ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Keemia ajalugu Eestis

Keemia ajalugu Eestis on siinse keemiateaduse, keemiaalase koolituse, keemiatööstuse, keemiaga seotud muude tegevuste ning inimeste ajalugu.

                                               

Kirikukoormised

Kirikukoormised on koormised ja maksud, mis on ette nähtud kiriku ja vaimulike ülalpidamiseks. Eestis pidi talurahvas alates 13. sajandist maksma kirikule loonusmaksu, mille vaimulikud nõudsid osalt ise sisse, aga osalt laekus maks mõisnike kaasa ...

                                               

Maavald

Maavald on Eesti ajalooline maakeelne nimi, mis hääbus laiemast kasutusest 19. sajandil, asendudes alamsaksa laenuga "Eesti". Sõna "maa" tähendab selles seoses eelõige kohalikku, maarahvale kuuluvat. Sarnaselt tähendavad maarahva või kohalikke as ...

                                               

Miiliahi

Miiliahi ehk miiliauk on puusöe saamiseks kasutatav valdavalt maasse kaevatud auk, milles puude põletamisel õhuhapniku ligipääsuta tekib puusüsi. Suurtes kogustes söepõletamine oli algselt tavaks mõisates.

                                               

Nädalategu

Nädalategu oli teoorjuse vorm, mille aeg ja maht nädalas olid fikseeritud, vahel poolaastate kaupa. Nädala-rakmetegu, mille raames saadeti mõisa täisjõus mees koos hobuse või härjapaari ja rakendiga, tekkis Eestis teoorjuse levides 16. sajandil. ...

                                               

Raad

Raad ehk magistraat oli keskajast pärinev kollegiaalne linna võimu-, valitsus-, esindus- ja kohtuorgan. Rae istungite toimumise paika tuntakse raehoone ehk raekojana.

                                               

Raasiku valla ajalookonverents

Raasiku valla ajalookonverentsi korraldamise algatas Ardo Niinre 2013. aastal, kui 12. märtsil toimus Raasiku valla 21. aastapäeva puhul Aruküla rahvamajas Raasiku valla ajaloo- ja tulevikupäev. Selle ürituse esimene osa oli Raasiku valla I ajalo ...

                                               

Raehärra

Pikemalt artiklis Eesti raehärrad 1943–1944 Teise maailmasõja aegse Saksa okupatsiooni ajal aastail 1943–1944 oli raehärra Eestis linnapea nõunik. Olenevalt elanike arvust oli Eesti linnades 8–16 raehärrat.

                                               

Sõbralaat

Sõbralaat on ajalooline sõbrakaubanduse vorm, mida on eestlaste ja soomlaste vahelisel läbikäimisel peetud mõlemal pool Soome lahte üle seitsmesaja aasta. Soome väikesaarte asukad vahetasid sõbrakaubanduse raames kala- ja hülgepüügi saadusi, näit ...

                                               

Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist

"Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist" on aastast 1968 ELUSi ja Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse välja antav teadusajalootemaatikat käsitlev artiklikogumike sari. Alates teisest artiklite kogumikust 2. köitest on igas kogumikus käsitlu ...

                                               

Vaestemaja

Vaestemaja oli hooldusasutus, mis rajati vanasti puudustkannatavatele vanuritele ja teistele töövõimetutele inimestele. Tavaliselt loodi vaestemajad kirikute juures. Eestis oli vaestemajad suurtes linnades – Tallinnas Toompea vaestemaja, 1804. aa ...

                                               

Venemaa eestlased

Pikemalt artiklis Peterburi eestlased Eestimaaga piirneva Peterburi piirkonnaga, kui suurlinna ja kultuurikeskusega olid eestlastele eriti tihedad sidemed. Pärisorjuse tõttu puudus eestlastel võimalus lahkuda iseseisvalt elukohtadest enne 1816. a ...

                                               

Venestamine

Venestamine ehk russifitseerimine on vene keele ja kultuuri pealesurumine teistele rahvastele. Venestamise tulemus võib olla venestumine ehk russifitseerumine. Venestamine oli Venemaa Keisririigi ametlik ja Nõukogude Liidu mitteametlik poliitika, ...

                                               

Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest

Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest on 16. novembril 1988 Eesti NSV Ülemnõukogu otsusega vastu võetud dokument, millega Eesti NSV Ülemnõukogu deklareeris oma seaduste ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil. Ühtlasi võttis Ülemnõukogu vastu sel ...

                                               

Eesti ID-kaart

Eesti ID-kaart on esmane isikut tõendav dokument ehk isikutunnistus Eesti Vabariigis. ID-kaart on kiipkaart, mida antakse välja alates 2002. aastast. ID-kaardiga teostatavad olulisemad elektroonilised toimingud on isikutuvastus ja digitaalallkirj ...

                                               

Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta

Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta oli Vene Ajutise Valitsuse 12. aprillil 1917 vastuvõetud määrus, mis muutis Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piire ning uuendas senist valitsemiskorda Eest ...

                                               

Eesti pass

Eesti kodaniku pass on Eesti kodanikele väljaantav pass, mida saab kasutada reisidokumendina ja Eesti kodakondsuse kinnitamiseks/tõendamiseks. Eesti kodaniku passe väljastab Eesti Politsei- ja Piirivalveameti PPA Kodakondsus- ja Migratsiooniosako ...

                                               

Eesti reisidokumendid

Eesti reisidokumendid on Eesti Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljastavad reisidokumendid Eesti kodanikele ja Eestis elavatele välismaalastele. Eesti kodanike reisidokumendid on järgmised: tagasipöördumistunnistus. meremehe teenistusraamat ID- ...

                                               

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus (1991)

Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus oli Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus, mille kasutuselevõtt otsustati 16. märtsil 1991 Eesti Kongressi IV istungjärgul Tallinnas.Üleminekuaja valitsuse arvates hakkas dokument kehtima Eesti Vabariigi ...

                                               

Eestimaa rüütliõigus

Eestimaa rüütliõigus oli kuuest raamatust koosnev õigustekst, mille kodifitseeris 1650. aastal Tallinna linnusekohtu assessor Philipp Crusius. Dokument omas reaalset seadusjõudu ainult Eestimaa hertsogkonnas, mis hõlmas kogu tänapäeva Põhja-Eesti ...

                                               

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele

Manifest kõigile Eestimaa rahvastele on Eesti Maapäeva Vanematenõukogu koostatud ja 21. veebruaril 1918 vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest. Dokument trükiti esimest korda Eesti Maarahva Liidu Pärnu Maakonna-Komitee esimehe August Jür ...

                                               

Uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat

Uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat valmis Uimastiennetuse valitsuskomisjoni tellimusel 2014. aasta alguses. See dokument on aluseks tegevussuundadele narkootikumide kättesaadavuse piiramisel, tarvitamise vältimisel ja sõltlaste ...

                                               

Comedy Estonia

Comedy Estonia on Eesti komöödiatrupp, mis korraldab nii Eesti kui ka välismaa lavakoomikute esinemisi Eestis. Trupp sündis nelja inimese initsiatiivil, kes korraldasid 2010. aasta kevadiste tudengipäevade jaoks Tartus komöödiafestivali: Louis Ze ...

                                               

Kosmosemutid

Kosmosemutid on Alar Pikkoraineni koomiks, mis ilmub 1994. aastast Eesti Ekspressis. Koomiksi tegelased on kaks eakat vanatädi Marta ja Juula, kelle sõber on vares. Koomiksi sisu kajastab muu hulgas päevakajalisi teemasid. Koomiksi sageli korduva ...

                                               

T1 vaateratas

T1 vaateratas on 2019. aasta 11. aprillist avatud vaateratas T1 Kaubanduskeskuse katusel. T1 vaateratas ulatub merepinnast 120 meetri kõrgusele ning selle läbimõõt on 45 meetrit. Ühe sõidu kolme tiiru kestus on vastavalt 12 minutit ning pool tund ...

                                               

Viru Varietee

MTÜ Viru Varietee on Tallinnas aadressil Liikuri tänav 42-44 registreeeritud varietee. Varietee avati 6. mail 1972 ja tollal tegutses see Viru hotellis. See oli esimene Eesti NSV varietee. Esimest varietee-etendust juhtis Lembit Mark. Varietee es ...

                                               

Eesti piir

Eesti piir on Eesti riigipiir. Eestil on maismaapiir Venemaa Eesti-Venemaa piir ja Lätiga Eesti-Läti piir ning merepiir Soome Eesti-Soome piir ja Rootsiga Eesti-Rootsi piir. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline piir on ühtlasi Euroopa L ...

                                               

Eesti põhikaart

Eesti põhikaart on Maa-ameti koostatav Eestit kattev topograafiline kaart, mis valmib digiversioonis mõõtkavas 1:10 000 ning paberkaardina mõõtkavas 1:20 000. Kaart on Lamberti konformse koonilise projektsiooni Eesti jaoks kohandatud versioonis L ...

                                               

Eesti-Läti piir

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel eksisteeris kuni 16. juunini 1940 rahvusvaheliselt tunnustatud riigipiir, mis oli kindlaks määratud 19. oktoobri 1920. aasta konventsiooniga ja demarkeeritud naturaliseeritud aastail 1921–1922. Eesti ja Lät ...

                                               

Eesti-Venemaa piir

Eesti-Venemaa piir on Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon. Viimase mõõtmise kohaselt on riigipiir Venemaaga 333.7 km, sealjuures 207.5 km maismaal ja jõgedel ning 126.2 km Pihkva, Lämmi- ja Peipsi järvel. Piiri ...

                                               

Kagu-Eesti

Kagu-Eesti on Eesti kaguosa, millele maastikuteaduslikult seisukohalt vastab ligikaudu Kagu-Eesti lavamaa ehk Ugandi lavamaa. Kagu-Eestisse jääb osa Setumaast.

                                               

Kaiu mõhnastik

Kaiu mõhnastik on mõhnastik Jõgeva maakonna idaosas Mustvee vallas. Selle territooriumil paikneb Kääpa maastikukaitseala. Kaiu mõhnastik asub Jõemõisa-Kaiu järvestikust ida pool. See koosneb kahest massiivist pindalaga umbes 9 km², mis ulatuvad K ...

                                               

Lõuna-Eesti

Lõuna-Eesti on Eesti lõunaosa, millele maastikuteaduslikult seisukohalt vastab Lõuna-Eesti maastikuvaldkond, mis hõlmab Eesti kaguosa Sakala kõrgustikust läänes, Vooremaast lõunas kuni Haanja kõrgustikuni kagus. Keeleliselt ja kultuuriliselt mõis ...

                                               

Lääne-Eesti

Lääne-Eesti on Eesti lääneosa, millele maastikuteaduslikult vastab suuresti Lääne-Eesti maastikuvaldkond. Lääne-Eesti hulka arvestatakse ka Soomaa maastikurajoon, mis aga kuulub Vahe-Eesti maastikuvaldkonda. Mõnikord, kui tahetakse täpsemalt määr ...

                                               

Meie maa

Meie maa" on Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaandel Bernard Kangro ja Valev Uibopuu toimetusel neljas köites aastail 1955–1957 Lundis ilmunud koguteos. Raamat annab maakondade kaupa geograafilise ja ajaloolise ülevaate Eestist, nagu ta oli Nõuko ...

                                               

Narva jõe piirkond

Narva jõe piirkond ehk Narva jõe äärsed alad on piirkond Narva jõe kallastel. Narva jõe vasakul kaldal kuulub sellesse piirkonda Ida-Viru maakonna idapoolsem osa, Narva jõe paremal kaldal aga Viru Ingeri vaidlusalune territoorium, mis külgneb Nar ...

                                               

NUTS: EE

NUTS:EE on Eesti territoriaalne liigendussüsteem statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuuri järgi. NUTSi regioonide aluseks olevad Eesti haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad Maa-ametist ning on liigitatud Eurostati kehtestatud NUTS-kl ...

                                               

Põhja-Eesti

Põhja-Eesti on Eesti territooriumi põhjaosa. Maastikuteaduslikult vastab see suuresti Põhja-Eesti maastikuvaldkonnale. See hõlmab ka osa Kõrvemaast, mis jääb Vahe-Eesti maastikuvaldkonda, ja Alutaguse madaliku Ida-Eesti maastikuvaldkonnast. Põhja ...

                                               

Rutka mäed

Rutka mäed on oosistu Lääne-Viru maakonna Kadrina valla ja Harju maakonna Kuusalu valla piiril, Tapa linnast põhja pool. Oosistu jääb Ohepalu looduskaitsealale. See radiaalne oosistu saab alguse Tapa linna lähedalt Valgejõe oru lammilt, ulatudes ...

                                               

Soomaa suurvesi

Soomaa suurvesi on iga-aastane nähtus Soomaa maastikurajoonis. See on Soomaa üks tuntumaid vaatamisväärsusi, mida nimetatakse ka kui viies aastaaeg. Üleujutused tekivad tavaliselt kevaditi äkilise lumesulamise ja jäämineku ajal, kui Sakala kõrgus ...

                                               

Taganurga mõhnastik

Taganurga mõhnastik on mõhnastik Harju maakonnas Anija vallas. Mõhnastik on arvele võetud ürglooduse objektina. Pikkus ida-lääne suunas on üle 3 km ja laius 1.5 km. Koosneb kuplitest, küngastest, vallidest ja platoolaadseist reljeefivormidest, mi ...

                                               

Tartu kliima

Tartu kuulub kliima poolest Sise-Eesti mandrilise kliima piirkonda. Tartu aastatemperatuur on viimasel kümnendil olnud 6.5 °C ja varem 4.9 °C. Aasta keskmine sademehulk on 637 mm.

                                               

Vahe-Eesti

Vahe-Eesti on Eesti maastikuvaldkond, mis jääb Lääne- ja Ida-Eesti maastikuvaldkonna vahele. Vahe-Eesti territooriumi iseloomustab suur soostumus ja kõrge metsastatus. Vahe-Eesti maastikuvaldkond jagatakse kolmeks maastikurajooniks: Kõrvemaa Soom ...

                                               

Eesti elukestva õppe strateegia 2020

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärgiks on kõigile Eesti inimestele pakkuda nende vajadustele ja võimetele vastavaid õpivõimaluste loomist kogu eluaja jooksul, et tagada neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- j ...

                                               

Eesti keele riigieksam

Eesti keele riigieksam on riigieksam eesti keeles. See on Eesti Vabariigis kohustuslik eksam gümnaasiumiastme lõpetamiseks. Eesti keele riigieksamiga tegeleb sihtasutus Innove. Eksamiks on ette nähtud kord, millega soovitakse tagada korrektset ek ...

                                               

Eesti kooli biograafiline leksikon

Eesti kooli biograafiline leksikon on 1998. aastal ilmunud teatmeteos, mis koondab Eesti koolide ja koolieluga seotud isikuid. Raamatu koostas Heino Rannap. Raamatu kirjastas Eesti Entsüklopeediakirjastus. Raamatus on 304 lk.

                                               

Eesti tudengisatelliidi programm

Eesti tudengisatelliidi programm on Tartu Ülikooli üliõpilaste ja õppejõudude poolt 2008. aastal algatatud mitteformaalne haridusprogramm, mille käigus ehitatakse satelliite ning populariseeritakse reaal- ja inseneriteadusi. Programmi projektides ...

                                               

EKool

eKool on Koolitööde AS-i internetipõhine elektroonne õppeinfosüsteem, mis ühendab koolijuhatajaid, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi, lapsevanemaid. Süsteemi tähtsaimaks osaks on klassipäevik, milles on õpetaja poolt sisestatud hinded, tunni s ...

                                               

Eksperimenta!

Eksperimenta! on 2011. aastal alguse saanud rahvusvaheline koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal, mis on mõeldud 14–19 aastastele noortele. Eksperimenta! annab noortele võimaluse kogeda loomeprotsessi ideearendusest ja eksperimenteerimisest teos ...

                                               

Enginaator

Enginaator on üle-eestiline insenerivõistlus, kus osalevad inseneritudengid Eesti kõrgkoolidest. Võistluse käigus lahendavad osalejad kuni neljaliikmeliste meeskondadena inseneriülesandeid. Võistlus koosneb eelvoorust, kus osalejad jaotuvad nelja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →