ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Vana-Pärnu

Asutatud hiljemalt 1251 Saare-Lääne piiskopkonna pealinnana Heinrich I poolt. Vana-Pärnu hävitati 2. veebruaril 1263 žemaitide poolt, Žemaitija valitseja vürst Treniota juhtimisel, mille järel pealinn viidi üle Haapsalusse. Taastatud Vana-Pärnule ...

                                               

Vasallilinnus

Velise vasallilinnus Virtsu vasallilinnus Kullamaa vasallilinnus Kasti vasallilinnus Vigala vasallilinnus Kiltsi vasallilinnus Läänemaa

                                               

Vasalliteet

Vasalliteet oli vasallide omavaheliste sõltuvussuhete süsteem keskajal, mille aluseks oli feodaalne hierarhia: kuningalt ehk süseräänilt suurfeodaalidele, kes omakorda jagasid neile läänistatud maad väikefeodaalidele, olles neile kui vasallidele ...

                                               

Viraksaare sootee

Viraksaare sootee asub Paide linnast Prääma–Viraksaare maanteed mööda sõites 4–5 kilomeetri kaugusel paremal pool maanteed Prääma rabas. Viraksaare sootee avastati 1985. aastal, kui freesturbaväljade vahele rajati kuivenduskraave. Arheoloogiliste ...

                                               

Vöörmünder

Vöörmünder oli kõige laiemas tähenduses vananenud nimetus eestkostja kohta. Enamasti tähistati Eestis ja Lätis selle nimetusega ilmikust kirikuametnikku, kes keskajal võis olla nii kirikueestseisja kui ka tolle abilise ülesannetes, uusajal oli ag ...

                                               

Üksjalg

Üksjalad oli talupoegade sotsiaalne grupp kesk- ja varauusaegsel Liivimaal. Üksjalad olid arvatavasti sisekolonistid, kes asusid uusi maid üles harima. Nende arv kahanes aja jooksul, eriti 16. sajandist alates. Saaremaal leidus neid veel ka 18. s ...

                                               

Eesti lähiajalugu

Eesti aladelt mobiliseeriti umbes 100 000 sõjameest, neist hukkus umbes 10 000. Eestlasi hukkus Esimeses maailmasõjas vähe, kuna nad osalesid hajutatult mitmetel rinnetel. Pikemalt artiklis Eesti Esimeses maailmasõjas

                                               

Venemaa luuretegevus Eestis

Venemaa luuretegevus Eestis on ülevaade Venemaa Föderatsiooni välisluure, sõjaväeluure, tehnilise luure ja vastuluureasutuste avalikuks saanud Eesti vastu suunatud teabekogumis- ja mõjutusoperatsioonidest. Luuretegevuses Eesti vastu osalevad: Ven ...

                                               

Venemaa okupatsioon Eestis

Venemaa okupatsioon Eestis oli Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude üksuste viibimine Eesti Vabariigi territooriumil ilma Eesti valitsuse loata rahvusvahelisi lepinguid rikkudes aastail 1991–1995. 1991. aastal pärast Nõukogude Liidu lagunemist Eest ...

                                               

Eesti uusaeg

Eesti uusaeg on Eesti ajaloo periood, mil Eesti alal kujunes eestlaste rahvuslik eneseteadvus ning arenes välja kapitalistlik majandussüsteem. Tartu Ülikooli ajaloo osakonna eesti ajaloo õppetooli praeguse määratluse järgi eelneb Eesti uusajale v ...

                                               

Asehalduskord

Asehalduskord oli Venemaa keisrinna Katariina II ajal aastatel 1775–1795 Venemaa keisririigis kehtinud piirkondlik valitsusvorm, mis tugines Venemaa keisrinna Katariina II poolt ette valmistatud ja Venemaa keisririigis 1775. aastal jõustunud kube ...

                                               

Balti erikord

Balti erikord oli baltisaksa aadli seisuslikel privileegidel põhinev autonoomne omavalitsussüsteem Läänemere-äärsetes provintsides Eestimaal, Liivimaal, Saaremaal ja Kuramaal. Balti erikord hakkas välja kujunema Poola ja Rootsi ajal 1620.–1630. a ...

                                               

Eesti Aleksandrikooli liikumine

Eesti Aleksandrikooli liikumine oli eestlaste ärkamisaja olulisemaid rahvaaktsioone, mille eesmärgiks oli rajada eestikeelne kõrgem õppeasutus, mille kursus vastaks ligilähedaselt kreiskoolile. Aleksandrikooli mõtte algatajaks olid kooliõpetajad ...

                                               

Eesti Maakrediitselts

Eestimaa Aadli Krediitkassa oli aastatel 1802–1940, Tallinnas tegutsenud finantsasutus. Krediidiasutus kandis aastatel 1802–1898 nimetust Eestimaa Aadli Era Laenupank mõne allika järgi ka: Eestimaa Mõisnikkude Maakrediidiselts või Eestimaa Mõisni ...

                                               

Elementaarkool

Elementaarkool oli Eestis 19. sajandil ja linnades kohaliku omavalitsuse poolt ülalpeetud saksakeelne kool, kus eelkõige linnakodanike lastele anti algõpetust. 1880ndatest ja 20. sajandil kuni 1918. aastani olid linnaalgkoolid riiklikult ülalpeet ...

                                               

Foogtikohus

Foogtikohus oli Rakvere, Paide ja Paldiski omavalitsus- ja kohtuasutus kuni 1889. aastani. Pädevuselt olid foogtikohtud põhiliselt kriminaal-, 17.–19. sajandil politsei- ja tsviilkohtud. Foogtikohtu koosseisu kuulusid kohtufoogt ja kaks linnavane ...

                                               

Hellenurme vesiveski

Hellenurme vesiveski on endisaegne Hellenurme mõisa territooriumil asuv vesiveski, mis tänapäeval on kohandatud muuseumiks. Vesiveski on ehitatud 1880. aastatel, sisustus jahu- ja tangutootmismasinad pärineb 1930. aastatest.

                                               

Iggaüks

Iggaüks oli 1802. aastal Eestimaa maapäeva poolt vastu võetud regulatiiv. Regulatiivi kinnitas Venemaa keiser Aleksander I reskriptiga 25. septembrist 1802. Regulatiiviga "Iggaüks.", said talupojad omandiõiguse vallasvarale ja jätkusuutlikul talu ...

                                               

Kihelkonnakohus

Kihelkonnakohus oli 19. sajandil Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kubermangus tegutsenud kohus, mis tegeles talurahva kaebustega ja oli talurahvakohtu üks osa. Kubermangudes olid kihelkonnakohtu võim ja ülesanded erinevad. Eesti aladel tegutses 59 k ...

                                               

Kinnistu

Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus. Kinnistusraamatuseadus § 5 1

                                               

Kitsarööpmeline raudtee Eestis

Kitsarööpmeline raudtee Eestis oli 19. sajandil ja 20. sajandil Eestimaa ja Liivimaa kubermangus ehitatud piirkondlik või tööstusettevõtete majandustegevuseks rajatud kitsarööpmeline raudteetaristu. 19. sajandi lõpus toimus Euroopas ja Venemaa ke ...

                                               

Külakool

Külakool on 17. ja 18. sajandil kihelkonnakeskustest eemal, külas, asunud talurahvakooli nimetus ja 19. ja 20. sajandi alguses luteri usu vallakooli rahvapärane nimetus.

                                               

Mõisapolitsei

Mõisapolitsei oli mõisniku poolt mõisa piirkonnas teostatav politsei- ja kohtuvõim. Tema ülesanne oli avaliku korra kaitsmine. Seda teostas mõisnik ise või voliniku kaudu. Kuni 1866. aastani allusid mõisapolitseile ka vallad. Mõisapolitsei võis m ...

                                               

Nekrut

Nekrut oli ajalooliselt äsja väeteenistusse võetud isik. Põhjasõja ajal võeti nekruteid Eesti-ja Liivimaal talupoegade hulgast Rootsi kuningas Karl XII korraldusega alates 1701. aastast. Igalt 1.5 adramaalt tuli talupoegadel anda ja varustada üks ...

                                               

Palvekirjaaktsioon

Palvekirjaaktsioon oli 19. sajandil levinud talurahvaliikumise vorm, mis avaldus Venemaa keskvalitsusele palvekirjade esitamisena. Aktsiooni eesmärk oli, et Venemaa keskvalitsus pööraks tähelepanu mõisnike omavolile talupoegade suhtes.

                                               

Peterburi patrioodid

Peterburi patrioodid olid 1850ndate lõpust kuni 1870ndateni Peterburis tegutsenud eestlastest haritlaste ühendus. Ühendust juhtis aastast 1862 Johann Köler. Ühendusse kuulusid veel Friedrich Dankmann, Jakob Johnson, Aleksander Jürjev, Philipp Kar ...

                                               

Riia vikaarpiiskopkond

Vene Õigeusu Kiriku Pihkva piiskopkonna Riia vikaarpiiskopkond oli aastatel 1836–1850 eksisteerinud administratiivne üksus Vene Õigeusu Kirikus.

                                               

Riia Õigeusu Peetri-Pauluse Vennaskond

Riia Õigeusu Peetri-Pauluse Vennaskond oli 1867. aastal Riias asutatud õigeusklike vabatahtlik ühendus. Venemaa Keisririigi Balti kubermangudes hakati õigeusu vennaskondi asutama pärast seda kui 1864. aastal kinnitati vennaskondade moodustamise r ...

                                               

Russalka

Russalka oli Venemaa keisririigi mereväe Tšarodeika-klassi kahetorniline monitor-soomuslaev, hiljem ümberklassifitseerituna rannakaitse soomuslaev. Russalka uppus 19. septembril vkj 7. septembril 1893 teel Tallinnast Helsingisse. Hukkus kogu mees ...

                                               

Südametunnistuskohus

Südametunnistuskohus oli asehalduskorra ajal Liivi- ja Eestimaal aastatel 1783−1796 ning Kuramaal aastal 1796 tegutsenud kohus.

                                               

Talude päriseksostmine

Talude päriseksostmine oli 19. ja 20. sajandil Eesti- ja Liivimaa kubermangus nähtus, kus talurahvas ostis seni mõisnikele kuulunud mõisamaad. 1849. aastal võeti vastu uus talurahvaseadus Liivimaa kubermangus, millega mõisate valdused jagati mõis ...

                                               

Usuvahetusliikumine

Usuvahetusliikumine oli 1840. aastatel Liivimaa kubermangus ja 1880. aastatel Eestimaa kubermangu läänepoolsetel aladel aset leidnud sotsiaalne protestiliikumine, mille käigus siirdus märkimisväärne osa nende alade maaelanikkonnast õigeusku. Usuv ...

                                               

Vallaseadus

Vallaseadus ehk vallakogukonnaseadus oli aastatel 1866–1917 Balti kubermangudes kehtinud seadus, mis muu hulgas reglementeeris vallasiseseid mõisnike ja talupoegade vahelisi suhteid. Vallaseaduse koostamise aluseks oli talupoegade kaebused ja pal ...

                                               

Venemaa Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Peakonsistoorium

Venemaa keisririigi Evangeelse Luteri Kiriku Peakonsistoorium oli Venemaa keisririigis 20. juulil 1819 Venemaa keisri Nikolai I poolt Peterburis asutatud Läänemere kubermangude, Soome ja Venemaa luterlike konsistooriumite ja koguduste haldus- ja ...

                                               

Venemaa Keisririigi Siseministeeriumi Politseidepartemang

Venemaa Keisririigi Siseministeeriumi Politseidepartemang oli aastail 1880–1917 Venemaa Keisririigi Venemaa Keisririigi Siseministeeriumi sisejulgeolekut taganud asutus, mille likvideeris 1917. aastal Venemaa Ajutine Valitsus. Siseministeeriumi P ...

                                               

Venestusaeg

Venestusaeg oli 19. sajandi teisel poolel riiklikult toetatud Venemaa Keisririigi sisepoliitline suund, mille eesmärk oli Venemaa Keisririigi etniliste vähemuste enesemääramisõiguste nõudmiste mahasurumine. 19. sajandi teisel poolel oli vene suur ...

                                               

Õpetatud Eesti Selts

Mitte segi ajada 1819 Tartus asutatud Eesti Õpetatud Seltsiga Õpetatud Eesti Selts, lühend ÕES, asutatud 18. jaanuaril 1838, suletud 1950 ja taastatud 1988, on vanim Eesti teadusselts. Õpetatud Eesti Selts on rahvusteaduste esindajaid koondav sel ...

                                               

Ärkamisaeg

Ärkamisaeg oli 19. sajandi keskel alanud eestlaste rahvusliku eneseteadvuse ning tärkava haritlaskonna kujunemise aeg. Rahvusliku liikumise kõrgaega on nimetatud ärkamisajaks. Seda perioodi, 19. sajandi teist poolt, iseloomustavad eelkõige mitmed ...

                                               

Eesti varauusaeg

Eesti varauusaeg on Eesti ajalooperiood, mil Eesti territooriumil leidsid aset olulised muutused, mis asendasid keskaegse riikliku, majandusliku, kultuurilise ja ühiskondliku korralduse uusaegsega. Ajaloo periodiseerimisel tuleb arvestada tõsiasj ...

                                               

Adrakohus

Adrakohus ehk haagikohus oli maapolitseikohus, mis täitis kohapeal nii politsei kui ka madalama astme kohtu ülesandeid ning moodustati Liivimaal 15. sajandi esimesel poolel ja Eestimaal 16. sajandi alguses.

                                               

Adramaarevisjon

Adramaarevisjon oli adramaade loendus, millega määrati kindlaks maavalduse, võimalike tulude ja riigimaksude suurus. Adramaarevisjonide protokollides oli kirjas muu hulgas talude adramaade arv, talupere liikmed, loomade arv, koormiste suurus. Nen ...

                                               

Balti provintsiaalseadustik

Balti provintsiaalseadustik oli 19. sajandil koostatud Eestimaa, Liivimaa, Kuramaa ja Narva seaduste kodifikatsioon. Seadustik puudutas eelkõige aadlikke, vaimulikke ja linnaelanikkke; talupoegi aga peaaegu üldse mitte. Seadustikust kavatseti väl ...

                                               

Eestimaa alammaakohus

Eestimaa alammaakohus oli Eestimaa kubermangu madalama astme seisuslik maa- ja aadlikohtuasutus Eestimaal arvatavasti 1617. aastast kuni ülem- ja alammaakohtu likvideerimiseni Baltimaade 1889. aasta justiitsreformi käigus 9. juulil 1889.

                                               

Eestimaa ülemmaakohus

Eestimaa ülemmaakohus oli kõrgeim seisuslik maa- ja aadlikohtuasutus Eestimaal XII sajandi 1. poolest kuni 20. novembrini 1889.

                                               

Fideikomiss

Fideikomiss on eraõiguslik institutsioon, kus perekonnavara kuulub jagamatult ühe perekonnaliikme valdusse, kelle käsutusõigus on piiratud ja kellel puudub võõrandamisõigus.

                                               

Koerakoonlased

Koerakoonlased, Setumaal pininõnarahvas) olid Liivimaal algselt Opritšnina maakeelseks hüüdnimeks, mis tuli sellest, et opritšnikud kandsid sadulal koerapea ja luua kujutist, kui embleemi, mis sümboliseeris opritšnikute ülesannet välja nuuskida j ...

                                               

Kreisikohus

Kreisikohus ehk maakonnakohus oli aastatel 1817–1889 Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kubermangus tegutsenud talurahvakohus. Eesti alal tegutses Harju-Järva, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa ja Virumaa kreisikohus. Kreisikohtu koosseisus olid ...

                                               

Kõrkküla kivirist

Kõrkküla kivirist on paekivist rist Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Kõrkkülas Tallinna-Narva maantee vasakus ääres. Paekivist raidkirjadega rist püstitati tee äärde, siin 1590. aastal surma saanud vene bojaari Vassili Rosladini mälestuseks.

                                               

Köstrikool

Köstrikool oli 17. sajandi lõpust kuni 19. sajandi alguseni kihelkonnakeskustes kiriku juures tegutsenud eestikeelse talurahvakooli kõige vanem tüüp, kus lapsi õpetas kösterkoolmeister. Köstrikoolide ulatuslikum asutamine algas pärast Rootsi kuni ...

                                               

Liivimaa kindralkuberner

Liivimaa kindralkuberner oli Rootsi kuninga asehaldur Liivimaal, aastatel 1629–1710. Liivimaa kindralkubernerile allusid algselt Liivimaa ja Ingerimaa kubernerid ja 6 asehalduskonda eesotsas Riia, Koknese, Tartu, Narva, Nöteborg, Käkisalmi asehal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →