ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156                                               

TTÜ Biorobootika Keskus

TTÜ Biorobootika Keskus on 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikooli juurde loodud uurimisasutus. Põhiline tegevusvaldkond on bioloogiast inspireeritud robootika, kus on tarvis rakendada teadmisi nii loodus- kui ka inseneriteadusest. Keskuses uuritak ...

                                               

Aasta betoonehitis

Konkurss "Aasta betoonehitis" sai alguse 2000. aastal, kui Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit AS Kunda Nordic Tsemendi initsiatiivil korraldas esimese võistluse. Alates 2004. aastast korraldavad Eesti Betooniühing ja EETL konkurssi koos. Konku ...

                                               

Ehitus ja Arhitektuur

Ehitus ja Arhitektuur oli 1962–1990 ilmunud ehituse ja arhitektuuri valdkonda käsitlev ajakiri. Ajakirja andis välja Eesti NSV Ehitusministeerium. 1984–1990 ilmus ajakiri 1–2 korda aastas. Varem ilmus see tihedamini. Ajakirja eelkäija oli 1958–19 ...

                                               

Ehitusbörs

Ehitusbörs ehk nädalakiri "Ehitusbörs" on väljaanne, mis kajastab informatsiooni kõigi Eesti piirkondade ehitusobjektide kohta. Ehitusbörsist leiad mitmekülgset infot Eesti ehituste kohta - asukoht, hetkeseis, tööde maht, teostamise aeg, töövõtja ...

                                               

Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut

Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut oli aastatel 1946–2000 tegutsenud asutus. ETUI asutati 1946, kuid tööle hakkas 1947. aastal Tallinnas nimega Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ehituse ja Arhitektuuri Instituut. Aastal 1952 nimetati see ümber Ehit ...

                                               

Organisation Todt

Organisation Todt oli Fritz Todti asutatud Saksa riiklik ehitusorganisatsioon, mis tegutses aastail 1938–1945. OT osales aastatel 1941-1944 Saksa okupatsioonivõimude korraldatud sõjalistel ja riiklikel ehitustel ka Eesti aladel, muuhulgas paiknes ...

                                               

Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond

Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond oli Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline struktuuriüksus, mis tegeles keskkonnatehnika, logistika, transpordiehitus ning tööstus- ja tsiviilehituse õpetamisega ning uurimistööga nendes valdkondades. Tead ...

                                               

Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool

Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool oli kutsekool Tartus, mis tegutses 1956–2002. Kool asus aadressil Vanemuise tänav 35.

                                               

Eesti filosoofia

Eesti filosoofia on filosoofia, mis on loodud või viljeldud Eestis või eestlaste poolt. Vahel peetakse eesti filosoofia all silmas ka filosoofiat, mis on loodud lähtuvalt eesti keele ja kultuuri iseärasustest ning sisaldab globaalse filosoofiamaa ...

                                               

Analüütilise filosoofia seminar

Analüütilise filosoofia seminar on Tartus alates 1991. aasta maist tegutsenud analüütilise filosoofia teemaline ürituste sari, eesti filosoofia esimesi järjekindlaid ja püsivaid loomispaiku. Seminari hingeks oli selle esimesel aastakümnel Madis K ...

                                               

Eesti filosoofia aastakonverents

Eesti filosoofia aastakonverents on Eesti akadeemiliste filosoofide iga-aastane konverents, mis toimub alates 2005. aastast. Esimene aastakonverents toimus Tartu Ülikooli filosoofia osakonna ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel 2005. aas ...

                                               

Tartu Ülikooli filosoofia osakond

Tartu Ülikooli filosoofia osakond on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna allüksus, kus õpetatakse filosoofia eriala ning pakutakse filosoofialoenguid teiste erialade üliõpilastele kõrvaleriala, vaba- või valikainetena. Filosoofia osakond avati 1 ...

                                               

Eesti Biokeskus

Eesti Biokeskus on Eesti teadus- ja arendusasutus, mis kuulub Eesti haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse. Põhikirja järgi tegeleb EBK muu hulgas geeni- ja rakutehnoloogia arendustegevusega, bioloogia, biomeditsiini, bio- ja keskkonnatehno ...

                                               

Eesti Noorsoo Instituut

Eesti Noorsoo Instituut oli organisatsioon, mille asutas 2001. aastal Eesti Vabariigi Haridusministeerium. MTÜ-na tegutseva vabatahtliku ühenduse lõid Toivo Sikk, Alar Tamm, Anu Allekand, Luule Press ja Väino Rajangu. Eesti Noorsoo Instituudi teg ...

                                               

Noorteseire

Noorteseire süsteemi eesmärgiks on pakkuda ühiskonnale järjepidevalt värsket informatsiooni noortega seotud valdkondade kohta. Noorte parem tundmine on noortepoliitika ja noorsootöö üks alustaladest, mis mõjutab oluliselt otsuste tegemise mehhani ...

                                               

Aasta muld

Aasta muld on muld, mida valitakse Eestis, et teadvustada laiemat avalikkust Eestis levinud muldade mitmekesisusest, mis seisneb nende väljanägemise, omaduste ja kasutussobivuse erinevustes. Aasta mulla valimise algatajaks on Eesti Mullateaduse S ...

                                               

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik on psühhiaatriahaigla Merimetsa asumis kunagise Seewaldi suvemõisa territooriumil. 2018. aastal sõlmis Põhja-Eesti Regionaalhaigla lepingu psühhiaatriakliiniku uue hoone projekteerimiseks Mustamä ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik on Tartu Ülikooli Kliinikumi ravi- ja teadusasutus Tartus. TÜK Psühhiaatriakliinikus toimub psüühikahäiretega inimeste nii ambulatoorne kui statsionaarne ravi, psühhiaatria-alane teadustöö, psühhiaatr ...

                                               

Tartu Ülikooli psühhiaatria õppetool

Psühhiaatria õppetool alustas oma tööd 1. jaanuaril 1880 professori Hermann Emminghaus ja kahe assistendiga. Õppetool asus 3 aastat varem avatud 4. märts 1877 psühhiaatriahaiglas. Kui 18. november 1988 avati Raja tänaval uus psühhiaatriahaigla ho ...

                                               

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik on Viljandi maakonnas Viljandi vallas Jämejala külas asuv tervishoiuasutus. Asutus kuulub sihtasutusele Viljandi Haigla.

                                               

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus ehk EPSÜ on 18. novembril 1992 loodud Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivaid üliõpilasi ühendav üliõpilasorganisatsioon. 1994. aastast on EPSÜ EFPSA ehk Euroopa Psühholoogiaüliõpilaste Assotsiatsioonide Fö ...

                                               

Professor Talis Bachmanni labor

Professor Talis Bachmanni labor, ka Talis Bachmanni laboratoorium, ka BachmannLab, on kognitiivse neuroteaduse valdkonnas tegutsev teadlaste töörühm Tallinnas. Talis Bachmanni labor loodi 1990. aastate keskel ja seda juhib professor Talis Bachman ...

                                               

DIGAR

DIGAR on Eesti Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu raamatukogu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, helir ...

                                               

Eesti trükise punane raamat

Eesti trükise punane raamat on eesti kultuurimälu jaoks oluliste rahvustrükiste loetelu. Loetelu koostati projektina, mida juhtis ELNET Konsortsium. Projektis osalesid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Ü ...

                                               

Raamatukogu (ajakiri)

Raamatukogu on raamatukogundusajakiri, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ühisväljaanne. Ajakiri ilmub kuus korda aastas ning sisaldab üldteoreetilisi artikleid Eesti ja maailma raamatukogunduse kohta, tutvustab teadus-, ...

                                               

Eesti Statistika Kvartalikiri

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia oli Statistikaameti väljaantav erialaajakiri. Aastatel 1922–1943 ja 1992–2008 ilmus see nime all Eesti Statistika Kuukiri. Ajakirjas avaldati statistika valdkonna artikleid ü ...

                                               

Meetrikaraamat

Meetrikaraamat ehk meetrika on register, kuhu kantakse ajalises järjestuses inimeste sünnid, surmad ja perekonnaseisu muutused. Kui selliseid andmeid registreerib kirik, siis nimetatakse vastavat raamatut kirikuraamatuks. Eesti evangeelne luteri ...

                                               

R2 Eesti müügitabel

R2 Eesti müügitabel on iganädalane Eesti plaadimüügi edetabel, mida koostatakse Raadio 2 saates "Leviosuti". Edetabel kajastab albumite läbimüügi andmeid Laseringis, Stockmannis, Selveris, Tallinna Kaubamajas, Apollos ja Filmipoes. R2 Eesti müügi ...

                                               

Riigi Statistika Keskbüroo

Riigi Statistika Keskbüroo oli statistikaasutus, mis tegutses Eestis aastatel 1921–1940. Büroo ülesannete seas oli üleriigilise statistika korraldamine, üldloenduse nt põllumajandusloenduste korraldamine. Büroo asutati 1. märtsil 1921 Riigikantse ...

                                               

Statistikaamet

31. detsembril 2016 oli Statistikaametis 392 töötajat ilma küsitlejateta 329. Statistikaamet asub Tallinnas aadressil Tatari tänav 51. Aastatel 2004–2012 oli Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp, aastatel 2012–2017 Andres Oopkaup. 10. april ...

                                               

Statistikanõukogu

Statistikanõukogu on Statistikaametit, Eesti Panka ja Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille eesmärk on tagada riikliku statistika süsteemi toimimine.

                                               

Tallinna Linna Statistikabüroo

Tallinna Linna Statistikabüroo oli Tallinnas 27. juulil 1911. aastal asutatud Tallinna linnaasutus. Tallinna Linna Statistikabüroo peamisteks tegevussuundadeks oli rahvastiku-, tervishoiu, majandus-, haridus ja hoolekandestatistika kogumine ja av ...

                                               

AHHAA

Teaduskeskus AHHAA on Baltikumi suurim teaduskeskus. Alates 2011. aasta 7. maist tegutseb keskus Tartu kesklinnas aadressil Sadama 1. AHHAA eesmärk on tutvustada teadust mängulises võtmes igas vanuses külastajatele, kujundada positiivseid hoiakui ...

                                               

Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

Energia avastuskeskus on aastal 1999 Tallinnas asutatud tehnika- ja teaduskeskus; õiguslikult sihtasutus. Teaduskeskuse eesmärk on innustada lapsi loodus- ja reaalteaduste õppimisel. Selleks on keskuses rohkem kui sada eksponaati, mis võimaldavad ...

                                               

Teadus kolme minutiga

"Teadus kolme minutiga" on kolme minuti pikkuste loengute konkurss, mida korraldab Eesti Teaduste Akadeemia ning toetavad TeaMe+ ja Euroopa Liidu regionaalarengu fond. Kolmeminutiloengute konkursil osalevad noorteadlased peavad mahutama oma teadu ...

                                               

Teadusbuss

Teadusbuss Suur Vanker on Eestis 2005. aastast tegutsev liikuv teaduslabor, mis korraldab teadushuvilistele, eeskätt lastele ja noortele suunatud teadusetendusi eesmärgiga propageerida loodusteadusi ja edendada huvi nende vastu. Kui esialgu pühen ...

                                               

Randel Kreitsberg

Randel Kreitsberg on eesti ökotoksikoloog, teadusajakirjanik ja teaduse populariseerija. Ta õppis Tartu Ülikoolis bioloogiat 2001–2005 bakalaureuseastmes, 2005–2007 magistrantuuris magistritöö "Loode-Eesti naftareostuse järelmõjude dünaamika ja p ...

                                               

Madis Norvik

1950. aastal lõpetas Norvik Tallinna 1. Keskkooli, 1956 TÜ eesti filoloogia osakonna soome-ugri keelte erialal. 1958–1961 oli ta Keele ja Kirjanduse Instituudi KKI aspirant toponüümikas. Norvik oli 1956–1958 Viljandi 2. Keskkooli, õhtukeskkooli j ...

                                               

Heimar Peremees

Heimar Peremees oli eesti majandusteadlane ja teadusorganisaator, aastatel 1970–1990 Eesti NSV kõrg- ja keskhariduse ministri asetäitja.

                                               

Terje Tuisk

Terje Tuisk on Eesti teaduse organisaator ja populariseerija. Aastatel 1986–1992 õppis Tuisk Tartu Ülikoolis bioloogiat Aastatel 2018-2020 õppis Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimist 1997-2012 töötas Sihtasutuses Archimedes teaduse populariseerim ...

                                               

Antiigileksikon

"Antiigileksikon" on 1983. aastal kirjastuses Valgus ilmunud entsüklopeediline teatmeteos, mis käsitleb antiikaega. Eesti keeles on see ilmunud nii kahe- kui ka üheköitelisena. "Antiigileksikon" on tõlgitud saksa keelest. Originaal ilmus 1979. aa ...

                                               

Eesti kohanimeraamat

Eesti kohanimeraamat on Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös 2016. aastal Eesti Keele Sihtasutuse väljaandel ilmunud toponüümiline teatmeteos, mis sisaldab artikleid Eesti asulanimede ja loodusnimede kohta. ...

                                               

Eesti teaduse biograafiline leksikon

Eesti teaduse biograafiline leksikon on teadusajalooline teatmeteos, kuhu on koondatud biograafilised andmed Eesti alal tegutsenud ja väliseesti teadlaste kohta. Leksikoni koostas ja andis välja Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus. Kar ...

                                               

Estonia Maritima

Estonia Maritima on teaduskirjanduse sari, mida alates 1996. aastast on välja andnud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala. Sarja keskne teema on Eesti rannikupiirkond sh saared. Sarjas on avaldatud nii teadusartiklite kogumikke kui ka monog ...

                                               

Tehnikaleksikon

"Tehnikaleksikon" on tehnikaalane teatmeteos. Tehnikaleksikon ilmus aastal 1981 kirjastuses Valgus. Tõlge on toimetatud ENE täppisteaduste teaduslikus toimetuses, mille juhataja oli Ralf Toming. Toimetuse sõnul on teksti originaaliga võrreldes pi ...

                                               

Võõrsõnade leksikon

"Võõrsõnade leksikon" on leksikon, kus leidub 33 000 eesti keeles levinumat võõrsõna, tsitaatsõna, laensõna, lühendit, sententsi ja väljendit. See on esimene eestikeelne võõrsõnakogu, mis esitab morfoloogilise info: käänamise ja pööramise ning mu ...

                                               

Arvutimaailm

Ajakirja Arvutimaailm veebi toimetamine ja väljaandmine anti 2013. aasta alguses üle MTÜ-le Reisijutud, mis jätkab arvutiuudiste, testide ja artiklite avaldamist Arvutimaailmas kajastatud teemadel. MTÜ Reisijutud juhatuse esimees on ajakirja viim ...

                                               

Inseneeria

Inseneeria on tehnika ja tootmise teemaline ajakiri, mida annab välja Director ja Partnerid OÜ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Ajakiri tutvustab innovatsiooniteadlikkuse programmi raames tehnika- ja tehnoloogiauudiseid ning ekspord ...

                                               

Tehnika ja Tootmine

Tehnika ja Tootmine oli ajakiri, mis ilmus Tallinnas aastatel 1957–1995. Ajakiri ilmus üks kord kuus. Tehnika ja Tootmise järeltulijaks peetakse ajakirja Inseneeria.

                                               

Tehnikamaailm

Tehnikamaailm on 1998. aastast ilmuv tehnikaajakiri, mis katab laia teemade valdkonda autodest ja elektroonikast teaduse ja tehnikaajalooni välja. Levikult on tegemist ühe Eesti suurima kuukirjaga. Tehnikamaailma väljaandja on OÜ Ühinenud Ajakirj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →