ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing on aastal 1917 asutatud ja 1940. aastal likvideeritud ning 1991. aastal taastatud organisatsioon, mis ühendab sõjainvaliide. Ühingu eesmärk on anda sõjainvaliididele ja nende perekonnaliikmetele majanduslikku ja ...

                                               

Eesti Väikeloomaarstide Selts

Eesti Väikeloomaarstide Selts on vabatahtlik organisatsioon, kuhu kuulub valdav osa Eesti väikeloomaarstidest. Eesti Väikeloomaarstide Selts kasvas välja Eesti Loomaarstide Ühingust loomaarstide Tiina Toometi ja Merle Valdmanni eestvedamisel 1994 ...

                                               

Eesti Välissuhete Ühing

Eesti Välissuhete Ühing oli aastail 1937–1940 tegutsenud ühing. Ühing asutati 10. novembril 1937. Ühingu eesmärgiks oli töötada kaasa Eesti välissuhete konstruktiivseks arendamisel, uurida ja propageerida Eesti välispoliitilisi sihtjooni, mille p ...

                                               

Eesti Õpetajate Liit

Eesti Õpetajate Liit on 1917. aastal asutatud pedagoogide ja õpetajate kutseühing, mis 1920. ja 1930. aastatel koondas enamikku Eesti õpetajaist ning etendas olulist osa Eesti hariduselu korraldamisel. Liidu tegevus katkes 1940. aastal Nõukogude ...

                                               

Eesti Äritarkvara Liit

Eesti Äritarkvara Liit on Eestis tegutsevaid arvutite ja tarkvara tootjaid ning edasimüüjaid ühendav sõltumatu organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on edendada tarkvara seaduslikku kasutamist Eestis ning anda seeläbi oma panus kohaliku IT s ...

                                               

Eestimaa Loomakaitse Liit

Eestimaa Loomakaitse Liit on Eesti loomakaitseorganisatsioon. Eestimaa Loomakaitse Liit ELL taasloodi 26. jaanuaril 2011 ja peab end organisatsiooni 1929. aastal asutatud samanimelise liidu õigusjärglaseks. Liit koondab erinevate loomaliikidega t ...

                                               

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Eestimaa Rahvuste Ühendus on aastal 1988 esimesel Eestimaa Rahvuste Foorumil asutatud organisatsioon. ERÜ asutati seetõttu, et Eesti vähemusrahvused saaksid ühiselt toetada Eesti taasiseseisvumisprotsessi. ERÜ eesmärk on põhikirja järgi muu hulga ...

                                               

Eestimaa Töölisühingute Keskliit

Eestimaa Töölisühingute Keskliit oli aastatel 1927–1940 Eesti ametiühinguid ühendav liit. Aastatel 1927–1935 oli keskliit parempoolsete sotsialistide käes. Pärast ETK-i 5. kongressi said etteotsa ka vasakpoolseid sotsialiste. Aastal 1939 nimetati ...

                                               

Eestimaa Üldkasulik Ühing

Eestimaa Üldkasulik Ühing oli Eestimaa rüütelkonna järglasorganisatsioon, mis tegutses Eestis aastail 1919–1939. Ühing asutati 21. märtsil 1919 ja registreeriti Tallinna-Haapsalu rahukogu poolt sama aasta 15. aprillil. Rüütelkond kinkis talle oma ...

                                               

Humana Estonia

Humana Estonia on Eestis tegutsev organisatsioon, mis viib ellu ja toetab globaalseid arengukoostööprojekte. Humana Estonia saab oma rahalised vahendid kasutatud asjade müügi kaudu. Humana Estonia kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni Humana Peo ...

                                               

ICOMOSi Eesti komitee

ICOMOSi Eesti komitee on Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu Eestis tegutsev rahvuslik komitee. Komitee tegutseb alates 1992. Komitee asutamise üks algatajaid oli Kaur Alttoa, kes 1990. aastatel ka komitee tööd esimehena juhtis toona nimetati ...

                                               

Inimõiguste Teabekeskus

Inimõiguste Teabekeskus on 1994. aastal asutatud Eesti õiguskaitseorganisatsioon, mis tegeleb peamiselt Eesti venekeelse elanikkonna õigustega. Keskust juhib Aleksei Semjonov. Pronksiöö rahutuste ajal kogus ITK kaebusi korravalveorganite tegevuse ...

                                               

Isamaaliit (1935–1940)

Isamaaliit oli organisatsioon Eesti Vabariigis aastatel 1935–1940. Isamaaliit loodi aastatel 1934–1940 kogu riigis kestnud kaitseseisukorra kehtimise ajal, pärast erakondade ja teiste poliitiliste ühingute tegevuse seismapanekut. Seetõttu ei ole ...

                                               

Jakob von Uexkülli Keskus

Jakob von Uexkülli Keskus on 1993. aasta sügisel loodud organisatsioon Tartus, mis tegeleb Jakob von Uexkülli pärandi hoidmise, uurimise ja arendamisega. Keskus paikneb Eesti Looduseuurijate Seltsi majas ning on selle seltsi allüksus. Keskus omab ...

                                               

Juht- ja Abikoerte Kool

Juht- ja Abikoerte Kool on õppeasutus, kus õpetatakse välja pimedatele juhtkoeri. Kool tekkis 1992 aastal rajatud Pimedate Juhtkoerte Fondi reorganiseerimise tagajärjel. Selle fondi asutajateks olid Eesti Pimedate Ühingu Pärnu organisatsioon ja E ...

                                               

Kinobuss

Kinobuss on alates 2001. aastast mööda Eestit ja ka muud maailma ringi liikuv nosuninaga KAvZ-buss, mida teatakse suviste filmituuritamiste järgi. Kinobussi kui maskoti taga seisab aastaringselt tegutsev filmiorganisatsioon, mis regulaarselt korr ...

                                               

Kivitsõõr

Kivitsõõr oli 2004. aastal loodud rollimänguselts, kuhu kuulusid inimesed, kes soovisid edendada rollimängu Eestis. Kivitsõõr avas Tartus noortekeskusena tegutseva rollimängukeskuse Urg. Keskus alustas tööd endises tuumavarjendis, kus varem oli t ...

                                               

Kodukaitse

Kodukaitse oli Eesti riigikaitseorganisatsioon. 15. mai 1990 õhtul kuulutas valitsuse esimees Edgar Savisaar Toompea lossi rõdult välja Kodukaitse moodustamise. Organisatsioon asutati 17. mail 1990, "Organisatsiooni "Eesti Kodukaitse" põhikiri ki ...

                                               

Kosmoglott

Kosmoglot oli 1916. aastal Peterburis loodud ja 1921 Tallinnas taasrajatud tehiskeelte huvilisi koondanud ühing. Kosmoglot loodi 1916. aasta märtsis eesmärgiga koondada Venemaa tehiskeelte huvilisi, rajada raamatukogu ja propageerida tehiskeelte ...

                                               

Licht

Juudi kultuuriselts Licht oli Tallinnas 1926. aastal asutatud marksismi-leninismi poliitilist suunda toetav antisionistlik ühiskondlik organisatsioon, mille liikmed olid Eestis elavad juudi rahvusest isikud. Seltsi liikmed tegid koostööd NSV Liid ...

                                               

Loodusvarade Instituut

Loodusvarade Instituut oli Eesti esimese vabariigi aegne uurimisasutus. See loodi 1937. aastal Tallinnas. Instituut tegeles peamiselt Eesti loodusvarade ja teiste ressursside kompleksse uurimisega ja kasutamisvõimaluste leidmisega. 1940ndail kand ...

                                               

Maarjakase Selts

Maarjakase Selts on maarjakase säilitamiseks 2000. aastal Tartus asutatud selts. Seltsi põhikirja järgi on nende eesmärk "maarjakase kasvatamise, uurimise, aretamise, genofondi säilitamise, kasutamise, töötlemise ja turustamise edendamine Eestis ...

                                               

Merekeele nõukoda

Merekeele nõukoda on merendusterminoloogiaga tegelev Eesti ühiskondlik organisatsioon. Nõukoda loodi 1973. aastal Eesti Meremuuseumi juures, kandes siis nime Eesti merendusterminoloogiakomisjon. Aastast 2002 koguneb nõukoda Veeteede Ameti ruumes. ...

                                               

Mohrenschildti suguvõsa vastastikuse abiandmise selts

Mohrenschildti suguvõsa vastastikuse abiandmise selts on aastal 1903 Tallinnas asutatud selts, mille eesmärgiks oli ühendada Mohrenschildti suguvõsa liikmeid, anda neile kombelist toetust ja rahalist abi. Eesti Vabariigi ajal registreeriti selts ...

                                               

Noorte Meeste Kristlik Ühing

Noorte Meeste Kristlik Ühing on rahvusvahelise kristliku organisatsiooni Noorte Meeste Kristlik Ühing kohalik organisatsioon Eestis. Eestis loodi NMKÜ 1924. aastal. 1931. aastal võitis ühing rahvusvahelisel matkavõistlusel rändauhinna, siidilipu. ...

                                               

Notarite Koda

Notarite Koda on avaliku õiguse valdkonda kuuluv juriidiline isik, mille moodustavad notarid. Notarite Koja tegevus põhineb notariaadiseadusel ja põhikirjal, mille tunnistab vastuvõetavaks Notarite Koja koosolek ja kinnitab valdkonna eest vastuta ...

                                               

Ohvitseride Keskkogu

Ohvitseride Keskkogu oli Eestis enne teist maailmasõda ohvitseridekogude keskorganisatsioon. Keskkogu ülesannete seas oli esindada Eesti ohvitserkonda, ühtlustada ohvitseridekogude tegevust, toetada rahaliselt ohvitseridekogusid. Ohvitseride kesk ...

                                               

Paide Eesti Selts Ühendus

Paide Eesti Selts Ühendus oli selts Järvamaal Paides. Selts asutati 1879 nime all Eesti Handverki-Selts Ühhendus Paides. Seltsi tegevuse hääbus Esimese maailmasõja ajal.

                                               

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER on avalikku sektorit, puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid, haridus- ning teadus- ja arendusasutusi, teiste sektorite ettevõtteid ühendav võrgustik, mis omab parimaid teadmisi j ...

                                               

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne oli 1937. aastal Eesti valitsuse pooldajate poolt organiseeritud valimisliit. Kuna Rahvarinnet ei loetud poliitiliseks erakonnaks, ei kehtinud tema suhtes seniste erakondade kaotamiseks kehtestatud piirangud. Ig ...

                                               

Päästeorganisatsioon

Päästeorganisatsioon oli 1924. aastal Eestis tegutsenud salaorganisatsioon. Organisatsiooni juht oli kelmuses süüdimõistetud Eduard Reinkubjas, kes pärast vanglast vabanemist koostas kaks programmilist dokumenti ja asus värbama poolehoidjaid riig ...

                                               

Saksa Klubi

Saksa Klubi oli aastail 1932–1933 Eestis tegutsenud rahvussotsialistlik organisatsioon. Klubi registreeriti Kohtu- ja siseministeeriumis 24. märtsil 1932 RTL 1932, 38, seda juhtis Emil Musso. Liikmed kuulusid saksa vähemusrahvusse, algul oli neid ...

                                               

SOS Lasteküla Eesti Ühing

SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulunduslik ettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni SOS Lasteküla. Esimene SOS Lasteküla Eestis avati 1994. aastal Keilas. Nüüdseks on ühingu ülesandeks koordineerida tööd Keila, Põltsamaa, Narva-Jõe ...

                                               

Sotsiaalse Arengu Eesti Ühing

Sotsiaalse Arengu Eesti Ühing oli Eestis aastatel 1927–1940 tegutsenud ühing, mis tegeles sotsiaalküsimuste uurimisega. Sotsiaalse Arengu Eesti Ühing määratles end akadeemilise ühinguna, mille eesmärgiks oli aidata kaasa sotsiaalküsimuste uurimis ...

                                               

ZEV

ZEV oli aastail 1941–1944 Eestis tegutsenud organisatsioon, mis kogus andmeid Nõukogude okupatsiooni läbi aastail 1940–1941 Eestis tekitatud inimkaotuste kohta. ZEV tõi eestlastest sõjavangid tagasi Eestisse, varustas neid toiduainete, riiete ja ...

                                               

Tallinna Börsikomitee

Tallinna Börsikomitee oli 1872. aastal asutatud Tallinna Börsiseltsi juhtorgan. Algselt oli Tallinna Börsikomitee börsioperatsioone reguleerinud ja kaupmeeste huve kaitsenud organisatsioon ja ka Eestimaa kubermanguvalitsuse juures toitlustuse ja ...

                                               

Tallinna Börsiselts

Tallinna Börsiselts oli 1872. aastal asutatud Tallinna ja Eestimaa majandustegelasi ühendanud organisatsioon. Põhikirja kohaselt oli börs "vastastikkuse läbikäimise, kõigi kaubanduses ja tööstuses ettetulevate tehingute sõlmimise ja tarviliste te ...

                                               

Tallinna Eesti Vabadussõjalaste Liit

Tallinna Eesti Vabadussõjalaste Liit oli vabadussõjalaste ühendus Tallinnas 1920 1930. aastatel. Organisatsioon loodi 1926. aasta mais järglasena Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidule, mis oli 1925. aastal laiali läinud. Liit osales Eesti V ...

                                               

Tallinna Tööliste Saadikute Nõukogu (1918)

Tallinna Tööliste Saadikute Nõukogu oli 1918. aastal moodustatud sovetimeelne esinduskogu. Tallinna Tööliste Saadikute Nõukogu moodustati 1918. aasta novembris Saksamaal toimunud Novembrirevolutsiooni tulemusel ning sellele järgnenud Saksa okupat ...

                                               

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud on Tallinna üliõpilaskondade katusorganisatsioon, mis tegeleb üliõpilaselu arendamise ning üliõpilaste ja üliõpilasorganisatsioonide ühendamisega Tallinnas.

                                               

Tartu Naisselts

Tartu Naisselts oli üks esimesi naiste õigustest rääkivaid organisatsioone Eestis. Selts asutati 1907. aastal. Selts tegeles naiste õiguste tutvustamisega mitmesuguste ürituste kaudu, ent edendas ka rahvuslikku käsitööd, korraldas käsitöö-, majap ...

                                               

Teenetemärkide Komitee

Teenetemärkide Komitee oli Vabariigi Presidendi juures tegutsenud komitee, mis korraldas Eesti teenetemärkide andmist ja sellega seonduvat tegevust. Komitee esimehe, esimehe asetäitja ja liikmed nimetas Vabariigi President oma ametis olemise ajak ...

                                               

Teenusmajanduse Koda

Teenusmajanduse Koda on Eesti ettevõtjate ühendus, mis koondab teenusepakkujaid. Organisatsiooni juhatuse esimees on Jaan Pillesaar ning aseesimees Kaido Kaljulaid. Teenusmajanduse Kojaga saavad liituda kõik vastava ala juriidilised isikud, kelle ...

                                               

Uus Kunstnikkude Koondis

Uus Kunstnikkude Koondis oli aastatel 1930–1940 Tallinnas tegutsenud kunstnike ühendus, kuhu kuulusid peamiselt saksa ja vene päritolu kunstnikud. Need kunstnikud olid 1930. aastal lahku löönud Eesti Kunstnikkude Liidust. Aastatel 1930–1936 korra ...

                                               

Vabaduse Risti Vendade Ühendus

Vabaduse Risti Vendade Ühendus oli 1925. aastal Tartu Vabaduseristi Vendade Ühenduse ümberkorraldamisel moodustatud üleriigiline organisatsioon, mis ühendas Eesti Vabadusristi kavalere. TVVÜ asutati 23. veebruaril 1923 Tartus Siegfried Pindingu e ...

                                               

Vabadussõja Ajaloo Komitee

Vabadussõja Ajaloo Komitee oli 1926–1940 tegutsenud komitee, mille eesmärk oli põhjalikult uurida Eesti Vabariigi loomisega ja Vabadussõjaga seonduvaid sündmusi 1917–1920. Komitee asutati 16. juunil 1926 Vabariigi Valitsuse vastuvõetud seadluse a ...

                                               

Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste Liit, on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Liit asutati ...

                                               

Vannutatud Advokaatide Nõukogu

Vannutatud Advokaatide Nõukogu oli aastatel 1919–1938 Eesti Advokatuuri kui omavalitsusliku kutseorganisatsiooni juhtorgan. 1938. aastal asendas VAN-i Advokatuuri nõukogu. Vannutatud Advokaatide Nõukogu esimees, abiesimees ja liikmed valiti Vene ...

                                               

Vene Akadeemiline Grupp Eestis

Vene Akadeemiline Grupp Eestis oli 1920.–1940. aastal Eesti Vabariigis tegutsenud vene teadlaste ühendus. 1917. aasta revolutsioonide ajal ja järel lahkus Venemaalt eri viisidel ja põhjustel märkimisväärne osa teadlasi, P. E. Kovalevski arvutuste ...

                                               

Vikerla

Vikerla oli aastatel 1917–1918 tegutsenud Noorte Kujurite Ühing. Sinna kuulusid Oskar Kallis, Balder Tomasberg, Välko Tuul, Aleksander Mülber, Aleksander Krims-Radava ja Roman Haavamägi. Alfred Vaga nimetab oma 1923. aastal avaldatud artiklis vik ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →