ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231                                               

Krista Aru

Krista Aru on eesti ajakirjandusloolane ja museoloog. Oli XIII Riigikogu liige. Ta kandideeris 2015. aasta Riigikogu valimistel Eesti Vabaerakonna nimekirjas ja osutus valituks.

                                               

Eevi Astel

Eevi Astel on eesti etnoloog ja museoloog. 1962. aastal lõpetas Tartu Ülikooli ajaloolase-etnograafina. 1963. aastast töötas Eesti Rahva Muuseumis, algul teadusosakonna tehnikuna, aastast 1971 kuni aastani 2008 peavarahoidjana. Ta on publitseerin ...

                                               

Berit Kaschan

Berit Kaschan on eesti luuletaja, kirjandusteadlane ja -terapeut. 2013. aastal kaitses Kaschan Tallinna Ülikoolis magistritöö "Naiskogemuse kujutus ja parandav jutustamine Nora Ikstena ja Aino Perviku romaanide näitel" juhendajad Tiina Ann Kirss, ...

                                               

Vaike Lapp

Vaike Lapp oli eesti kultuuritegelane, Palamuse muuseumi asutaja ja esimene direktor. Ta lõpetas Tartu Arve- ja Plaanindustehnikumi raamatupidaja erialal. Seejärel töötas ta Tartus hoiukassas ehk tsentraalkassas nr 6733. Hiljem abiellus ta Palamu ...

                                               

Alfred Lepp

Alfred Elmar Lepp oli eesti vaimulik ja kultuuritöötaja. Ta on Mõniste külamuuseumi asutaja. Ta võttis osa Vabadussõjast. Aastal 1923 lõpetas ta Võru Rahvahariduse Seltsi Poeglaste Gümnaasiumi. Aastal 1930 lõpetas Tartu Ülikooli usuteaduskonna. 2 ...

                                               

Timoteus Linna

Timoteus Linna sündis Petseri maakonna Pankjavitsa valla Lõkovo Ojavere külas väiketaluniku peres. Lõpetanud kohaliku algkooli, astus Timoteus Linna 1926. aastal Petseri ühisgümnaasiumi, kus õppis vaheaegadega viis aastat. Aastatel 1932–1933 läbi ...

                                               

Tõnu Pani

Tõnu Pani on põllumajandustöötaja poeg. Lõpetas 1974 Tartu 5. Keskkooli, 1979 Tartu Riikliku Ülikooli geograafia-geoloogiaosakonna, geoloogiamagister 1998, TÜ, väitekiri "Sulfiidi-karbonaatsed lõhetäited Põhja-Eesti paelavas". 1999–2006 TÜ geoloo ...

                                               

Heivi Pullerits

Heivi Pullerits oli eesti kultuuriloolane ja museoloog. Ta lõpetas 1956. aastal Tartu 2. Keskkooli, 1961. aastal Tartu Riikliku Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna, 1968 kaugõppeaspirantuuri Tartu Ülikoolis, filoloogiakandidaat 1975, TÜ, v ...

                                               

Jaanika Anderson

Ta lõpetas 1996 Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ning asus 1997 õppima klassikalist filoloogiat Tartu Ülikoolis, mille bakalaureuseõppe lõpetas 2001. Aastail 2001–2002 läbis ta Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse ladina keele õpetaja erialal, 2002. aas ...

                                               

Rael Artel

Rael Artel on eesti kunstiteadlane, kuraator ja galerist. 2013. aastast on ta Tartu Kunstimuuseumi direktor. 2017. aasta veebruaris esitas ta kultuuriministeeriumile lahkumisavalduse. Tartu Kunstimuuseumi uus direktor peab tööle asuma 26. juunil ...

                                               

Eldar Efendijev

Efendijev töötas tehases Baltijets treialina 1971–1972 ning Narva muuseumis teadurina 1976–1978, filiaali juhatajana 1978–1979 ning direktorina 1979–1999 ja 2001–2002.

                                               

Voldemar Erm

Voldemar Erm sündis talupidajate peres. 1916. aastal siirdus õppima Pärnu Eesti Kooliseltsi Progümnaasiumi, sealt Pärnu Linna Ühisgümnaasiumi, mille lõpetas 1924. aastal. Järgmisel aastal astus ta Tartu Ülikooli õppima kirjandusajalugu. Õpingud k ...

                                               

Joanna Hoffmann

Joanna Hoffmann on eesti kunstnik, kuraator ja muuseumitöötaja, Tartu Kunstimuuseumi direktor. Ta sai 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi tekstiilidisaini alal ja samas 2016. aastal magistrikraadi maalikunsti alal. Aastatel 201 ...

                                               

Lemmit Kaplinski

Lemmit Kaplinski on Eesti kultuuritegelane ja poliitik, 2020. aasta algusest Tartu linnavolikogu esimees. 1998. aastal lõpetas ta Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja 2008. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe semiootika ja kulturoloogia erialal. 2 ...

                                               

Laili Kuusma

Ta lõpetas 1983. aastal Väike-Maarja Keskkooli ja 1985. aastal Tallinnas Kutsekeskkooli nr 2 õmbluse erialal. Aastatel 1985–1990 õppis ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja eriala. Aastatel 2003 ...

                                               

Ants Leemets

Ants Leemets oli eesti poliitik ja muuseumijuht. Sündis Rakveres ja lõpetas 1968. aastal Rakvere 1. Keskkooli. Aastal 1976 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. 1988. aastal töötas Ants Leemets agrofirma "Pandivere" kommertsdirekto ...

                                               

Kai Lobjakas

Kai Lobjakas on eesti disainiajaloolane ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor. Ta lõpetas aastal 1998 Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse erialal lõputööga "Moodsa köögi tulek Eestisse. 1920.–1930. aastad" juhendaja dotsent Mart Kalm, ...

                                               

Laine Lõvi

Laine Lõvi on setu rahvamuusik ja muuseumitöötaja. Laine Lõvi on Setu leelopäevade algataja 1977. aastast ning Värska leelokoori Kuldatsäuk juhendaja ja eestvedaja. Nõukogude perioodil oli ta Värska kultuurimaja direktor. Ta on Seto Talumuuseumi ...

                                               

Toomas Muru

Toomas Muru on Betti Alveri muuseumi juhataja. Ta lõpetas 1987. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal.

                                               

Leili Pajos

Leili Pajos oli eesti muuseumitöötaja. 1948. aastal lõpetas ta Rakvere Eesti Keskkooli. 1949. aastast töötas ta Viru Maakondlikus Muuseumis, hilisemate nimedega Rakvere Koduloomuuseum ja Rakvere Muuseum. Aastatel 1959–1987 oli ta selle muuseumi d ...

                                               

Ivo Posti

1983–1994 õppis Posti Tartus Karlova gümnaasiumis. 1994–1996 õppis ta Tartu Ülikoolis ajalugu. 1996. aastal alustas ta klassikalise laulu õpinguid Heino Elleri nimelises muusikakoolis Aino Kõivu juhendamisel, mille lõpetas 2001. aastal. 2001–2007 ...

                                               

Triin Siiner

Triin Siiner on eesti muuseumitöötaja. Tal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist andragoogika erialal 2011. Ta on töötanud Eesti Vabaõhumuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Panga muuseumis ja oli 2017–2020 Tallinna Linnamuuseumi direktor.

                                               

Merli Sild

Ta lõpetas 1972. aastal Põltsamaa Keskkooli ja 1976. aastal Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuritöö alal. 2008. aastal lõpetas ta avatud ülikoolis magistriõppe Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuurikorralduse er ...

                                               

Peet Sillaots

Peet Sillaots oli eesti muuseumijuht. 1941. aastal lõpetas ta Tallinna 1. Keskkooli. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo eriala. Aastatel 1965–1989 oli ta Eesti NSV Riikliku Ajaloomuuseumi direktor, hiljem kuni surmani Tallinna Tehnikaülikooli ...

                                               

Mall Siniveer

Mall Siniveer on eesti muuseumitöötaja, kauaaegne Harjumaa Muuseumi peavarahoidja. Mall Siniveer lõpetas 1968. aastal Keila Keskkooli. Kõrghariduse omandas ta 1985. aastal lõpetades Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograa ...

                                               

Aune Suve-Kütt

Aune Suve-Kütt on Eesti skaudiliikumise tegelane ja muuseumijuht. Ta on Vargamäel asuva A. H. Tammsaare muuseumi juhataja alates 2006. aastast. Muuseumijuhatajana esindab ta muuseumi ka MTÜ Eesti Kirjanike Muuseumite Ühingu juhatuses. Aastatel 20 ...

                                               

Vaike Tiik

Vaike Tiik oli kunstiteadlane ja museoloog, eesti kunsti XIX sajandi lõpu – XX sajandi alguse sõlmprobleemide oluline käsitleja, Ants Laikmaa elu ja loomingu põhiuurija, Tartu Kunstimuuseumi direktor.

                                               

Gea Troska

Gea Troska oli eesti etnograaf. Ta lõpetas aastal 1950 Tartu Riikliku Ülikooli. Aastal 1974 kaitses ta väitekirja ja sai ajalookandidaadi kraadi. Aastatel 1953–1960 töötas ta Tallinna Linnamuuseumis, 1960–1971 Eesti Riiklikus Vabaõhumuuseumis ja ...

                                               

Asta Tuusti

Asta Tuusti on eesti bioloog ja pedagoog. Ta lõpetas 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Ta on olnud bioloogiaõpetaja Tartus ja Haljalas, samuti Sagadi looduskooli juhataja ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik. Ta oli Tartumaal ...

                                               

Tanel Veeremaa

Tanel Veeremaa on eesti muuseumijuht. Ta lõpetas 1996. aastal Paide Ühisgümnaasiumi. Veeremaa on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli kunstiajaloo ja joonestamise õpetaja erialal. 2008. aastal kaitses ta Eesti Muusikaakadeemias magistritöö "Cul ...

                                               

Harku mõisa park

Harku mõisa park asub Harku alevikus Harku vallas Harju maakonnas. Park on arvele võetud ehitismälestisena kui hea näide suurejoonelisest vabakujunduslikust ja liigirikkast pargist, milles on ühtlasi selgelt loetavad regulaarpargi elemendid. Mõis ...

                                               

Karlova park

Karlova park on park Tartus Karlova linnajaos. See asub Karlova mõisa ja Karlova Gümnaasiumi vahel, kus teda ümbritsevad Pargi, Kalevi ja Salme tänav. Parki nimetati esimest korda 1810. aasta hindamisaktis. 1839. aasta kaardil on regulaarpark, 18 ...

                                               

Laitse mõisa park

Laitse mõisa park on kaitsealune park Harjumaal Saue vallas Laitse külas. Pargi pindala on 6.2 ha. Park on muinsuskaitse all. Pargi vanem osa asus Laitse mõisa varasema peahoone juures ja oli regulaarse kujundusega. Uue peahoone rajamisel muudeti ...

                                               

Pirgu mõisa park

Pargi pindala on 10.5 ha. Parki piiravad põllumaad ning õue- ja hoonetealused maad. Parki läbib Atla jõgi. Reljeef langeb jõe suunas looduskaitse all oleva Seli-Angerja servamoodustise osana ning on kohati künklik. 1998. aastal tunnistati Pirgu m ...

                                               

Rahvaaed

Rakvere mõisa park on Rakvere mõisa südames olnud park. Parki kasutab tänapäeval Rakvere kultuurikeskus, kes annab seal muu hulgas teatrietendusi.

                                               

Saku mõisa park

Saku mõisa park asub Saku alevikus Saku vallas Harju maakonnas. Park on arvele võetud ehitismälestisena kui näide vabakujunduslikust liigirikkast mõisapargist.

                                               

Abja mõisa kalmistu

Kalmistu rajasid Abja mõisa tollased omanikud Stackelbergid arvatavasti 1844. aastal, kui suri Georg Gotthard von Stackelberg. Kalmistule maetud inimeste arv ei ole teada; võimalik, et siia ongi maetud ainult üks lahkunu. Kalmistu lõhuti maaparan ...

                                               

Adavere mõisa kalmistu

Kalmistu rajasid Adavere mõisa tollased omanikud Vietinghoffid umbes 18. sajandi teise poole alguses, sest esimene teadaolev matus toimus 1761. aastal. Kalmistut kasutasid ka 1816. aastal mõisa omandanud Stackelbergid. Arvatavasti rajati siis ka ...

                                               

Ahja kalmistu

Ahja kalmistu on kalmistu Võnnu kihelkonnas Tartumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Ahja alevikus Põlva vallas Põlva maakonnas. Kalmistu jääb Ahja mõisa südamest linnulennult umbes 900 meetri kaugusele läände.

                                               

Alamõisa mõisa kalmistu

Alamõisa mõisa kalmistu on kalmistu Helme kihelkonnas Viljandimaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Ransi külas Tõrva vallas Valga maakonnas. Kalmistu jääb Alamõisa mõisa südamest linnulennult umbes 1.1 km kaugusele kagusse. Kalmistu rajasid mõis ...

                                               

Albu mõisa kalmistu

Kalmistu rajas Albu mõisa tollane omanik Alexander von Lilienfeld 1884. aastal ning esimene teadaolev matus toimus 31. detsembril vkj 1884. Kalmistule maetud inimeste arv ei ole teada.

                                               

Aru mõisa kalmistu

Aru mõisa kalmistu on kalmistu Nõo kihelkonnas Tartumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Mälgi külas Elva vallas Tartu maakonnas. Kalmistu jääb Aru mõisa südamest linnulennult umbes 600 meetri kaugusele lõunaedelasse. Kalmistu rajasid mõisa toll ...

                                               

Aruküla mõisa kalmistu

Aruküla mõisa kalmistu on kalmistu Koeru kihelkonnas Järvamaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Aruküla külas Järva vallas Järva maakonnas. Kalmistu jääb Aruküla mõisa südamest linnulennult umbes 500 meetri kaugusele lõunasse. Kalmistu rajasid mõ ...

                                               

Audru mõisa kalmistu

Kalmistu jääb Audru mõisa südamest linnulennult umbes 700 meetri kaugusele põhjakirdesse. Kalmistu on jäetud maha ja hauamälestised on rüüstatud. Kalmistul on säilinud graniidist väravapostid, mis algselt olid valitsejamaja väravas. Kalmistule on ...

                                               

Edise mõisa kalmistu

Edise mõisa kalmistu on endine kalmistu Jõhvi kihelkonnas Virumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Edise külas Jõhvi vallas Ida-Viru maakonnas. Kalmistu jääb Edise mõisa südamest linnulennult umbes ühe kilomeetri kaugusele edelasse.

                                               

Erastvere mõisa kalmistu

Erastvere mõisa kalmistu on kalmistu Kanepi kihelkonnas Võrumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Erastvere külas Kanepi vallas Põlva maakonnas. Kalmistu jääb Erastvere mõisa südamest linnulennult umbes 200 meetri kaugusele edelasse. Kalmistu raj ...

                                               

Esna mõisa kalmistu

Kalmistu jääb Esna mõisa südamest linnulennult umbes ühe kilomeetri kaugusele lääneloodesse. Kalmistu ja kabel on tänaseks rüüstatud ning oma algselt asukohalt on nihutatud ka kõik hauakivid.

                                               

Glehni rahula

Nikolai von Glehni perekonna rahula asub Tallinnas Nõmme linnaosas, aadressil Lossi 13. Nikolai von Glehn rajas kalmistu 1896. aastal pärast oma abikaasa Carolina Henriette Marie von Glehni surma. Hiljem maeti sinna ka tema poja Manfredi lapsed B ...

                                               

Heimtali mõisa kalmistu

Kalmistu jääb Heimtali mõisa südamest linnulennult umbes ühe kilomeetri kaugusele lõunasse. Praegu on kalmistu jäetud maha ja rüüstatud, kuid seda on hakatud korrastama. 29. mail 2019 püstitati kalmistule uued väravalehed ja mälestusmärk. Kalmist ...

                                               

Hellenurme mõisa kalmistu

Hellenurme mõisa kalmistu on kalmistu Rõngu kihelkonnas Tartumaal, tänapäevase haldusjaotuse järgi Hellenurme külas Elva vallas Tartu maakonnas. Kalmistu jääb mõisa südamest linnulennult 1 km kaugusele lääneloodesse.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →