ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247                                               

Krasnaja Gorka operatsioon

Krasnaja Gorka ehk Ingeri operatsioon oli 1919. aasta oktoobris ja novembris Eesti Vabadussõja ajal toimunud Eesti Rahvaväe 1. diviisi pealetung Krasnaja Gorka fordi vallutamiseks Punaarmee 6. diviisi käest. Operatsiooni eesmärk oli katta Loodear ...

                                               

Eesti Vabadussõja kronoloogia

23. detsember – loodi Eesti Sõjavägede Ülemjuhataja ametikoht, kelleks nimetati polkovnik Johan Laidoner. Ernst Johannes Põdder määrati riigi sisekaitseülemaks. 12. detsember – Tallinna reidile jõudis Briti sõjalaevastik admiral Sir Edwyn Alexand ...

                                               

Landesveer

Landesveer ehk Balti landesveer ehk Balti maakaitse oli Kuramaa ja Liivimaa rüütelkonna korraldatud väekoondis. Landesveer loodi Saksa okupatsioonivägede nõusolekul ja toetusel kaitseks Venemaa enamlaste vastu, kuigi algselt oli selle loomise ees ...

                                               

Landesveeri sõda

Landesveeri sõda ehk Landeswehri sõda oli Eesti Vabadussõja raames 5. juunist 1919 kuni 3. juulini 1919 kestnud sõjaline konflikt Lätis paikneva Saksa väekoondisega, mille koosseisu kuulus ka baltisakslastest koosnev väekoondis Landeswehr.

                                               

Lemsalu ja Roopa lahing

Lemsalu ja Roopa lahing toimus Landesveeri sõja käigus Landeswehri ja Eesti Vabariigi vägede vahel Lemsalu ja Roopa piirkonnas praegusel Läti territooriumil.

                                               

Lennuk (miiniristleja)

Lennuk oli Venemaa keisririigis ehitatud Izjaslav-klassi hävitaja algse nimega Avtroil, mis teenis hiljem Nõukogude Venemaa mereväe Balti laevastikus, Eesti merejõududes ja Peruu mereväes. Seda peetakse läbi aegade tugevaima lahinguvõimega Eesti ...

                                               

Loodearmee

Loodearmee) oli Venemaa kodusõjas ja Eesti Vabadussõjas osalenud endise Venemaa keiserliku armee sõjaväelastest ja vabatahtlikest moodustatud väekoondis. Loodearmee osales juunist 1919 kuni jaanuarini 1920 Ida-Eestis Narvas ja Loode-Venemaal Gatt ...

                                               

Lõunarinne (Eesti Vabadussõda)

Lõunarinne oli lahingutegevuspiirkond Eesti Vabadussõjas Edela-, Kesk-, Lõuna ja Kagu-Eestis, Eesti Rahvaväe, nende liitlasjõudude ja Nõukogude Venemaa Punaarmee ning Saksa Landeswehri väeosade vahel. Lõunarinde tegevus ja kaitsepiirkond oli võrr ...

                                               

Läänerinne (Vene kodusõda)

Läänerinne oli Nõukogude Venemaa Punaarmee ülemjuhataja korraldusel 1918. aasta 12. septembri otsusega 19. septembrist Põhjarinde baasil moodustatud väekoondis Venemaa lääne- ja loodepiirkondade kaitseks Venemaa kodusõjas. Läänerinde staap asus t ...

                                               

Nimed marmortahvlil (film)

"Nimed marmortahvlil" on Eesti sõjafilm, mis põhineb Albert Kivika romaani "Nimed marmortahvlil" ainetel. Film keskendub Eesti Vabadussõjas sõdinud koolipoiste saatusele. Filmi võtted algasid 8. veebruaril 2002 ning kestsid kaks kuud. Film esilin ...

                                               

Nõukogude Läti armee

Nõukogude Läti armee oli Nõukogude Venemaa Punaarmee koosseisus Eesti ja Läti Vabadussõjas moodustatud ning Punaarmeele allunud Läti Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi armeegrupp.

                                               

Operatsioon Valge Mõõk

Operatsioon Valge Mõõk oli 1919. aasta sügisel Vene Loodearmee, Eesti sõjaväe ja Suurbritannia laevastiku laevade pealetungioperatsioon Loode-Venemaal eesmärgiga vallutada Petrograd. Sõjalist operatsiooni ühise vaenlase suhtes teostanud liitlaste ...

                                               

Paju lahing

Paju lahing oli Eesti Vabadussõja ajal 31. jaanuaril 1919 Eesti Rahvaväe Tartu-Valga grupi ja Punaarmee Läti punaste küttide vahel Paju mõisa pärast toimunud lahing, millega otsustati sõjaliselt olulise Valga linna ja raudteesõlme langemine Eesti ...

                                               

Pihkva rahukonverents

Pihkva rahukonverents oli 16.–18. septembril 1919 Pihkvas toimunud vaherahuläbirääkimised Eesti Vabariigi ja Vene SFNV esindajate vahel Eesti Vabadussõja lõpetamiseks. Rahukonverentsi korraldamise aluseks oli 31. augustil 1919 Vene SFNV poolt teh ...

                                               

Punapargi lahing

Punapargi lahing oli 23. detsembril 1918 Eesti Vabadussõja ajal toimunud kokkupõrge 6. jalaväepolgu osade ja taanduvate Saksa okupatsioonivägede vahel Pärnumaal Punapargi juures.

                                               

Põhja Pojad

Põhja Pojad oli Soome vabatahtlikest moodustatud rügement Eesti Vabadussõjas. Värbamine algas Soomes 1918. aasta novembris, mil Soome riigihoidja Pehr Evind Svinhufvud otsustas Eestit majanduslikult ja sõjaliselt toetada. Moodustati üksikpataljon ...

                                               

Põhjakorpus

Põhjaarmee üksik Põhjakorpus Vene valgekaartlaste väekoondis Vene kodusõjas. Vene bolševikevastaste jõudude esindajatest hakati moodustama relvaformeeringuid lisaks 1917. aasta oktoobris Lõuna-Venemaal Anton Denikini moodustatud Vabatahtlike arme ...

                                               

Põhjarinne (Vene kodusõda)

Põhjarinne oli Nõukogude Venemaa Vabariigi Revolutsioonilise Sõjanõukogu 1918. aasta 15. septembri otsusega 11. septembrist moodustatud väekoondis Venemaa edela-, põhja- ja kirdeosa kaitseks Vene kodusõjas. Põhjarinde koosseisu moodustasid nõukog ...

                                               

Rauddiviis

Rauddiviis oli novembris 1918 peamiselt Saksamaa Keisririigi 8. armee vabatahtlikest kokku pandud vabakorpuse väekoondis, mida juhtis major Josef Bischoff. Rauddiviis koos Landeswehriga allus omakorda kindral Rüdiger von der Goltzile. Alguses võe ...

                                               

Riia lahing (1919)

Riia lahing ehk Riia operatsioon oli Landeswehri sõja viimane lahing, mis toimus 30. juunist 3. juulini 1919 Riia ümbruses ja Daugava jõel. Lahing lõppes lääneliitlaste eestvõttel vaherahu kehtestamisega ja Saksa üksuste Riiast väljatõmbumisega. ...

                                               

Rootsi vabatahtlike kompanii

Rootsi vabatahtlike kompanii ehk Rootsi Vabakorpus Eestis oli Eesti Rahvaväe koosseisu kuulunud jalaväekompanii Eesti Vabadussõjas.

                                               

Rägavere lahing

Rägavere lahing oli relvakonflikt Eesti Vabadussõja käigus Lääne-Virumaal Eesti Rahvaväe ja Nõukogude Venemaa Punaarmee ja Eestimaa kütivägede vahel Rägavere küla piirkonnas 15. detsembril 1918.

                                               

Saaremaa mäss

Saaremaa mäss oli Eesti Ajutise Valitsuse ja mõisnikevastane mäss Saare maakonnas 1919. aasta 16.–21. veebruaril. Esimene maailmasõda ja Saksa okupatsioon tekitasid Saaremaal raske majandusliku olukorra. Kui piirkond läks sõja järel Eesti Vabarii ...

                                               

Sänna – Suure-Ruuga lahing

Sänna – Suure-Ruuga lahing toimus 20. märtsist kuni 23. märtsini 1919 Võrumaal. Eesti väed sundisid taganema Nõukogude Venemaa väed. Lahingutes langes Võru kooliõpilasi ja vabatahtlikke ning eestlased kaotasid ka oma juhi, kapten Friedrich Vreemanni.

                                               

Taani Punase Risti ambulatoorium

Taani Punase Risti ambulatoorium ehk Taani Punase Risti ambulants oli 1919. aastal Eesti Vabadussõja ajal Valgas tegutsenud laatsaret. Ambulatoorium moodustati Briti Punase Risti toetusel ning selle juhatajaks oli ülemarst doktor Ludvig Boye Lund ...

                                               

Taani vabatahtlike kompanii

Taani vabatahtlike kompanii ehk Taani Balti Abikorpuse jalaväekompanii oli kapten Richard Gustav Borgelini juhitud jalaväekompanii Eesti ja Läti Vabadussõjas. Taanis erainitsiatiivil moodustatud üksus tegi Lõunarindel Eesti Rahvaväe 2. diviisi al ...

                                               

Tallinna 1. kaitsepataljon

Tallinna 1. kaitsepataljon oli Eesti Vabadussõja ajal moodustatud väeosa. Tallinna kaitsepataljoni, hilisema 1. kaitsepataljoni formeerimine algas 22. detsembril 1918 Eesti Kaitse Liidu 1. Tallinna pataljon nimetuse all, pärast sisekaitseülemaks ...

                                               

Tallinna Kooliõpilaste Pataljon

Tallinna Kooliõpilaste Pataljon oli Eesti Vabadussõja alguses vabatahtlikkuse alusel Tallinna vanemate klasside kooliõpilastest moodustatud väeosa. Esimene Eesti Rahvaväe Tallinna kooliõpilaste väeüksus moodustati novembris 1918 pärast Saksamaal ...

                                               

Tartu lahing (1919)

Tartu lahing peeti 13 14. jaanuaril 1919 Eesti Vabadussõjas Eesti 2. Diviisi üksuste ja Läti punase diviisi jõudude vahel. Lahing oli Vabadussõja üks tähtsamaid, mille tulemusena said Eesti väed vallutada ka ülejäänud Lõuna-Eesti.

                                               

Utria dessant

Utria dessant oli Eesti Vabadussõja ajal 17.–19. jaanuaril 1919 toimunud suurim meredessantoperatsoon, kus Eesti poole väeosad, mis valdavalt koosnesid soome vabatahtlikest, maabusid laevadelt Utria rannas Nõukogude vägede tagalas. Dessant oli Ee ...

                                               

Vabadusrist

Eesti Vabadusrist on Eesti Vabariigi autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919 iseseisvuse ja vabaduse võitluse teenuste autasuks. Vabadusristi võib uuesti välja anda Eesti ise ...

                                               

Vabadussõja Üleriikliku Monumendi Püstitamise Peakomitee

Vabadussõja Üleriikliku Monumendi Püstitamise Peakomitee moodustati 6. detsembril 1938 Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud Vabadussõja üleriikliku monumendi püstitamise korraldamise seadusega Vabadussõja üleriikliku monumendi püstitamise t ...

                                               

Valkla lahing

Valkla lahing oli 3. jaanuaril 1919. aastal Eesti Vabadussõja algsel taganemislahingute etapil toimunud sõjaline operatsioon Põhja-Eestis, pealetungivate Punaarmee väeüksuste tõkestamiseks. 3. jaanuaril Valkla mõisa ning küla juures kaitsepositsi ...

                                               

Vambola (miiniristleja)

Vambola oli Venemaal ehitatud Leitnant Iljin klassi miiniristleja. Oli ühtlasi hiljem Eesti Vabariigi Merejõudude teenistuses. Tegemist on ühe lahinguvõimekama sõjalaevaga, mis on kunagi Eestile kuulunud.

                                               

Viru rinne

Viru rinne oli lahingutegevuspiirkond Eesti Vabadussõjas Põhja-, Kesk- ja Ida-Eestis Eesti Rahvaväe, nende liitlasjõudude ja Nõukogude Venemaa Punaarmee ning Eesti Töörahva Kommuuni väeosade vahel. Vabadussõja algetapil kasutati sõjatandri kohta ...

                                               

Võnnu lahing

Võnnu lahing toimus 19. kuni 23. juunini 1919 Cēsise lähistel Põhja-Lätis eestlaste ja Saksa Landeswehri vahel, Landesveeri sõjas. Lahingu võitsid eestlased ning seda päeva tähistatakse Eestis võidupühana.

                                               

Õppursõdur

Esimesed kooliõpilased liitusid vastloodud Eesti Rahvaväega ja Kaitseliiduga juba 1918. a novembris. Esimene ametlik kooliõpilaste allüksus - kooliõpilaste rood - asutati 15. detsembril 1918 pea- ja sõjaministri Konstantin Pätsi korraldusega. Sin ...

                                               

Eesti Kütidiviis

Eesti Kütidiviis oli Eesti Vabadussõja ajal Nõukogude Venemaa Punaarmee koosseisus moodustatud ning Punaarmeele allunud ETK Eesti Punaarmee koosseisu kuulunud eesti rahvusväeosa.

                                               

Üksik Eesti Kütibrigaad

Üksik Eesti Kütibrigaad oli Vene kodusõja ajal Nõukogude Venemaa Punaarmee koosseisus moodustatud ning Punaarmeele allunud eesti rahvusväeosa.

                                               

Krimmi sõda

Krimmi sõda ehk Kümnes Vene-Türgi sõda oli oktoobrist 1853 kuni märtsini 1856 kestnud sõda, mille Venemaa keisririik kaotas Prantsusmaa, Suurbritannia, Osmanite riigi ja Piemonte-Sardiinia liidule. Ka neutraalseks jäänud Austria keisririik etenda ...

                                               

Great Western

Great Western oli tammepuidust kerega ja sõurattaga aurulaev, mis valmis 1838. aastal. Kahe aasta jooksul oli Great Western Steamship Company esiklaev maailma suurim reisilaev. See oli esimene aurulaev, mis ehitati spetsiaalselt Atlandi ookeani ü ...

                                               

Kalaranna fort

Kalaranna fort on Tallinnas mere ääres asuv ehitisekompleks, mis algselt ehitati kindlusehitiseks. Kompleks asub Tallinnas Kalamaja asumis aadressil Kalaranna 28 / Vesilennuki 2 ja 4. Forti hakati ehitama keiser Nikolai I korraldusel 1829. aastal ...

                                               

Topeltpatarei

Topeltpatarei on Tallinna reidil asuv endine kindlusehitisekompleks, mis kuulub Eesti meresaarte nimistusse.

                                               

Auvere lahing

Auvere lahing ehk lahing Auvere sillapeal oli Narva lahingute üks episoode, mis algas Nõukogude 8. armee pealetungiga 24. juulil 1944 ja kestis järgneva päevani. Auvere sillapea põhjapoolse rindejoone näol oli tegemist strateegilise suunaga, sest ...

                                               

Avinurme lahing

Avinurme lahingust oli 1944. aastal Teises maailmasõjas Sõjategevuse ajal Eestis toimunud lahing, millest võtsid Nõukogude poolel osa eestlaste 27. laskurpolgu 2. pataljon ja 921. laskurpolgu 1. pataljon, Saksa poolel eestlaste 20. Eesti Relvagre ...

                                               

Erastvere lahing

Erastvere lahing peeti 9. jaanuaril 1702, Rootsi ja Vene tsaaririigi vägede vahel Põlvamaal, Erastvere lähedal. Lahingu kuupäevana on kasutatud lähtuvalt ajaarvamisest erinevaid kuupäevi: ukj, 9. jaanuaril 1702 - vkj 29. detsembril 1701 - rkj 30. ...

                                               

Hummuli lahing

Hummuli lahing oli Põhjasõjas toimunud lahing Rootsi ja Vene vägede vahel 29. juulil 1702 Hummuli mõisa lähedal. Lõppes venelaste võiduga, rootslased pidid taanduma Pärnusse. Lahingus osales venelaste poolel 18 000-meheline vägi Boriss Šeremetjev ...

                                               

Jeruusalemma mäe lahing

Vana-Pärnust ja mujalt Läänemaalt röövretkelt tulnud venelaste väesalk seadis oma laagri üles Harku mõisas. Tõenäoliselt ei olnud see salk huvitatud kokkupõrkest Tallinna linnaga, kuid on võimalik, et oodati Paide alt tulevat teist salka ja koos ...

                                               

Juminda miinilahing

Juminda miinilahing oli merelahing Teise maailmasõja Idarindel Soome lahel Juminda poolsaare lähedal 1941. aasta augustis, mille käigus Tallinnas Saksa Wehrmachti vägede piiramisrõngasse sattunud Punaarmee evakueeruvad Balti laevastiku üksused sa ...

                                               

Kanavere lahing

Kanavere lahing oli Jüriöö ülestõusu üks lahingutest. Vaevalt oli Kämbla lahing lõppenud, kui ordu peaväe laagrisse saabus käskjalg, kes andis teada, et suur hulk eestlasi ohustab 3.5 km kaugusel Kanavere läheduses Põltsamaa foogti juhitud väesal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →