ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Lubi

Lubi on kivide liitmiseks ja kivistuvates segudes kasutatav ehitusmaterjal. Mõisted lubiaine, lubjasisaldus, lubjarikkus, lubjakivi jmt viitavad vastava aine või materjali kaltsiumkarbonaadi CaCO 3 sisaldusele. Lubi võib tehnoloogilises protsessi ...

                                               

Maitansiin

Maitansiin on ansamütsiinide rühma antibiootikum, millel on tsütotoksiline ja antimikrobiaalne toime. Maitansiini tsütotoksiline toime rakkudele, sealhulgas mitmetele vähirakuliinidele, arvatakse seisnevat mikrotuubulite moodustumise takistamises ...

                                               

Modifitseeritud tärklis

Modifitseeritud tärklis, mida nimetatakse ka tärklise derivaadiks, on tavaline tärklis, mida on töödeldud keemiliselt, füüsikaliselt või ensümaatiliselt selleks, et muuta tema omadusi. Modifitseeritud tärklist kasutatakse toiduainetööstuses pakse ...

                                               

Molekulivalem

Molekulivalem ehk molekulaarvalem on keemiline valem, mis näitab molekuli koostist, kasutades keemiliste elementide sümboleid ja allindekseid, mis näitavad elemendi aatomite arvu molekulis. Orgaanilistes ühendites märgitakse kõigepealt süsinik, s ...

                                               

Molübdeendisulfiid

Molübdeendisulfiid on anorgaaniline ühend, mille keemiline valem on MoS 2. Molübdeendisulfiid on hõbemust tahke aine, mida leidub looduses kõige tihedamini molübdeniidi näol. Molübdeendisulfiid on suhteliselt vähereaktiivne. Lahjendatud happed ja ...

                                               

Monomeer

Monomeer on väikese molekulmassiga keemiline ühend, mis on võimeline liituma iseenda molekulidega moodustades monomeeri lülidest koosnevaid ahelaid, see on suurema molekulmassiga ühendeid. Tavaliselt mõeldakse monomeeri all orgaanilist ühendit, m ...

                                               

Nitriidid

Nitriid on keemiline aine, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on lämmastik, ning mille molekulis sisalduvate lämmastikuaatomite vahel puudub keemiline side. Kui see element on metall, siis on tegu metallinitriidiga, kus keemiliseks sideme ...

                                               

Ohtlik aine

Ohtlik aine on inimese tervist või keskkonda ohustav aine. Ohtlikud ained võivad olla mürgised, bioakumuleeruvad, korrosiivsed, plahvatusohtlikud jne. Ohtlik ainete käitlemiseks kehtivad tavaliselt erireeglid ja -nõuded ning nende kasutamise kogu ...

                                               

Ooniumühendid

Keemias nimetatakse ooniumühenditeks heteroaatomit sisaldava lähteühendi protoneerumisel või mingi asendusrühma liitumisel moodustuvat ooniumiooni koos vastava aniooniga. Valik enamesinevaid ooniumioone: ammoonium H 4 N + protoneeritud ammoniaak ...

                                               

Peroksiidid

Peroksiidid on teatud klass keemilisi ühendeid, mille molekulis esineb hapnik–hapnik-üksikside või peroksiidanioon. Aatomite rühma O-O nimetatakse peroksürühmaks või peroksiidrühmaks. Peroksiidide O-O side on ebastabiilne ja kergesti katkeb homol ...

                                               

Plahvatusohtlik aine

Plahvatusohtlik aine on aine, mis töötlemisel, kasutamisel, säilitamisel või teisaldamisel võib plahvatada. Plahvatusohtlike ainete ja ainete teatud segude puhul toimub plahvatus keemilise reaktsiooni tagajärjel, millega kaasneb ülikiire energia ...

                                               

Propanool

1-propanool ehk propanool ehk propan-1-ool on keemiline aine, värvuseta vedelik struktuurivalemiga CH 3 CH 2 CH 2 OH. See on isopropanooli isomeer. Seda tekib ka looduses vähesel määral käärimise saadusena.

                                               

Puidutõrv

Puidutõrv ehk puutõrv on puidu kuivdestilleerimisel saadav tumepruun kuni must viskoosne vedelik. Puidutõrva kasutatakse näiteks puidu konserveerimiseks ja fenoolide tootmiseks. Puit koosneb põhiliselt tselluloosist 30–60%, hemitselluloosist 20–3 ...

                                               

Puriin

Puriin on bitsükliliste heteroaromaatsete ühendite hulka kuuluv keemiline aine, mille molekulis on neli lämmastikuaatomit. Molekuli ehitus sarnaneb indooli omaga, kuid 3., 5. ja 7. positsioonis on süsinikuaatomi ja vesinikuaatomi asemel lämmastik ...

                                               

Puriinid

Puriinid on puriini derivaadid. Nad kuuluvad heteroaromaatsete ühendite hulka. Koos pürimidiinidega on puriinid nukleiinhapete olulised koostisosad. Nad ei ole inimorganismis asendamatud ained. Et loomade nahal ja siseelunditel on suur puriinide ...

                                               

Reaktiiv

Reaktiiv on keemiaalases laboratoorses töös kasutatav kemikaal. Analüütilises keemias tähendab reaktiiv ka keemilist ühendit või ühendite segu, mille abil saab tõestada mingi teise ühendi olemasolu või puudumist või määrata selle sisaldust. Näite ...

                                               

Refraktomeetria

Refraktomeetria on ainete murdumisnäitaja määramise meetod. Aine ja keskkonna murdumisnäitajate erinevus põhjustab valguse murdumise nende piirpinnal. Aine murdumisnäitaja on oluline füüsikaline omadus, mille järgi saab otsustada aine puhtuse või ...

                                               

Struktuurianaloog

Struktuurianaloog ehk analoogühend ehk keemiline analoog ehk lihtsalt analoog on keemias kasutatav mõiste ühendite kohta, millel on mudelühendiks valituga sarnane struktuur, kusjuures üks aatom või aatomite rühm on asendatud mingi teise aatomi võ ...

                                               

Tetraetüülplii

Tetraetüülplii on metallorgaaniliste ühendite klassi kuuluv väga mürgine kergesti lenduv vedelik, mis on eelkõige tuntud bensiini lisandina. Tetraetüülplii on kasutatav mootorikütustes antidetonatsiooni vahendina, et tõsta kütuse oktaaniarvu. Kui ...

                                               

Tolueen

Tolueen on aromaatsete ühendite klassi kuuluv süsivesinik keemilise valemiga CH 3 C 6 H 5. Tolueen on areenidele omase terava lõhnaga veega mittesegunev värvitu vedelik. Seda sisaldub mõnede leiukohtade naftas ning kivisöe, nafta ja põlevkivi pür ...

                                               

Tuhk

Tuhk on kütuste tulekindel jääk, mis tekib kütuse kui orgaanilise aine täielikul põlemisel selle mineraalosast. Tuha sisaldus kivi- ja pruunsöes on 1–45%, põlevkivis 50–80%, turbas 2–30%, küttepuudes 0.5–2%, masuudis kuni 0.15%. Samuti tekib tuhk ...

                                               

Tõrv

Tõrv on tume viskoosne vedelik, orgaaniliste ainete, esmajoones tahkekütuste termilisel lagunemisel moodustuv orgaaniliste ühendite segu. Tõrvaks nimetatakse ka naftas ja bitumoidides sisalduvate suure molekulmassiga heteroühendite segu. Tõrv tek ...

                                               

Tökat

Tökat on kasetohust valmistatud tõrv, mida kasutati hobuserakmete ja vankrimäärdena, samuti nahksaabaste ja suuskade tõrvamiseks. Kasekoorest valmistatud kasetõrva pix Betulinae on kasutatud ka rahvameditsiinis ekseemi ja psoriaasi ravimisel. Kas ...

                                               

Tümokinoon

Tümokinoon on bioaktiivse toimega fütokemikaal, mida sisaldavad aed-mustköömne seemned ja nendest valmistatud aed-mustköömne õlid ja aed-mustköömne ekstraktid.

                                               

Tüviühend

Tüviühend on orgaanilise ühendi molekuli formaalne põhiosa, mis on aluseks orgaaniliste ühendite süstemaatiliste nimetuste tuletamisel vastavalt IUPAC-i reeglitele. Enamasti on tüviühend pikim hargnemata süsinikuaatomite ahel või asendusrühmadeta ...

                                               

Vaskvitriol

Vaskvitriol ehk vasksulfaat-5-vesi ehk vasksulfaat pentahüdraat, mille keemiline valem on CuSO 4 5H 2 O, on vasksulfaadi vesilahusest kristalliseeruv sinine keemiline ühend. Seda kasutatakse näiteks taimekahjurite tõrjeks. Vaskvitriol esineb mine ...

                                               

Vesiniksulfiid

Vesiniksulfiid ehk divesiniksulfiid on mädamuna lõhnaga värvuseta ja mürgine gaas. Kui vesiniksulfiid vees lahustub, moodustub vesiniksulfiidhape. Vesiniksulfiidhappe sooli nimetatakse sulfiidideks. Õhu juuresolekul vesiniksulfiid põleb. Õhk võib ...

                                               

Vesiniku isotoobid

Vesiniku isotoopideks nimetatakse tema teisendeid, mille aatomid koosnevad ühest prootonist ja ühest elektronist, kuid aatomituumad sisaldavad erineva arvu neutroneid. Vesinikul on kolm looduslikku isotoopi: 1 H, 2 H ja 3 H. Vesinik on ainus elem ...

                                               

Vingugaas

Vingugaas ehk süsinikmonooksiid ehk süsinikmonoksiid ehk süsinikoksiid on süsivesinike mittetäieliku põlemise käigus tekkiv lõhnatu ja värvitu mürgine gaas, mis põhjustab aeroobse hingamisega organismidel vingumürgitust. Tavatingimustes on vingug ...

                                               

Ülekriitiline fluidum

Ülekriitiliseks fluidumiks ehk ülekriitiliseks vooliseks nimetatakse ainet, mille rõhk ja temperatuur on tema kriitilise punkti väärtustest kõrgemad. Seda olekut nimetatakse ülekriitiliseks olekuks. Iga aine olekudiagrammil on vedeliku ja aurufaa ...

                                               

Ülekriitiline süsinikdioksiid

Ülekriitiline süsinikdioksiid tähendab eriomadustega fluidumina esinevat süsinikdioksiidi temperatuuril ja rõhul, mis on võrdne või kõrgem kui tema kriitilise punkti väärtused. Nendel tingimustel – üle 31.1 °C ja 72.9 atm – on selle aine omadused ...

                                               

Atsetoon

Atsetoon ehk 2-propanoon ehk dimetüülketoon on tuleohtlik madala keemistemperatuuriga ja sulamistemperatuuriga läbipaistev vedelik, mis kuulub ketoonide aineklassi. 2-propanooni saadakse sünteetiliselt propeenist. Atsetooni molaarmass on 58.08 g/ ...

                                               

Lakk

Lakk on vedelik, mille kuivamisel moodustub kelme. Lakk sisaldab peale kelmet moodustava aine lahustit ja muid komponente. Mõistet lakk kasutatakse mitmete kõvade ja potentsiaalselt läikivate viimistluste jaoks mida pannakse näiteks puidu peale. ...

                                               

Linaõli

Külmpressi linaseemneõli sisaldab tähtsaid rasvhappeid nagu α-linoleenhape, mis on bioloogiline eelühend oomega-3-rasvhapetele nagu eikosapenaeenhape, oleiinhape, linoolhape jt. Külmpressi linaseemneõli sisaldab ka vaha. Vaha sisaldab steariinhap ...

                                               

Saapaviks

Saapamääre ehk saapaviks kuulub Eesti Patendiameti jaotuse järgi klassi 04 - Tööstuslikud õlid ja rasvad; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütteained ja valgustusained, küünlad ja tahid. Saapamäärde baasnumber 040026 ...

                                               

Troinoi

Troinoi ehk kolmekordne on odekolonn. Seda toodetakse Moskvas Genrihh Brokari asutatud ettevõttes, mis Nõukogude ajal sai nimeks Novaja Zarja. Nimi tuleneb sellest, et odekolonnis on kasutatud kolme õli: sidruni-, bergamoti- ja pomerantsiõli. Tro ...

                                               

Tärpentin

Tärpentin ehk puhastatud tärpentiniõli on osade okaspuude vaigust valmistatav õline vedelik. Seda saadakse vaigukäikudest kogutud okaspuuvaigust veeaurdestillatsiooni abil ning puidust ekstraheerides või uttes, samuti puidu keemilise töötluse kõr ...

                                               

Lõhkeaine

Lõhkeainetel on järgmised omadused: Süütamine tekitab aine laienemise, millele järgneb soojuse eraldumine ning suured muutused rõhus ja tüüpiliselt välgatus või vali heli, mida nimetatakse plahvatuseks. Keemiline või energeetiline ebastabiilsus L ...

                                               

Dünamiit

Dünamiit on lõhkeaine, mis koosneb nitroglütseriini segust diatomiidi või teiste absorbentidega. Orgaanilisi materjale kasutavad dünamiidid on vähem stabiilsed ning neid tarvitatakse tänapäeval harva. Dünamiidi leiutas Rootsi keemik ja insener Al ...

                                               

Nitroglütseriin

Nitroglütseriin on vedel värvitu õlitaoline suure töövõimega lõhkeaine, mida kasutatakse väga paljude lõhkeainesegude valmistamisel. Nitroglütseriin on väga tundlik tule ja mehaaniliste mõjutuste suhtes. Selle põlemine võib iseäranis kergesti muu ...

                                               

Nitrotselluloosid

Nitrotselluloos ehk tselluloosnitraat on üldnimetus tselluloosi lämmastikhappeestritele. Need on ained, milles tselluloosi molekuli ühe elementaarlüli kohta sisaldub üks kuni kolm nitrorühma ja ühine omadus on ebastabiilsus ning kergestisüttivus. ...

                                               

Püssirohi

Püssirohi on plahvatav segu väävlist, söest ja kaaliumnitraadist. Püssirohtu kasutatakse rakettmootoreis, mürsule või kuulile algkiiruse andmiseks ning süüte- ja pürotehnikaseadmeis. Ajalooliselt eristati suitsuga ja suitsuta püssirohtu. Püssiroh ...

                                               

Trotüül

Trinitrotolueen on keemiline ühend, süstemaatilise nomenklatuuri järgi 2-Metüül-1.3.5-trinitrobenseen. See on tahke pruunikaskollane aine, mida mõnikord kasutatakse reagendina keemilisel sünteesimisel. Siiski tuntud eeskätt hästi käsitletava lõhk ...

                                               

Lõhnaained

Mitte segi ajada mõistega aromaatsed ühendid Lõhnaained on iseloomuliku meeldiva lõhnaga looduslikud või sünteetilised orgaanilised ühendid, mida kasutatakse eeskätt parfümeeria- ja kosmeetikatoodete, kuid ka toiduainete ja toitude valmistamisel. ...

                                               

Feromoonid

Feromoonid on loomade poolt keskkonda eritatavad bioaktiivsed ained, mis samasse liiki kuuluvatel isenditel kutsuvad esile käitumuslikud, harvem ka füsioloogilised muutused. Feromoonide eritamiseks on loomadel spetsiaalsed näärmed, mis asuvad näi ...

                                               

Aerogeel

Aerogeel on väga väikese tiheduse ja väikese soojusjuhtivusteguriga materjal, mida saadakse siis, kui geelis asendatakse vedelik gaasiga. Seejuures peab aine struktuur kuivatamise käigus jääma samaks. Aerogeele saab valmistada mitmest ainest. Kõi ...

                                               

Ambra

Ambra on kašeloti seedekulglas moodustuv vahajas materjal. Seda eraldatakse kašeloti soolestikust või korjatakse merepinnalt. Ambra tükid on ümarad. Suuruselt võivad nad olla väga erinevad: on leitud nii 14 g kui mitmekümne kilo raskusi tükke. Kõ ...

                                               

Biomaterjal

Biomaterjal on looduslikku või sünteetilist päritolu materjal, mida kasutatakse otseses kontaktis bioloogilistes süsteemides, inimese kehas või selle pinnal. Biomaterjalideks võivad olla peaaegu kõik klassikalised materjalid, mis on biosobivad, n ...

                                               

Eboniit

Eboniit ehk kõvakummi on suure väävlisisaldusega kummi. Eboniit on keemiliselt püsikindel, hea elektriisolatsioonivõimega ja mehaaniliselt hõlpsalt töödeldav tumepruun või läikivmust aine. Eboniiti saadakse kautšuki struktuuri muutmise teel teda ...

                                               

Elevandiluu

Elevandiluu ehk vandel on elevandi võhkadest saadav väärismaterjal, mida kasutatakse vääris- või kultusesemete, ehete või nipsasjakeste tootmiseks. Materjal on kõva, valge või kollakasvalge värvusega. Elevandiluud on esemete valmistamiseks kasuta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →