ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Narva kultuur

Narva kultuur ehk Narva etapp oli esimene keraamikat kasutav kiviaja kultuur Eesti alal. Praegu paigutatakse Narva etapp mesoliitikumi lõppu umbes 5200–3900 eKr ehk püügimajanduslikku kiviaega. Varem käsitleti seda neoliitikumi esimese järguna 50 ...

                                               

Eesti Loodus

Eesti Loodus on kord kuus ilmuv populaarteaduslik ajakiri, mille esmanumber anti välja 1933. aastal. Eesti Loodusel on olnud aja jooksul mitu väljaandjat: 1933–1941 Loodusuurijate Selts, 1958–1995 Eesti ENSV Teaduste Akadeemia 1964–2000 ühtlasi E ...

                                               

Eesti loodus

See artikkel räägib Eesti loodusest koos siinse kliima, maastiku ja veestikuga, siinsetest pinnavormidest ning elusloodusest ja ka selle kõige kaitseks tehtavatest pingutustest. Eesti jääb Ida-Euroopa lauskmaale ning on madal ja tasane ala. Maast ...

                                               

Loodus (kirjastus)

Kirjastusühing Loodus oli Tartus aastail 1920–1940 tegutsenud kirjastus. Kirjastusühingu asutasid 1920. aastal zooloog Johannes Piiper, füsioloog Aleksander Audova, keelemees Johannes Voldemar Veski, August Reeben, Jaan Rumma ning kirjastaja Hans ...

                                               

Loodus (täpsustus)

Loodus on kõige laiemas mõttes kogu füüsiline maailm. Loodus on ka erinevate asjade nimeks: Loodus on saareke Lääne-Virumaa rannikul Koolimäe lahes Älvi saarest kirdes. Loodus oli 1997–2006 ilmunud populaarteaduslik loodusalane ajakiri, mille ase ...

                                               

Tarmo Loodus

Tarmo Loodus on Eesti poliitik, pedagoog ja koolijuht. Kuulub erakonda Isamaa. Alates 2004. aastast töötab ta Viljandi Kutseõppekeskuse direktori, õpetaja ja lektorina.

                                               

Rein Loodus

Rein Loodus on Eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas 1950. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1955. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna. Aastast 1961 on ta Ajaloo Instituudis teadur ja aastast 1985 juhtteadur. Ta on muu hulgas uurinud e ...

                                               

Loodus ja Matemaatika

Loodus ja Matemaatika oli aastatel 1959–1975 Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni välja antud alusteadusteteemaline kogumike sari. Kokku ilmus 8 köidet, mille trükiarv jäi vahemikku 600–1000. Kogumiku kolm esimest köidet anti vä ...

                                               

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika-keemiateaduskonna, TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi ja TÜ Tehnoloogiainstituudi ühinemisel. TÜ LOTE teadusfookuses on bioloogia-, füüsik ...

                                               

Loodus (perekonnanimi)

Loodus on perekonnanimi. Perekonnanime Loodus Lodus on pandud Mustjala mõisavallas Mustjala kihelkonnas Saaremaal ja Karaski mõisavallas Kanepi kihelkonnas Võrumaal. Nimede eestistamisel määrati Loodus uueks perekonnanimeks isikuile, kelle pereko ...

                                               

Eesti majandus

Eesti majandus on kõrge sissetulekuga turumajanduslik majandus Euroopa Liidu siseturul. Pärast taasiseseisvumist on Eesti majandusest saanud avatud tänapäevane teenindusmajandus, mille osaks on arenenud tehnoloogiaettevõtted. Ajalooliselt mängis ...

                                               

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on Eesti valitsusasutus, mis teostab riigivõimu majandus- ja sidevaldkonnas. Selle eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi ...

                                               

Eesti NSV majandus

Eesti NSV majandus käsitleb Eesti NSV liiduvabariigi majanduselu. Eraettevõtete tegevus lõpetati Eesti NSVs 1947. aastaks. 1945–1945 toimus maareform, mille käigus jaotati ümber umbes 30 protsenti põllumajanduslikust maast. Pärast maareformi haka ...

                                               

Eesti Omavalitsus

Eesti Omavalitsus oli teise maailmasõja ajal aastail 1941 kuni 1944 Saksa okupatsioonivägede poolt Eestis tsiviilvalitsemise teostamiseks moodustatud valitsus. Pikemalt artiklis Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944

                                               

Sinine majandus

Sinine majandus on majanduskorralduse kontseptsioon, mida levitas Rooma Klubi oma aruandes 2009. aastal. See on looduse toimimisest inspireeritud tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamine majanduses, mis võimaldab katta inimeste põhivajadusi kohap ...

                                               

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus oli aastatel 1908–1940 tegutsenud ettevõte, mis kirjastas ja trükkis perioodilisi väljaandeid ja raamatuid. 1908. aastal, kui Päevalehe seisukord halvenes, asutati Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus. Asutamiskoosoleku ...

                                               

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool on Tartus asuv avalik-õiguslik ülikool. Maaülikoolil ei ole teaduskondi. Struktuuri moodustavad Tartu Tehnikakolledž ja 5 instituuti, mis on uurimistööpõhised, õppetöö on aga korraldatud instituutideüleselt instituutide piire ran ...

                                               

Põhjamaade majandus

Põhjamaade majandus koosneb Rootsi, Taani, Norra, Soome ja Islandi majandustest ning seda iseloomustab kõrge arengutase, avatus ja väliskaubanduse suur osatähtsus. Põhjala riikide kiire muutumine vaestest ja põllumajanduslikest maadest moodsateks ...

                                               

Ökoloogiline ökonoomika

Ökoloogiline ökonoomika on teadusharu, mis vaatleb inimkultuuri majandust osana ökosüsteemi protsessidest, milles majandus toimib. Ta uurib majandamist ökoloogilisest vaatekohast lähtudes. Muuhulgas püütakse ökoloogilises ökonoomikas demonstreeri ...

                                               

Sõõrik-majandus

Sõõrik-majandus on majandusteadlase Kate Raworthi loodud kontseptsioon planetaarsete piiride täiendamise kohta sotsiaalsete piiridega, millest allapoole langemine tähendab inimühiskonna jaoks vastuvõetamatute puuduste all kannatamist. Planetaarse ...

                                               

Rahvusvaheline organisatsioon

Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid. Eristatakse kahte liiki rahvusvahelisi organisatsioone: valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid international nongovernmental organiz ...

                                               

Eesti Põllumeeste Keskliit

Eesti Põllumeeste Keskliit oli 1990. aastal asutatud katusorganisatsioon, mis ühendas põllumajandustootjaid, kes tootsid üle 70 % Eesti põllumajandus­toodangust. 8. juunil 2017 ühines Keskliit Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Keskliidu eesmär ...

                                               

Eesti Geoloogia Rahvuskomitee

Eesti Geograafide Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu Eesti kontaktorgan. EGR asutati 1992. EGR osaleb muu hulgas Balti Stratigraafia Assotsiatsiooni tegevuses.

                                               

Eesti Matemaatika Komitee

Eesti Matemaatika Komitee on Rahvusvahelise Matemaatikauniooni Eesti kontaktorgan. EMK asutati 1991. Aastal 2001 sai EMK IMU liikmeks. EMKi ülesanne on muu hulgas esindada Eestit rahvusvahelistel matemaatikaüritustel.

                                               

Helsingi Eesti Maja

Helsingi Eesti Maja on Eesti Maja Soome pealinnas Helsingis. See asub aadressil Sörnäisten rantatie 22. Helsingi Eesti majas tegutsevad Eesti-Soome kultuuri-, haridus-, turismi- ja majandussuhteid korraldavad organisatsioonid. Hoonesse koliti 201 ...

                                               

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on eraõiguslik üle-eestiline mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Kauband ...

                                               

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia

Mitte segi ajada Eesti Kultuurkapitali helikunsti aastapreemiaga Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia on helikunstipreemia, mida annab välja Eesti Kultuurkapital. Preemia asutati 1995. aastal. Helikunsti sihtkapital aastapre ...

                                               

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia

Mitte segi ajada Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri aastapreemiaga Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia on rahvakultuuripreemia, mida annab välja Eesti Kultuurkapital. Preemia asutati 1995. aastal. Rahvakultuuri sihtkapi ...

                                               

Eesti poliitika

Eesti riigi juhtimine toimub vabariigi parlamentaarse esindusdemokraatia raamistikus, kus valitsusjuht on peaminister ja riigipea on president. Seadusandlik võim on antud Eesti parlamendile. Täidesaatvat võimu teostab valitsus, mida juhib peamini ...

                                               

Poliitika

Poliitika on protsess, mille käigus erinevate sotsiaalsete subjektide sihikindla tegevuse tulemusena jõutakse otsusteni, mis määravad neist subjektidest koosnevas sotsiaalses grupis või gruppidevahelistes suhetes kehtivad reeglid. Enamasti peetak ...

                                               

Eesti Kommunist

Eesti Kommunist oli EKP Keskkomitee teoreetiline ja poliitiline kuukiri. Ajakiri asutati aastal 1945 kandis aastani 1952 nime Eesti Bolševik ja avaldas marksismi-leninismi teooria, parteielu, nõukogude töö, aga ka majandusalaseid ning kultuuri kä ...

                                               

Tõejärgne poliitika

Tõejärgne poliitika ehk faktijärgne poliitika ehk tõepõhjata poliitika on poliitiline kultuur, milles avaliku debati käigus apelleeritakse peamiselt avalikkuse emotsioonidele, keskendumata poliitikate tegelikele üksikasjadele, ning väiteid kinnit ...

                                               

Poliitika psühholoogilised alused

"Poliitika psühholoogilised alused" on endise laevakaitsja ja EKRE poliitiku Georg Kirsbergi 2014. aastal ilmunud raamat, milles ta kirjeldab oma teooriat poliitika, kultuuri ja usundi psühholoogiliste aluste kohta. Autor võrdleb Eesti sõjaväe ko ...

                                               

Eesti Vabariigi ministeeriumid

Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid. Eesti Vabariigi ministeeriumid ja kontaktandmed:

                                               

Eesti Demokraatia Uuendamine

Eesti Demokraatia Uuendamine oli aastatel 2005–2011 tegutsenud avalik, sõltumatu ja erapooletu kodanikualgatus, mis tekkis seoses Tõive Kivikase üleskutsega poliitikute eetikakoodeksi sisseseadmiseks. Algatus oli suunatud kodanike aktiviseerimise ...

                                               

Eesti NSV Välisministeerium

Eesti NSV Välisministeerium oli Eesti NSV välissuhtlusametkond aastatel 1946–1990. Eesti NSV Välisministeerium andis välja noote, korraldas Eesti NSV-d külastavate välisdelegatsioonide vastuvõtmist, pidas kirjavahetust välismaiste asutuste ja isi ...

                                               

Eesti mõttelugu

"Eesti mõttelugu" on kirjastuse Ilmamaa alates 1995. aastast välja antav raamatusari. Sarja peatoimetaja ja kirjastaja on Hando Runnel. Sari koondab ja avaldab kirjastuse hinnangul väärtuslikumat osa eesti mõttevarast läbi aegade. Igal aastal üri ...

                                               

Eesti Õpilasesinduste Liit

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. Liit asutati 18. oktoobril 1998 Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduna. 2006. aasta aprillis otsustati nimi muuta Eesti ...

                                               

Eesti Komitee (Stockholm)

Eesti Komitee on 26. märtsil 1944 Stockholmis 70 eestlase poolt asutatud väliseestlaste pagulasorganisatsioon. Esimene Nõukogude okupatsioonist tingitud eestlaste välisorganisatsioon. Sellest kujunes ligi 200 liikmesorganisatsiooniga Eesti eriala ...

                                               

Eesti NSV

Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, lühendid Eesti NSV ja ENSV, oli NSV Liidu 1. järgu haldusüksus okupeeritud Eestis. Piirnes põhjas üle Soome lahe Soome Vabariigiga, läänes üle Läänemere Rootsi Kuningriigiga, lõunas Läti NSV-ga ja idas Vene ...

                                               

Religioon Eestis

Ajalooliselt protestantlik Eesti on maailma kõige uskmatum riik, kus usku peab elutähtsaks vaid 14% elanikest. Usklike enamuse moodustavad õigeusklikud ja luterlased. Eesti siseministeeriumi usuasjade osakonna nõuniku Ringo Ringvee sõnul pole Ees ...

                                               

Teaduse ja religiooni kolleegium

Teaduse ja religiooni kolleegium on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juurde asutatud teadlaste ühendus, mis tegeleb teaduse ja religiooni kokkupuutepunktide uurimisega. Kolleegium on asutatud 27. veebruaril 2002, selle asutaja ja juhataja on profess ...

                                               

Ringo Ringvee

1986–1991 õppis Ringvee EELK Usuteaduse Instituudis, 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituudis ja 1990–1998 Helsingi Ülikoolis. 1998. aastal kaitses ta Helsingi Ülikoolis magistriväitekirja "Marcus Garveys Discourse in the History of the Rastafari Mo ...

                                               

Usk

Usk on tunne, veendumus või uskumus, et midagi on õige või tegelik. Erinevalt uskumusest eeldab usk tavaliselt mõne õpetava süsteemi olemasolu, millele tahetakse olla lojaalne ka ilma mõistliku seletuseta. Usk teisesse inimesse või asjasse sisald ...

                                               

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu on Eesti info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus. Ajalooliselt on Eesti Rahvusraamatukogu eri nimede all ja eri funktsioonides tegutsenud alates 1918. aastast. Tänapäevase Eesti Rahvusraamatukogu põhiülesanded on vastav ...

                                               

Usund

Usund on laiemas mõttes religiooni sünonüüm. Kitsamas mõttes on usund religioosne süsteem, mis on omane teatud rahvusele, kultuurile või sotsiaalsele rühmale.

                                               

Rahvusreligioon

Rahvusreligioon ehk rahvuslik religioon ehk rahvususund on ühele rahvale, kultuurile või keelele omane usund. Erinevate rahvaste usundid erinevad omavahel suuresti. On rahvusreligioone oma väljakujunenud pühakirjadega, liturgikaga ja vaimulikkonn ...

                                               

Religioosne ideoloogia

Religioosne ideoloogia on sarnase elulaadi, käitumise, väärtussüsteemi, müütide või uskumuste süsteemi propaganda. Nagu kõik ideoloogiad üritatakse ka religioosset ideoloogiat asetada inimeste teadlike valikute aluseks kõigil tähtsamatel ühiskonn ...

                                               

Vähemusrahvus

Vähemusrahvus ehk rahvusvähemus on rahvusgrupp, kes erineb riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu või kultuurilise omapära poolest. Paljudes riikides on vähemusrahvuste kaitseks eraldi tingimused. Euroopa Nõukogu liikmesriigid, sealhu ...

                                               

Maailmapilt

Maailmapilt on maailmavaateliste teadmiste süsteem, mille abil inimene tunnetab ennast ümbritsevat maailma ja näeb tegelikkust. Erinevatel ajastutel ja kultuuridel võib olla erinev iseloomulik maailmapilt. Tänapäeval on tähtis teaduslik maailmapi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →