ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Töölepingu seadus

Töölepingu seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis korraldab töölepingute sõlmimist. 1. juulist 2009 kehtima hakanud uus töölepinguseadus muutis töösuhteid paindlikumaks tööandja seisukohalt. Kuigi Euroopa finantskriisile eelnenud läbirääkimiste vä ...

                                               

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus

Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis reguleerib vähemusrahvustest Eesti Vabariigi kodanike õigusi moodustada kultuuriomavalitsusi neile põhiseadusega antud kultuurialaste õiguste teostamiseks. VRKAS võeti vastu ...

                                               

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis reguleerib välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise aluseid, rahvusvahelist kaitset taotleva välismaalase ja rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase õiguslik ...

                                               

Välismaalaste seadus

Välismaalaste seadus on Eesti seadus, mis reguleerib välismaalaste Eestisse saabumise, siin viibimise, elamise ja töötamise aluseid. Välismaalaste seadus koosneb kaheksast peatükist, milleks on "Üldosa", "Eestis ajutine viibimine ja lühiajaline t ...

                                               

Ühingute ja nende liitude seadus

Ühingute ja nende liitude seadus on 19. aprillil 1938 Riigihoidja dekreedina antud seadus. Seadus määrab mittepoliitiliste ühingute ja nende liitude korralduse, järelevalve nende üle ja likvideerimise korra. Poliitiliste parteide ehk erakondade k ...

                                               

Asenduskodu

Asenduskodu on sotsiaalhoolekande seaduse järgi institutsioon, mis osutab asenduskoduteenust. Asenduskodu on nõuetele vastav koht, kus osutatakse asenduskoduteenust. Termin "asenduskodu" võeti kasutusele 2007. aastal senise termini "lastekodu" as ...

                                               

Asenduskoduteenus

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskodu on nõu ...

                                               

Kohustuslik kogumispension

Kohustuslik kogumispension ehk teine pensionisammas on kogumispension, mida makstakse lisaks riiklikule pensionile ja mida Eestis reguleerib 2001 vastu võetud kogumispensionide seadus. Seadus käsitleb kohustuslikku kogumispensioni hüvitisena, mil ...

                                               

Pension 2050

Pension 2050 on Eesti Koostöö Kogu algatatud programm, mille peamine eesmärk on olnud avaliku arutelu vedamine tuleviku eakusest. Programmi üheks peaeesmärgiks on suurendada üldsuse teadlikkust sellest, et edaspidi peame kauem töötama, õppima nin ...

                                               

Eesti valimised

Eestis toimuvad Riigikogu valimised, kohaliku omavalitsuse volikogude valimised, Euroopa Parlamendi valimised ja Vabariigi Presidendi valimised. Riigikogu valitakse Eesti Vabariigi hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks. Kandideerimisõigus ...

                                               

1934. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

1934. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimusid 7. ja 8. jaanuaril 1934 ning 15. ja 16. jaanuaril 1934. Need olid ainsad vapside vabadussõjalaste rahvaliikumise nime all osavõtul toimunud valimised Eesti ajaloos ja võimaldavad see ...

                                               

1938. aasta Eesti presidendivalimised

Vabariigi Presidendi valimised toimusid 24. aprillil 1938. Kandidaadid seadsid üles 23. aprillil 1938 I Riigivolikogu, I Riiginõukogu ja Omavalitsuste esinduskogude poolt valitud esindajate kogu. I Riigivolikogu koosolekul esitas August Jürima 48 ...

                                               

1938. aasta Riigivolikogu valimised

I Riigivolikogu valimised toimusid 24. kuni 25. veebruarini 1938 uue põhiseaduse alusel. Riigis kehtis kaitseseisukord, nagu ka varasemate valimiste puhul. Enne 1933. aasta rahvahääletust tegutsenud erakonnad olid kaotanud rahva toetuse ja uusi e ...

                                               

1939. aasta Tartu linnavolikogu valimised

Tartu linnavolikogu valiti 15. ja 16. oktoobril 1939 ja kinnitati Siseministri poolt 3. novembril 1939. Volitused algasid 1. detsembril 1939. Linnas oli neli valimisringkonda, mis vastasid Riigivolikogu 43., 44., 45. ja 46. valimisringkonnale. 37 ...

                                               

1940. aasta Riigivolikogu valimised

1940. aasta Riigivolikogu valimised toimusid 14. ja 15. juuli 1940. Eesti Vabariigi põhiseadust rikkudes kõrvaldati Eesti Töötava Rahva Liidu kandidaatide vastaskandidaadid.

                                               

1992. aasta Eesti presidendivalimised

1992. aasta Eesti presidendivalimised toimusid rahvahääletusena 20. septembril, kui ükski kandidaat ei saavutanud nõutavat häälte arvu, ning Riigikogu esimesel istungil 5. oktoobril 1992, kui valituks osutus Lennart Meri. Vabariigi Presidendi val ...

                                               

1996. aasta Eesti presidendivalimised

1996. aasta Eesti presidendivalimised toimusid 26. augustist kuni 20. septembrini 1996. Pärast kolme Riigikogus toimunud hääletusvooru valiti valimiskogus toimunud hääletuse teises voorus presidendiks Lennart-Georg Meri.

                                               

2001. aasta Eesti presidendivalimised

2001. aasta Eesti presidendivalimised toimusid 27. augustist kuni 21. septembrini 2001. Pärast kolme hääletusvooru Riigikogus ja kahte hääletusvooru valimiskogus osutus presidendiks valituks Arnold Rüütel.

                                               

2004. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis

2004. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis kuulutas 12. märtsil 2004 välja president Arnold Rüütel ja valimispäev oli 13. juuni 2004. Eestist valiti Euroopa Parlamenti kuus saadikut.

                                               

2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

Kokku osales 2005. aasta valimistel 496 336 inimest ehk 47% hääleõiguslikust elanikkonnast. Eestimaa Rahvaliit kogus valimistel 61 871 häält ehk 12.47% häältest. Eesti Kristlik Rahvapartei kogus 1 799 häält ehk 0.36% häältest. Eesti Vasakpartei k ...

                                               

2006. aasta Eesti presidendivalimised

2006. aasta Eesti presidendivalimised toimusid 2006. aasta 28. augustist 23. septembrini. Selle käigus toimus kolm valimisvooru Riigikogus ja üks valimiskogus; viimase tulemusena valiti Eesti presidendiks Toomas Hendrik Ilves. Riigikogus toimus e ...

                                               

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis kuulutas 4. märtsil 2009 välja president Toomas Hendrik Ilves ja valimispäev oli 7. juunil 2009. Eestist valiti Euroopa Parlamenti kuus saadikut. Euroopa Parlamenti pääsesid: Vilja Savisaar Keskerak ...

                                               

2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised Eestis toimusid 18. oktoobril 2009. Elektrooniline hääletamine toimus 8.–14. oktoobril, kokku hääletas elektrooniliselt 104 413 isikut. Esmakordselt Eesti ajaloos kasutas e-hääletuse võimalus ...

                                               

2011. aasta Eesti presidendivalimised

2011. aasta Eesti presidendivalimised toimusid Riigikogus 2011. aasta 29. augustil. Riigikogu erakorraline istungjärk, mille päevakorras oli Vabariigi Presidendi valimine, toimus 29. augustil kell 13.00. President valiti salajasel hääletusel, kus ...

                                               

2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised Eestis toimusid 20. oktoobril 2013. E-hääletamine toimus 10.–16. oktoobril. Valiti 215 omavalitsuse volikogu koosseisud. 18 omavalitsuse liitumine jõudis lõpule 2013. aasta valimiste valimist ...

                                               

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis toimusid 25. mail 2014, eelhääletamine 19.–21. mail ja elektrooniline hääletamine 15.–21. mail. Need olid kolmandad Euroopa Parlamendi valimised Eestis. Eestist valiti europarlamenti 6 saadikut. Val ...

                                               

2016. aasta Eesti presidendivalimised

2016. aasta Eesti presidendivalimised toimusid 2016. aasta augustis, septembris ja oktoobris. Nagu varasematelgi kordadel, oli ette nähtud kõigepealt presidendi valimine Riigikogus. Et Riigikogus ei pälvinud ükski kandidaat 2/3 liikmete toetust, ...

                                               

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised Eestis toimusid 2017. aasta sügisel. Valimispäev oli 15. oktoober 2017. Valimistoimingute ja kandideerimiste ajakava leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt. Esmakordselt olid Eesti valimis ...

                                               

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised Eestis toimusid 26. mail 2019, eelhääletamine 16.–19. mail ja elektrooniline hääletamine 16.–22. mail. Need on neljandad Euroopa Parlamendi valimised Eestis. Eesti saadikukohtade arv Euroopa Parlamendis sõ ...

                                               

2021. aasta Eesti presidendivalimised

2021. aasta Eesti presidendivalimised toimuvad 2021. aasta augustis ja septembris. Need on 8. presidendivalimised Eesti ajaloos ja esimesed, mis toimuvad 2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi järel. Valimised algavad 10. augustil, kui Rii ...

                                               

Asutava Kogu valimised

Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillil 1919. Asutava Kogu valimiste ajal kehtis kogu Eesti maa-alal sõjaseadus. Valimistel osales kümme parteid vői rühma. Peamised erakonnad või parteid olid: August Rei, Mihkel Martna ja Karl Asti juhitud ...

                                               

Eesti Asutav Kogu (1918)

Eesti Asutav Kogu oli Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee poolt 15. veebruariks 1918 kokku kutsuda otsustatud rahvaesinduskogu Eesti tulevase ühiskonnakorra kava väljatöötamiseks, mille moodustamine jäi aga pooleli 10. veebruaril välja kuulutatud sõ ...

                                               

Eesti Demokraatlik Blokk

Eesti Demokraatlik Blokk oli Eesti parempoolsete ja tsentristlike rahvuslike parteide saadikukandidaatide ühisnimekiri 1917. aasta novembri Ülevenemaalise Asutava Kogu Eestimaa valimisringkonna ning 1918. aasta veebruari Eesti Asutava Kogu valimi ...

                                               

Eesti presidendivalimised

Eesti presidendivalimised on toimunud ühe korra Eesti esimesel iseseisvusperioodil ning pärast Eesti taasiseseisvumist regulaarselt alates 1992. aastast. 1996. aastast ei ole valimiskorras tehtud põhimõttelisi muudatusi, valimised toimuvad iga vi ...

                                               

Eesti valimisringkonnad

Eesti valimisringkonnad on valimisteks moodustatud territoriaalsed üksused, mille piires jagatakse mandaate. Valimisringkonnas seatakse üles kandidaadid, kes saavad kandideerida mandaadile ainult ühes ringkonnas. Valijad saavad hääletada ainult s ...

                                               

I Riiginõukogu kujundamine

I Riiginõukogu kujundamine toimus Riiginõukogu kujundamise seaduse alusel 1938. aastal ja selle tagajärjed kuulutati välja Riigi Teatajas 7. aprillil 1938. Ameti poolest kuulusid Riiginõukogu koosseisu: Tallinna Tehnikaülikooli rektor Paul Kogerm ...

                                               

Omavalitsuste esinduskogude poolt valitud esindajate kogu

Omavalitsuste esinduskogude poolt valitud esindajate kogu ülesandeks 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseaduse alusel oli esitada kolmas kandidaat Vabariigi Presidendi kohale. Esindajate kogu koosnes kaheksakümnest maaomavalitsuste ja neljakümnest ...

                                               

Rahvuskogu valimised

Rahvuskogu valimised toimusid Eestis 12., 13 ja 14. detsembril 1936. Valimisaktiivsus oli 57.8%. Rahvuskogu Esimese Koja valimiste päevadeks määrati 12., 13. ja 14. detsember 1936 Riigivanema otsus nr. 688-a 14. oktoobrist 1936; RT 1936, 86, 706. ...

                                               

Riigi valimisteenistus

Riigi valimisteenistus on Riigikogu Kantselei struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on tagada Riigikogu valimiste, Euroopa Parlamendi valimiste, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ja rahvahääletuste seadusekohane korraldamine, valvata val ...

                                               

Riigikogu Kantselei valimiste osakond

Riigikogu Kantselei valimiste osakond oli Riigikogu Kantselei struktuuriüksus, mille põhiülesanded olid Vabariigi Valimiskomisjoni, erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni, Riigikogu liikmete ja Kantse ...

                                               

Riigivanema valimised

Riigivanema valimised olid ette nähtud 22. ja 23. aprilliks 1934. Need pidid toimuma sama aasta 24. jaanuaril jõustunud uue põhiseaduse alusel ja olid üldse esimesed riigipea valimised Eesti Vabariigi ajaloos, kuna senised riigivanemad valiti Rii ...

                                               

Ühinenud üksikkandidaadid

Ühinenud üksikkandidaadid oli 2011. aasta Riigikogu valimisteks moodustatud poliitiline survegrupp. Nad olid allkirjastanud "Ühinenud üksikkandidaatide deklaratsiooni". Ühinenud üksikkandidaadid olid: Aivar Koitla, Mart Helme, Martin Helme, Henn ...

                                               

Avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon

Avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon on Riigikantselei juures tegutsev komisjon, mis korraldab avalikke konkursse ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori või valitsusasutuse peadirektori ametikohale. Tippjuhtide v ...

                                               

Eesti Informaatikakeskus

Eesti Informaatikakeskus oli aastatel 1997–2001 Eesti Vabariigi Riigikantselei haldusalas ning seejärel 2003. aasta maikuuni Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsenud asutus, mis tegeles riigi infosüsteemide ja e- ...

                                               

Eesti Töötukassa

Eesti Töötukassa on töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis alustas tegevust 2002. aastal. Kindlustushüvitisi hakati välja maksma 2003. aastal ning 1. mail 2009 võttis Eesti Töötukassa üle Tööturuameti üles ...

                                               

Eesti Vabariigi Elekterside Riigi Inspektsioon

Eesti Vabariigi Elekterside Riigi Inspektsioon oli Eesti Vabariigi Valitsusele alluv riigivalitsemisorgan, kes tegutses transpordi- ja sideministri valitsemisalas. 1. augustil 1998 moodustati inspektsiooni põhjal Sideamet. Elekterside Riigi Inspe ...

                                               

Eestimaa Maapäev

Eestimaa Maapäev, Eestimaa Rüütelkonna Maapäev oli 16.–17. sajandist kuni 1920. aastani Eestimaa rüütelkonna kõrgem seisuslik aadlivõimuorgan. Korralised Maapäeva istungid toimusid iga 3 aasta järel ja kestsid 3–4 nädalat. Erakorralisi Maapäev is ...

                                               

Finantsinspektsioon

Finantsinspektsioon on Eestis finantsjärelevalvet teostav riigiasutus. Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja eelarvega finantsjärelevalve ja kriisilahenduse asutus, mis tegutseb Eesti riigi nimel ja on oma otsustes sõltumatu. Finantsinspe ...

                                               

Informatsiooni Keskus

Informatsiooni Keskus oli Vabariigi Valitsuse juures asuv Eesti riigiasutus, mille ülesandeks oli riikliku ja rahvusliku meelsuse süvendamine ja levitamine; seltskondliku tegevuse arendamine; informatsiooni teostamine; ajakirjandust, raadiosaadet ...

                                               

Keeleinspektsioon

Keeleinspektsioon on Eesti haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet keeleseaduse ning teiste keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle. Keeleinspektsiooni ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →