ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141                                               

Emakeele Sihtasutus

Emakeele Sihtasutus on Eesti sihtasutus, mille asutas 1993. aastal Eesti Keele Instituut eesmärgiga toetada ja soodustada eesti keele ja kultuuri uurimist ning aidata kaasa eesti keele kui riigikeele ja eestlaste identiteedi kandja igakülgsele uu ...

                                               

Ernst Jaaksoni Sihtasutus

Mitte segi ajada Ernst Jaaksoni mälestusfondiga Ernst Jaaksoni Sihtasutus on 16. oktoobril 1998 president Lennart Meri ettepanekul Ernst Jaaksoni mälestuse jäädvustamiseks Hiiu maakonnas asutatud sihtasutus. Sihtasutuse patroon oli Lennart Meri. ...

                                               

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on Eesti riiklik sihtasutus, mis tegeleb ettevõtluse arendamisega, aidates kaasa ekspordi suurendamise, välisinvesteeringute kaasamise ja turismitulu kasvatamise vallas. EAS loodi 2000. aastal. Sihtasutuse peakon ...

                                               

Gustav Ernesaksa Fond

Gustav Ernesaksa Fond on Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt 22. oktoobril 1993. aastal. Fondi eesmärk on jäädvustada mälestust Gustav Ernesaksast ning ...

                                               

Hans Rebase Euroopa Instituut

Hans Rebase Euroopa Instituut oli Eesti sihtasutus, mis asutati 2006. aasta alguses Hans Rebase mälestuseks perekondade Ilvese ja Rebase initsiatiivil, et arendada välis- ja julgeolekupoliitilist mõttevahetust. "Tahame korraldada seminare ja konv ...

                                               

Hiite Maja

Hiite Maja Sihtasutus on sihtasutus, mille asutas Maavalla Koda 2008. aastal eesmärgiga tutvustada, uurida ja toetada Eesti looduslikke pühapaiku – hiisi, pühi puid, ohvrikive, pühi allikaid. Hiite Maja sihtasutus on poliitiliselt, maailmavaateli ...

                                               

Innove

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab Eestis üld- ja kutsehariduse valdkonda ning pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu õppenõustamist. Innove töö põhieesmärk on luua ja rakendada Eestis paljude võ ...

                                               

Junior Achievement Eesti

SA Junior Achievement Eesti on ettevõtlus- ja majandusõpet edendav organisatsioon, mille tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ettevõtlus- ja majandusalaste õppeprogrammide väljatöötamine üldharidus- ja kutsekoolide tarbeks, õppekirjanduse loomine,õp ...

                                               

SA Kihnu Kultuuriruum

Kihnu kultuuriruum on tekkinud sajandite vältel inimasustuse ja väikesaare looduskeskkonna koostoime tagajärjel. See on ainulaadne Läänemere geograafilises lähiümbruses, selle silmatorkavaks omapäraks on Kihnu ja Manija saarel valitsev kogukondli ...

                                               

Loksa haigla

Loksa haigla oli 1976. aastal asutatud meditsiiniasutus Harju maakonnas Loksa linnas aadressil Posti tänav 29. Haigla reorganiseeriti sihtasutuseks 2003. aastal, 2012. aastal läks see koos Loksa Ravikeskusega ühe struktuuriüksusena Ida-Tallinna K ...

                                               

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutus on praegusel kujul 2001. aastal moodustatud sihtasutus, mis edendab maaelu. Sihtasutus annab laene ja tegeleb maaelu maine kujundamise ja võlakohustuste tagamisega. Maaelu maine kujundamiseks annab Maaelu Edendamise S ...

                                               

Maarja Päikesekodu

Maarja Päikesekodu on Tartus aadressil Puiestee 126 tegutsev sihtasutus, mis tegeleb intellektipuudega inimestega. Sihtasutuse põhikirja järgi on tema ülesanded järgmised: "keskmise, raske ja sügava intellekti- ja/või liitpuudega täiskasvanud ini ...

                                               

Meyendorffi Perekonna Asutus

Meyendorffi Perekonna Asutus oli Eesti sihtasutus, mille eesmärk oli toetust anda Meyendorffi perekonna konventi kuuluvatele ja puudust kannatavatele liikmetele ning nenda lastele. Asutuse põhikiri kinnitati Vabariigi Valitsuse otsusega 27. jaanu ...

                                               

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla on kujunenud pärast liitmist Eesti suurimaks aktiivravi asutuseks, pakub raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

                                               

Pärnumaa Arenduskeskus

Pärnumaa Arenduskeskus on Pärnumaa omavalitsuste poolt maakonna tasakaalustatud arenguks loodud sihtasutus, mis kavandab Pärnumaa arengut, arendab ettevõtlust ja turismi, noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ning kodanikuühiskonda. Pärnumaa Ar ...

                                               

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus on kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mille asutamiseks andis Eesti Vabariigi Valitsus kaitseministrile volitused 2006. aasta märtsis. RKK ülesanne on jälgida ja analüüs ...

                                               

Rein Otsasoni Fond

Rein Otsasoni Fond on 24. mail 2006 asutatud sihtasutus, mille eesmärk on toetada Eesti üliõpilaste ja noorteadlaste õpinguid ja teadusuuringuid ning arendada heategevust. Fond on saanud nime taasiseseisvumise järgse Eesti Panga esimese presidend ...

                                               

Rotalia Fond

Rotalia Fond on korporatsioon Rotaliaga seotud fond, õiguslikult sihtasutus. Fondi eesmärk on muu hulgas toetada korporatsioon Rotalia tegevusi, samuti toetada stipendiumite abil üliõpilasi. Fondi asutas 2007 Rotalia Vilistlaskogu. Fondi ajalugu ...

                                               

Ruta Kruuda Fond

Ruta Kruuda Fond oli Eesti fond, õiguslikult sihtasutus, mis stipendiumite abil toetas teadlasi ja üliõpilasi. Fond loodi 2006 Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS juurde. Esimesed stipendiumid anti välja 10. märtsil 2006. Fond lõpetas tegevuse 2013.

                                               

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond "Kingitud elu" ehk Vähiravifond "Kingitud elu" on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mis toetab annetustest kogunevate vahenditega nende vähipatsientide ravi, kelle ravikulusid ei kompenseeri Eesti Hai ...

                                               

SA Kutsekoda

SA Kutsekoda on Eesti sihtasutus. Sihtasutus tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel. Sihtasutuse peakontor asub Tallinnas aadressil Mustamäe tee 16. Põhikirja järgi on sihtasutuse eesmärk "ühtse ja korrastatud ku ...

                                               

SA Theatrum

SA Theatrum on aastal 2005 asutatud sihtasutus, mis jätkab aastal 1994 asutatud stuudioteatri Theatrum tööd. Stuudioteatri asutasid 1994 Eesti Humanitaarinstituudi teatriõppetooli üliõpilased ja õppejõud ning Vanalinna Hariduskolleegiumi teatripr ...

                                               

Sihtasutus Kultuurileht

Sihtasutus Kultuurileht on Eesti sihtasutus, mis annab välja Eesti kultuuriajakirju ja -ajalehti. Sihtasutus loodi aastal 1999, praegusel kujul tegutseb aastast 2004, mil sellega ühinesid varem kirjastuse Perioodika alla kuulunud ajakirjad.

                                               

Sihtasutus Rannarahva Muuseum

Sihtasutus Rannarahva Muuseum on sihtasutus, mis haldab kolme muuseumi: Viimsi vabaõhumuuseumi, Rannarahva muuseumi ning Naissaare muuseumi. SA Rannarahva Muuseumi eelkäija on S. M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi muuseum, mis asutati 1971. ...

                                               

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak on Tallinna lauluväljakut haldav organisatsioon. Aastal 1994 asutati Puhkeparkide Direktsiooni õigusjärglasena eraõiguslik aktsiaselts Tallinna Lauluväljaku AS, mille kõik aktsiad kuulusid Tallinna Linnavalitsusele ...

                                               

Sihtasutus Unitas

Sihtasutus Unitas on 2008. aastal Tallinnas asutatud sihtasutus, mille asutasid Mart Laar, Meelis Niinepuu ja Damian von Stauffenberg. Sihtasutuse eesmärk on totalitaarsete režiimide ja ideoloogiate inimvaenulikkuse teadvustamine ning nende kurit ...

                                               

Sihtasutus Õpilasmalev

Sihtasutus Õpilasmalev on 2003. aastal Tallinna linnavolikogu loodud sihtasutus, mis korraldab Tallinna õpilasmaleva tööd. Eesti Õpilasmaleva soikumisega 1990. aastate alguses kadus üleriigiline õpilaste töörühmade korraldamine peaaegu täielikult ...

                                               

Spordimeditsiini Sihtasutus

Spordimeditsiini Sihtasutus on spordimeditsiini ja sporditeaduse arendamise ning sportlaste meditsiinilise teenindamisega tegelev sihtasutus. Sihtasutuse ajalugu algas kahest omaette asutatud dispanserist: Vabariiklik Arstlik-Kehakultuuri Dispans ...

                                               

Tallinna Kunstihoone Fond

SA Tallinna Kunstihoone Fond on Eesti Kunstnike Liidu asutatud sihtasutus, mis tegeleb näituste korraldamisega Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis ja Tallinna Linnagaleriis ning Tallinna Kunstihoone Fondi kunstikogu haldamisega. Põhikirja ...

                                               

Tallinna Lastehaigla

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla on ainuke kõrgema etapi spetsialiseeritud lastehaigla Eestis, osutades statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi Tallinna ja Põhja-Eesti lastele vanuses kuni 18 aastat. Tallinna Lastehaigla eesmärgiks on anda par ...

                                               

Tartu Teaduspark

Tartu Teaduspark on teaduspark, mis asub Tartus. Ta asutati 1992. aastal esimese omalaadse organisatsioonina Balti riikides. 1996. aastal muudeti omandivormi ning Tartu linn ja maakond, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja TÜ Füüsika Instituut asut ...

                                               

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus on sotsiaalteenuseid osutav asutus Tartus. Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus on Vaimse Tervise Hooldekeskuse õigusjärglane. Sihtasutuse asutamisotsuse tegi Tartu Linnavolikogu 13. veebruaril 2003.

                                               

Tehnopol

Tehnopol ehk Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele ettevõtetele. Tehnopolis asub ligi 180 ettevõtet, Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž. Tehnopoli asutasid 2003. aastal Eesti Vabariik, Tallinna linn j ...

                                               

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on Tallinnas Eesti Vabariigi Presidendi juures tegutsev institutsioon. Põhikirja järgi on Kultuurirahastu eesmärk toetada kultuuri-, sotsiaal-, haridus- ja teadusalast tegevust Eestis.

                                               

Võrtsjärve Sihtasutus

Võrtsjärve Sihtasutus on Eesti sihtasutus, mis koordineerib Võrtsjärvega piirneva seitsme valla ühistegevust piirkonna arendamiseks. Sihtasutus loodi 3. mail 2000. Sihtasutuse peamiste eesmärkide seas on: "piirkondliku keskkonna- ja turismialase ...

                                               

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Olümpiakomitee on Eesti spordi sõltumatu mitteriiklik katusorganisatsioon, mis tegeleb spordipoliitika kujundamise, tippspordi arendamise, noortespordi kandepinna laiendamise ning liikumisharrastuse edendamisega. Samuti vastutab EOK Eesti d ...

                                               

Eesti Paralümpiakomitee

Eesti Paralümpiakomitee, lühend EPK, on Eesti keskne invaspordi- ja paraolümpiaorganisatsioon. EPK tegeleb puuetega inimeste tippspordi propageerimise ja edendamisega, korraldab rahvusliku delegatsiooni osavõtu rahvusvahelistest suurvõistlustest ...

                                               

Eriolümpia Eesti Ühendus

Eriolümpia Eesti Ühendus on alates 2010. aastast Eestis eriolümpia tegevusi juhtiv ja koordineeriv ühendus. Eesmärgiks on aidata kaasa Eesti intellekti- ja liitpuuetega inimeste kehakultuuri- ja sporditegevuse edendamisele ja arendamisele. Alates ...

                                               

Jõud (spordiselts)

1951–1956 Eesti NSV Vabatahtlik Spordiühing Kolhoosnik, 1990–2007 Eesti Maaspordi Liit Jõud. 1957–1987 Eesti NSV Vabatahtlik Spordiühing Jõud, aastatel 1946–1951 Eesti NSV Vabatahtlik Spordiühing Jõud,

                                               

Klubi Tartu Maraton

Klubi Tartu Maraton on 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille põhikirjalisteks eesmärkideks on rahvaspordiürituste korraldamine, vastavate spordialade organisatsioonide tegevuses ja juhtimises aktiivne osalemine nii Eesti piires kui ka k ...

                                               

Olümpia (spordiselts)

Olümpia oli Tallinnas tegutsenud spordiselts. Seltsi asutas 1913 Artur Kukk. Seltsil oli oma jalgpallimeeskond. Seltsi jalgpalliväljak asus Tornide väljakul. Väljak oli valminud 1915.

                                               

Pärnu Spordiselts Kalev

Pärnu Spordiselts Kalev on Pärnus tegutsev spordiselts. Selts asutati 18. veebruaril 1937. Selts tegutses aastani 1940. Selts taasasutati 1. jaanuaril 1991.

                                               

Raju (selts)

Elva Spordiselts Raju oli spordiselts, mis tegutses aastatel 1934–1940 Elvas. Spordiselts Raju oli Elva haridusseltsi spordiosakonna otsene järglane. Selts asutati 19. juulil 1934. Asutamiskoosolekust 20. augustil 1934 võttis osa rohkem kui 30 in ...

                                               

Rakvere Spordikeskus

Rakvere Spordikeskus on Rakvere linna spordiobjekte haldav keskus, mis on loodud 2004. aastal. Objektideks on Rakvere spordihall, staadion ja kergejõustikuruum, Rahu hall, kunstmurustaadion, tennisestaadion, Palermo terviserajad, spordiväljakud j ...

                                               

Tallinna Jahtklubi

Tallinna Jahtklubi on Tallinnas tegutsev Eesti jahtklubi. Ühtlasi on tegemist ühe Eesti vanima jahtklubiga. Klubi ajalugu ulatub aastasse 1910, kui võeti vastu klubi põhikiri. Klubisse kuuluvad peamiselt kaatri- ja jahiomanikud, võistluspurjetaja ...

                                               

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Mitte segi ajada Eesti Akadeemilise Spordiliiduga Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi on Tartu Ülikooli juures tegutsev spordiklubi.

                                               

Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsioon, mis ühendab Tallinna ja Põhja-Eesti puuetega inimestega tegelevaid ühinguid. Koda tegutseb mittetulundusühinguna ja asutati aastal 1997. TPIK eesmärgiks on esindada ja kaitsta puuetega inime ...

                                               

Rocca al Mare Kooli Tantsusõbrad

Rocca al Mare Kooli Tantsusõbrad on segarahvatantsurühm, mis loodi Rocca al Mare Kooli juurde 2010. aasta sügisel. Rühma liikmeteks on Rocca al Mare Kooli õpetajad, lapsevanemad ja lihtsalt rahvatantsu sõbrad. Rocca al Mare Kooli Tantsusõprade re ...

                                               

Saltatriculi

Saltatriculi on 2001. aastast tegutsev Tartu vanatantsuansambel, mis esitab peamiselt 15.–18. sajandi tantse. Ansamblisse kuulub tosinkond tantsijat. Kasutatakse ajaloolist koreograafiat, ajastukohaseid kostüüme ja elavat muusikat. Ansambli juht ...

                                               

ZUGA ühendatud tantsijad

"Games with sheets" 1999, Tiina Mölder "Maja Jaama uulitsas" 2002, Tiina Mölder "Naine ja Hunt" 2006 film "Closed" 2003, Jarmo Karing "Mõte Aadamast ei olnudki nii…" 2007 "ZUGA lastekas" 2004 "Eestis elavad Laika koerad" 2005 "D&B" 2000, grup ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →