ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210                                               

Karl Tihase

Alghariduse omandas kohalikus eesti algkoolis. Seejärel õppis Tomski Raudteetehnikumis 1931–1932, lõpetas Novosibirski Arhitektuuri ja Ehitusinseneride Instituudi arhitektuuri erialal 1945 cum laude. Arhitektuurikandidaat 1953 NSV Liidu Arhitektu ...

                                               

Robert Treufeldt

Robert Treufeldt on eesti arhitektuuriajaloolane. Tema peamised uurimussuunad on 18.–20. sajandi militaararhitektuur ja linnaplaneerimine 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. Treufeldt on kindlusarhitektuuri asjatundja.

                                               

Helmi Üprus

Helmi Üprus lõpetas aastal 1936 Tartu Ülikooli kunstiajaloo ja romaani keelte erialal ning aastal 1942 etnograafia erialal, mag. phil 1942. Ta töötas aastatel 1936–1947 Eesti Rahva Muuseumis, aastatel 1947–1950 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo ...

                                               

August Wilhelm Hupel

August Wilhelm Hupel 1737 Buttelstedt, Saksi-Weimari hertsogiriik – 18. jaanuar 1819 Paide) oli pastor, kodu-uurija ja literaat.

                                               

Richard Indreko

Richard Indreko oli eesti arheoloog. Õppis Tartu Ülikoolis 1923–1927 lõpetas cum laude, mag. phil. 1932 Einige der ältesten steinzeitlichen Funde Estlands ", dr. phil. 1941 "Keskmine kiviaeg Eestis". Alates 1933. aastast oli Tartu Ülikooli õppejõ ...

                                               

Lembit Jaanits

Lembit Jaanits oli eesti arheoloog. Ta lõpetas aastal 1948 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo ja arheoloogia erialal. Aastal 1954 kaitses ta väitekirjaga "Поселение эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги" "Neoliitikumi ja varase metall ...

                                               

Kristiina Johanson

Kristiina Johanson on eesti arheoloog, Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi teadur. Tema peamiseks uurimisteemaks on arheoloogilised taimejäänused, neoliitikumi ja varase pronksiaja asustusküsimused ja esemete sekundaarne kasutamine. D ...

                                               

Villu Kadakas

Villu Kadakas on eesti arheoloog, Villem Raami preemia laureaat. Ta on arheoloog, kes on spetsialiseerunud ajaloolise aja uurimisele. Tema teadustöö põhisuund on Põhja- ja Lääne-Eesti keskaegsete kirikute, kloostrite, linnuste ja mõisate ning kes ...

                                               

Aivar Kriiska

Aivar Kriiska on eesti arheoloog. Ta on laboratoorse arheoloogia professor. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal kaugõppes 1992. aastal. Magistrikraadi sai ta samas 1994. aastal ja doktorikraadi 2001. aastal. Kriiska on uurinud Eesti kiv ...

                                               

Vello Lõugas

Vello Lõugas lõpetas 1961. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arheoloogia erialal. Seejärel töötas ta Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi arheoloogia sektoris. 1970. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal "Eesti varane metalliaeg", kus ...

                                               

Tanel Moora

Tanel Moora oli eesti arheoloog ja ajaloolane. Õppis 1956–1961 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas, 1998. aastal sai samas magistriks. Eesti Geograafia Seltsi liige. 1961. aastal asus teadurina tööle Ajaloo Instituuti. Arvuka ...

                                               

Ain Mäesalu

Ain Mäesalu on Eesti arheoloog ja Tartu Ülikooli õppejõud. On avaldanud Euroopa keskaja relvastust puudutavaid teoseid, sealhulgas välja töötanud ammunoolte tüpoloogia, mis on leidnud tunnustust üle Euroopa.

                                               

Marika Mägi

Marika Mägi on eesti arheoloog. Ta töötab Tallinna Ülikoolis arheoloogia vanemteadurina ja on endine arheoloogiaprofessor. Ta on omandanud 2002. a Tartu Ülikoolis doktorikraadi arheoloogia erialal. Tuulingumäe tarandkalmetel tegi Mägi väljakaevam ...

                                               

Eugen Petersen

Eugen Adolf Hermann Petersen oli õpetlase poeg. Õppis filoloogiat ja arheoloogiat Kieli Ülikoolis, lõpetas Bonni Ülikooli. Auhinnatud töö "Theoprasti characteres" täiendatud variandi eest andis Kieli Ülikool talle filosoofiadoktori kraadi. Taani ...

                                               

Anton Pärn

Anton Pärn on töölise poeg. Pärn lõpetas 1978. aastal Tallinna 20. Keskkooli ja 1986. aastal Tartu Riikliku Ülikooli arheoloogia erialal. 2002. aastal sai ta samast magistrikraadi arheoloogias, tema väitekiri oli "Linn ja tagamaa. Haapsalu piirko ...

                                               

Maili Roio

Maili Roio on teenistujate tütar. Lõpetas 1991 Nõo Keskkooli ja 2004 TÜ ajaloo osakonna; M.A. ajalugu 2007, TÜ, väitekiri "Veealuse kultuuripärandi kaitse ja haldamine". Oli 2003–2005 Ajaloo Instituudi fondide sektoris laborant, aastast 2004 Muin ...

                                               

Erki Russow

Erki Russow on teenistujate poeg, Edmund Russowi lapselapse lapselaps ja Arthur Walther Russowi tütrepoeg. Lõpetas 1992 Jakob Westholmi Keskkooli, 1997 TÜ arheoloogina; M.A. arheoloogia, 2001, TÜ, väitekiri "Importkeraamika Lääne-Eestis ca 1225–1 ...

                                               

Aarend-Mihkel Rõuk

Lõpetas 1961. aastal Pärnu 1. Keskkooli ja 1969. aastal Tartu Riikliku Ülikooli loodusgeograafina. Täiendas end Rootsis. Oli 1969–91 Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi arheoloogiasektoris, 1986–90 geoarheoloogia ja muinastehnoloogia labori juhataja j ...

                                               

Kristjan Sander

Kristjan Sander on eesti ulmekirjanik. Ta lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas ajaloo eriala ning sai 2014. aastal samas magistrikraadi arheoloogias väitekirjaga "Kunda Lammasmäe kiviaja asulakoht" juhendaja Aivar Kriiska. 2 ...

                                               

Marta Schmiedehelm

Õppis Kõrgematel Naiskursustel Petrogradis ja Petrogradi Ülikoolis 1914–1921, lõpetas Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna 1923, filosoofiamagister aastast 1923. Ajaloodoktoriks promoveeriti 1956. aastal.

                                               

Aarne Michaël Tallgren

Aarne Michaёl Tallgren oli eesti ja soome arheoloog. Aarne Tallgren oli esimene Tartu Ülikooli arheoloogia professor, aastatel 1920–1923. Teda nimetatakse ka Eesti arheoloogia isaks, sest ta oli Eesti arheoloogiateaduse rajaja. 1923.–1925. aastat ...

                                               

Gurly Vedru

Gurly Vedru on eesti arheoloog. Ta lõpetas 1995. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna arheoloogina bakalaureusetöö "Proosa keskaegne asulakoht" ja kaitses samas 1998. aastal magistrikraadi väitekirjaga "Kahala järve ümbruse asustuspiirkond ...

                                               

Ivo Manfred Rebane

Ivo Manfred Rebane on Eesti riigiametnik ja heraldik. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna 1981. aastal diplomitööga "Puhkeaja õiguslik reguleerimine". Ta on olnud riigikantselei riigisümboolika osakonna nõunik ja riigikantselei he ...

                                               

Riho Altnurme

Riho Altnurme on eesti kirikuloolane. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994. aastal ajaloo erialal ja kaitsnud 1997. aastal teoloogiamagistri kraadi. 2000. aastal kaitses ta doktoriväitekirja teemal "Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude ...

                                               

Priit Rohtmets

Priit Rohtmets on eesti kirikuloolane. Rohtmetsa peamiseks uurimisvaldkonnaks on olnud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik E.E.L.K. maailmasõdadevahelisel perioodil. 2006. aastal sai ta magistrikraadi uurimuse eest E.E.L.K. välissuhete kohta aasta ...

                                               

Karin Aasma

Aasma sündis arhitekti ja joonistusõpetaja perekonnas. 1944. aastal lõpetas ta Pärnu Tütarlastegümnaasiumi ning põgenes Rootsi, kus jätkas 1946–48 õppimist Göteborgi tarbekunstikoolis. Hiljem õppis ta Göteborgi ja Stockholmi ülikoolis kunstiajalu ...

                                               

Tiina Abel

Tiina Abel on eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas aastal 1970 Tallinna 21. Keskkooli ja aastal 1976 Tartu Riikliku Ülikooli kunstiajaloolasena. Ta täiendas end aastatel 1992–1994 Kesk-Euroopa ülikooli stipendiaadina Pariisis. Ta töötas aastatel 19 ...

                                               

Linda Alekõrs

Ta õppis aastatel 1930–1936 Tartu 10. algkoolis, 1942–1944 kõrgemas kodumajanduskoolis ning 1944–1950 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonnas.

                                               

Krista Andreson

Krista Andreson on eesti kunstiajaloolane ja õppejõud, keskaja ajaloo ja kunstiajaloo uurija. Andreson on õppinud 1995–2000 Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. 2006. aastal kaitses ta samas magistrikraadi. Ta on täiendanud ennast Kieli ülikoolis, Grei ...

                                               

Kadri Asmer

Kadri Asmer on eesti kunstiajaloolane, õppejõud, kunstikriitik ja kuraator. Ta lõpetas 2004. aastal Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja õppis aastatel 2004–2008 Tartu Ülikoolis kunstiajalugu. 2014. aastal kaitses samas magistrikraadi cum laude. Kadri A ...

                                               

Boris Bernstein

Boris Bernstein sündis Odessas õpetajate perekonnas. Aastatel 1942–1943 õppis ta Tomskisse evakueeritud Leningradi sõjakoolis. 1951. aastal lõ­pe­tas ta Leningradi ülikooli kunstiajaloo erialal. Eestis elas ta 1951. aastast kuni aastani 1995, mil ...

                                               

Kristi Burman

Kristi Burman oli eesti maalikunstnik, illustraator, tõlkija ja kunstiajaloolane. Karl Burman noorema tütar, Christo Burmani ema. Kristi Burman lõpetas 1977. aastal Tallinna 7. Keskkooli ning õppis aastad 1978–1982 Eesti Riiklikus Kunstiinstituud ...

                                               

Ira Einama

Ira Einama on eesti kunstiajaloolane ja muinsuskaitsja. Ta õppis aastatel 1954–1959 Tallinna Polütehnikumis ning aastatel 1962–1971 Leningradis Ilja Repini nimelises Maali-, Skulptuuri- ja Arhitektuuriinstituudis, mille lõpetas kunstiteadlasena. ...

                                               

Mart-Ivo Eller

Mart-Ivo Eller oli eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas 1955. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli kunstiajaloolasena. 1964. aastal kaitses ta Tartu Riiklikus Ülikoolis kunstiteaduste kandidaadi kraadi väitekirjaga "Nõu ...

                                               

Indrek Grigor

Indrek Grigor on Eesti semiootik, kunstiajaloolane, -kriitik, ajakirjanik ja kuraator. Elab ja töötab Tartus. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis kunstiajalugu ja semiootikat. 2004. aastal kaitses ta bakalaureusetöö semiootikas teemal "Vladimir Nabokov ...

                                               

Jüri Hain

Jüri Hain on eesti kunstiteadlane ja kultuuriloolane. Ta lõpetas 1959. aastal Tallinna 7. Keskkooli ja 1969. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. Hain on tutvustanud nii eesti kunsti Euroopas kui ka väliskunsti Eestis ning uurinud Eduard Wiiralti töid ...

                                               

Sirje Helme

Sirje Helme on eesti kunstiajaloolane ja -kriitik. Sirje Helme lõpetas 1967. aastal Tallinna 21. Keskkooli ja 1973. aastal Tartu Riikliku Ülikooli kunstiajaloolasena. Ta on töötanud kirjastuses Kunst almanahhi "Kunst" toimetajana, peatoimetaja ja ...

                                               

Virve Hinnov

Virve Hinnov oli eesti kunstiajaloolane ja museoloog. Ta lõpetas 1934. aastal Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi. Ta õppis Tartu Ülikoolis võõrkeeli ning kunstiajalugu Sten Karlingi õpilasena, oli Eesti Naisüliõpilaste Seltsi l ...

                                               

Mare Joonsalu

Ta lõpetas 1974. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajalooteaduskonna. Ta on töötanud Tartu Kunstimuuseumi maalikoguhoidjana 1985. aastast. Alates 2005. aastast on muuseumi peavarahoidja.

                                               

Liisa Kaljula

Liisa Kaljula on Eesti kunstikriitik, kuraator ja kunstiajaloolane. Kaljula õppis 1989–2001 Haapsalu Gümnaasiumis lõpetas cum laude, 2001–2007 Tartu Ülikoolis kunstiajalugu lõpetas cum laude, 2004–2005 Praha Karli Ülikoolis kunstiajalugu, 2009–20 ...

                                               

Eero Kangor

Eero Kangor on Eesti kunstikriitik ja -ajaloolane ning muinsuskaitseametnik. Tema vanaisa oli eesti lastearst ja Vabadussõja veteran Harry Busch ja vanavanaisa eesti mööblitööstur Johan Busch.

                                               

Margus Kiis

Margus Kiis on eesti kultuurikriitik, kolumnist ja ajaloolane. Ta lõpetas 1994. aastal Elva Keskkooli ja 1999. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstiajaloo erialal. 2007. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritööd "Muutused ja are ...

                                               

Juta Kivimäe

Juta Kivimäe on eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas 1971. aastal Tallinna 10. Keskkooli ja 1976. aastal Tartu ülikooli ajaloo osakonna. 1998. aastal kaitses magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Alates 1983. aastast töötab ta Eesti Kunstimuuseumis, a ...

                                               

Ülle Kruus

Ülle Kruus on eesti kunstiajaloolane, Adamson-Ericu muuseumi direktor veebruarist 1992 kuni 31. augustini 2020. aastal. Ta lõpetas aastal 1973 Tornimäe 8-klassilise kooli ja aastal 1976 Orissaare Keskkooli. Aastal 1983 lõpetas ta Tartu Riikliku Ü ...

                                               

Jüri Kuuskemaa

Jüri Kuuskemaa on eesti kunstiajaloolane. Kuuskemaa lõpetas Tartu Ülikooli kunstiajaloo eriala 1965. Jüri Kuuskemaa töötas alates 1964. aastast Kadrioru kunstimuuseumis, algul teadurina, hiljem kuraatorina. 1. veebruarist 2010 töötab Kuuskemaa Ta ...

                                               

Reeli Kõiv

Reeli Kõiv on eesti kunstiajaloolane ja kunstipedagoog. Reeli Kõiv on sündinud Tartus arsti ja bibliograafi peres. Lõpetanud 1981. aastal Tartu 7. Keskkooli ajaloo eriklassi ja 1986 Tartu Ülikooli ajaloo ja kunstiajaloo erialal. Töötanud aastatel ...

                                               

Mai Levin

Mai Levin on Eesti kunstiajaloolane ja -kriitik. Mai Levin on sündinud Tallinnas Nõmmel juristide perekonna ainsa lapsena. Lõpetas 1959. aastal Tallinna 10. keskkooli ja 1967. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna. Alates 1961. a ...

                                               

Eda Liin

Eda Liin oli eesti kunstiteadlane. Tema lapsepõlv möödus Otepää–Palupera kandis. Aastal 1955 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna, aastatel 1955–1959 läbis ta ülikoolis mittestatsionaarselt kunstiajaloo kursuse. Aastatel 195 ...

                                               

Anu Liivak

Anu Liivak lõpetas 1972. aastal Tallinna 21. Keskkooli ja 1977. aastal Ilja Repini nimelise Maalikunsti, Skulptuuri ja Arhitektuuri Instituudi Leningradis. Aastal 1996 omandas ta magistrikraadi kunstiteaduse alal Tallinna Kunstiülikoolis.

                                               

Peeter Linnap

Peeter Linnap on eesti visuaalkultuuri teoreetik, pildiajaloolane ja kunstnik. Ta lõpetas 1983. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna vk "Eesti Foto Almanak" 1926–1932 ja ajakiri "Fotokunst" 1930–1931 sisuülevaade, kaitses 2001. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →