 lõpetas 1939 Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna metsaosakonnas, cand. agr. 1956 "Juurepessu Fones annosus Fr. kahjustuse olenevus mullastikutingimustest ja metsade majandamises ...

                                               

Edgar Kask

Edgar Kask oli eesti looduskaitsja. Ta on kirjutanud rea raamatuid koos oma fotodega soode loodusest. Tema kauaseks lemmikpeatuspaigaks oli Varessaare vana talu Muraka raba servas.

                                               

Priit Kohava

Priit Kohava oli eesti metsakorraldaja ja looduskaitsja. Ta on töötanud Luua Metsanduskoolis tolleaegse nimega Jõgeva Metsamajanduse Tehni­kumis õpetaja ja õppealajuhatajana. Ta on olnud TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi aspirant entomoloogia ...

                                               

Toomas Kokovkin

Toomas Kokovkin on eesti saarte uurija ja kestliku arengu edendaja. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli geograafina ja ta kaitses Leningradi Ülikoolis geograafiakandidaadi kraadi. Ta on Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala eestvedajaid ja eks ...

                                               

Ülle Kukk

Aastal 1960 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli. Aastatel 1960–1962 töötas sealsamas ning ühtlasi ka ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis. Aastatel 1965–1975 oli ENSV TA Tallinna Botaanikaaia teadustöötaja. Pärast seda oli 1976–1996 Eesti M ...

                                               

Rein Kuresoo

Aastatel 1986–1988 töötas TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi botaanikalaboris nooremteadurina. 1989–1991 oli Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumis linnukogude kuraator. Ta on Eestimaa Looduse Fondi asutajaid, 1991–1995 oli sama organisatsiooni juha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →