ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Keemiline aine

Keemiline aine on aine, mille molekulidel on ühesugune koostis ja struktuur või mis koosneb ühe keemilise elemendi vabadest aatomitest. Lihtaine koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest, näiteks dihapnik O 2 ja raud Fe. Liitaine koosneb m ...

                                               

Energia

Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd. Energiaressursside leidmise, ammutamise ja töötlemise ning saadud energia edastamise, salvestamise ja kasutamisega tegeleb energiatehnika. See koos energiama ...

                                               

Eesti Energia

Eesti Energia Aktsiaselts on 1939. aastal asutatud Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Kontsern haldab tervik ...

                                               

Mehaaniline energia

Mehaaniline energia on keha võime teha mehaanilist tööd. Mehaaniline energia on summa keha kulg- ja pöördliikumise kineetilisest energiast ning keha potentsiaalsest energiast välisjõudude väljas. Mehaanilise energia alla ei kuulu aga keha siseene ...

                                               

Keemiline energia

Keemiline energia on energia, mis on talletatud aine keemilisse struktuuri, ja mis võib vabaneda ainete ühinemise- või lagunemisprotsessis sõltuvalt keemilise protsessi tasakaalutingimustest.

                                               

Energia (skulptuur)

1978. aastal tekkis idee kaunistada Balti Soojuselektrijaama esist ja esitati ka vastav tellimus kunstikombinaadile. Skulptuur kavatseti avada 1980. aasta olümpiamängudeks, kuid mitmete takistuste tõttu õnnestus see alles 1982. aastal.

                                               

Eesti Energia Õlitööstus

AS Eesti Energia Õlitööstus on Eesti ettevõte, mis kuulub 100-protsendiliselt Eesti Energiale. 23. jaanuaril 2007 võttis Eesti Energia nõukogu vastu otsuse moodustada Narva elektrijaamadele kuulunud vedelkütuseid tootva õlitehase baasil omaette ä ...

                                               

Energia (kolhoos)

Võsu pioneerilaager – Ants Laigu Metsandus – Hillar Kalvistu Abhaasia puhkebaas – Maasik Ehituse materjaliga varustaja – Aivar Aruja Kastitsehh ja puutöökoda – Edgar Lillemaa Vatku potitööstus Õmblus tsehh – Murakas Võsu baar – Malle Alliksaar Eh ...

                                               

Kineetiline energia

Kineetiline energia on energia. mis on kehal tema liikumise tõttu. Keha kineetiline energia on võrdne tema kiirendamiseks tehtud tööga ning sõltub keha massist ja kiirusest. Kineetilise energia kui füüsikalise suuruse tähis on E k {\displaystyle ...

                                               

Skinest Energia

Skinest Energia AS on Eesti energeetika ettevõte, mis tegeleb taastuvenergia arendamisega. Ta oli loodud 1. novembril 2004 tuuleenergiast elektrienergia tootmise eesmärgiga. See on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liige. Skinest Energia on Esiv ...

                                               

Sinine energia

Sinine energia ehk soolsusgradiendi energia ehk osmootne energia on üks taastuvatest mereenergiaallikatest, mis pärineb merevee ja jõevee soolasisalduse erinevustest. Sinise energia tootmine ei saasta keskkonda ega vabasta süsihappegaasi, samuti ...

                                               

Energia Laenu- ja Hoiuühistu

Energia Laenu- ja Hoiuühistu tegutses aastail 1993–1999 ja oli Energia kolhoosi õigusjärglane. Sellest kujundati omakorda Tulundusühistu Energia Varahoidja, mis pankrotistus kevadel 2014. Energia LHÜ oli piiratud vastutusega tulundusühistu, mis t ...

                                               

Kosmoloogia

Üldrelatiivsusteooria järgi sõltub aegruumi ehitus Universumi ainest. Albert Einstein püüdis seda teooriat kohe kosmoloogias rakendada. Einsteini esimeses kosmoloogilises mudelis 1917 on Universum staatiline, st tema geomeetria on ajast sõltumatu ...

                                               

Budistlik kosmoloogia

Kosmoloogia on maailma staatiline, igavikuline kirjeldus, selle raamistik, struktuur, paigutus, ülesehitus. Mütoloogia seevastu on selle maailma kirjeldamine dünaamiliselt, seal toimuvate lugudena ja müütidena, legendide ja pärimustena, sündmuste ...

                                               

Astronoomia

Astrofüüsikaks nimetatakse tavaliselt astronoomilisi uuringuid, mis on seotud füüsikaga. Tänapäeval on aga valdav osa astronoomiast füüsikaga seotud ning seetõttu astronoomiat ja astrofüüsikat sageli samastatakse.

                                               

Kääne (astronoomia)

Kääne ehk deklinatsioon on astronoomias taevasfääril paikneva punkti koordinaat ekvatoriaalses koordinaatide süsteemis, mis mõõdab kaugust taevaekvaatorist. Teist koordinaati nimetatakse otsetõusuks.

                                               

Astrofüüsika

Astrofüüsika on astronoomia haru, mis tegeleb universumi füüsikaga, sealhulgas taevakehade ning tähtedevahelise keskkonna omaduste uurimisega. Astrofüüsikud rakendavad oma töös tavaliselt mitmeid füüsika harusid nagu mehaanika, elektromagnetism, ...

                                               

Mittenaasja

Mittenaasja ehk anagami on budismis inimene, kes on jõudnud arahandiks saamise ehk õilsa inimese teel kolmandale tasemele ning on vabanenud viiest sansaaras hoidvast köidikust. Mittenaasja virgub lõplikult seal maailmas, kuhu ta uuesti sünnib; in ...

                                               

Minevik

Minevik on aeg, mis eelneb olevikule, või kõik see, mis on ajas möödunud. Sellisena vastandub minevik tulevikule ning erineb olevikust. Minevik on möödunud olevik.

                                               

Loodus

Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese poolt teadlikult tehtud. Looduse hulka kuulub nii orgaaniline ehk elusloodus kui ka anorgaaniline ehk eluta loodus. Looduses olevaid seaduspärasus ...

                                               

Leopold Loodus

Leopold Loodus oli Eesti ja Soome sõjaväelane. Ta lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ta õppis Eesti Vabariigi Sõjakoolis. Alates 1930. aastast teenis ta mereväes. Loodus õppis aastatel 1932-1935 vaheaegadega Soome Meresõjakoolis, 1934. aastal ülen ...

                                               

Metsik loodus (film)

Metsik loodus on 2006. aastal filmistuudios C.O.R.E. valminud Ühendriikide arvutianimatsioon. Joonisfilm kestab 94 minutit. Filmi lavastas Steve Williams ja see esilinastus Eestis 22. septembril 2006.

                                               

Tauno Loodus

1998 Hewlett Packard promootor 1997 OÜ Aleksmar müügiesindaja 2010 Zavod BBDO tegevjuht 2002 Event Masters juhataja 2001 Eesti Olümpiakomitee turundusjuht 1998 Eesti Käsipalliliit peasekretär 2019 Event Masters strateegiajuht

                                               

Mihkel Loodus

Mihkel Loodus on eesti tõlkija ja ajakirjanik. Ta lõpetas 1955. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ning töötas seejärel 1960–1984 ajakirjanikuna Rahva Hääle toimetuses. Aastail 1984–1986 oli ta aja ...

                                               

Loodus (Ralph Waldo Emersoni essee)

Loodus on Ralph Waldo Emersoni kirjutatud essee, mis avaldati trükisena 1836. aastal. Esseega pani Emerson aluse oma transtsendentalistlikule filosoofiale, mis rajaneb ideel looduse tunnetamise täiusest. Transtsendentalism väidab, et loodus on kü ...

                                               

Ürgorg

Ürgorg on "viimasel jääajal" või enne seda tekkinud lai sügav org, mille on uuristanud jääsulamisvesi liustiku serva lähedal. Ürgorge liigitatakse radiaalseteks ürgorgudeks moodustunud liustiku servaga risti ja marginaalseteks ürgorgudeks moodust ...

                                               

Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia

Loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia on lühend kirjeldamaks rühmitatud akadeemilist valdkonda. Akronüümi LTT kasutatakse tavaliselt hariduspoliitikas ning õppekavade ja teadusvaldkondade kirjeldamiseks. LTT valdkond ehk loodus- ja täppistea ...

                                               

Põhjamaade Nõukogu loodus- ja keskkonnaauhind

Põhjamaade Nõukogu loodus- ja keskkonnaauhind on Põhjamaade Nõukogu iga-aastane auhind, mille eesmärk on suurendada loodus- ja keskkonnakaitsetöö tuntust Põhjamaades. See lisandus teistele Põhjamaade Nõukogu auhindadele 1995. aastal. Loodus- ja k ...

                                               

Vladimir Paavel

Vladimir Paavel sündis kooliõpetaja perekonnas. Ta õppis Tallinna Peetri Reaalkoolis ja Riia Peetri Reaalkoolis ning lõpetas aastal 1917 Tartu Reaalkooli. Astus seejärel Petrogradi Teedeinstituuti, sealt Tallinna Tehnikumi, sealt omakorda Karlsru ...

                                               

Linnus

Vanimad teadaolevad kaitserajatised Eestis on olnud asulalinnused, kindlustatud asulaid ümbritsevad vallid. Seesuguste kindlustatud asulate rajamine algas I aastatuhandel e.Kr Vallid tehti mullast, palkidest või kividest. Valdav osa muistsete ees ...

                                               

Pais

Pais on enamasti inimese ehitatud vesiehitis, mille eesmärk on kas veevoolu tõkestada või selle taha vett paisutada ning tekitada energiat sealt läbi voolava vee kaudu. Üldjuhul paikneb pais veekoguga tavaliselt jõega risti. Maailma kõrgeim pais ...

                                               

Tamm (ehitis)

Mitte segi ajada paisuga Tamm on pinnaspaisutaoline vesiehitis, mis võimaldab veekogu voolu suunata või kaitseb veekogu üleujutuste ja lainete või hoovuste purustava toime eest. Tamm võib olla nii inimese ehitatud kui ka looduslik. Ehituselt sarn ...

                                               

Muul

Muul ehk lainemurdja on sadamasse ehitatud tamm, mis kaitseb sadamat või jõe suuet lainetuste ja uhtainete eest. Muul võib olla rajatud nii vette kui ka maa ja mere piirile. Muuli üks külg on mõnikord muudetud kaiks. Kai ongi üsna sarnane ehitis, ...

                                               

Truup

Truup on rajatis, mille abil juhitakse voolavat vett. Truupi võib defineerida nii: truup on mistahes suuruse ja mistahes kujuga kinnise perimeetriga veejuhe. Tavaliselt juhitakse truubiga vesi tee alt läbi. Levinuim truup on teetammi läbiv toru. ...

                                               

Lüüs

Lüüs on rajatis, mille eesmärk on tagada laevatatavus erinevate veetasemetega veekogude või veekogude osade vahel ja vooluhulga reguleerimiseks. Lüüsi kõige iseloomulikum komponent on lüüsikamber, kus toimub veetaseme reguleerimine. Lüüsid asuvad ...

                                               

Prandi jõgi

Prandi jõgi on jõgi Järva maakonnas, Pärnu jõe vasakpoolne lisajõgi. See saab alguse Prandi külas olevast Prandi Allikajärvest ja suubub Pärnu jõkke selle keskjooksu piirkonnas Särevere aleviku lähedal Vilita küla territooriumil. Jõgi on 25 km pi ...

                                               

Akvedukt

Akvedukt ehk sildveejuhe on sillataoline rajatis, mis kannab üht või mitut veekanalit. Akvedukt võib olla ka lahtine, aga on tavaliselt saastumise ja aurumise vältimiseks kaetud. Vanimad teadaolevad niisutuskanalite ja veerennide süsteemid on pär ...

                                               

Lemmjõgi

Lemmjõgi on jõgi Viljandi maakonnas Viljandi ja Põhja-Sakala vallas, Raudna jõe suurim parempoolne lisajõgi. Jõe pikkus on 47.9 km pikk koos lisaharudega 51.2 km, valgla suurus 197 km², langus 89 m ja lang 1.85 m/km. Jõgi saab alguse 108 m kõrgus ...

                                               

Veemajandus

Veemajandus on valdavalt rakendusliku suunaga majandusala, mis tegeleb nii pinna- kui põhjavee uurimise, jaotamise, kasutamise ja kaitsmisega. Samuti tegeleb veemajandus vee kahjuliku või purustava toime eest ehitistele, näiteks sadamatele, veeko ...

                                               

Venno Paalmäe

Venno Paalmäe oli teenistuja poeg. Lõpetas 1954 Tartu 1. Keskkooli, 1959 Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorralduse ja hüdromelioratsiooni teaduskonna, põllumajanduskandidaat 1976, EPA, väitekiri käsitles väljaparanduse planeerimisaluseid. Oli ...

                                               

Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld on linn Saksamaal Alam-Saksi liidumaal Goslari kreisis. Linna pindala on 43.71 km². 31. detsembril 2015 elas seal 15 818 inimest. See paikneb Harzi mägede edelaosas. Clausthal-Zellerfeld oli endise valdade ühenduse Samtgemein ...

                                               

Rohemajandus

Rohemajandus on majandus, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, mis ei põhjusta keskkonnariske ja survet loodusvaradele ja on seega vähese CO 2 -heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus. Kliimamuutus, rahvastik ...

                                               

Vesi

Vesi ehk divesinikmonooksiid ehk vesinikoksiid ehk oksidaan on keemiline ühend molekulaarse valemiga H 2 O. Üks vee molekul koosneb kahest vesiniku ja ühest hapniku aatomist. Vesi on üks kõige levinumatest ainetest nii Maal kui ka universumis: mo ...

                                               

Majandusteaduse mõisteid

- aare - aažio - aažioteooria - abimajand - abitootmine - adraraha - agraarsektor - agraar-tööstuskompleks - agraarühiskond - aheldatud väärtused referentsaasta järgi - ahelindeks - ainetu toode - ajategurimajandus - akreditiiv - aktsepteerimisvä ...

                                               

Veevärk

Veevärk on veevarustusehitiste ja -seadmete kogum, mis on vajalik vee ammutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks ja nõutavate omadustega vee juhtimiseks tarbijani. Sõltuvalt otstarbeks eristatakse olme-, tootmis- ja tuletõrjeveevärki. Linnade elan ...

                                               

Vee kvaliteet

Vee kvaliteet on vee koostise ja omaduste sobivuse aste teatud otstarbeks. Vee kvaliteedi määramiseks tehakse sageli kindlaks vee keemilised, füüsikalised ja bioloogilised omadused ning saadud kvaliteediandmete põhjal otsustatakse selle sobivus m ...

                                               

Maanteetransport

Maanteetransport ehk maanteevedu on reisijate või kauba transportimine maanteedel. Esimesteks maanteetranspordi vahenditeks olid hobused, härjad või koguni inimesed. Järjest kasvava kaubanduse ja tööstusrevolutsiooniga olid paremad teed hädavajal ...

                                               

Päästeamet

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud ...

                                               

Transpordigeograafia

Transpordigeograafia ehk veonduse geograafia on majandusgeograafia haru, mis uurib inimeste, kaupade ja informatsiooni ruumilisi vahekordasid. Konkreetsemalt öeldes transpordi liikide kasutamise võimalusi reisijate, tooraine ja valmistatud kaupad ...

                                               

Õhutransport

Lennutransport ehk lennuveondus on lasti transport õhu teel. Lennutransportdi peamine eelis on kohaletoimetamise kiirus, kuid energiakulu veosekäibe ühiku kohta on näiteks 17 korda suurem kui raudteetranspordi puhul. 2016. aastal lennutati üle ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →