ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168                                               

Lissaboni leping

Lissaboni leping ehk reformileping on leping, mis kirjutati alla 2007. aasta 13. detsembril Lissabonis Euroopa Liidu tippkohtumisel. Leping muutis Euroopa Liidu lepingut ning Euroopa Ühenduse asutamislepingut "eesmärgiga suurendada laienenud liid ...

                                               

Montréali protokoll

Montréali protokoll on 1987. aastal neljakümne riigi poolt Montréalis allakirjutatud kokkulepe, mis piirab kõikide freoonide kasutamist, et kaitsta osoonikihti. Leping kirjutati alla 16. septembril 1987 ja see jõustus 1. jaanuaril 1989. Leppe on ...

                                               

Põhja-Atlandi leping

Põhja-Atlandi leping on 1949. aasta 4. aprillil Washingtonis allkirjastatud leping, millega loodi NATO ehk Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon. Leping jõustus sama aasta 24. augustil.

                                               

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut on rahvusvaheline leping, millega loodi Rahvusvaheline Kriminaalkohus. Lepingu tekst kirjutati alla diplomaatilisel konverentsil rahvusvahelise kriminaalkohtu rajamiseks, mis toimus 15. juunist 17. juul ...

                                               

Ramsari konventsioon

Ramsari konventsioon on rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks on märgalade säilitamine ja nende jätkusuutlik kasutamine. Lepinguga tunnistatakse märgalade ökoloogilist tähtsust ja püütakse piirata nende kadu. Konventsiooni täielik nimetus on "R ...

                                               

Relvakaubandusleping

Relvakaubandusleping on tavarelvastuse rahvusvahelist kaubandust reguleeriv rahvusvaheline leping, mis jõustus 24. detsembril 2014. 2018. aasta oktoobri seisuga on lepingu ratifitseerinud 97 riiki. ÜRO Peaassamblee võttis lepingu vastu 2013. aast ...

                                               

Stockholmi konventsioon

Stockholmi konventsioon on rahvusvaheline keskkonnaalane kokkulepe, mis allkirjastati 2001. aastal ja jõustus 2004. aasta mais. Selle eesmärk oli elimineerida või piirata püsivate orgaaniliste saasteainete tootmist ja kasutust.

                                               

Tartu rahu

Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping, millega lõpetati vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

                                               

Varssavi leping (1922)

Varssavi leping oli 17. märtsil 1922 Varssavis sõlmitud leping Poola, Läti, Eesti ja Soome vahel. Kuna Soome parlament lepingut ei ratifitseerinud, siis see ei jõustunud kunagi. Lepinguga seonduvat juhtis Poola, kes tahtis moodustada poliitilise ...

                                               

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon on 1. veebruaril 1995 Strasbourgis Euroopa Nõukogu liikmesriikide algatusel sõlmitud konventsioon, mis kaitseb liikmesriikide territooriumidel asuvaid vähemusrahvusi. Eesti liitus konventsiooniga 1995. aast ...

                                               

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ehk lühemalt kliimamuutuste konventsioon on rahvusvaheline keskkonnakaitsekokkulepe, mis sõlmiti 1992. aastal ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil. Raamkonventsiooni eesmärk on stabiliseerida atmosfääris olevat ...

                                               

LGBT Eestis

Eestiga seotud inimestest on avalikult homoseksuaalsed näiteks telesaatejuht Marko Reikop, ettevõtja Peeter Rebane, ühiskonnaaktivist Lisette Kampus, koreograaf Jüri Nael ning ujuja Ayrton Kasemets.

                                               

LGBT-liikumised Eestis

LGBT-liikumisteks Eestis nimetatakse erinevaid sotsiaalseid liikumisi Eestis, mis taotlevad LGBT-inimeste võrdsustatud aktsepteerimist ühiskonnas. LGBT-liikumiste eelduseks oli ideoloogiliste piirangute hajumine nõukogude režiimi nõrgenedes ning ...

                                               

Baltic Pride

Baltic Pride on 2009. aastast toimuv iga-aastane LGBT+ kultuurifestival, mis toimub kordamööda Baltimaade pealinnades – Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Baltic Pride "seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada, olen ...

                                               

Club Angel

Club Angel oli aastatel 2004–2010 tegutsenud väike siserõduga ööklubi ja eraldi vaba sissepääsuga kohvik, mis asus Tallinna vanalinnas aadressil Sauna 1. Juugendstiilis hoones läbi kahe korruse asunud glamuurse interjööriga asutus võttis eeskujuk ...

                                               

Festheart

Festheart on 2017. aastast iga aasta oktoobris Rakveres toimuv LGBT+ filmifestival. Tegemist on Eesti esimese perioodiliselt toimuva seksuaal- ja soovähemuste teemale keskenduva filmifestivaliga. Festivali eesmärgiks on leida ühisosa eri ühiskonn ...

                                               

Gay ja Lesbi Infokeskus

Gei ja Lesbi Infokeskus oli asutus, mille eesmärk oli jagada seksuaalvähemustega seotud teavet kõikidele informatsiooni vajajatele. Keskust opereeris MTÜ Teistmoodi ja seda rahastas Sotsiaalministeerium Tervise Arengu Instituudi kaudu. Gay ja Les ...

                                               

Tallinn Pride

Tallinn Pride oli 2004-2007 Tallinnas toimunud LGBT kultuurinädal, mis oli suunatud homoseksuaalsete inimeste võrdsete õiguste edendamisele. Ürituse järglane on aastast 2009 toimuv Baltic Pride. 12.–15. augustil 2004 toimus LGBT kultuuriürituste ...

                                               

Eesti vähemusrahvused

Eesti vähemusrahvusteks nimetatakse Eestis elavad rahvusgruppe, kes erinevad riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu või kultuurilise omapära poolest. Vähemusrahvuste kaitseks on Eesti muuhulgas vastu võtnud Euroopa Nõukogu "Vähemusrah ...

                                               

Eesti armeenlased

Armeenlased on Eesti üks vähemusrahvuseid. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis 1444 armeenlast ning 2011. aasta rahvaloenduse koostamise ajaks oli armeenlaste ametlik arv langenud 1042 inimeseni. Suurem oli armeenlaste arv Nõukogude Li ...

                                               

Eesti ingerisoomlased

Ingerlased ehk ingerisoomlased on Eesti üks vähemusrahvuseid. Eestis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 369 ingerlast. Eestis elavaid ingerlase ühendab Eesti Ingerisoomlaste Liit. Ingerisoomlaste massiline rändamine Eestisse algas Teise maai ...

                                               

Eesti mustlased

Esimene teade mustlastest ehk romadest Eestis pärineb 23. maist 1533, mil mustlasele nimega Clawes anti Tallinnas turve, et ta saaks koguda enda kaitseks tõendeid, kuna ta olla löönud surnuks oma lellepoja Christofferi. Püsivalt ilmusid mustlased ...

                                               

Eesti ungarlased

Ungarlased on üks Eestis elavaist vähemusrahvustest. Siinne Ungari rahvusrühm kujunes suuremas osas välja 20. sajandi II poolel. Eesti ungarlaste rahvuse, identiteedi ja tulevikuga seotud küsimusi käsitletakse koguteoses "Eesti rahvaste raamat: r ...

                                               

Eestlased

Eestlased on läänemeresoome rahvus, Eesti põlisrahvas. Enamiku eestlaste emakeel on eesti keel. Eestlaste koguarv on 1 060 000 – 1 110 000, neist Eestis elab 909 600 inimest ja väljaspool Eestit 150 000 – 200 000. 1857. aastal võttis Johann Volde ...

                                               

Hiidlased

Hiiumaal on tavaks jagada inimesi seltsideks elukoha, kunagiste tegevuste ja ka päritolu järgi. Eri aegadel on käibel olnud umbes 50 seltsinimetust, millest aktiivsemalt on kasutatud umbes kümmekonda. Hiidlaste seltsideks jagamine sai alguse hilj ...

                                               

Laiuse mustlased

Laiuse mustlased olid Laiuse kihelkonnas elanud mustlased; olid osa Eesti mustlastest. Püsivalt ilmusid mustlased Eestisse 17. sajandil. Nende elukombed olid kohalikele elanikele võõrad ja neid püüti linnast või isegi kogu maalt välja ajada. Et s ...

                                               

Mulgid

Mulgid on Lõuna-Eestis asuva Mulgimaa põlised elanikud, keda võib pidada eestlaste allrahvuseks. Mulkide identiteedi põhialuseks on mulgi murre.

                                               

Eesti šotlased

Eesti šotlased on üks rahvusvähemusi Eestis. Eesti vabariigis elas 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 21 šotlast. Teadaolevalt saabusid esimesed šotlased Eesti aladele 16.–17. sajandi sõdade käigus, mil suur hulk šoti palgasõdureid teenis Rootsi ...

                                               

Eesti Minut

Eesti Minut oli 24. veebruaril 2013 kella 13.00 ja 13.01 vahel ühe minuti jooksul toimunud ühispildistamine. Esimesele Eesti minutile saadeti 7500 fotot. Ettevõtmise korraldas Eesti Pressifotograafide Liit ja seda toetas Riigikantselei EV95 korra ...

                                               

Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek

Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek ehk Estonias Friends International Meeting on president Toomas Hendrik Ilvese, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja suurettevõtja Margus Reinsalu ühisalgatus, millega soovitakse tänada ja tunnustada ärimeh ...

                                               

Kaika suveülikool

Kaika suveülikool on võru ja laiemalt lõunaeesti keelele ja kultuurile pühendatud igasuvine mitmepäevane ettekannete ja etlemistega üritus. Suveülikoolis on esitatud Madis Kõivu, Bernhard Kangro, Kauksi Ülle, Sven Kivisildniku ja teiste võrukeels ...

                                               

Klapid eest!

"Klapid eest!" on AIESECi õppesari, mille eesmärk on interaktiivsete loengute, töötubade, firmakülastuste, koolituste ja diskussioonide kaudu tudengite ning teiste huviliste silmaringi laiendada ning arendada seeläbi ettevõtlikke ja sotsiaalselt ...

                                               

Kreenholmi streik

Kreenholmi streik oli 1872. aasta augustis ja septembris Vaivara kihelkonnas toimunud Kreenholmi Manufaktuuri vabrikutööliste väljaastumine nende poolt esitatud majanduslike ja töökorralduslike nõudmiste täitmiseks. Kreenholmi streik oli üks sell ...

                                               

Loomeliitude ühispleenum

1988. aasta loomeliitude ühispleenum, mille valmistas koos Loomeliitude kultuurinõukoguga ette pleenumi orgkomitee Jaak Alliku juhtimisel, toimus 1. ja 2. aprillil Toompea lossis tolleaegses Eesti NSV Ülemnõukogu istungite saalis. Ametlikult kand ...

                                               

Maaema mess

Maaema mess on alates 1994. aastast toimunud traditsiooniline, keskkonnasõbralik ja maaelu propageeriv ürituste sari, mille hulka kuuluvad konverents, kultuuriprogramm ja näitusmüükide korraldamine. Maaema messi prioriteediks on olnud propageerid ...

                                               

Suitsuprii klass

Suitsuprii klass on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–12. klasside õpilastele. Konkursi eesmärkideks on: Aidata vähendada noorte suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist. Motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma; Toet ...

                                               

Teeviit (mess)

Teeviit oli põhi- ja keskkoolilõpetajaile suunatud infomess, mis toimus alates 1994. aastast igal aastal Tallinnas. Seda korraldasid Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

                                               

Unustatud mõisad

Unustatud mõisad on Eesti Mõisakoolide Ühenduse korraldatud külastusmäng, millest võtab osa 23 mõisakooli. Kokkulepitud külastuspäevadel toimuvad igas koolis giidiga jalutuskäigud, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse kontserte, t ...

                                               

Valga Cruising

Valga Cruising on iga-aastane üritustesari, mis leiab aset Valgas ja selle lähedal asuvas Dixielandis. Ürituse raames toimub USA autode kruiis ja muusikat mängivad erinevad rockabilly -ansamblid.

                                               

Babylon 5

Babylon 5 on USA eepiline telesari, mille loojaks, produtsendiks ja enamiku jagude stsenaariumi autoriks on J. Michael Straczynski. Ulmeseriaali muusika on kirjutanud Christopher Franke. Seriaali tegevus leiab aset aastatel 2258–2262. "Babylon 5" ...

                                               

"Babylon 5" jagude loend

Babylon 5" jagude loend on Ameerika Ühendriikide ulmetelesarja "Babylon 5" osade täielik nimekiri. Artikli lõppu on lisatud "Babylon 5" ainetel toodetud telefilmid ja nende sündmustiku kronoloogiline paiknemine sarjas.

                                               

Babylon 5 sõjad

Telesarja Babylon 5 sõjad on J. Michael Straczynski loodud ulmelisel ajateljel toimuvad relvakonfliktid, millest ainult osa leiab aset sarja enda sündmuste käigus. Eelnenud konfliktidest on Babylon 5 sarjas juttu tagasivaadetena, järgnevatest tea ...

                                               

Jeffrey Sinclair

Jeffrey Sinclair on väljamõeldud tegelaskuju USA ulmetelesarjas "Babylon 5". Sinclairi osa mängib Michael OHare. Jeffrey David Sinclair sündis 3. mail 2218. aastal Marsi koloonias. Sinclairi isa oli Maa Alliansi sõjaväe piloot, kes osales Balose ...

                                               

John Sheridan

Sheridan sündis Maal, Maa Alliansi diplomaadi pojana. Astunud sõjaväkke, tõusis Sheridan Maa kosmoselaevastikus lieutenant commander  ​i aukraadini. Talle pakuti esimese ohvitseri kohta laeval EAS Prometheus, kuid noormees loobus kohast laeva kap ...

                                               

Vahid

Vahid on väljamõeldud organisatsioon, mis tegutseb J. Michael Straczynski loodud ulmeseriaalis Babylon 5. Algul olid Vahid puhtalt Minbari föderatsiooni teenistuses, ning tegelesid piiride valvamise ja luurega. Nende ülesanne oli olla valvel ja o ...

                                               

Simpsonid

Simpsonid on Ameerika Ühendriikide joonissari, mille autor on Matt Groening. "Simpsonid" on võitnud nii Emmy kui ka Peabody auhinna. Sari tegi Matt Groeningi kuulsaks ning tõi telekanalile Fox palju uusi vaatajaid. "Simpsonid" on üks vanemaid tel ...

                                               

South Park

South Park on joonissari, mille peategelasteks on neli poissi, kes elavad Ameerika Ühendriikides Colorados, väikses linnas South Parkis. Peategelased Stan, Cartman, Kyle ja Kenny on ropu suuga üheksa-aastased poisid, kes käivad neljandas klassis. ...

                                               

Kenny McCormick

Kenneth McCormick on animasarja "South Park" üks peategelasi. Kenny sõbrad on Stan Marsh, Kyle Broflovski ja Eric Cartman hiljem ka Butters. Kenny elab koos teiste "South Parki" tegelastega South Parki väikelinnas, mis asub USAs Colorado osariigi ...

                                               

Puss Gets the Boot

"Puss Gets the Boot" oli esimene film multifilmisarjast "Tom ja Jerry". See anti välja 10. veebruaril 1940 USA-s. See osa erines teistest Tom ja Jerry multikatest selle poolest, et selles multifilmis oli Tomi nimi Jasper ja Jerry nimi Jinx. Film ...

                                               

The Cat Concerto

Selles osas on Tom klaverimängija. Ta siseneb kontserdisaali ja mängib klaveril Ferenc Liszti kirjutatud teist Ungari rapsoodiat. Kuid Jerry magab klaveri sees ja Tomi mäng äratab ta. Jerry püüab alguses kassi "aidata" takti lüües, kuid Tom lükka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →