ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140                                               

Eesti Hobusekasvatajate Selts

Eesti Hobusekasvatajate Selts on aastal 1992 asutatud mittetulundusühing, kuhu kuulub hobusekasvatajaid ja hobusehuvilisi. EHS peab ennast aastal 1920 asutatud kolme seltsi ja aastal 1964 asutatud Eesti NSV Hobusetõugude Tõuaretuse Nõukogu õigusl ...

                                               

Eesti Keele Kaitse Ühing

EKKÜ korraldab regulaarselt ettekandekoosolekuid, analüüsib ajakirjanduskeelt ja tutvustab tulemusi lehetoimetustes. Ühing tähistab emakeelepäeva ja kultuuritegelaste tähtpäevi, korraldab keeleseminare ja abiturientidele suunatud keelekonsultatsi ...

                                               

Eesti Kodu-uurimise Selts

Eesti Kodu-uurimise Selts oli 1939. aastal Eesti Teaduste Akadeemia juurde asutatud kodu-uurijaid ühendav selts. Aastal 1940 seltsi tegevus lõpetati, aastal 1990 selts taasasutati. Nõukogude perioodil jätkas sisuliselt seltsi tegevust Eesti NSV T ...

                                               

Eesti Kristlike Arstide Ühing

Eesti Kristlike Arstide Ühing on Eesti arste, hambaarste, proviisoreid ja arstiteaduskonna üliõpilasi ühendav organisatsioon. Ühing asutati 14. septembril 1991. Alates 1994. aastast on ühing Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Assots ...

                                               

Eesti Maaparandajate Selts

Eesti Maaparandajate Selts on aastal 1995 asutatud selts, mis koondab enda alla maaparandusvaldkonnaga tegelejaid. EMSil on osakond – Eesti Drenaaži- ja Kultuurtehnikaühing EstCID – mis on aastast 2001 ülemaailmse vihmutuse ja maaparanduse organi ...

                                               

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts on mittetulundusühing. KÜS asutati 2001. aastal maastikukaitse ja maastikuhoolduse eriala üliõpilaste ühendamiseks. Alates 2005. aastast võivad seltsiga liituda kõik Eesti Maaülikoolis õppivad k ...

                                               

Eesti Metsaselts

Eesti Metsaselts aastal 1991 asutatud selts, mis koondab enda alla metsandusühendusi ja valdkonnaga tegelevaid eraisikuid. Aastast 1991 on EMS Rahvusvahelise Metsateadlaste Ühingute Liidu IUSF liige. Aastast 2006 annab EMS välja Metsanduse elutöö ...

                                               

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts on metsandust õppivate üliõpilaste organisatsioon. Selts asutati 1989. aastal metsandust õppivate üliõpilaste huvide kaitsmiseks. Seltsil on üle 60 liikme. See võimaldab üritustel kogutud teadmisi ja kogemusi edastada ...

                                               

Eesti Põhjala Ühing

Eesti Põhjala Ühing on 20. oktoobril 1989 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on arendada Eesti ja Põhjamaade rahvaste koostööd ja ühistegevust nende ajaloo, ühiste huvide ning kultuuritraditsioonide alusel. Ühing tegutseb koostöös Taani, ...

                                               

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti Rahva Muuseumi tegevusele, eesti ja teiste soome-ugri rahvaste ning Eestis elavate rahvusrühmade rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamise ...

                                               

Eesti Spordiselts Põhjakotkas

Eesti NSV ajal kandis selts algul nime Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordiselts, seejärel Dünamo. Dünamo Eesti Vabariiklik Nõukogu asutati 1940. Eesti NSV ajal oli Üleliidulise Kehakultuuri- ja Spordiselts Dünamo Eesti allorganisatsioon, Kalevi ...

                                               

Eesti Süsteemiinseneride Selts

Eesti Süsteemiinseneride Selts on aastal 1993 asutatud kutseühing, mis ühendab süsteemitehnika, arvutitehnika ja automaatika valdkonnas tegutsevaid insenere, teadus-haridustöötajaid, üliõpilasi ning juriidilisi isikuid. Aastani 1998 kandis ESIS n ...

                                               

Eesti Ungari Selts

Eesti Ungari Selts on 1990. aastal asutatud kultuuriselts, mis ühendab Eestis elavaid ungari kultuurist huvitatuid ja ungarlasi. Eesti Ungari Seltsi, Ungari Instituudi ja Eestimaa Ungarlaste Ühingu ka: M. Munkacsy Ungari Kultuuri Selts ühisettevõ ...

                                               

Eesti UNIXi Pruukijate Selts

Eesti UNIXi Pruukijate Selts on 2. aprillil 1994 asutatud selts. Selts asutati Tartu ülikooli arvutuskeskuses ja selle asutavasse toimkonda kuulusid Andres Bauman Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Margus Liiv Tartu Observatoorium, Tarv ...

                                               

Endla (selts)

Endla oli laulu- ja mänguselts, mis tegutses aastatel 1875–1940 Pärnus. Seltsi asutasid teiste seas Carl Robert Jakobson, Kristjan Erm, Anton Anson ja Jaan Otstavel. Nad võtsid eeskuju Tartu Vanemuise Seltsist. Seltsi nimi "Endla" võeti Friedrich ...

                                               

Ene Mihkelsoni Selts

Ene Mihkelsoni Selts on eesti kirjaniku Ene Mihkelsoni loomingu austajate ning tema lähemate sõprade asutatud isikute vabatahtlik ühendus. Seltsi eesmärk on kirjanik Ene Mihkelsoni vaimse pärandi, temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmin ...

                                               

Hanila Laulu- ja Mänguselts

Hanila Laulu- ja Mänguselts on Pärnumaal Lääneranna vallas Kõmsi külas tegutsev rahvakunstiansambel ja selts, mis tegeleb peamiselt vanade rahvalike ja folkloorsete tantsude ja laulude uurimise, otsimise ja esitamisega. Seltsi kavadesse kuulub fo ...

                                               

Imanta (selts)

Imanta oli 1880 Riias asutatud eesti lauluselts. Seltsi kuulusid eesti soost haritlased ja käsitöölised. Seltsil oli oma raamatukogu, kus oli üle 2000 eestikeelse raamatu.

                                               

Jaan Tõnissoni Selts

MTÜ Jaan Tõnissoni Selts on Eesti selts, mis tegeleb Jaan Tõnissoni pärandiga seotuga. Seltsi põhikirja järgi see "ühendab riigivanem Jaan Tõnissoni elu ja tegevuse uurimisest ja tutvustamisest ning tema ideede kaasaegsest rakendamisest huvitatud ...

                                               

Kanepi Raamatukogu Selts

Kanepi Raamatukogu Selts on Võrumaal Kanepis tegutsenud selts. Seltsi asutamine oli üheks Eesti rahvusliku liikumise ülesandeks. Selle eesmärk oli arendada eesti talupoegi ja anda neile võrdsed õigused ning võimalused kirikuõpetajate ja mõisnikeg ...

                                               

Kiitsharakad

Folklooriselts Kiitsharakad on folkloorirühm Vana-Vigala külas Märjamaa vallas. Seltsi tegevuse eesmärkideks on Eesti rahvuskultuuri igakülgne säilitamine, edendamine ja vahendamine; koostöö edendamine eesti rahvuskultuurist huvitatud füüsiliste ...

                                               

Kolovere-Kalju Perenaiste Selts

Kolovere-Kalju Perenaiste Selts oli perenaiste selts Kolovere-Kalju vallas Läänemaal. 17. novembril 1929. aastal allkirjastasid Kolovere vallas Laukna külas elavad 36-aastane Maria Tismus, 42-aastane Miina Resar ja 25-aastane Salme Liikmann Kolov ...

                                               

Kullamaa Muusika Selts

Kullamaa Muusika Selts oli esimene eesti selts Läänemaal, mis tegutses Kullamaal aastatel 1884–1940. Seltsi tegevus taastati 23. aprillil 2004. aastal Loit Lepalaane eestvedamisel. Seltsi asutasid 1884. aastal Kullamaa kihelkonna kooliõpetajad Ja ...

                                               

Kuressaare Eesti Selts

Kuressaare Eesti Selts oli 8. märtsil 1817 Kuressaares asutatud eesti selts. Selts tegutses aastani 1842. Selts taasasutati 1886. Seltsi põhikirja kinnitas 30. juunil 1886 Venemaa siseministri asetäitja. Selts pani aluse Kuressaare Teatrile. Kure ...

                                               

Lasnaidee

Lasnaidee on 2014. aasta juunis alguse saanud kodanikualgatus, mille eesmärk on kohalike elanike kaasamisega ja kodanikualgatusega kodukoha – Lasnamäe linnaosa – elukeskkonna paremaks muutmine. Lasnaidee sai alguse Lasnapiknikust, mis toimus koos ...

                                               

Linda (laevasõiduselts)

Linda oli aastail 1879–1893 tegutsenud Eesti laevasõiduselts. Selts asutati 1879 nime all Eesti Kaubalaeva Selts "Linda". Seltsi asutamise võtmeisik oli Gustav Eslon. Seltsi esimene laev oli Norras ehitatud Morgenroden. Seltsi auliikmed olid Carl ...

                                               

Läti Eesti Selts

Läti Eesti Selts on Lätis elavaid eestlasi ühendav selts. 1908 asutati Jüri Jaaksoni ja Karl Karpi eestvõttel Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise Selts, mille eesmärk oli koondada kõiki Riias elavaid eestlasi. Seltsi esimene esimees oli Jüri Jaakso ...

                                               

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts on 14. jaanuaril 2000 moodustatud selts Jõgevamaal Tabivere vallas asuva Maarja-Magdaleena küla ümbritsevate külade ühendamiseks. Seltsi elu edasiviijateks on olnud aktiivsed külaelanikud Otslava, Vahi, Kõrenduse, ...

                                               

Narva Eesti Selts Ilmarine

Ilmarine oli 1874–1940 Narvas tegutsenud laulu- ja mänguselts. Selts taasasutati 1988. Seltsil oli oma näitetrupp ja laulukoor. Trupi tegevust jätkab 1989 asutatud teater "Ilmarine".

                                               

Nehatu Haridusselts

Nehatu Haridusselts oli haridusselts, mis tegutses 1936–1940 Tallinna lähedal Nehatu vallas. Seltsi asutasid Nehatu Põllumeeste Seltsi muusikaosakonna liikmed. Haridusseltsil oli oma juhendatav näitetrupp, laulukoor ja orkester.

                                               

Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts

Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts oli Nõmmel aastatel 1928–1940 tegutsenud selts. Aastatel 1928–1930 kandis selts nime Nõmme Haridusselts. Aastal 1929 hakkas seltsis tegutsema Nõmme Rahvaülikool. 17.12.2013. aastal registreerisid Jaak Tuuksam, And ...

                                               

Rahvuskultuuriselts Kirmas

Rahvuskultuuriselts Kirmas on Pärnus tegutsev kultuuriselts, mis alustas tegevust 1985. aastal Pärnu Metsakombinaadi Klubis, alates 1999. aastast tegutsetakse mittetulundusühinguna. Seltsi asutaja ja pikaajaline juht oli Ülle Jaeger, alates 2010. ...

                                               

Supilinna Selts

Supilinna Selts on 2002. aasta aprilli lõpus Tartus Supilinnas asutatud selts, mille peamised eesmärgid on: Supilinna arendamise kavade koostamine ja nende elluviimise eest seismine suhtuda hoolivalt Supilinna miljööväärtuste säilitamisse ja eluk ...

                                               

Säde (selts)

Säde selts oli Valgas alates 1902. aastast tegutsenud selts. Nimi valiti Valga lähedal oleva Säde jõe järgi. Seltsi eesmärk oli põhikirja järgi "oma liikmetele ja nende perekondadele töö vaheaegadel sündsat, lõbusat ja tulusat ajaviidet pakkuda". ...

                                               

Taara (jalgrattaselts)

Taara oli Tartus aastatel 1898–1944 tegutsenud jalgrattasõitjate selts, mille asutajateks olid noored haritlased. Taara seltsi juhatusse kuulusid algul Leo Jürgenson, Johannes Voldemar Veski ja Mihkel Martna. 1899. aastal anti välja seltsi kodura ...

                                               

Tahkuranna Naisselts

Tahkuranna Naisselts on 1998. aastal asutatud naisselts. Seltsi tegevuse algusaastail oli esinaiseks Külli Klein, praegu Renate Lind. Naisseltsi põhitegevuseks on erinevate käsitööliikide viljelemine, näituste, käsitööpäevade ning kohalike kultuu ...

                                               

Tammelinna Selts

Tammelinna Selts on Tartus toimetav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada Tammelinna linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust, tugevdada Tammelinna elanike piirkondlikku identiteeti ja koostööd. Tam ...

                                               

Tartu Kaubandusliku Hariduse Edendamise Selts

Tartu Kaubandusliku Hariduse Edendamise Selts oli haridusselts, mis tegutses Tartus 1911–1918. aastal. Seltsi põhikiri kinnitati 26. aprillil 1912. Seltsi eesmärgiks oli kaubandus- ja tööstusettevõtete teenistujate hulgas kaubandusalaste teadmist ...

                                               

Tartu Kivisilla Taastamise Selts

Tartu Kivisilla Taastamise Selts on Eesti mittetulundusühing, mis asutati 23. aprillil 1992 eesmärgiga taastada Tartu ajalooline Kivisild, mis asus praeguse Tartu Kaarsilla kohal kuni 1941. aastani. 2003. aastal oli seltsi põhikirjaline eesmärk s ...

                                               

Tartu Muinsuskaitse Ühendus

Aastatel 1989-1990 kuulus TMÜ-sse u 1200 liiget 30 algüksusest, selle tegevust juhtis 30-liikmeline volikogu ja 15-liikmeline juhatus. TMÜ esimees oli Tõnn Sarv, palgalisse kesktoimkonda kuulus 4-5 inimest; majandusliku aluse tagasid 3-4 tegutsev ...

                                               

Tartu Rahu Põlistamise Selts

Tartu Rahu Põlistamise Selts on Eestis tegutsev selts. Selts loodi 12. märtsil 2005 Tallinna Eesti Majas, asutajaliikmeid 19, esimeheks 2005-2008 Frits-Allan Suurkask, 2009- Henn Põlluaas. Seltsi tegevus taastati 30.12. 2015 ja selle esimeheks on ...

                                               

Tartu Rahvaraamatukogu Selts

Tartu Rahvaraamatukogu Selts oli 1913. aastal asutatud selts, mis pani aluse Tartu linnaraamatukogule. Selts avas esimese avaliku raamatukogu 1913. aasta 7. aprillil Raatuse tänaval karskusseltsi Karskuse Sõber ruumides. Raamatuid annetasid mitu ...

                                               

Tartu Saksa Käsitööliste Selts

Tartu Käsitööliste Selts oli 19. sajandi II poolel Tartus baltisakslaste asutatud käsitöölisi ühendav selts. Seltsi eesmärk oli ühendada käsitöölisi, parandada nende kutselisi oskuseid ja haridustaset, pakkuda liikmetele vaba aja veetmise viise. ...

                                               

Valvaja

Valvaja oli aastal 1898 Tallinnas asutatud karskus- ja vabaharidusselts. Seltsi tegevus lõppes 1930. aastatel. Seltsi tegevusalade hulka kuulus koorilaul, orkestri- ja näitemäng ning kehakultuur. Alates 8. veebruarist 1910 tegutses Valvaja Väike- ...

                                               

Võisiku-Kundrussaare Külaselts EWA

MTÜ Võisiku-Kundrussaare Külaselts EWA on Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Võisiku küla arendamine. Külaselts asutati seltsinguna 2000. aastal ja registreeriti mittetulundusühinguna 2001. aastal. ...

                                               

Archimedes (sihtasutus)

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Archimedese peamiseks ülesandeks on rahvusvahelise koostöö edendamine ko ...

                                               

Arvo Pärdi Keskus

Arvo Pärdi Keskus on Lääne-Harju vallas Laulasmaal tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on säilitada ja tutvustada Arvo Pärdi loomepärandit. Keskuse asutasid 2010. aastal Arvo Pärt ja tema perekond. Keskuse peamine töövaldkond on Arvo Pärdi isikuar ...

                                               

Avatud Eesti Fond

Avatud Eesti Fond on heategevuslik sihtasutus, mis asutati 1990. aastal Ungari päritolu Ameerika Ühendriikide filantroobi George Sorosi toetusel eesmärgiga toetada avatud ühiskonna kujunemist Eestis. Avatud Eesti Fondil on kaks peamist tegevussuu ...

                                               

Domus Dorpatensis

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis on valitsusväline Eesti vabaühendus. Domus Dorpatensise asutasid 2002. aastal Bonni ülikooli professor Alexander von Rücker, Columbia ülikooli professor Jenik Radon ja Balti Ehitismälestiste Edenda ...

                                               

Eesti E-tervise Sihtasutus

Eesti E-tervise Sihtasutus on loodud Sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuteenust osutavate asutuste ja nende ühenduste poolt. Eesti E-tervise SA strateegilised suunad määrab kindlaks SA nõukogu kuhu kuuluvad asutajate esindajad. Sihtasutus lahenda ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →