ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169                                               

Glüfosaat

Glüfosaat on fosfanaatide rühma kuuluv keemiline ühend. Glüfosaat on bioaktiivne põhikoostisosa sisaldus 41–1% glüfosaati mitmetes mitteselektiivsetes herbitsiidides. Viimastel aastatel on nõudlus glüfosaadi järele kasvanud kiiremini kui tootmine ...

                                               

Herbitsiid

Herbitsiid ehk umbrohumürk on agrokemikaal, mida kasutatakse umbrohu ja soovimatute taimede hävitamiseks. Herbitsiidid võib jaotada laias laastus kolmeks: valiva toimega herbitsiidid – hävitavad teatud kindlaid taimeperekondi või sugukondi. Valiv ...

                                               

Insektitsiid

Insektitsiid ehk mikroorganismide või taimede endi toodetud looduslikud tõrjevhaendid. Neid nimetatakse biotõrjevahenditeks, sest tegemist on bioloogilisel teel saadud või toodetud ainetega. Insektitsiidi näiteks on Tartu keemikute poolt orgaanil ...

                                               

Parakvaat

1.1-dimetüül-4.4-bipüridiinium ehk parakvaat on kahte heterotsüklilist tuuma sisaldav herbitsiid. Parakvaati kasutatakse tema suhtelise odavuse ja kiire toime tõttu umbrohutõrjeks ülemaailmselt alates 20. sajandi keskpaigast. Parakvaadi laialdast ...

                                               

Pestitsiid

Pestitsiid on aine või ainete segu, mille eesmärk on kahjurite rünnaku ennetamine, kahjurite hävitamine, nende eemale peletamine või nende mõju leevendamine. Pestitsiidideks on enamasti keemilised ühendid, kuid nendena võidakse kasutada ka bioloo ...

                                               

Roundup

Roundup on Monsanto toodetava herbitsiidi brändinimi. Roundup on kasutusel kogu maailmas ja mitteametlike allikate järgi on see maailma müüduim agrokemikaal. Viimastel aastatel on nõudlus glüfosaadi järele kasvanud kiiremini kui tootmine ja see o ...

                                               

Keemiliste ainete loend

5-dibensosuberenoon 3.4-dihüdroksüfenüülalaniin 1.2-dikloroetaan 2-etüülheksanool 1.4-butaandiool 1.3-dikloropropeen 2-fenetüülbensoehape 7-dehüdrokolesterool 1.2-etaandiool 2-metüül-2-buteen 3-dimetüülaminopropüülkloriid 4-hüdroksübensüülalkohol ...

                                               

2.4-dinitrofenool

2.4-dinitrofenool on orgaaniline aine keemilise valemiga HOC 6 H 3 2. 2.4-dinitrofenool on magusa lõhnaga kollane kristalliline tahke aine, mis lahustub enamikus orgaanilistes lahustes. DNP on biokeemiliselt aktiivne aine ja on prekursoriks teist ...

                                               

100-protsendiline alkohol

100-protsendiline alkohol ehk absoluutne alkohol ehk absoluutalkohol on puhastatud etanool, mis ei sisalda vett. Tavaliselt käib selle mõiste alla etanool veesisaldusega alla ühe mahuprotsendi. Absoluutset alkoholi pole võimalik saada lihtsa frak ...

                                               

Adukt

Keemias on adukt kahe erineva molekuli 1:1 ühinemise produkt, sõltumata sellest, mis tüüpi sidemed nende molekulide vahel tekivad. Enamasti kasutatakse mõistet adukt: kui keemilises reaktsioonis lisaks soovitud molekulaarsele liitumisproduktile, ...

                                               

Aine omadused

Aine omadused on sellele iseloomulikud keemilised ja füüsikalised omadused. Stabiilset ainet iseloomustab kindel keemiline koostis, molekulmass ja struktuur ning molekulidevahelised toimed – need määravad ka aine omadused. Erinevused ainete keemi ...

                                               

Ainete puhastamine

Ainete puhastamine tähendab olemasolevast materjalist nõutud puhtusastmega komponendi eraldamist või aines esinevate lisandite kõrvaldamist. Praktikas tuleb looduslikust või sünteetilisest produktist tihti eraldada individuaalne puhas komponent. ...

                                               

Amfoteerne aine

Amfoteerne aine on aine, mis reageerib nii hapete kui alustega. Selle nimetus tuleb kreekakeelsest sõnast amphoteroi, mis tähendab "mõlemad". Paljudel metallidel ja poolmetallidel on amfoteersed oksiidid ja hüdroksiidid. Järgnevad elemendid moodu ...

                                               

Ammooniumdikromaat

Ammooniumdikromaat on anorgaaniline aine molekulvalemiga 2 Cr 2 O 7. Selles aines on kroomi oksüdatsiooniaste VI. See on sool, mis koosneb ammooniumi katioonidest ja dikromaadi anioonist. Seda ainet kasutatakse tänapäeval enamasti "Vulkaani" kats ...

                                               

Ammooniumhüdroksiid

Ammooniumhüdroksiid on ammoniaagi vesilahus. Selle tähis on NH 3. Kuigi aine nimetus vihjab leelisele valemiga, ei saa ainet NH 4 OH tegelikult lahusest eraldada, sest NH 4 + ioonid moodustavad ammoniaagis liiga väikse osa. N H 3 + H 2 O ⇄ N H 3 ...

                                               

Anhüdriidid

Anhüdriid on keemiline aine, mis tekib vee formaalsel eraldumisel happest või alusest. Vääveltrioksiid on väävelhappe anhüdriid. Mittemetallide oksiidid, näiteks vääveltrioksiid ja fosforVoksiid, on happeanhüdriidid. H 2 SO 4 – H 2 O → SO 3 Diläm ...

                                               

Asendusrühm

Asendusrühm on orgaaniliste molekulide struktuuriga seotud mõiste – see on aatom või aatomite rühm, mis asendab tüviühendis vesiniku aatomit. Tüviühendis, see tähendab hargnemata ahelaga atsüklilise või tsüklilise süsivesiniku molekulis, ei ole a ...

                                               

Betuliin

Betuliin -ene-3beta,28-diol ; CAS-i registreerimisnumber on 473-98-3, C 30 H 50 O 2) on looduslikult mõnedes taimedes esinev triterpeen, märkimisväärsetes kogustes leidub seda mitmete kase perekonda liigitatud kaskede valge kooreosa korgikoe rakk ...

                                               

Booraks

Booraks on laialt kasutatav booriühend, rakenduslikult tähtsaim boraat. Booraksi keemiline valem on Na 2 B 4 O 7. Booraksi kristallhüdraadi naatriumtetraboraat-10-vesi keemiline valem on Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. Tema struktuuri annab täpsemalt edasi ...

                                               

CAS-i registreerimisnumber

CAS-i registreerimisnumber on keemilistele ainetele ja paljudele materjalidele unikaalne numbriline identifikaator, mis on omistatud Chemical Abstracts Service poolt. CAS registreerimisnumbreid kasutatakse teaduslikus kirjanduses alates vähemalt ...

                                               

Derivaat

Keemias on derivaat keemiline ühend, mida saab vaadelda teatud ühendist tuletatuna, kui selle üks aatom või rühm asendatakse teise aatomi või rühmaga. Orgaanilises keemias kasutatakse derivaadi mõistet enamasti erinevate funktsionaalrühmadega ühe ...

                                               

Dessi-Martini perjodinaan

Dess-Martin perjodinaan, 1.1.1-triatsetoksü-1.1-dihüdro-1.2-dibensjodoksool-3-oon on organojoodne keemiline reagent, mida kasutatakse hõlpsaks ja tõhusaks primaarsete alkoholide aldehüüdideks ja sekundaarsete alkoholide ketoonideks oksüdeerimisek ...

                                               

Dikloor

Dikloor ehk molekulaarne kloor on lihtaine, mille molekul koosneb kahest kloori aatomist. Kloor kui lihtaine esineb normaaltingimustel kollakasrohelise teravalõhnalise mürgise gaasina.

                                               

Dimeer

Dimeer on keemias kahe identse molekuli ühinemisprodukt, tihti on selleks tsükliline ühend. Seda protsessi nimetatakse dimerisatsiooniks. Näiteks on tuntud ditsüklopentadieen, milles kaks tsüklopentadieeni molekuli on ühinenud tritsükliliseks pro ...

                                               

Ditiokarbonaadid

Ditiokarbonaadid ehk ksantaadid ehk ksantogenaadid on õlilaadsete ksantogeenhapete soolad ja estrid, ditiosüsihappe O-estrid. Leelisksantogenaate näiteks naatriumksantogenaati saadakse väävelsüsinikust, mõnest alkoholist ja leelishüdroksiidist. N ...

                                               

Elavhõbe(II)tiotsüanaat

Elavhõbetiotsüanaat 2) on anorgaaniline aine, mis koosneb elavhõbeda katioonist ja tiotsüanaadi anioonist. See on valge pulber, mille tuntuim kasutusala on pürotehnika. Veel kasutatakse seda vaaraomao katse läbiviimisel.

                                               

Fenibut

Fenibut ehk β-fenüül-γ-aminovõihape on imetajates leiduva pärssiva toimega virgatsaine γ-aminovõihape derivaat ja kesknärvisüsteemi depressant. Erinevalt asendamata GABA-st on fenibut võimeline ületamavere-aju barjääri tänu oma fenüül-funktsionaa ...

                                               

Ginkgoliid B

Ginkgoliid B on keemiline ühend, mida leidub looduslikult hõlmikpuu lehtedes, aga seda sünteesitakse ka sünteetiliselt; liigitatakse ginkgoliidide klassi.

                                               

Graafiline struktuurivalem

Skelettvalem ehk skelettstruktuur ehk graafiline struktuurivalem on orgaanilise ühendi struktuuri lihtsustatud üleskirjutus, milles süsiniku aatomite ja nendega seotud vesiniku aatomite sümbolid on ära jäetud, kuid juurdemõeldavad. Skelettvalemei ...

                                               

Happeanhüdriidid

Happeanhüdriidid on hapnikhapete derivaatide hulka kuuluvad keemilised ühendid. Nad tekkivad formaalselt võttes happe dehüdraatimisel. Anorgaanilistest hapnikhapetest moodustuvad oksiidid, nagu näiteks fosforhappest fosforpentoksiid. Orgaaniliste ...

                                               

Hüdriidid

Hüdriid on vesiniku ja mõne muu keemilise elemendi ühend. Kitsamas tähenduses on hüdriid on vesiniku ja sellest väiksema elektronegatiivsusega elemendi ühend. Elektropositiivsete elementidega reageerides käitub vesinik oksüdeerijana ja võtab oma ...

                                               

Hüdroksübensüülalkoholid

Hüdroksübensüülalkoholid ehk metüloolfenoolid on ainerühm, mille liikmed on ühtaegu bensüülalkoholi ja fenooli derivaadid. Nende molekulis on benseeniring, millel on asendusrühmadena üks hüdroksümetüülrühm ja üks hüdroksüülrühm. Nende erinevast p ...

                                               

Imidasool

Imidasool on orgaaniline ühend, mille keemiline valem on C 3 H 4 N 2. Tegu on heterotsüklilise ühendiga, see tähendab, et see koosneb eri elementide aatomitest. Lämmastikud on viielülilises tsüklis eraldatud ühe süsinikuga ning on seega asendites ...

                                               

Ioonne vedelik

Ioonne vedelik on vedelas olekus sool. Vahel kasutatakse ioonse vedeliku terminit soolade puhul, mille sulamistemperatuur on alla 100 °C. Enamasti on need kvaternaarsed ammooniumi või imidasooliumi soolad, mis esinevad toatemperatuuril vedelas ol ...

                                               

Isomeerid

Keemias on isomeerid ühesuguse atomaarse koostise ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained. Seda nähtust nimetatakse isomeeriaks. Isomeerid jagunevad kahte põhitüüpi – struktuur ...

                                               

IUPACi nomenklatuur

IUPACi nomenklatuur ehk süstemaatiline keemianomenklatuur on keemiliste elementide ja ühendite nimetuste süsteem, mille järgi igale struktuurile vastab kindel reeglipärane nimetus ja igale nimetusele vastab kindel struktuur. Teatud juhtudel on lu ...

                                               

Kaaliumpermanganaat

Kaaliumpermanganaat on anorgaaniline aine molekulvalemiga KMnO 4. See on sool, mis koosneb kaaliumi katioonist ja MnO 4 anioonist. Tugev oksüdeerija. Lillaka värviga sool. Aastal 2000 toodeti 30 000 tonni kaaliumpermanganaati. Mangaani oksüdatsio ...

                                               

Karbiidid

Karbiidid on süsiniku ühendid metallide ja mõnede mittemetallidega, mille elektronegatiivsus on väiksem kui süsinikul. Karbiidid liigitatakse vastavalt keemilise sideme tüübile järgmiselt: metallilised ioonilised-kovalentsed karbiidid – karbiidid ...

                                               

Katalüsaator

Katalüsaator on keemiline aine, mis muudab reaktsiooni kiirust, seda kiirendades. Tavaliselt on tegu väikese koguse lisaainega, mis võtab reaktsioonist osa alandades reaktsiooni aktivatsiooni energiat, kuid regenereerub ega esine produktide koost ...

                                               

Keemiline stabiilsus

Keemiline stabiilsus iseloomustab keemilise süsteemi omadust tavatingimustes või teatud fikseeritud tingimustes mitte muunduda. Mingi aine keemiline stabiilsus ei ole alati üheselt määratletav erinevate tingimuste ja erinevate protsesside jaoks, ...

                                               

Keemiline valem

Keemiline valem on keemiliste elementide sümbolitest koosnev avaldis keemilise aine kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise märkimiseks. Keemilisi valemeid kasutatakse ainete tähistamiseks ja keemiliste reaktsioonide kirjeldamiseks reaktsioonivõ ...

                                               

Keemiline ühend

Keemiline ühend on keemiline aine, mis koosneb kahest või enamast erinevast keemilisest elemendist, mis on omavahel seotud keemiliste sidemetega. See on keemiliselt individuaalne aine. Keemilist ühendit iseloomustab alljärgnev: keemilise ühendi k ...

                                               

Keemilised kiudained

Keemilised kiudained on kiudained, mida looduses valmiskujul ei leidu. Neid saadakse kas keemiliselt töödeldud looduslikest ühenditest või siis sünteetilistest kõrgmolekulaarsetest ühenditest. Looduslikest ühenditest saadavaid keemilisi kiudainei ...

                                               

Keemilised omadused

Aine keemilised omadused on aine omadused, mis ilmnevad keemilistes reaktsioonides, milles see aine osaleb. Keemilised omadused on aluseks ainete klassifitseerimisel, näiteks metallid, halogeenid, happed, alkoholid, alkeenid, areenid jne. Mingit ...

                                               

Ksantiin

Ksantiin ehk 2.6-dihüdroksüpuriin ehk 2.6-puriindioon ehk 2.6-puriindiool on puriinide hulka kuuluv looduslik keemiline ühend, värvitu tahke aine. Molekulivalem on C 5 H 4 N 4 O 2. CAS-number on 69-89-6. Ksantiin on värvitu kristalliline tahke ai ...

                                               

Ksantoon

Ksantoon ehk 9 H -ksanteen-9-oon ehk ksanteen-9-oon ehk dibenso-γ-püroon on eetrite ja ketoonide hulka kuuluv heterotsükliline ühend, ksanteeni derivaat, ksantoonide rühma nimiaine. Ksantoon ise looduses ei esine, küll aga 200 tema derivaate, näi ...

                                               

Kuivatamine

Kuivatamine ehk kuivatus on vee eemaldamine tahkest, vedelast või gaasilisest ainest. Kuivatamiseks kasutatakse kõige enam füüsikalis-keemilisi meetodeid, näiteks aurustamist, absorptsiooni, adsorptsiooni, destillatsiooni, sublimatsiooni, gaaside ...

                                               

Lamivudiin

Siin tutvustatakse ravimit või ravimeetodit, kuid kirjutatu pole arstlik nõuanne ning see ei asenda arsti konsultatsiooni. Vikipeedia ei vastuta iseravimise tagajärgede eest. Lamivudiin 3TC lamivudinum on süsteemseks kasutamiseks välja töötatud v ...

                                               

Liim

Liim on vedel või poolvedel ainete segu, millega saab liimida või liita esemeid kokku. Liime võib saada nii looduslikest kui ka sünteetilistest ainetest. Erinevaid materjalitüüpe, mida on võimalik liimida, on palju, aga eriti tugevad on õhukeste ...

                                               

Lipoehape

Lipoehape ehk N-vitamiin ehk alfalipoehape on vesilahustuv keemiline ühend. Looduslikult esinev vorm on R -lipoaat.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →