ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on Tartu Ülikooli instituut, kus koolitatakse juriste alates Tartu Ülikooli asutamisest 1632. a. See on üks ülikooli neljast algsest teaduskonnast. 1. jaanuarist 2016 kuulub õigusteaduskond Tartu Ülikooli sotsiaalte ...

                                               

Iuridicum (hoone)

Iuridicum on hoone Tartus aadressil Näituse 20. Hoone on arvele võetud kultuurimälestisena. Hoone ehitati 1909. aastal krundile, kus oli ühekorruseline puithoone. Ehitusprojekti tegi V. Kessler. 1911. aastal tehti hoone kolmekorruseliseks. 1918. ...

                                               

Karl Aun

Õppis aastatel 1936–1942 Tartu Ülikooli usu-, matemaatika-loodus- ja õigusteaduskonnas. 1937. aastal astus Eesti Üliõpilaste Seltsi. 1940. aastal oli Eesti Üliõpilaste Seltsi EÜS esimees. 1943. aastal peitis Nõukogude okupatsiooni eest EÜSi ajalo ...

                                               

Ivan Demkin

Ivan Demkin sündis Venemaal Peterburis preester Ioann Ivan Demkini ja tema naise Jekaterina neljanda lapsena. Ivani mõlemad vanaisad olid samuti õigeusu kiriku preestrid. Peterburi Ülikoolis õppis Ivan õigusteadust, nagu ka tema vanem vend Dmitri ...

                                               

Erich Eek

Erich Herbert Eek oli Eesti õigusteadlane, kohtutegelane ja vandeadvokaat. Lõpetas 1911 hõbeaurahaga Tallinna Nikolai Gümnaasiumi. 1911–1915 õppis Peterburi Ülikooli õigusteaduskonnas. EÜS Põhjala liige.

                                               

Merle Erikson

Merle Erikson on eesti jurist, õigusteadlane ja Tartu Ülikooli tööõiguse professor. Eriksoni peamised uurimisteemad on Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline tööõigus ning Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika.

                                               

Jaan Ginter

Jaan Ginter on eesti õigusteadlane, Tartu Ülikooli kriminoloogia professor ja endine õigusteaduskonna dekaan. Tema peamised uurimisteemad on kriminoloogia, Euroopa kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus ning kohtusüsteemid.

                                               

Johann Karl Wilhelm Friedrich von Hezel

Johann Karl Wilhelm Friedrich von Hezel oli Saksamaalt pärit Tartu advokaat, sündik ja õigusteadlane. Ta oli Tartu Ülikooli eksegeetika ja idamaiste keelte professori Johann Wilhelm Friedrich von Hezeli ja Charlotte Henriette von Hezeli neiupõlve ...

                                               

Elmar Ilus

Elmar Arnold Hans Ilus sündis 30. juulil 1898 Torimo talus Kaarli vallas Halliste kihelkonnas taluperemehe pojana. Alustas 1911. aastal õpinguid Pärnu gümnaasiumis, kuid tulenevalt maailmasõjast lõpetas Polangeni gümnaasiumi, mis oli evakueeritud ...

                                               

Jüri Jegorov (õigusajaloolane)

Ta õppis Tallinna Reaalkoolis ja lõpetas aastal 1941 Tallinna Poeglaste Kommertskooli. Samal aastal mobiliseeriti ta Punaarmeesse. Elas üle Juminda miinilahingu 28.−29. augustil 1941. Haavata saamise järel merel, evakueeriti Leningradi, kus elas ...

                                               

Viktor Johanson

Viktor Johanson oli Eesti õigusteadlane ja vandeadvokaat. Lõpetas 1898 kuldaurahaga Tallinna Nikolai Gümnaasiumi. Astus samal aastal Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonda. Palus üleviimist õigusteaduskonda, mille lõpetas 1903 esimese järgu diplomi ...

                                               

Piia Kalamees

Piia Kalamees on eesti õigusteadlane ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent. Tema peamisteks uurimisteemadeks on tarbijaõigus, lepinguõigus ja Euroopa Liidu digitaalse ühisturuga seonduvad küsimused.

                                               

Hent Kalmo

Hent-Raul Kalmo on Eesti õigusteadlane. Ta oli oktoobrist 2010 kuni 17. aprillini 2012 Eesti Vabariigi õiguskantsleri nõuniku kohusetäitja. 17. aprillil 2012 nimetas Riigikogu ta õiguskantsleri asetäitjaks-nõunikuks. Alates 1. jaanuarist 2017 on ...

                                               

Andreas Kangur

Andreas Kangur on eesti õigusteadlane, endine lapsfilminäitleja. Kümneaastaselt mängis ta Jüri osa Leida Laiuse filmis "Varastatud kohtumine" 1988 koos Maria Klenskajaga. Ta mängis ka Jüri Sillarti filmis "Noorelt õpitud" 1991. Lõpetanud 1997. aa ...

                                               

Aleksei Kelli

Aleksei Kelli on eesti õigusteadlane, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi õiguse professor. Tema peamised uurimisteemad on intellektuaalne omand autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ja tööstusomand, andmekaitse ja tehisintellekti õigus ...

                                               

Merilin Kiviorg

Merilin Kiviorg on eesti õigusteadlane. Tema peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline avalik õigus, inimõigused ja põhivabadused, rahvusvaheliste inimõigusinstrumentide siseriiklik mõju, rahvusvaheliste inimõiguste regionaliseerumine, inimõig ...

                                               

Heinu Koitel

Heinu Koitel oli eesti õigusteadlane. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli juristina ning sai 1970. aastal Eesti esimeseks õigusteaduste kandidaadiks tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta 7 aastat elektrotehnika ...

                                               

Ants Kukrus

Ants Kukrus on õppinud Priipalu 4-klassilises Algkoolis 1948–1952; lõpetanud Kuigatsi 7-klassilise Kooli 1955; Tallinna Polütehnilise Instituudi energeetikateaduskonna mäeinsenerina 1966; NSV Liidu Patendiinstituudi Moskva jurist-patentoloogina 1 ...

                                               

Irene Kull

Irene Kull on eesti õigusteadlane ja Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor. Tema peamised uurimisteemad on Eesti ja Euroopa lepingu- ja eraõigus, võrdlev eraõigus, elamu- ja üüriõigus ning digitaalne lepinguõigus.

                                               

Luule Käis

Luule Käis on eesti jurist ja õigusteadlane. 1953. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli. 1968. aastal kaitses ta õigusteaduste kandidaadi kraadi väitekirjaga "Sotsialistliku töödistsipliini tugevdamisest kommunistliku ülesehitustöö arendamis ...

                                               

Ando Leps

Ando Leps alustas kooliteed 1943. aastal Rakvere linna I 6-klassilises Koolis. 1950 astus Rakvere I Keskkooli. 1954–1955 õppis professor Gustav Ernesaksa soovitusel Tallinna Muusikakeskkoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Kuna mu ...

                                               

Heiki Lindpere

Heiki Lindpere on eesti õigusteadlane. Ta lõpetas 1968. aastal Tallinna Merekooli tehnik-laevajuhina. Aastal 1976 lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli juristina; aastal 1984 kaitses õigusteaduste kandidaadi kraadi Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia ...

                                               

Ülle Madise

Ülle Madise on eesti jurist, alates 31. märtsist 2015 Eesti õiguskantsler. Ülle Madise on ka Tartu Ülikooli riigiõiguse professor.

                                               

Rait Maruste

Rait Maruste on Eesti poliitik ja endine kohtunik, XII Riigikogu liige, XIII Riigikogu asendusliige. Ta lõpetas Pärnu-Jaagupi Keskkooli 1972 ja Tartu Riikliku Ülikooli 1977 õigusteaduse alal. Õigusteaduse kandidaadi kraadi kaitses ta 1985. aastal ...

                                               

Kalle Merusk

Kalle Merusk on eesti õigusteadlane. Ta on olnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan aastatel 2000–2009 ning riigi- ja haldusõiguse professor aastast 1994. Aastast 1993 on ta Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik. Aastatel 1972–1973 ELKNÜ TRÜ Ko ...

                                               

Carl Friedrich Meyer

Carl Friedrich Meyer oli saksa õigusteadlane, Tartu ülikooli professor ja rektor. Meyer õppis Braunschweigis Collegium Carolinumis tänapäeval Braunschweigi Tehnikaülikool. 1776 astus ta Göttingeni ülikooli, aga ei lõpetanud seda. 1791 asus ta ela ...

                                               

Lauri Mälksoo

Lauri Mälksoo lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 1999. aastal sai ta USAs Georgetowni Ülikoolist magistrikraadi, 2002. aastal kaitses Berliini Humboldti Ülikoolis doktorikraadi õigusteaduse alal summa cum laude tööga "Illegal A ...

                                               

Johannes Mäll

Johannes Mäll oli õigusteadlane. Mäll oli eelkõige tuntud kui silmapaistev õigusteaduskonna dotsent Tartu Ülikoolis. Eesti õigusele on ta kaasa aidanud tööõiguse rakenduspraktika kujundamisega, tööseadustiku süstematiseerimise ja kodifitseerimise ...

                                               

Rein Müllerson

Rein Müllerson on eesti õigusteadlane ja Eesti poliitik, Tallinna Ülikooli juhtivteadur ja emeriitprofessor

                                               

Raul Narits

Raul Narits on tööliste poeg. 1971 lõpetas Narits Tallinna Spordiinternaatkooli ja 1976 cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 1978-1982 õppis ta Moskva Ülikoolis aspirantuuris ning kaitses 1987 Moskva samas kandidaadikraadi õigusteaduses väi ...

                                               

Vassili Netšajev

Vassili Netšajev oli rahvuselt venelane ja preestri poeg. 1881 lõpetas ta Moskva Ülikooli õigusteaduskonna, jäi samasse valmistuma professorikutseks ning 1885 sooritas magistrieksamid. 1886–1887 täiendas end Berliini, Leipzigi, Strasbourgi, Münch ...

                                               

Aleksandr Nevzorov (õigusteadlane)

Aleksandr Serafimovitš Nevzorov 1861 Tšeljabinsk, Orenburgi kubermang – 9. detsember 1936 Voronež) oli Eestis tegutsenud Vene õigusteadlane.

                                               

Kalle Nigola

Kalle Nigola on talupidaja poeg. Lõpetas 1948 Võru keskkooli, 1955 TRÜ õigusteaduskonna, 1962–65 TÜ aspirant, õiguskandidaat 1970, TÜ, väitekiri "Karistuse mõistmine autotranspordialaste kuritegude eest Eesti NSV materjalide põhjal". Oli 1955–60 ...

                                               

Mart Nurk

Mart Nurk oli eesti õigusteadlane. Õppis 1925–1929 Tartu Ülikoolis õigusteadust, lõpetas 1929 cum laude. 1939. aastal kaitses Tartu Ülikoolis õigusteaduse doktori kraadi väitekirjaga "Mitmekülgsed lepingud", olles esimene doktorikraadi kaitsja Ee ...

                                               

Ilona Nurmela

Ilona Nurmela on teenistujate tütar. 1994. aastal lõpetas Nurmela Tallinna 7. Keskkooli, 1998 TÜ õigusteaduskonna, 1999 Cambridgei Ülikooli LL.M. Jesus College, väitekiri "Doctrines of renvoi and aspects of their application – a comparative study ...

                                               

Poigo Nuuma

Poigo Nuuma oli käsitöölise poeg. 1952. aastal lõpetas Nuuma Pärnu 1. Keskkooli, 1954 Tallinna Mäetehnikumi, 1960 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna; 1969–1973 TÜ kaugõppeaspirant, õigusteaduse kandidaat 1973, TÜ, väitekiri "Kriminoloogilis ...

                                               

Jaano Odar

Jaano Odar on talupidaja poeg. 1960. aastal lõpetas Odar Püssi Keskkooli, 1966 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. 1974. aastal kaitses TRÜ-s õigusteaduse kandidaadi kraadi väitekirjaga "Juhtimisteooria põhimõtete kohaldamisest Nõukogude ts ...

                                               

Enno Oidermaa

Enno Oidermaa on talupidaja poeg. Lõpetas 1960 Räpina Keskkooli, 1968 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, õigusteaduse magister 1995, Akadeemia Nord, väitekiri "Kapitaalehituse õiguslik regulatsioon", aastast 2002 Akadeemia Nord doktorant, ...

                                               

Inge-Maret Orgo

Inge-Maret Orgo oli talupidaja tütar ja Johannes Mälli abikaasa. Lõpetas 1954 Tallinna 20. Keskkooli, 1959 TÜ õigusteaduskonna, 1969 aspirantuuri; õiguskandidaat 1968, TÜ, väitekiri "Noore tööliskaadri ettevalmistamise ja töölepaigutamise õigusli ...

                                               

Jaak Ostrat

Jaak Ostrat on juristi poeg. Lõpetas 1961 Tartu 1. Keskkooli, 1966 Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatikateaduskonna, 1971 Üleliidulise Patendiinstituudi, õiguskandidaat 1982, NSVL TA Riigi ja Õiguse Instituut, väitekiri "Правовые вопросы ...

                                               

Albert Paltser

Lõpetas 1950 Tartu 1. Keskkooli, 1955 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, õiguskandidaat 1966, TÜ, väitekiri "Kriminaalvastutusest vabastamine nõukogude kriminaalõiguse järgi". 1963–1967 TÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri vanemõpetaj ...

                                               

Jevgeni Passek

Jevgeni Vjatšeslavovitš Passek – 1. oktoober 1912 Moskva) oli õigusteadlane. Mõisaomaniku poeg. Õppis Moskva ja Berliini Ülikoolis. Töötas Tartu Ülikoolis rooma õiguse eradotsendina 1891–1893 ja professorina 1893–1912. Ta oli 1905–1908 Tartu Ülik ...

                                               

Heiki Pisuke

Heiki Pisuke on spordipedagoog Alfred Pisukese 1929–2010 ja Valentina Pisukese poeg. Ta lõpetas 1973. aastal Tartu 2. Keskkooli Miina Härma Gümnaasium, 1978 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna cum laude, 1981 aspirantuuri, õiguskandidaat 198 ...

                                               

Endel Ploom

Endel Ploom on talupidaja poeg. Lõpetas 1954 Võru 1. Keskkooli, 1959 TÜ õigusteaduskonna, 1962–1964 Leningradi ülikool aspirant, õiguskandidaat 1965, TÜ, väitekiri "Договор бытового проката по советскому гражданскому праву". Oli 1960–1962 Rapla r ...

                                               

Vera Poska-Grünthal

Vera Poska-Grünthal, ka Veera Poska-Grünthal oli eesti õigusteadlane, naisõiguslane ja ajakirjanik, Eesti riigimehe Jaan Poska tütar. Lõpetanud Tallinna Gümnaasiumi, alustas ta 1915 õigusteaduse õpinguid Peterburis ja astus 1917 EÜS Põhjala liikm ...

                                               

Tatjana Poska-Laaman

Tatjana Poska-Laaman oli Eesti õigusteadlane. Tatjana Poska-Laaman oli Jaan Poska tütar, Veera Poska-Grünthali ja Jüri Poska õde, Eduard Laamani abikaasa. Ta lõpetas Tallinnas vene keskkooli, õppis Budapesti Ülikoolis ungari keelt, lõpetas 1929 P ...

                                               

Jüri Poska

Jüri Poska oli Jaan Poska noorim poeg. Ta alustas kooliteed Pariisis Montignei lütseumis, lõpetas 1937. aastal Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja 1942. aastal cum laude Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta oli Tallinnas kohtuameti kandidaat. Suure põg ...

                                               

Peep Pruks

Peep Pruks on õpetaja poeg. Lõpetas 1981 Vastseliina Keskkooli, 1986 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, 1991 aspirantuuri, õigusteaduse doktor 1992, TÜ, väitekiri "Уголовный процесс: научная "детекция лжи" Tartu, 1992. Stažeeris 1989 Torun ...

                                               

Risto Pullat

Lõpetas 1985 Tallinna 21.Keskkooli, õppis 1985–91 TÜ õigusteaduskonnas. Täiendas end 1991–93 Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas. Lõpetas 1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia politseikolledži, sotsioloogiamagister 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool, v ...

                                               

Tõnu Põder

Tõnu Põder on ohvitseri poeg. Lõpetas 1974 Elva Keskkooli, 1988 TÜ õigusteaduskonna. Oli 1989–92 TÜ riigi- ja haldusõiguse kateedri vanemõpetaja, 1993–94 riigi- ja avaliku õiguse instituudi riigi- ja haldusõiguse õppetooli lektor, 1994–2004 lekto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →