ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155                                               

Eesti Loomaarstlik Ringvaade

Eesti Loomaarstlik Ringvaade on Eesti Loomaarstide Ühingu ajakiri, mida anti esmalt välja aastatel 1925–1940 ja hiljem on taas välja antud alates 1989. aastast. Alates 1. novembrist 2009 oli Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetuses peatoimetaja A ...

                                               

Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised

Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised on aastast 1952 Eesti Teaduste Akadeemia ja mitme teise asutuse välja antav teadusajakiri. Ajakiri on 1991. aastast eelretsenseeritav. Aastast 1995 on ajakirja artiklid olnud enamjaolt ingliskeelsed koos eestik ...

                                               

Folklore

Folklore. Electronic Journal of Folklore on ingliskeelne Eesti teadusajakiri, mis avaldab akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest kogu maailma teadlastel ...

                                               

Incantatio

Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming on ingliskeelne eelretsenseeritav Eesti teadusajakiri, mis avaldab akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, keskendudes loitsude, loitsimise ja loitsijate võrdlevale uur ...

                                               

Journal of the Baltic Institute of Folklore

Journal of the Baltic Institute of Folklore oli ingliskeelne eelretsenseeritav teadusajakiri, mis avaldas akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast. Kolme Balti riigi folkloristide ühisväljaanne ilmus Eestis aastail 1996–2000 ja oli seotud v ...

                                               

Lepinfo

Lepidopteroloogiline Informatsioon ehk Lepinfo on Eesti liblikateaduse ajakiri. Ajakiri sisaldab nii professionaalsete kui amatöörentomoloogide kirjutisi ja vaatlusandmeid peamiselt Eesti liblikafauna, aga ka laiemalt entomoloogia kohta. Ajakirja ...

                                               

Metsanduslikud Uurimused

Metsanduslikud uurimused on aastast 1939 aperioodiliselt ilmuv metsandust käsitlev teadusajakiri. Sarja väljaanded on arvatud rahvusvahelise teadusinfo instituudi ISI teadusajakirjade nimekirja.

                                               

Mäetagused

Mäetagused on eestikeelne eelretsenseeritav teadusajakiri ja kultuuriajakiri, mis avaldab akadeemilisi originaaluurimusi folkloristikast, võrdlevast usundiuurimisest, kultuuriantropoloogiast ja nendega seotud valdkondadest. Ajakiri ilmub aastast ...

                                               

Oil Shale

Oil Shale on Eestis ilmuv põlevkiviga seotud probleeme käsitlev teaduslik-tehniline ajakiri. Ajakiri Oil Shale avaldab artikleid põlevkivide geoloogiast, tekkimisest, tehnoloogiatest, energeetikast, keemiast, ökoloogiast ja põlevkivi majanduslike ...

                                               

Sator

Sator on mitmekeelne eelretsenseeritav teaduslik raamatusari, aastaraamat, mille väljaandja on EKM Teaduskirjastus. Sarjas avaldatakse akadeemilisi originaalkäsitlusi, artikleid ja monograafiaid religiooniantropoloogia, ennekõike võrdleva usundiu ...

                                               

Studia Humaniora Tartuensia

Studia Humaniora Tartuensia oli Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakonna kirjastatav eelretsenseeritav teadusajakiri, milles avaldati inglise-, saksa-, prantsuse- ja ladinakeelseid artikleid ning raamatuarvustusi. Tegemist oli veebipõhise ...

                                               

Studia Philosophica Estonica

Studia Philosophica Estonica on Tartu Ülikooli filosoofiaosakonna kirjastatav ning Tartu Ülikooli kirjastuse trükitav eelretsenseeritav filosoofiaajakiri, milles avaldatakse inglise-, saksa- ja eestikeelseid artikleid ning raamatuarvustusi. Studi ...

                                               

DEA (andmebaas)

DEA on kolme Eesti raamatukogu projekt, mille käigus koostatakse vanade eesti ajalehtede andmebaasi, mis sisaldab nende ajalehtede digitaalseid pildifaile. Andmebaasist on leitavad paljud eesti ajalehed, mis ilmusid 1821–1944, samuti mitmed välis ...

                                               

E-varamu

E-varamu on veebivärav, mille vahendusel saab teha otsingut korraga raamatukogudes, muuseumides ja arhiivides. Tegemist on erinevaid andmebaase integreeriva, kaasaegsel otsimootoril põhineva portaaliga, mille eesmärk on teha ühest kohast otsitava ...

                                               

Eesti märksõnastik

Eesti märksõnastik on kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide ja muude teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. EMSi märksõnu kasutatakse e-kataloo ...

                                               

ELLU

ELLU on Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute tasuta laenamis- ja lugemiskeskkond, mis avati 31. jaanuaril 2012 ja on esimene ning siiani ainus omalaadne Eestis. E-raamatukogus võivad e-raamatutega tutvuda kõik huvilised, kuid laenata ja lugeda sa ...

                                               

ESTER

E-kataloog ESTER on Eesti raamatukogusid ühendav elektronkataloog, mida haldab MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium. E-kataloogi ametlik nimi on "E-kataloog ESTER", nimi inglise keeles on "Online Catalogue ESTER". ESTER tuleneb kahest e-kataloo ...

                                               

FOTIS

FOTIS on Rahvusarhiivi fotoinfosüsteem. Infosüsteemi on koondatud Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate fotode kirjeldused, seejuures on arvukalt fotosid ka ise infosüsteemis digiteerituna. Rahvusarhiivi vanimad fotod on pärit 19 ...

                                               

Index Scriptorum Estoniae

Index Scriptorum Estoniae on bibliograafiline andmebaas, mis sisaldab teavet peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannetes ilmunud artiklite kohta. Andmebaasi täiendavad jooksvalt 12 Eesti raamatukogu. Andm ...

                                               

Põhiregister

Põhiregister oli Eesti andmekogu, mida peeti üldistes huvides ning riigi kõige olulisemate ülesannete täitmiseks. See mõiste oli kindlaks määratud andmekogude seaduses, mis kehtis aastatel 1997–2007. Seaduse järgi peeti põhiregistreid järgmiste o ...

                                               

Pärimisregister

Pärimisregister on riiklik elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on aidata kaasa pärimismenetluse korrektsele läbiviimisele ning pärija ja pärandaja õiguste kaitse tagamisele, võimaldada dokumentide ja andmete elektroonilist säilimist, edastami ...

                                               

Pühapaikade andmekogu

Pühapaikade andmekogu on andmebaas, kuhu on koondatud info Eesti ala hiite, pühade kivide, puude, veekogude ja teiste ajalooliste looduslike pühapaikade kohta. Andmebaasi haldavad Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ja SA Hiite Maja. And ...

                                               

Rahvastikuregister

Rahvastikuregister on Eesti riigi põhiregister, mis sisaldab Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Rahvastikuregistri vastutav töötleja on Siseministeerium ja volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnol ...

                                               

Sadamaregister

Sadamaregister on andmekogu, milles peetakse arvestust sadamate üle. Eestis on sadamaregister andmekogu, mille eesmärk on tagada vajalikud andmed veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannet ...

                                               

URRAM

URRAM on veebipõhine Eesti raamatukogudele mõeldud infosüsteem. Infosüsteem loodi Kultuuriministeeriumi, SA Vaata Maailma ja OÜ Uranic COM koostöös. Infosüsteemi loomise projekti algatas 2001. aastal SA Vaata Maailma. Infosüsteemi hakati looma 20 ...

                                               

Eesti astronoomia

Eesti astronoomia käsitleb Eesti alal tehtud ja tehtavat astronoomiaga seotut. Kuni 18. sajandi alguseni tegeldi Eestis astronoomiaga enamjaolt praktilistel ja õppe-eesmärkidel. Eesti ala esimesed astronoomiaprofessorid olid Peter Schomer ja Joha ...

                                               

Koit (tudengisatelliit)

Koit on Tallinna Tehnikaülikooli ehitatud tudengisatelliit. See toimetati kosmosesse 5. juulil 2019 Vostotšnõi kosmodroomilt kanderaketiga Sojuz. Satelliit vastab 1 ühiku suuruse kuupsatelliidi standardile, olles mõõtudega 10 cm x 10 cm x 10 cm. ...

                                               

Rahvaastronoomia

Rahvaastronoomia on vähese kooliharidusega talu- ja rannarahva astronoomilised, kosmoloogilised, meteoroloogilised ning kalendri- ja ajamõõdualased teadmised, pärimused ning uskumused. Eesti rahvaastronoomiat on uurinud teiste seas Friedrick Amel ...

                                               

Tartu Observatoorium

Tartu observatoorium on Tartu Ülikooli koosseisus olev teadus- ja arendusasutus astronoomia ja atmosfäärifüüsika valdkonnas. See asub Tartu maakonnas Nõo vallas Tõraveres ja on seetõttu tuntud ka kui Tõravere observatoorium.

                                               

Tartu Tähetorni kalender

Tartu Tähetorni kalender on eestikeelne jätkväljaanne, mis ilmub kord aastas 1924. aastast tänapäevani. Vahele on jäänud aasta 1951. Väljaannet hakati välja andma Tartu Tähetorni astronoomide algatusel. Ajakirjas ilmub traditsiooniliselt kalender ...

                                               

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium

Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatoorium ehk Metobs oli Tartu Ülikooli juures süstemaatilisteks ilmavaatlusteks rajatud observatoorium. Tartus alustas süstemaatilisi ilmavaatlusi tollal ülikooli matemaatika ja füüsika eradotsendina töötanud Ar ...

                                               

Demograafiline vetsupott

Demograafiline vetsupott on politoloog Rein Taagepera 2005. aastal loodud metafoor, mis kirjeldab eesti rahva demograafilist probleemi: kui eestlastel ei sünni piisavalt lapsi, muutub rahvastiku kahanemine ühel hetkel pöördumatuks. Taagepera hinn ...

                                               

Eesti rahvastik

Eestis elas Statistikaameti andmetel 1. jaanuari 2020.a. seisuga 1 328 976 inimest. Eesti alalise rahvastiku koguarv seisuga 31. detsember 2011 seni viimase, 2011. aasta rahvaloenduse andmetel, oli 1 294 455 elanikku.

                                               

Elamisluba Eestis

Elamisluba Eestis annab Eestis elamise õiguse kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele. Elamisloa andmist reguleerib välismaalaste seadus.

                                               

Narva rahvastik

2011. aasta rahvaloenduse andmetel elas Narvas 58 663 inimest, neist naisi 32 615 55.6% ja mehi 26 048 44.4%. 1. jaanuari 2020 seisuga elab Narva linnas 55 905 inimest, neist naisi 30 820 55.1% ja mehi 25 085 44.9%. 2019. aasta 1. jaanuaril oli N ...

                                               

Siseränne Eestis

Siserändeks loetakse inimese elukohavahetust erinevate haldusüksuste vahel või juhul, kui toimub ümberpaiknemine valla sees oleva linnalise asula ja valla vahel. Siseränne toimub vaid ühe kindla riigi piires. Elukohavahetust ühest riigist teise n ...

                                               

Sisseränne Eestisse

Eestisse sisserände all mõistetakse ükskõik millise inimese ajutist või pikaajalist kolimist Eestisse. Alates 2015. aastast ületab sisseränne väljarännet ja Eesti rändesaldo on positiivne. Enamik sisserännanutest on Ukraina, Venemaa ja Euroopa Li ...

                                               

Suur põgenemine

Suur põgenemine oli massiline põgenemine sissetungiva Punaarmee eest Eestist 1944. aasta hilissuvel ja sügisel. Suurt põgenemist on nimetatud ka paadipõgenemiseks ja põgenenuid paadipõgenikeks. Eestist põgenes umbes 80 000 inimest, kellest teel h ...

                                               

Tagasipöördumine Eestisse

Tagasipöördumine viitab isiku naasmisele oma kodu- või päritoluriiki. Tavaliselt toimub tagasipöördumine vabatahtlikult, seega on see vastand kodumaale tagasisaatmisele mõne teise riigi poolt. Põhiseaduse § 36 sätestab iga eestlase ja Eesti kodan ...

                                               

Tallinna rahvastik

Tallinna rahvastiku artikkel annab ülevaate Tallinna rahvastikust läbi ajaloo. 2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Tallinnas 392 331 püsielanikku. Tallinna Linnavalitsuse andmetel oli 1. jaanuaril 2021 Tallinnas 445 688 registreeritud elanikku ...

                                               

Uussisserändajad Eestis

Uussisserändajad Eestis on inimesed, kes on vähem kui 5 aastat Eestis seaduslikul alusel elanud. Esmakordsete tähtajaliste elamislubade statistika näitab, et kõige rohkem tulevad välismaalased Eestisse tööle, õppima või pererände korras. Viimaste ...

                                               

Vene keel Eestis

Vene keel on Eestis ametliku staatuseta, kuid laialdaselt kasutusel olev keel. 2019. aasta arvestuslikel andmetel oli see ligi 381 600 inimese emakeeleks. 2011. aasta rahvaloenduse esialgsete andmete järgi on vene keel 29.6% Eesti Vabariigi elani ...

                                               

Elektroonikatööstus

Elektroonikatööstus on elektroonikaseadmete tootmisega tegelev tööstusharu. See tekkis 20. sajandil ja on tänapäevaks kasvanud globaalseks tööstusharuks, mille väärtus on palju miljardeid dollareid. Näiteks ainuüksi tarbeelektroonika valdkonna kä ...

                                               

Estonia (raadiovastuvõtja)

Radioola Estonia oli tehases Punane RET toodetud kõrgekvaliteediline raadiovastuvõtja, mille eri mudeleid toodeti umbes 1950. aastast alates. Radioola koosseisu kuulus grammofoniseade. Tuntud mudel oli Estonia-2, mis tunnistati Brüsseli maailmanä ...

                                               

Estonia 010

Estonia-010 oli viimane Estonia-sarja kuuluv kõrgekvaliteediline ehk Hi-Fi raadiokomplekt, mis töötati välja Tallinna Raadio-Elektroonika Konstrueerimisbüroos aastaks 1985 ning mida toodeti Tallinnas tehases Punane RET 1991. aastani, mil Estonia ...

                                               

Estonia Stereo

Estonia Stereo oli stereofooniline radioola, mis töötati välja Tallinna Raadio-Elektroonika Konstrueerimisbüroos TREKB 1967. aastal ning mida toodeti Tallinnas tehases Punane RET aastatel 1969–1973. Eelnenud mudelitest olid stereofoonilise vastuv ...

                                               

Estonia-2

Estonia-2 oli Tallinna raadioelektroonika tehases Punane Ret välja töötatud radioola, milles kõrge helikvaliteedi saamiseks oli kasutatud originaalse konstruktsiooniga laia töösagedusalaga põhivaljuhääldeid ja täiendavaid väikesevõimsuselisi väli ...

                                               

Estonia-3

Estonia-3 oli Tallinna raadioelektroonika tehases Punane RET 1962. aastal välja töötatud radioola. Estonia-3 puhul oli kõrge helikvaliteedi saamiseks kasutatud originaalse konstruktsiooniga laia töösagedusalaga 50.15000 Hz põhivaljuhääldeid, mis ...

                                               

Estonia-3M

Estonia-3M oli elektronlampidel töötav radioola, mis töötati välja Tallinna Raadio-Elektroonika Konstrueerimisbüroos ning mida toodeti Tallinnas tehases Punane RET. Valjuhääldid olid paigutatud kummalegi kasti küljele nagu stereofoonilise heli ed ...

                                               

Estonia-55

Estonia-55 oli Tallinna raadioelektroonika tehases Punane Ret välja töötatud radioola, millel oli FM vastuvõtu võimalus ultralühilainealas. Kõrge helikvaliteedi saamiseks oli radioolal kaks originaalse konstruktsiooniga laia töösagedusalaga 50 – ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →