ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Göteborgi Eesti Lasteaed "Tilluke"

Göteborgi Eesti Lasteaed "Tilluke" oli Rootsis Göteborgis aastatel 1987–2015 tegutsenud eesti-rootsi lasteaed. Lasteaia igapäevakeelteks olid eesti ja rootsi keel. Ühes pererühmas oli 15–17 last ja 3–4 õpetajat. Lasteaed loodi lastevanemate koope ...

                                               

Iseseisvuse Taastamise Võitluslaen

Iseseisvuse Taastamise Võitluslaen oli Tõnis Kindi 1970. aastail kavatsetud suurejooneline välislaen, saamaks raha Eesti iseseisvuse taastamiseks. Laenu teel kogutud summade valitsemiseks oli ette nähtud asutada Finantsministeerium ja Eesti Isese ...

                                               

Metsakodu

Metsakodu on eesti skaudilaager Rootsis. Metsakodu asub Skaraborgi läänis, umbes 31 km Falköpingist Jönköpingi poole Utvängstorpi külas Tidani jõe idakaldal Hultarpi ja Klämmestorpi talude vahel. Lähimasse, Sandhemi raudteejaama on 10 km. Metsako ...

                                               

Metsaülikool

Metsaülikool on 1966. aastal Kanadas asutatud apoliitiline organisatsioon objektiivse teabe levitamiseks eesti kultuuri, teaduse, poliitika ja ühiskondlike küsimuste kohta. Metsaülikool korraldab igal suvel neil teemadel loenguid ja arutelusid.

                                               

Mount Pleasanti kalmistu

Mount Pleasanti kalmistu on üks Toronto suuremaid kalmistuid, kuhu on maetud arvukalt eestlasi. Kalmistu projekteeris arhitekt Henry Engelhart, võttes eeskujuks Bostonis asuva Mount Aubum Cenetery. Mount Pleasanti kalmistu avati 4. novembril 1876 ...

                                               

Radikaaldemokraatlik Koondis

Radikaaldemokraatlik Koondis oli 1947. aastal Rootsis asutatud eesti pagulaste erakond. Koondis asutati pagulaslaagrites kohtunud noorema põlvkonna intellektuaalide poolt. Algatajaks oli Vahur Linnuste, kes soovis toetuda Jüri Vilmsi traditsiooni ...

                                               

Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu valimised 2006

Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu valimised toimusid 1. kuni 30. novembrini 2006. 40 Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu kohale oli 59 kandidaati. 2000 hääleõiguslikust liikmest hääletas 526 25%. Valituks osutusid häälte hulga järjekorras: Riina ...

                                               

Seabrook

Seabrook on asula USA-s New Jerseys Cumberlandi maakonnas Upper Deerfieldi vallas. See on saanud nime ärimehe ja ettevõtja Charles F. Seabrooki järgi, kellel kuulus selles piirkonnas suurim niisutatud aiand maailmas.

                                               

Tartu College

Tartu College on Ontario provintsis Torontos asuv eraomanduses olev ühiselamu, mis paikneb Bloor Street Westi tänava ja Madison Avenue nurgal. Enamik selle elanikest on Toronto Ülikooli üliõpilased. Tartu Kolledži projekteerisid arhitektid Elmar ...

                                               

Tartu Instituut

Tartu Instituut on Kanadas Torontos Tartu Collegei hoones tegutsev asutus. TI asutati 9. veebruaril 1971 ja selle põhikiri võeti vastu 4. juulil 1972. TI asutati eesmärgiga eeskätt tegelda Kanada eestlaste valdkonnaga. TI esimene sekretär oli Erg ...

                                               

Väliseestlaste eesti keel

Väliseestlaste eesti keel on väliseestlaste räägitav eesti keel, mis sageli erineb suuremal või vähemal määral Eesti NSV normikohasest eesti keelest: selles ei esine pärast 1930. aastaid lisandunud russisme. Väliseestlaste keel on pagulusse viidu ...

                                               

Välismaine Eesti Kirjanike Liit

Välismaine Eesti Kirjanike Liit oli aastal 1945 Stockholmis asutatud pagulaseesti kirjanikke ühendav liit. 2000. aasta oktoobris saatis Liit end laiali ning selle liikmed võeti in corpore vastu Eesti Kirjanike Liitu kodumaal. Liidu esimeesteks ol ...

                                               

Eesti õigussüsteem

Eesti õigussüsteem on Eestis kehtiva õiguse struktuur ning see jääb justiitsministeeriumi haldusalasse. Eesti õigussüsteem põhineb õigusprintsiipidel ja jaguneb õigusharudeks ja õigusaktideks, mille normid reguleerivad mingi õigusharu piiresse ku ...

                                               

Autopant

Autopant on asjaõiguslik instituut Eesti õiguses, vallasvara tagatis. Pant on üks võlausaldaja viisidest võlgniku rahaliste kohustuste täitmise tagamiseks. Vastavate kohustuste täitmise tagamise viisina on pant hea oma sundkorras sissenõudmise võ ...

                                               

Avaldustele vastamise seadus

Avaldustele vastamise seadus oli Eesti Vabariigi seadus, mis määras kindlaks põhiseadusega füüsilisele ja juriidilisele isikule antud õiguse pöörduda ametiasutuste poole. Seadus algatati eelnõuna 11. mail 1994, võeti vastu 27. juunil 1994, kuulut ...

                                               

Avalik veekogu

Avalik veekogu on mõiste Eesti veeseadusest. Avalik veekogu kuulub Eesti riigile ja see ei ole tsiviilkäibes. Avalikule veekogule vastandub mitteavalik veekogu. Mõistet "avalik veekogu" ei tohi segi ajada veeseaduse mõistega avalikult kasutatav v ...

                                               

E-toimik

E-toimik on Eesti x-tee teenuste põhine keskne andmebaas, mis ühendab endas õiguskaitse valdkonna erinevaid infosüsteeme. E-toimiku süsteemi loomist alustati 2004. aastal Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Politseiameti koostöös ning töö ...

                                               

Eesti kodakondsus

Eesti kodakondsus on riigiõiguslik termin, millega määratletakse isiku suhe Eesti Vabariigiga. Kodakondsuse seaduse kohaselt omandatakse Eesti kodakondsus sünniga, saadakse naturalisatsiooni korras või taastatakse isikule, kes on kaotanud Eesti k ...

                                               

Eesti Kohtueelse Uurimise Amet

Eesti Kohtueelse Uurimise Amet oli Eesti valitsusele alluv ja Eesti siseministri valitsemisalas tegutsenud valitsusorgan, mis tegeles kriminaalkohtumenetluses kohtueelse uurimisega. Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Amet moodustati Vab ...

                                               

Eesti Õiguskeele Keskus

Eesti Õiguskeele Keskus oli Justiitsministeeriumi hallatav asutus. Asutus loodi 1995 Eesti Õigustõlke Keskusena ja tollal haldas seda Riigikantselei. Asutus lõpetas tegevuse 2005, kui see liideti Justiitsministeeriumiga. Enne Eesti Euroopa Liidug ...

                                               

Eestis kehtiva õiguse määrus

Eestis kehtiva õiguse määrus on kahe aastail 1941―1944 Eestis järjestikku kehtinud määruse pealkiri. Esimese määruse andis Eesti Omavalitsuse kohtudirektor Oskar Angelus 14. oktoobril 1941, see avaldati 18. oktoobril 1941 AT 1941, 2, 8 ja jõustus ...

                                               

Juridica

Juridica on õigusajakiri, mis ilmub aastast 1993. Aastast 1998 annab ajakirja välja sihtasutus Iuridicum. Ajakirja toimetuskolleegiumi kuulub esindajaid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, Riigikohtust ja Justiitsministeeriumist. Ajakiri on avalda ...

                                               

Karistusregister

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Karistusregistri tööd reguleerib Karistusregistri seadus Register sisaldab andmeid isikute väärtegude ja kuritegude eest mõistetud karistuste ja nende täitmise k ...

                                               

Kohtu- ja Siseministeerium

Kohtu- ja Siseministeerium oli üks Eesti ministeeriumeid, aastatel 1929–1934. 1929. aasta 1. juulist liideti Kohtuministeerium Siseministeeriumiga, kohtuminister Tõnis Kalbus jätkas uue liitministeeriumi – kohtu- ja siseministeeriumi ministrina. ...

                                               

Kohtuministeerium

Kohtuministeerium alustas tegevust 1918. aasta novembris-detsembris. Kohtuministeeriumi alluvusse kuulusid notariaat, Vangimajade Talitus, Pagari tänav 2, hiljem Kohtu tänav 1 prokuratuur Kohtupalati Prokuratuur Riigikohtu Prokuratuur ja kohtute ...

                                               

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

"Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus" on Eesti Vabariigi seadus, mis määrab kindlaks põhiseadusega füüsilisele ja juriidilisele isikule antud õiguse pöörduda ametiasutuste ja avaliku teenuse ...

                                               

Määratlemata kodakondsusega isikud Eestis

Määratlemata kodakondsusega isikud Eestis on tüüp kodakondsuseta isikuid Eestis, kellel pole Eesti kodakondsust ja kes ei ole pärast NSV Liidu lakkamist kasutanud võimalust, et saada endale NSV Liidu järglasriigi Venemaa Föderatsiooni kodakondsus ...

                                               

Surmanuhtlus Eestis

Artiklis Surmanuhtlus Eestis" käsitletakse kohtu poolt mõistetud ja ametlikult täideviidud surmanuhtlusi Eestis läbi aja. 7. mail 1535 hukati pea maharaiumise teel Harju eesvärava alal Johann von Uexküll. 1934. aasta Kriminaalkohtupidamise seadus ...

                                               

Vandeadvokaadi abi

Vandeadvokaadi abi on Eesti Advokatuuri piiratud õiguspädevusega liige. Vandeadvokaadi abi võib õigusteenust osutada üksnes vandeadvokaadist patrooni juhtimisel ja juhendamisel. Patrooni määrab advokatuuri juhatus. Vandeadvokaadi abi ei ole pädev ...

                                               

Eesti Rahvamajade Ühing

Eesti Rahvamajade Ühing on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb rahvamajadega seotuga. Ühing loodi aprillis 2006. Ühingu juhatuse esimees on Ülle Välimäe.

                                               

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring on Kultuuriministeeriumi tellitav lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring. Integratsiooni monitooringuid korraldatakse üle Eesti alates 2000. aastast. Sihtrühmad, keda monitooringu raames küsitletakse on ...

                                               

Eestis kadunud isikud

Eestis kadunud isikud on Eestis teadmata kadunuks jäänud inimesed, kelle elusoleku ega surma kinnituseks pole leitud piisavalt tõendeid. Mitmeid kaotsi läinud inimesi on tulemusteta otsitud taga aastaid. Igal aastal jääb Eestis kadunuks kuni 20 i ...

                                               

Hälbiva käitumise uuringud

Hälbiva käitumiste uuringud on uuringud, mille eesmärk on saada infot nii hälbiva käitumise leviku kohta, kuid ka leida seoseid eri sotsiaalsete tegurite ja hälbiva käitumise vahel. Uuringute eesmärgiks on koguda teadmisi, et arendada välja vajad ...

                                               

Johannes Mihkelsoni Keskus

Johannes Mihkelsoni Keskus on Eesti mittetulundusühing. Keskus asutati 23. septembril 1993 Tartus. Keskus on nimetatud Eesti juristi ja poliitiku Johannes Mihkelsoni järgi. Keskuse põhikirja järgi on keskuse eesmärk "aidata kodanikukoolituse ja t ...

                                               

Jokk

JOKK on lühend fraasist "juriidiliselt on kõik korrektne", mida kasutatakse sellise käitumise, tehingu või otsuse kohta, mis on teostatud küll seaduse n-ö tähe kohaselt ja/või mida võidakse seadustega õigustada, ent mille vastavus õiglusele, koda ...

                                               

Külavanem

Külavanem on Eestis ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja, kes juhib küla ja juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, kehtivatest õigusaktidest ning valla ja piirkonna arengukavadest. Praktika näitab, et külavanema määratl ...

                                               

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine on Eesti kodanikuühendus, mille eesmärk on edendada ühendatud Euroopa liikumist. Euroopa liikumise all peetakse silmas taotleda Euroopa riikide kodanike rahu, solidaarsust ja majanduslikku heaolu, säilitades seejuures ...

                                               

Mõttetalgud

Sõna "mõttetalgud" on üldnimetus mitmesuguste ühise mõttetöö teadlike vormide ning spontaanselt kujunenud arutluste kohta. Sõna on kasutusel alates 1980. aastate lõpust. Populaarseks sai mõttetalgute nimetus 2009. aastal seoses Minu Eesti korrald ...

                                               

Prostitutsioon Eestis

Prostitutsioon on Eestis legaalne, küll aga on organiseeritud prostitutsioon ebaseaduslik. Kuna prostitutsioon on tundlik indikaator, mis muutub koos sotsiaalse keskkonnaga ning selle seisundiga, on mõttekas jagada selle nähtuse ajalugu eri etapp ...

                                               

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus on Eesti mittetulundusühing, mis vahendab vabatahtliku töö pakkumisi, soodustab vabatahtlike kaasamist ja arendab Eestis vabatahtlike kaasamiseks soodsat keskkonda. VTA korraldab ühendustele vabatahtlike kaasam ...

                                               

Varjupaigataotlejate Majutuskeskus

Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskus osutab teenuseid Eestilt rahvusvahelist kaitset taotlevatele isikutele. Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse Vao Keskus asub Vao külas Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal ning Vägeva Keskus Selli külas ...

                                               

Aine (füüsika)

Aine all mõistetakse füüsikas tavaliselt stabiilseid seisumassiga elementaarosakesi ning nende kombinatsioone. Nii mõistetuna vastandatakse ainet väljale. See mõiste erineb filosoofilisest mateeria mõistest, mida võidakse mõista nii ainet kui ka ...

                                               

Afrodisiaakum

Afrodisiaakum on aine, millel on või arvatakse olevat suguiha või ka seksuaalset naudingut või potentsi suurendav toime. Afrodisiaakumite hulka on arvatud näiteks ženšennijuurt, makat, roosilõhnalist kuldjuurt, alraunijuurt, tšillipipart, austrei ...

                                               

Eluta aine

Eluta aine on bioloogilise elu tunnusteta objekt. Tüüpilised eluta aine näited on keemilised elemendid, lihtained, näiteks väävli allotroobid, ja liitained, näiteks valgud. Üks suurimaid vaidlusi elu ja eluta definitsiooni üle tuleneb viiruste ta ...

                                               

Huumus

Huumus on maismaal toimuva orgaanilise aine lagunemise ja muundumise saadus, maapinna lähedusse kõdukihi alla moodustunud tavaliselt pruuni või musta värvusega amorfne aine. Huumus muudab mulla viljakamaks. Huumus on mulla spetsiifiline aine, mil ...

                                               

Kanada palsam

Kanada palsam on tärpentin, mida valmistatakse tavaliselt palsamnulu vaigust. Samas on selle valmistamiseks kasutatud ka Fraseri nulu ja kanada tsuuga vaiku. Kanada palsam valgub välja, kui torgata läbi puukoores olevad vaigumahutid. Eeterlikes õ ...

                                               

Kemikaal

Kemikaal on kindla puhtusastmega keemiatoode, mida kasutatakse laboratoorsel või tööstuslikul otstarbel. Kemikaal võib olla nii liht-, liitaine kui ka ainete segu. Päritolult võib kemikaal olla looduslik või toodetud. Eestis reguleerib kemikaalid ...

                                               

Külmutusagens

Külmaaine ehk külmutusagens on aine, mille vahendusel toimub külmutis ja soojuspumpades soojuse ülekandumine. Aurukompressorkülmutites ja -soojuspumpades on kasutatavaimad külmaained freoonid, ammoniaak ning süsivesinikud, absorptsioonkülmikutes ...

                                               

Lahusti

Lahusti on aine, mis on võimeline lahustama teisi aineid - vedelikke, gaase või tahkeid aineid. Saadud lahuses on lahustunud aine ühtlaselt jaotunud. Kõige levinumaks lahustiks on vesi, orgaanilistest lahustitest on levinud metanool, etanool, ats ...

                                               

Looduslikud kiudained

Looduslikud kiudained on kiudained, mis on pärit looduslikest allikatest, nagu taimed, loomad või mineraalid, ja mida saab kasutada ilma neid keemiliselt muundamata. Taimedes esinevad tselluloosist ja muudest sarnastest ühenditest koosnevad kiuda ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →