ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143                                               

Eesti Metsateadlaste Ühing Rootsis

Eesti Metsateadlaste Ühing Rootsis oli aastatel 1956–1993 Rootsis tegutsenud teaduslik organisatsioon, mis ühendas väliseestlastest metsandusteadlasi. Ühing asutati 1956. aastal pärast seda, kui Stockholmis aastast 1945 tegutsenud Eesti Komitee M ...

                                               

Eesti Põllumeeste Kogude Esindus Paguluses

Eesti Põllumeeste Kogude Esindus Paguluses oli eesti pagulaste ülemaailmne erakond. Erakonna moodustasid 15. juulil 1951 Boråsis toimunud koosolekul Põllumeestekogude endised liikmed. Esimene põllumeeste koosolek toimus Otto Puki kutsel 21. jaanu ...

                                               

Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus

Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus oli aastatel 1978–1993 Stockholmis ja mujal tegutsenud organisatsioon, mis jälgis, toetas ja abistas tol ajal okupeeritud Eestis elavaid, tegutsevaid ja vangistatud teisitimõtlejaid, vabadusvõit ...

                                               

Eesti Veterinaararstide Ühing Rootsis

Eesti Veterinaararstide Ühing Rootsis asutati Stockholmi Veterinaarülikoolis 27. märtsil 1945. Selle asutasid Eesti päritolu loomaarstid, kes olid Teise maailmasõja eest pagenud. Asutamiskoosolekust võtsid osa August Arras, Erik Anari, Artur Hero ...

                                               

Helsingi Eesti Akadeemiline Klubi

Helsingi Eesti Akadeemiline Klubi ehk HEAKlubi on Helsingis tegutsev organisatsioon, mis ühendab Soomes püsivalt elavaid akadeemiliste huvidega eestlasi. HEAKlubi alustas tegevust 2006. aastal, 2020. aastal on Heaklubil 25 tegevliiget, 18 välisli ...

                                               

Londoni Eesti Selts

Londoni Eesti Selts asutati 7. juulil 1921 tolleaegses Eesti Vabariigi Esinduses Londonis. Selts loodi Eesti haridusseltside põhimõttel ja asutamiskoosolekul astus liikmeks 25 kohalolijat. LES oli ainsaks eestlaste seltskondlikuks organisatsiooni ...

                                               

Melbournei Eesti Ühing

Melbournei Eesti Ühing Kodu on 1938. aastal asutatud eestlaste ühing Melbourneis Austraalias, mis jätkas 1914. aastal tekkinud kohaliku eestlaste seltsi tegevust. Ühing kuulub Austraalia Eesti Seltside Liitu.

                                               

Peterburi Eesti Haridusselts

Peterburi Eesti Haridusselts oli 1907. aastal Venemaal Peterburis asutatud Peterburi eesti kogukonna seltsing, mis moodustati Eesti Heategeva Selts ja Peterburi Eesti Kooliühistu liitumisel. Peterburi Eesti Haridusselts likvideeriti pärast 1917. ...

                                               

Rootsi Eestlaste Liit

Rootsi Eestlaste Liit on Rootsis elavate eestlaste keskorganisatsioon. Liit on asutatud 1993. aastal ja on 1956. aastal asutatud Rootsi Eestlaste Esinduse õigusjärglane. Liidul on üle 1000 liikme. Esinduskogu valimised toimuvad iga nelja aasta jä ...

                                               

Soome Eestlaste Liit

Soome Eestlaste Liit loodi Soomes elavate eestlaste ühendusi esindavate isikute poolt 23. novembril 2002. aastal Tamperes. SEL asutati Eesti Vabariigi aukonsuli Jorma Töröneni toetusel.

                                               

Tšehhi-Eesti Klubi

Tšehhi-Eesti Klubi on Tšehhis tegutsev selts, mille sihiks on tšehhi ja eesti kultuurivaheliste kontaktide viljelemine, Eesti ja eesti kultuuri propageerimine ja Tšehhis elavate eestlaste kultuuri- ja seltsitegevuse toetamine. Klubi rajati veebru ...

                                               

Tulevik (väliseesti selts)

Mitte segi ajada Inglismaa Eestlaste Ühinguga Tulevik on Suurbritannia eestlaste selts. Selts asutati 1974. Selts teeb koostööd Inglismaa Eestlaste Ühinguga. Koos korraldatakse näiteks igasuviseid lastelaagreid ja Rahvapidu.

                                               

Ühistegevuskoda

Ühistegevuskoda oli Eesti ühistegelaste kutsealane omavalitsus aastail 1936–1940. Koja alla kuulus umbes 3000 ühistegeliku organisatsiooni kaudu ümmarguselt 350.000 inimest. 13. detsembril 1935 moodustas majandusminister Karl Selter Ühistegevusko ...

                                               

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1

Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 on 20. detsembril 1987 Võrus kodanikualgatuse korras asutatud Eesti patriootide ühendus, mis ühendab ajaloo- ja kultuurihuvilisi inimesi, kelle eesmärk on Eesti riikliku iseseisvuse taastamine, hoidmine ja säilitamine. ...

                                               

Eesti erakonnad vasak-parem-skaalal

Eesti erakonnad vasak-paremskaalal Vasakpoolsust iseloomustab püüd riigi kaudu teostada sotsiaalset ja majanduslikku võrdsustamist. Parempoolsust iseloomustab põhimõte, mille kohaselt iga ühiskonna liige on ise vastutav oma sotsiaalse ja majandus ...

                                               

Eesti Iseseisvuspartei

Eesti Iseseisvuspartei on rahvuslik Eesti erakond. Erakonna asutasid 29. augustil 1993 Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteist eraldunud liikmed. 20. septembrist 1993 kuni 30. novembrini 1999 kandis partei nime Tuleviku Eesti Erakond. 30. novembril ...

                                               

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Eesti erakond, mis kasvas välja Eestimaa Rahvaliidust, kui sellega ühinesid 2012. aastal Eesti Rahvusliku Liikumise liikmed. Algse partei esimehe Margo Miljandi vahetas 2013. aastal välja Mart Helme. 2020. aas ...

                                               

Eesti Tulevikuerakond

Eesti Tulevikuerakond on 2020. aasta augustis Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ühinemisel moodustatud erakond. 2021. aasta veebruari üldkogul valiti erakonna presidendiks Lauri Tõnspoeg, asepresidendiks Vahur Kollom. Partei juhatusse val ...

                                               

Eesti Vabaerakond

Eesti Vabaerakond oli 2014. aastal asutatud Eesti konservatiivne erakond, mis tegutses kuni 2020. aastani, mil ühineti Elurikkuse Erakonnaga ja moodustati Eesti Tulevikuerakond. 2015. aasta Riigikogu valimistel sai partei 8.7% häältest, mis andis ...

                                               

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on erakond, mis esindab Eestis Euroopa Vasakparteid. Erakond oli viimati Riigikogus esindatud kahe inimesega 1999–2003. Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ei ole Riigikogus esindatud. 2009. aasta Euroopa Parlamendi vali ...

                                               

Elurikkuse Erakond

Elurikkuse Erakond oli Eesti erakond aastail 2018–2020. 2019. aasta Riigikogu valimistel sai erakond 1.2% kõigist häältest ega ületanud 5% valimiskünnist. Augustis 2020 liituti Vabaerakonnaga ja moodustati Eesti Tulevikuerakond.

                                               

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid

Eesti Kristlikud Demokraadid oli Eesti konservatiivne paremtsentristlik erakond. Erakond asutati 1998. aastal. 30. märtsini 2006 kandis erakond nime Eesti Kristlik Rahvapartei lühend: EKRP. Eesti Kristlike Demokraatide esimees on ettevõtja Aldo V ...

                                               

Erakond Eestimaa Rohelised

Erakond Eestimaa Rohelised on rohelisel ideoloogial põhinev Eesti erakond, mis asutati Tallinnas 25. novembril 2006. Erakonna moodustamisele eelnes Rohelise erakonna algatusgrupi töö.

                                               

Erakond Rahva Tahe

Erakond Rahva Tahe on Eesti erakond, mis registreeriti 21. novembril 2018. Erakonna asutaja Madis Sütti teatel rahastab ta parteid isiklikest vahenditest ja liikmemaksu ei ole. Registreerimiseks vajalikud 500 liiget koguti kampaania käigus, kus l ...

                                               

Erakond Vabad Radikaalid

Vabad Radikaalid loevad oma ühenduse alguseks 1998.–1999. aastat, kui tollased liikmed esitasid kohalikele valimistele Harju- ja Läänemaal valimisliidu" Eestimaa 3000. a.” kandidaatide nimekirja. Samas nimekirjas esinesid ka kolme üksikkandidaadi ...

                                               

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on Eesti erakond, mis määratleb end vasaktsentristliku parteina, mille ideoloogia on modernne sotsiaaldemokraatia ning põhiväärtused tööd väärtustav majandusmudel, õiglus, solidaarsus ja võrdsed võimalused. Sotsiaalde ...

                                               

Valimistevaheliste arvamusküsitluste tulemused aastatel 2019–2023

Diagramm näitab arvamusküsitluste igakuist keskmist tulemust. Kuu keskmise toetuse arvutamisel on 3 erineva küsitlusfirma küsitlustele antud võrdne kaal. Kuu keskmine = Norstati küsitluste keskmine + Kantar Emori keskmine + Turu-uuringute keskmin ...

                                               

Vene Erakond Eestis

Vene Erakond Eestis oli Eesti partei, mis asutati 1. oktoobril 1994. Erakond pidas ennast 1920. aastal loodud Vene Rahvusliku Liidu õigusjärglaseks. Riigikogu 2011. aasta valimistel seadis erakond üles 16 kandidaati, kes said kokku 5027 häält ehk ...

                                               

Keskkonnaregister

Keskkonnaregister on Eesti loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister. Igale objektile registris antakse kood. Keskkonnaregistri eesmärk on koondada kogu keskkonnaandmestik ühte registr ...

                                               

Maavalitsus

Maavalitsus on maakonna haldusorgan. Eestis olid 1989–1993 maakonnad omavalitsusliku staatusega haldusüksused ning igal maakonnal oli maakonnavolikogu ja maakonnavalitsus. Alates 1993. aastast on maavalitsus Vabariigi Valitsuse poolt ametisse nim ...

                                               

Ida-Viru maavalitsus

Ida-Viru maavalitsus oli Ida-Viru maavanema valitsusasutuseks Ida-Viru maakonnas. See asus aadressil Keskväljak 1, Jõhvi, Ida-Virumaa. Ida-Viru maavalitsus korraldas maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist. Maavalitsuse põhitegevusteks ol ...

                                               

Jõgeva maavalitsus

Jõgeva maavalitsus oli Jõgeva maavanemat teenindav riigiasutus, mis asus Jõgeval aadressil Suur 3. Viimane Jõgeva maavanem oli Viktor Svjatõšev. Jõgeva maavalitsuse struktuuriüksused olid kantselei, mille eesotsas on maasekretär, ja kaks osakonda ...

                                               

Pärnu maavalitsus

Pärnu maavalitsus oli Pärnu maavanemat teenindav riigiasutus, mis asus Pärnus aadressil Akadeemia tänav 2. Viimane Pärnu maavanem oli Kalev Kaljuste. Eesti maavalitsuste tegevus lõpetati 1. jaanuarist 2018.

                                               

Tartu maavalitsus

Tartu maavalitsus oli Tartu maavanemat teenindav riigiasutus. Tartu maavalitsus korraldas Tartu maavanema asjaajamist, valmistas ette dokumente, korraldas ja kontrollis maavanema korralduste täitmist. Eesti maavalitsuste tegevus lõpetati 1. jaanu ...

                                               

Valga maavalitsus

Valga maavalitsus oli Valga maavanemat teenindav riigiasutus, mis asus Valgas aadressil Kesk tänav 12. Viimane Valga maavanem oli Margus Lepik. Eesti maavalitsuste tegevus lõpetati 1. jaanuarist 2018.

                                               

Nõmme valitsus

Nõmme valitsus on poliitiline institutsioon, mida selle pooldajad peavad 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseaduse alusel nimetatud ja ametisse astunud Vabariigi Valitsuseks. Nõmme valitsus on nime saanud selle moodustamise asukoha järgi, kusjuures ...

                                               

Harri Henn

Harri Henn oli Eesti poliitik, kõrgharidusega noorsootöötaja, riigikaitseõpetaja, erusõjaväelane ja Tallinna linna munitsipaalpolitseinik. Harri Henn oli Kaitseliidu 29. märtsil 1990 asutatud Tamme rühma aktiivne looja ja Tamme malevkonna pealik. ...

                                               

Mihkel Mathiesen

Mihkel Mathiesen oli Eesti insener ja poliitik, Vabariigi Valitsuse eksiilis teedeminister ning majandusminister. Mathiesen kasvas ja lõpetas algkooli Sindis, seejärel õppis Pärnu Poeglaste Gümnaasiumis ning 1937 astus Tallinna Tehnikaülikooli. O ...

                                               

Ahti Mänd

Ahti Mänd on Eesti kodanike komiteede liikumise aktiivne liige ja sellest väljakasvanud niinimetatud Nõmme valitsuse minister. Sündis kunstnik Roman Männi ja kirjanik Heljo Männi neljalapselises peres. Ahti Mänd lõpetas 1973. aastal Tallinna 27. ...

                                               

Kalev Ots

Kalev Ots on Eesti elektroonikainsener, poliitik ja sõjaväelane. Aastatel 1992–2003 nimetas Mihkel Mathiesen ta Vabariigi Valitsuses niinimetatud Nõmme valitsuses peaministri asetäitja ja haridusministrina ametisse, valitsus tugines 1938. aasta p ...

                                               

Edgar Salin

Edgar Salin on 1938. aasta Põhiseadusele tugineva tunnustamata nn Nõmme valitsuse liige. Ta oli Nõmme Eesti Kodanike Komitee Kivimäe abikomitee liige, Eesti Kodanike Keskerakonna esimene esimees 19. oktoobrist 1991 kuni 8. jaanuarini 1992 ja Mihk ...

                                               

Aja Pulss

Aja Pulss oli aastatel 1985–1993 Eestis välja antud EKP Keskkomitee ühiskondlik-poliitiline ajakiri. Ajakiri asutati kommunistliku ideoloogiat kandva ühiskondlik-poliitilise ajakirjanduse moderniseerimiseks. Aja Pulss hakkas ilmuma ajakirja Küsim ...

                                               

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium, lühend Eesti NSV RJM oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi struktuuriüksus ning kontrolli- ja repressiivorgan aastatel 1946–1954. NSV Liidu valitsusorganite reformimise käigus muudeti NSV Liid ...

                                               

Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat

Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat ehk Eesti NSV SARK oli aastail 1940–1941 ja 1944–1946 Eestis tegutsenud NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi struktuuriüksus, mille ülesandeks oli: avaliku korra kaitse, kriminaalkuritegevuse vastane võit ...

                                               

Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee

Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee oli 1917. aastal Eestimaal moodustatud tööliste, Eestimaal viibinud Venemaa sõjaväeosade ja Balti laevastiku sõjaväelaste, ametiühingute, kodanikeühenduste ja maatameeste nõukogude täitevvõimu organ. Täitevkomitee ...

                                               

Hävitusagent

Hävitusagent oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgema kooli vastuluuretegevuse sõnastiku kohaselt - ”riikliku julgeoleku organite agent, kes lahingvarustust kasutades täideb eriülesandeid. "Hävitusagente värvatakse reeglina nõukogude pat ...

                                               

J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool

J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool oli 1922. aastal moodustatud ja 1936. aastani tegutsenud rahvuslike kommunistlike liikumiste aktivistide ettevalmistusasutus NSV Liidus. Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool ...

                                               

Kodumaa (ajaleht)

Kodumaa oli aastatel 1958–1991 Tallinnas ilmunud nädalaleht, mis ilmus Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu ning Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühingu väljaandmisel. Leht oli mõeldud Nõukogude propaganda le ...

                                               

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenum

EKP Keskkomitee VIII pleenum toimus 21.–26. märtsini 1950 ning on tuntud peamiselt Eesti kunstnike, kirjanike ja haritlaste massilise kodanlikuks natsionalistiks nimetamise ja selle eest karistamise poolest. Arreteeriti ka mitmed juhtivad juuniko ...

                                               

Küsimused ja Vastused

Küsimused ja Vastused oli EKP Keskkomitee ühiskondlik-poliitiline ajakiri, mis ilmus EKP Keskkomitee ajakirja Eesti Kommunist lisana aastail 1961–1984. Aastatel 1959–1960 ilmus ajakiri kaheksa korda aastas, 1961–1974 üks kord kuus, aastast 1975 k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →