ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162                                               

Aasta põllumees

Aasta põllumees on aunimetus, mille annavad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Maaleht aasta parimaks põllumeheks tunnistatud inimesele. Esimene aasta põllumees valiti 2001. aastal. Aunimetus antakse tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu eden ...

                                               

Aasta sammal

Aasta sammal on samblaliigile antav aunimetus. Aasta samblaks valivad Eesti brüoloogid huvipakkuva sambla, millele aasta jooksul nii meedias kui ka oma tegevuses tähelepanu pöörata. Aasta sammal valiti esmakordselt 2017. aastal.

                                               

Aasta seen

Aasta seen on seeneliigile antav aunimetus. Eestis valib aasta seene Eesti Looduseuurijate Seltsi all tegutsev Eesti Mükoloogiaühing. Esimest korda valiti aasta seen 2017. aastal. Selleks on Eestis kolme liigiga esindatud kukeseen.

                                               

Aasta tegu

Aasta tegu on aunimetus, mille saajat valivad ja kuulutavad välja mitmed Eesti linnad, vallad, maakonnad, asutused ja teised. Aasta tegu Eesti lennunduses Aasta tegu Lääne-Viru maakond Aasta tegu Rakvere Aasta tegu Järva maakond Aasta tegu Rapla ...

                                               

Aasta tegu (Tartu)

Aasta tegu on aunimetus, mille Tartu linnavalitsus annab alates 1998. aastast igal aastal ühele Tartu jaoks olulisele sündmusele ja avaldab tänukirjaga tunnustust selle sündmusega seotud inimestele. Linnavalitsus selgitab aunimetuse saaja välja k ...

                                               

Aasta tegu Eesti lennunduses

Aasta tegu Eesti lennunduses on Eesti Lennuakadeemia eestvedamisel välja antav aunimetus aasta kõige silmatorkavamale Eesti lennundusettevõttele või -organisatsioonile. Aunimetuse saaja pälvib rändkarika "Kotkas".

                                               

Aasta tekstiilikunstnik

Aasta tekstiilikunstnik on erialane tunnustus aasta jooksul enim silma paistnud tegijale tekstiilikunsti või -disaini vallas. Auhinda antakse välja kord aastas alates 1996. aastast Eesti Tekstiilikunstnike Liidu eestvedamisel.

                                               

Aasta õpetaja

Aasta õpetaja on aunimetus, mis antakse õpetajale, kasvatajale, haridusasutusele juhile või mõnele teisele haridustöötajale, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning on po ...

                                               

Aasta õppija

Aasta õppija on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andrase tunnustus isikule, kes on kahe eelneva aasta jooksul pidevalt õppimisega seotud olnud; kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm. kes on ...

                                               

Eesti aasta auto

Eesti aasta auto on aunimetus, mida antakse ajakirja Tehnikamaailm algatusel alates 2000. aastast. Esimesel korral selgus võitja rahvahääletuse teel, alates 2002. aastast selgitab parimad välja autoajakirjanikest koosnev žürii. Seni on autotootja ...

                                               

Emakeeleõpetuse sõber

Emakeeleõpetuse sõber on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi alates 2009. aastast antav aunimetus, mis määratakse tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule Eestis või välismaal, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kuid kes oma ...

                                               

Ettevõtluse sõber

Ettevõtluse sõber on aunimetus, mida annab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon inimesele või organisatsioonile, kes on silma paistnud ettevõtjasõbraliku käitumisega. Nimetust antakse alates 1993. aastast. Aastatel 1999, 2001 ja 2 ...

                                               

Hiie sõber

Hiie sõber on Maavalla Koja poolt alates 2008. aastast antav tunnustus hiite ja teiste looduslike pühapaikade hoidmisel tehtud töö eest. Hiie sõbraks on kuulutatud 2013 – Helmi Kaljurand, Tambet Torpan ja Tarmo Kasikov, Hiiemetsa külas asuva Kane ...

                                               

Hiiumaa aasta ema

Hiiumaa aasta ema on aunimetus Hiiumaa emale, kelle peres kasvab kaks või enam last, kellele kodu pakub armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust ja kes on oma töös pädev ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda. Selle a ...

                                               

Kultuurikandja

Kultuurikandja on aunimetus, mis antakse Tartus tegutsevatele isikutele ja kollektiividele, kes on aasta jooksul saavutanud kultuuri vallas silmapaistvaid saavutusi, või isikutele ja kollektiividele, kelle töö ja tegevus on märkimisväärselt aidan ...

                                               

Maikrahv

Maikrahv on tiitel, mille kandja valiti keskaegses Tallinnas peetud nädalapikkustel kevadistel pidustustel, millega ülistati kevadet, noorust ja õnne. Maikrahvile kui kevade sümbolile pühendatud peoga tähistati kevade võitu pika ja kurnava talve ...

                                               

Maksumaksja sõber

Maksumaksja sõber on aunimetus, mille annab Eesti Maksumaksjate Liit eelnenud aastal kõige paremini maksumaksja õigusi kaitsnud isikule või organisatsioonile. Nimetust antakse alates 1999. aastast.

                                               

Maksumaksja vaenlane

Maksumaksja vaenlane on nimetus, mille annab Eesti Maksumaksjate Liit isikule või organisatsioonile, kes käitus Eesti Maksumaksjate Liidu hinnangul eelnenud aastal maksumaksja suhtes kõige vaenulikumalt. Nimetust antakse alates 1999. aastast.

                                               

Parim lihaveisekarjakasvataja

Parim lihaveisekarjakasvataja on Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt 2006. aastast antav aunimetus inimesele, kes aasta jooksul on saavutanud häid tulemusi lihaveisekarja kasvatamisel. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist j ...

                                               

Parim taimekasvataja

Parim taimekasvataja on Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt 2014. aastast antav aunimetus inimesele, kes on aasta jooksul saavutanud häid tulemusi taimekasvatuses. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmis ...

                                               

Postimehe aasta arvamusliider

Aasta arvamusliider on ajalehe Postimees antav aunimetus. Nimetusega tunnustatakse inimest, kelle tegevust Eesti ajakirjanduses ja ühiskonnas peetakse Johann Voldemar Jannseni vääriliseks. Nimetuse saajale antakse Jannseni kujuke autor skulptor M ...

                                               

Postimehe aasta inimene

Postimehe aasta inimene on nimetus, millega ajalehe Postimees toimetus tunnustab millegi poolest sel aastal silma paistnud inimest. Aastail 1997–2001 valis aasta inimese Postimehe ajakiri Luup.

                                               

Pressisõber

Pressisõber on aunimetus, millega Eesti Meediaettevõtete Liit tunnustab aasta avatuimat ajakirjandusega suhtlejat. Pressisõpra valitakse alates 1994. aastast. Paralleelselt kuulutatakse välja ka aasta pressivaenlane. Pressisõbra valivad aasta lõp ...

                                               

Regionaalhaigla Grand Man / Grand Lady

Regionaalhaigla Grand Man/ Grand Lady on Regionaalhaigla elutööpreemia arstidele silmapaistva tegevuse ning suurte teenete eest arstiabi edendamisel Eestis. 2003. aastast antav tiitel on tunnustus pika, viljaka ja tänuväärse töö eest.

                                               

Tallinna Ülikooli sajandi vilistlane

Tallinna Ülikooli sajandi vilistlane on Tallinna Ülikooli aunimetus, millega ülikool tunnustas vilistlasi, kes on oluliselt panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse. Tallinna Ülikooli sajandi vilistlase aunimetus anti sajale vil ...

                                               

Teenäitaja

Teenäitaja on Eesti Naiste Koostööketi kord aastas väljaantav aunimetus. Aunimetuse eesmärk on väärtustada eetikat, parandada poliitilist kliimat, mõjutada suhtlemist ja poliitilist kultuuri ning kaitsta isiku õigusi ja vabadusi ning viia ellu me ...

                                               

Õiguse Eest Seisja

Õiguse Eest Seisja tunnustusauhind on Eesti Vabariigi justiitsministeeriumi väljaantav autasu. Autasu statuudi kohaselt antakse tunnustus isikule või isikute grupile, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt p ...

                                               

Püha Piiskop Platoni orden

Püha Piiskop Platoni orden on kiriklik teenetemärk, mida alates 1924. aastast antakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule osutatud teenete eest. Orden asutati eesti piiskopmärtri Platoni mälestuse jäädvustamiseks. 1922. aastal võttis Eesti Apostlik-Õ ...

                                               

Eesti teenetemärgid

Teenetemärk on autasu, mida antakse teenete eest. Eesti Vabariigis jagunevad teenetemärgid riiklikeks teenetemärkideks ja ametkondlikeks teenetemärkideks.

                                               

Abipolitseiniku teenetemärk

Abipolitseiniku teenetemärk on Politsei- ja Piirivalveameti väljaantav ametkondlik teenetemärk abipolitseinikule silmapaistvate teenete eest politsei tegevuses osalemisel. Abipolitseiniku teenetemärk koosneb rinnalindist ja sõõrikujulisest 35-mil ...

                                               

Alatskivi valla teenetemärk

Alatskivi valla teenetemärk oli Alatskivi valla kõrgeim aumärk, mida anti Eesti Vabariigi kodanikele või välismaalastele Alatskivi vallale osutatud eriliste teenete eest aastail 1998–2017. 2008. aastast anti teenetemärk igal aastal vaid ühele isi ...

                                               

Eesti Advokatuuri teenetemedal

Eesti Advokatuuri teenetemedal on tunnustus, mida Eesti Advokatuuri juhatus võib avaldada advokatuuri liikmetele või teistele isikutele pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös, väljapaistva tööpanuse eest osalem ...

                                               

Eesti Orienteerumisliidu teenetemärk

Eesti Orienteerumisliidu teenetemärk on Eesti Orienteerumisliidu väljaantav teenetemärk. Teenetemärgiga tunnustatakse isikuid, kellel on väärilisi teeneid Eesti Orienteerumisliidu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel või tähelepanuväärseid saav ...

                                               

Eesti riiklike teenetemärkide galerii

Eesti riiklike teenetemärkide galerii asub Eesti Rahvusraamatukogu 5. korrusel. See valmis 2008. aastal Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks ning on rajatud koostöös Riigikantseleiga. Riiklike teenetemärkide kollektsiooni praegune omanik on Vabariigi ...

                                               

Eesti Vabadussõja mälestusmärk

I. 1918–1920 a. Eesti vabadussõja mälestusmärk on asutatud väljajagamiseks mälestuseks vabadussõjast osavõtjatele. II. Märgi kirjeldus. 1918–1920 a. Eesti vabadussõja mälestusmärk on ümmargune pronksist raha, mille diameeter 28 mm ja paksus 1.4 m ...

                                               

Haapsalu vapimärk

Haapsalu vapimärk on Haapsalu linna teenetemärk, mida antakse füüsilistele isikutele Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Vapimärgi annab üle linnavolikogu esimees reeglina Eesti Vabariigi aastapäeval.

                                               

Harjumaa teenetemärk

Harjumaa teenetemärk on Harju maakonna teenetemärk. Harjumaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid Harju maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks. Autasustamise otsustab ja autasu annab kätte Harju maavanem.

                                               

Ida-Virumaa teenetemärk

Ida-Virumaa teenetemärk on Ida-Viru maakonna teenetemärk. Ida-Virumaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid Ida-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Autasustamise otsustab ja autasu annab kätte I ...

                                               

Jõgevamaa Hõberist

Jõgevamaa Hõberist on Jõgeva maakonna autasu, mis antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Jõgevamaa arengule. Samuti võidakse autasu anda isikutele, kes on silma paistnud mingi kindla, maakonna jaoks olulise saavut ...

                                               

Jõgevamaa Kuldrist

Jõgevamaa Kuldrist on Jõgeva maakonna autasu, mis antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on andnud olulise panuse Jõgevamaa arengusse. Teenetemärk on ülekullatud hõbedast ja oma kujult rist, mille keskel on värviline Jõgevamaa vapp. Risti h ...

                                               

Jõgevamaa Vapimärk

Jõgevamaa Vapimärk on Jõgeva maakonna kõrgeima astme autasu, mis antakse isikutele, kes on oma pikaajalise töö, tegevuse ja isikliku eeskujuga oluliselt kaasa aidanud Jõgevamaa arengule.

                                               

Järvamaa teenetemärk

Järvamaa teenetemärk on Järva maakonna autasu. Teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on nt Järva maakonna arengule oluliselt kaasa aitanud. Autasustamise otsustab Järva maavanem asjakohase korraldusega.

                                               

Järvamaa vapimärk

Järvamaa vapimärk on Järva maakonna teenetemärk. Järvamaa vapimärgiga autasustatakse isikuid Järva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Autasustamise otsustab ja autasu annab kätte Järva maavanem.

                                               

Kaitseväe teenetemärk

Kaitseväe teenetemärk on Eesti kaitseväe autasu inimestele, kes on osutanud teeneid Eesti riigikaitse tugevdamiseks. Teenetemärgil on kaks liiki: "kaitsealaste teenete eest" ja "lahinguliste teenete eest".

                                               

Kambja valla teenetemärk

Kambja valla teenetemärk on tunnustus, mida Kambja valla volikogu on andnud austusavaldusena isikutele, kel on Kambja valla ees silmapaistavaid teeneid. Teenetemärke on antud kord aastas, 24. veebruaril. Teenetemärk on hõbedast valmistatud tammel ...

                                               

Keila linna teenetemärk

Keila linna teenetemärk asutati Keila Linnavolikogu 12. mai 1998.a. määrusega seoses Keilale linnaõiguste andmise 60.aastapäevaga. Teenetemärke annab Keila Linnavolikogu Keila linnale osutatud eriliste teenete eest nii Eesti kodanikele kui ka väl ...

                                               

Kuressaare linna teenetemärk

Kuressaare linna teenetemärk on teenetemärk, mis asutati Kuressaarele linnaõiguste andmise päeva tähistamiseks, ja mida antakse austusavaldusena Kuressaarele silmapaistvaid teeneid osutanud isikule. Teenetemärgi saajad kantakse Kuressaare linna a ...

                                               

Looduskaitsemärk

Looduskaitsemärk oli Eesti teenetemärk, mida anti loodushoiualaste teenete eest. Tegemist oli kõige haruldasema Eesti teenetemärgiga, mille kolme järku anti kokku 25 isikule, kusjuures I järguga toimus vaid üks autasustamine. Looduskaitsemärk asu ...

                                               

Lääne-Virumaa vapimärk

Lääne-Virumaa vapimärk on teenetemärk, mida antakse isikutele Lääne-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Vapimärke on kahte tüüpi: kuldne vapimärk ja hõbedane vapimärk. Kuldne vapimärk "antakse Ee ...

                                               

Läänemaa teenetemärk

Läänemaa teenetemärk on Lääne maakonna teenetemärk. Teenetemärgiga autasustatakse isikuid Lääne maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Autasustamise otsustab ja autasu annab kätte Lääne maavanem.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →