ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165                                               

Keskkriminaalpolitsei

Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politsei- ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei on 2012. aastal taasmoodustatud Eesti kriminaalpolitsei keskasutus. Aastatel 1993–2009 oli Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseiameti Keskkriminaalpolitsei ...

                                               

Korrakaitseorgan

Korrakaitseorgan on riikliku järelevalve teostaja, mis kaitseb avalikku korda. Eestis on peamiseks korrakaitseorganiks Politsei- ja Piirivalveamet, aga seda rolli täidavad eriseaduste alusel ka Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnainspektsioon, kohalike ...

                                               

Lääne-Saare Prefektuur

Lääne-Saare Prefektuur oli Eestis 1926-1939 tegutsenud prefektuur. Prefektuur moodustati 1926, kui Läänemaa juurde liideti Saare maakond. Lääne Maakonna Politseivalitsuse ja Saare Maakonna Politseivalitsuse põhjal moodustati Lääne-Saare Prefektuu ...

                                               

Märulipolitsei

Märulipolitsei on politseiharu, mis on mõeldud rahutuste, meeleavalduste ja mässude ohjeldamiseks. Olenevalt riigist ja olukorrast võivad märulipolitsei ülesandeid täita nii spetsiaalselt selleks loodud üksused kui ka tavapolitseinikud.

                                               

Narva Prefektuur

Narva Prefektuur oli 1926–1927 ja 1932–1940 Narvas tegutsenud politseiprefektuur. 1940 oli see üks üheksast Eesti ala politseiprefektuurist. Aastail 1927–1932 oli Narvas Viru-Järva prefektuuri abiprefekt. Prefektuuri piirkonda kuulusid Narva linn ...

                                               

Poliitiline Politsei

Poliitiline Politsei oli Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra kaitsel 1924–1940 tegutsenud amet. 1920. aastal asutatud kaitsepolitsei nimetati pärast 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatset ümber poliitiliseks politseiks, mille ülesandeks oli ...

                                               

Politsei ja Omakaitse Valitsus

Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi Politsei ja Omakaitse Valitsus oli Teise maailmasõja ajal Saksamaa okupeeritud Eestis tegutsenud Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi korrakaitsestruktuur. Politsei ja Omakaitse valitsus asus loomisest kuni 19 ...

                                               

Politsei Peavalitsus

Politsei Peavalitsus oli Eesti politsei keskasutus 1918–1934, Siseministeeriumi alluvuses. 20. mail 1924 võttis Riigikogu vastu Välis-, kriminaal- ja kaitsepolitsei ühendamise ajutise seaduse, mille alusel loodi Siseministeeriumi alluvuses Polits ...

                                               

Politsei ratsareserv

Politsei ratsareserv oli Eestis enne Teist maailmasõda tegutsenud Eesti politsei üksus. Ratsareservid moodustati 1920 ja need asusid Tallinnas ja Petseris.

                                               

Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond

Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond oli Eesti kriminaalpolitsei keskasutus Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus. Politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond moodustati 1. jaanuaril 2010 endise Politseiameti Keskkrim ...

                                               

Politseikool

Politseikool oli aastail 1925–1940 tegutsenud Eesti politsei õppeasutus asukohaga Tallinnas Lai tänav 48. Ettepaneku kooli asutamiseks tegi siseminister Karl Einbund Vabariigi Valitsusele pärast detsembrimässu, 20. jaanuaril 1925. Vabariigi Valit ...

                                               

Politseiprefektuur

2010. aasta politseireformiga moodustati, Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamisel juhtasutusena Politsei- ja Piirivalveamet ja seniste Politseiameti Politseiprefekt ...

                                               

Politseivalitsus

Politseivalitsus oli Eesti politsei keskasutus aastatel 1934–1938. Siseministeeriumi Politseivalitsus asutati Politsei Peavalitsuse reorganiseerimise teel.

                                               

Saare prefektuur

Saare prefektuur oli aastail 1939–1940 tegutsenud Eesti välispolitsei prefektuur. Prefektuur asutati Vabariigi Valitsuse otsusega 13. oktoobrist 1939 seoses Nõukogude Liidu sõjaväebaaside asutamisega Saaremaal.

                                               

Tallinna Politseikool (1993–1997)

Tallinna Politseikool oli 1993–1997 Tallinnas, Nõmmel Pärnu maantee 326 ja 328 hoonetes tegutsenud politseikool. Hoonetes aadressil Turu plats 3/Vana-Mustamäe 2 asusid politseikooli valve- ja garaažihoone, spordihoone ja laohoone. Vabariigi Valit ...

                                               

Tallinna-Harju prefektuur

Tallinna-Harju prefektuur oli aastail 1926–1940 tegutsenud Eesti politsei piirkondlik prefektuur. Tallinna-Harju prefektuur moodustati Tallinna Linna Politseivalitsuse ja Harju Maakonna Politseivalitsuse baasil. Prefektuuri piirkonda kuulusid Tal ...

                                               

Tartu-Valga prefektuur

Tartu-Valga prefektuur oli aastail 1926–1940 eksisteerinud Eesti politsei piirkondlik prefektuur. Prefektuuri piirkonda kuulusid Tartu, Valga, Elva, Jõgeva, Kallaste, Mustvee, Otepää ja Tõrva linn ning Tartu ja Valga maakond. Prefekti asukoht oli ...

                                               

Viljandi-Pärnu prefektuur

Viljandi-Pärnu prefektuur oli aastail 1927–1940 eksisteerinud Eesti politsei piirkondlik prefektuur. Prefekt oli ka samanimelise kodanliku õhukaitse ringkonna juht. 1934 – 3. juuli 1940, Jakob Vares, Viljandi-Pärnu prefekt Kruus, Viljandi-Pärnu a ...

                                               

Viru-Järva prefektuur

Rakvere-Paide ja Viru-Järva prefektuur oli aastail 1926–1940 eksisteerinud Eesti politsei piirkondlik prefektuur. Prefektuuri piirkonda kuulusid Rakvere, Kunda, Paide, Tapa ja Türi linnad ning Järva maakond ning Viru maakonnast Aaspere, Assamalla ...

                                               

Võru-Petseri prefektuur

Võru-Petseri, 1932. aastast Petseri-Võru prefektuur oli aastail 1926–1940 eksisteerinud Eesti politsei piirkondlik prefektuur. 1932. aasta veebruaris nimetati Võru-Petseri prefektuur ümber Petseri-Võru prefektuuriks. Räpina jaoskond, likvideeriti ...

                                               

Inimõigused Eestis

Inimõigused on Eesti valitsuse poolt laialdaselt tunnustatud, ent siiski esinevad mõnes valdkonnas probleemid, näiteks kinnipidamise tingimused, politsei jõukasutus, ja laste väärkohtlemine. Eestit hinnatakse üle keskmise demokraatia, pressivabad ...

                                               

Inimõiguste ümarlaud

Inimõiguste ümarlaud on Eestis inimõiguste temaatikaga tegelevate valitsusväliste organisatsioonide võrgustik. Ümarlaua eesmärk on muu hulgas edendada koostööd valdkonnaga tegelevate organisatsioonide vahel. Esimene ümarlaud toimus 16. veebruaril ...

                                               

Eesti luureajalugu

Eesti luure- ja vastuluureteenistus asutati novembris 1918 Sõjaväe Peastaabi teadete kogumise jaoskonna nime all. Eesti luure loojaks peetakse Oskar Mamersit, kellest sai selle esimene juht. Vabadussõjas koguti edukalt teavet Venemaa punaste, val ...

                                               

Eesti riiklik julgeolek

Eesti riiklik julgeolek on Eesti riigi kaitse ja püsivuse tagamisele suunatud tegevus, mille eesmärgiks on riigi ja rahva kaitse tagamine riigisisesel ja välismaisel tasandil. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 130 sätestab: "Erakorralise või ...

                                               

Elanikkonnakaitse

Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja ühiskonda kõikvõimalike kriiside korral. Elanikkonnakaitse tänapäevane käsitus: Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral ü ...

                                               

Kaitseväe peastaabi luureosakond

Kaitseväe peastaabi luureosakond on Eesti Kaitseväe peastaabi osakond, mis tegeleb sõjaväeluurega seotud ülesannetega, s.h analüüside/ohuhinnangute koostamine, luurealase koostöö läbiviimine liitlastega jne.

                                               

Põhja ringkonnaprokuratuur

Põhja Ringkonnaprokuratuur on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, Riigiprokuratuuri allasutus. Ringkonnaprokuratuur asub Tallinnas Lubja 4. Tööpiirkonnaks on Harju maakond. 2019. aasta seisuga on Põhja Ringkonnaprokuratuuri ...

                                               

Sisekaitseülem

Sisekaitseülema tegevuse aluseks oli Eesti Vabariigi 1938. aasta kaitseseisukorra seaduse ja on 1996. aasta "Erakorralise seisukorra seadus", mille kohaselt sisekaitseülem on Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohtude: vägivallaga seotud kollek ...

                                               

Vabatahtlik merepääste

Vabatahtlik merepääste on algusest lõpuni vabatahtlikel alustel toimiv päästeteenus, mille eesmärgiks on mereohutuse edendamine ning veekogudel õnnetusse sattunute päästmine. Eesti organiseeritud vabatahtliku merepääste ajalugu ulatub 19. sajandi ...

                                               

Välisluureamet

Välisluureamet on Eesti Vabariigi välisluureamet, mis tegeleb teabe kogumise, eritlemise ja edastamisega Eesti Vabariigi Presidendile, Eesti Vabariigi peaministrile, kaitseväe juhatajale, Eesti Vabariigi siseministrile, Eesti Vabariigi välisminis ...

                                               

Eesti kohtusüsteem

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline, süsteemi esimese astme moodustavad maakohtud ja halduskohtud, teise astme ringkonnakohtud ning kolmandaks astmeks on riigikohus. Kohtukorraldus ja kohtuteenistuse õiguslikud alused on sätestatud kohtute seadu ...

                                               

Lääne Maakohus

Lääne Maakohus oli Eesti Vabariigi esimese astme kohus aadressidel Haapsalu, Sadama tänav 21 ja Kärdla, Põllu tänav 17. Lääne Maakohus loodi 24. mail 1990, kui Haapsalu Rajooni Rahvakohus nimetati vastavalt ümber. 1. jaanuaril 2006 liideti Lääne ...

                                               

Maakohus

Maakohus on esimese astme kohus Eestis, kus arutatakse kõiki tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju. Tartu Maakohus Viru Maakohus Harju Maakohus Pärnu Maakohus

                                               

Riigikohtu esimees

Riigikohtu esimees on Eesti Riigikohtu tegevust juhtiv isik, kes on ex officio ka Riigikohtu üldkogu eesistuja ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees.

                                               

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegiumite kõrval neljas Riigikohtu kolleegium. Selles kontrollitakse, kas õigustloovad aktid ja välislepingud on vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega. Põ ...

                                               

Riigikohus

Riigikohus on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi kolmanda astme ja kolmanda lülina kõrgeim kohus. Riigikohus täidab kassatsioonikohtu ülesandeid, millele lisanduvad põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu funktsioonid. Samuti on Riigikohtul kaasotsustusõi ...

                                               

Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus on Eesti 2. astme kohus asukohaga Tallinnas, Pärnu maantee 7. Tallinna ringkonnakohtu esimees on Villem Lapimaa. Tallinna ringkonnakohtus on 29 kohtunikku.

                                               

Tartu Maakohus

Esimene riiklik esimese astme maakohus loodi Tartusse 1630. aastal. Nõukogude perioodil tegutses Tartu Linna ja Rajooni Rahvakohus. Aastal 1990 nimetati need ümber Tartu Linna - ja Tartu Maakohtuks. Aastal 2000 need kaks asutust ühendati ja moodu ...

                                               

Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus on Eesti teise astme kohus asukohaga Tartus. 3. juulil 1992 jõustunud Eesti põhiseaduse alusel taastati Eestis kolmeastmeline kohtusüsteem. Tartu Ringkonnakohus alustas tegevust 15. septembril 1993. 19. augustil 1993. aastal ...

                                               

Viru Ringkonnakohus

Viru Ringkonnakohus oli Eesti teise astme kohus, mis vaatas läbi kohtulahendeid apellatsiooni korras, mis asus aadressil Jõhvi, Viru tänav 5A. Viru Ringkonnakohus loodi 1993. aastal ning liideti 2009. aasta alguseks Tartu Ringkonnakohtuga. Kohtu ...

                                               

Eesti kuritegevus

Eesti kuritegevus hõlmab nii Eesti era- kui ka avaliku ja kolmanda sektori kuritegevust. 2011. aastal nimetas EUROPOLi salakaubanduse ekspert Dr Gilly McKenzie Balti riike ja Kaliningradi Venemaa narkokaubanduse transiidikeskuseks.

                                               

Organiseeritud kuritegevus Eestis

Organiseeritud kuritegevus Eestis on lühiülevaade ajakirjanduses avaldatud organiseeritud kuritegevuse ilmingutest ja seotud isikutest Eestis. Organiseeritud kuritegelik allilm on taasiseseisvunud Eestis olemas olnud üle paarikümne aasta, kuid kl ...

                                               

Linnuvabriku grupeering

Linnuvabriku grupeering on peamiselt eestlastest koosnenud kuritegelik rühmitus, mis tegutses Eestis 1990ndatel. 8. mail 1992 toimus Tallinnas Järvevana teel Neste tanklas tulistamine, kus Linnuvabriku grupeeringu liikmed tapsid ja haavasid ülira ...

                                               

Vabaduse väljaku pommiplahvatus

Vabaduse väljaku pommiplahvatus toimus 26. augustil 1993. aastal Tallinnas Vabaduse väljaku ja Harju tänava nurgal sel ajal asunud Estonian Airi kontori ees. Plahvatas kahe raadiopuldiga kaugjuhitav käsikohvrisse paigutatud kümme kilo ammoniiti s ...

                                               

Ühiskassa

Ühiskassa, venepäraselt tuntud ka kui Obštšak, on vene juurtega päti ja kriminaalide kultuuri ühine illegaalne katusorganisatsioon, mis vahendab ja monopoliseerib maffiaäri. On teada, et obštšakil on olnud monopol Soome prostitutsioonis. Seda on ...

                                               

Eesti kohtumargid

Eesti kohtumargid olid kohtumargid, mis anti Eestis välja kohtulõivude tasumiseks. Nad olid käibel aastail 1924–1944. Kohtumargid olid kaalude kujutisega, formaadis 16×20 mm. 7. novembril 1924 lasti müügile järgmistes nimiväärtustes kohtumargid: ...

                                               

Eesti omavalitsuste kantseleimaksu margid

25 senti, pruun, 20x30 mm, väärtus ringis 9 senti, kollakasroheline, 19x28.5 mm

                                               

Eesti tempelmargid

Eesti tempelmargid anti välja tempelmaksu seaduses ettenähtud tempelmaksu tasumiseks dokumentidele pealekleepimise teel. Aastail 1919–1940 üllitati neli korralist tempelmarkide väljaannet. Ka pärast Eesti taasiseseisvumist üllitati 1992 ja kasuta ...

                                               

Maksu- ja Tolliamet

Eesti Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Maksu- ja Tollia ...

                                               

Mitteresident

Mitteresident on füüsiline või juriidiline isik, kes peamiselt resideerib ühes kindlas riigis, kuid on teeninud kas töötades või vara müües tulu teisest riigist. Selle piirkonna valitsus, kus isik peamiselt ei ela, liigitabki isiku mitteresidendiks.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →