ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138                                               

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus on Tallinnas tegutsev vabadusvõitlejaid ühendav organisatsioon. Ühendus on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liige. Ühenduse kontor asub aadressil Vene tänav 31. Ühendus asutati 1992. 2004 kuulus ühendusse 988 ...

                                               

Eesti Vibuliit

Eesti Vibuliit on vaba algatuse alusel avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud vibuspordi arendamisele Eestis. Liit, kui spordialaliit spordiseaduse tähenduses on vibusporti ...

                                               

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon on aastal 1994 Tartus asutatud mittetulundusühing. EVKA asub TÜ võrdleva kirjandusteaduse kateedri juures. Ühingu kodulelehel on EVKA eesmärk sõnastatud järgmiselt: "avada maailma uutele filosoofilis ...

                                               

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit on mittetulundusühing, mille eesmärgiks ja ülesandeks on abistada ja toetada perekondi, kui lapsel on vähk, parandada nende laste hoolekannet ja teadvustada sotsiaalse kaitse vajadust. EVLVL loodi vähki haige ...

                                               

Eesti Õliühing

Eesti Õliühing on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid Eestis. Ühing asutati 20. mail 1993. Ühingusse kuulub 13 liiget.

                                               

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon

Eesti Äriinglite Assotsiatsioon on varajase faasi investoreid ehk äriingleid ühendav organisatsioon Eestis. Organisatsiooni eesmärk on alustavatesse ettevõtetesse tehtavate seemneinvesteeringute mahu kasv. 2013. aastal investeerisid organisatsioo ...

                                               

Eesti Ökoturismi Ühendus

Eesti Ökoturismi Ühendus MTÜ moodustati 7. septembril 1996 Alus Raplamaal. Ühenduse eelkäijaks oli 1994–1996 Kodukandi Ökoturismi Algatus. Ökoturismi ideest räägiti Eestis esmakordselt külaliikumise Kodukant teisel seminaril 1993. aasta mai lõpul ...

                                               

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut on aastast 1993 Tallinnas tegutsev mittetulundusühing. Põhikirja järgi on ERSI eesmärgid järgmised: "teadus- ja arendustegevus vaimse tervise, suitsidoloogia ning välispõhjustest tingitud mü ...

                                               

Emakeele Selts

Emakeele Selts on 23. märtsil 1920 Tartu Ülikooli juurde asutatud vabatahtlik filoloogiline ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna ja on assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga. Selts asub Tallinnas. Aastatel 1925–1952 kandis selts Akadeem ...

                                               

Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit

Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit MTÜ on 25. märtsil 1998 registreeritud mittetulundusühing. Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liidu EÕVL asutamiskoosolek toimus jüripäeval, 23. aprillil 1993. 2008. aastast kuulub EÕVL ühe liikmesühinguna Eesti ...

                                               

Harju Matkaklubi

Harju Matkaklubi on matkajaid ühendav MTÜ, mis asutati 11. novembril 1971. aastal. Klubi kuulus Eesti Matkaföderatsiooni ja praegu Eesti Matkaliitu. Klubi esimees valitakse. Esimehed on olnud Ole Ehelaid, Enno Välk, Tõnis Puss. Praegu on matkaklu ...

                                               

Hereditas

"Hereditas" on kultuuripärandi kaitse ja majandamisega tegelev mittetulundusühing Tallinnas. Ühingu keskseks ideeks on isemajandava, kultuuripärandit hoidva kultuurikeskuse kontseptsiooni väljatöötamine ja selle ellurakendamine. Peamine tegevus o ...

                                               

Impressum (meediaklubi)

Impressum "Импрессум") on rahvusvaheline meediaklubi, mis asutati oktoobris 2008 ja on registreeritud mittetulundusühinguna Eestis. Klubi tegevus hõlmab varem NSV Liidu koosseisu kuulunud alasid. Klubi keskus asub Tallinnas. Klubi juhatusse kuulu ...

                                               

Improgrupp Jaa!

MTÜ Improgrupp Jaa! on peamiselt Tallinnas tegutsev noorte harrastusteater, kelle tegevusvaldkonnaks on improvisatsiooniline teater: teater käsikirjata, kus iga etendus on unikaalne ning kõik sünnib kohapeal. Harrastusteater asutati 2009. aastal. ...

                                               

Inimõiguste Instituut

Inimõiguste Instituut on inimõiguste kaitse küsimustega tegelev Eesti mittetulundusühing, Eesti vanim ja pikaajalisim sellealane organisatsioon. Instituut tegeleb inimõigustealase olukorra jälgimisega ja inimõigustealase teavitustööga Eestis ja m ...

                                               

Internet Society Estonia

Internet Society Estonia ehk Netikogukond on rahvusvahelise Internet Society kohalik organisatsioon, mille eesmärk on "esindada Eesti interneti­kasutajaid nende ühiste huvide kaitsel suhtluses kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil".

                                               

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum on Eestis tegutsev 2011. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on pidada jalgrattamuuseumi, et hoida ja tutvustada Eestis leiduvaid ajaloolisi jalgrattaid ja nendega seotud esemeid. MTÜ loodud jalgrattamuuseum ...

                                               

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing on Jõgeva maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Jõgevamaa vaegkuuljate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasa aitamine. Ühing on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja liige.

                                               

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing

Jõgevamaa Kutsehaigete Ühing on Jõgeva maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mis koondab Jõgevamaal elavaid kutsehaigeid ja tööõnnetustes kannatanuid.

                                               

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on Jõgeva maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab maakonna puuetega inimeste ühinguid. Organisatsioon on tegutsenud aastatel 1994–1997 ja alates 2000. aastast. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja büroo pai ...

                                               

Karepa Selts

Karepa Selts on mittetulundusühing Karepa piirkonna kohaliku arengu edendamiseks. Karepa Selts moodustati 2003. aastal varasema Karepa raamatukogu sõprade seltsi õigusjärglasena. Selts hõlmab üheksa küla – Toolse, Tidriku, Karepa, Rutja, Eisma, A ...

                                               

Kivisilla fond

Kivisilla fond asutati 23. aprillil 1992 eesmärgiga taastada Kivisild. Fondi asutaja oli baltisakslane Patrick von Glasenapp. P. von Glasenapp annetas fondi asutamisel 1200 Saksa marka. Fondi tegevust juhtis Tartu Kivisilla Taastamise Selts. Kivi ...

                                               

Kodukant

Kodukant on Eesti külaliikumine, mis püüab aidata kaasa regionaalarengule külade aktiivsuse ja ettevõtlikkuse toetamise teel. Kodukant on algatanud Kohaliku Omaalgatuse Programmi, aidanud kaasa Euroopa Liidu Leader-meetme rakendumisele ning korra ...

                                               

Korruptsioonivaba Eesti

Korruptsioonivaba Eesti on mittetulundusühing, mis loodi Jaan Tõnissoni Instituudi algatusel rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International i allorganisatsioonina 27. aprillil 2000 eesmärgiga juhtida ühiskonna tähe ...

                                               

Kuusalurahva Teater

MTÜ Kuusalurahva Teater on Kuusalu vallas tegutsev harrastusteater. Teater on alguse saanud Kuusalu rahvamaja näiteringist, mis hiljem kandis nime Kuusalu näitering Latern. Praegust nime kannab teatritrupp alates 2011. aastast, mil lavastajana as ...

                                               

Käärdi Arendusselts

MTÜ Käärdi Arendusselts on asutatud 2008. aasta septembris. Seltsi põhikirjaline eesmärk on säilitada ja edendada Käärdi elukeskkonda ning tugevdada Käärdi elanike piirkondlikku identiteeti. Käärdi arendusseltsi initsiatiivil hakati koostama alev ...

                                               

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik mittetulundusühing. ELIL on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu. Liit ja tema juhatus asuvad Tallinnas. Liit kaitseb liikum ...

                                               

Laurentsiuse Selts

Laurentsiuse Selts on Kuusalu kihelkonna piirkonna arendamiseks loodud mittetulundusühing. Selts asutati 29. aprillil 2010 Kuusalus. Selle algatajateks olid Sulev Valdmaa ja Jaanus Jalakas. Laurentsiuse Seltsi esimees on seltsi asutamisest saati ...

                                               

Liberalismi Akadeemia

Liberalismi Akadeemia on maailmavaateline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on edendada liberaalset maailmavaadet ja seista vastu sotsialistlike meeleolude tõusule ühiskonnas. Liberalismi Akadeemia sai alguse mõttekaaslaste mitteformaalse ühen ...

                                               

Loodusajakiri

MTÜ Loodusajakiri on Eesti kirjastus, mis annab välja Eestis ilmuvaid loodus- ja teadusteemalisi ajakirju. Need on Eesti Loodus, Horisont, Eesti Mets ja venekeelne Gorizontõ Estonii. Aastail 2007–2015 ilmus ka Loodusesõber. MTÜ asutati 2001. aast ...

                                               

Martin Lutheri Ühing

Martin Lutheri Ühing on 24. oktoobril 2005 Tartus moodustatud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike organisatsioon, mille eesmärgiks on koondada sarnase meelsusega EELK vaimulikke, et koos ühiste probleemidega tegelda, ühiselt väljendada om ...

                                               

MTÜ Eesti Naabrivalve

MTÜ Eesti Naabrivalve on 5. mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud naabrivalvet edendav ühing, mille eesmärk on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Eesmärgi saavutamisek ...

                                               

MTÜ Eesti Skeptik

MTÜ Eesti Skeptik on Eestis 2007. aastal rajatud mittetulundusorganisatsioon, mis uurib ja kritiseerib pseudoteadusi ning populariseerib kriitilist teaduslikku mõtlemist. Organisatsioon haldab internetiportaali Skeptik.ee alapealkirjaga Skeptilin ...

                                               

MTÜ Generaadio

MTÜ Generaadio on Eesti mittetulundusühing, mis juhib Tartu kogukondade raadiojaama Generaadio. MTÜ asutasid 24. märtsil 2014 kolm ajakirjandusliku taustaga Generaadio loojat: Greete Palmiste, Mihkel Vinogradov ja Kärt Rebane. Viimasest sai ka Ge ...

                                               

MTÜ Igale Lapsele Pere

Igale Lapsele Pere MTÜ on vanemliku hooleta jäänud lapsi kasvatavate perede eestkoste- ja tugiorganisatsioon, mis asutati aastal 2010. Organisatsiooni tööd juhib kolmeliikmeline juhatus. MTÜ töökorralduses järgitakse vabaühenduste eetikakoodeksit ...

                                               

MTÜ Kapa-Kohila

Mittetulundusühing Kapa-Kohila on Kohila vallast pärit ärimehe Urmas Sõõrumaa algatusel asutatud. MTÜ Kapa-Kohila ühendab kümmet piirkonnaga seotud inimest, kel huvi Kohila kandi arengut õhutada ja toetada. Ka annab see mittetulundusühing välja a ...

                                               

MTÜ La Colonia

Nuestra colonia, nuestras reglas. Motoga väljendatakse seda, et ühing ei sekku riigi poliitikasse, ja eeldab, et ka riik ei sekku ühingu tegemistesse.

                                               

MTÜ Mondo

MTÜ Mondo on Eestis tegutsev maailmahariduse, arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioon, mis on oma eesmärgiks seadnud luua Eesti inimestele võimalusi maailma paremaks muutmiseks. Mondo kaudu toetatakse näiteks humanitaarabi andmist, lesknais ...

                                               

MTÜ Praktikum

MTÜ Praktikum Eesti on Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM raames käivitatud mittetulundusühing. MTÜ Praktikum vahendab juhtivatelt ettevõtetelt keskkooliõpilastele lühiajalisi praktikakohti. MTÜ regis ...

                                               

MTÜ Vaba Ukraina

MTÜ Vaba Ukraina oli Eesti mittetulundusühing, mis toetas vaba ja demokraatliku Ukraina arengut ja võitlust oma iseseisvuse eest. MTÜ Vaba Ukraina oli kodanikualgatuse korras tekkinud liikumise Abi Ukrainale järglane Ukraina abistamisel. MTÜ Vaba ...

                                               

Mulkide Selts

Mulkide Selts on mulke ja mulgi kultuurist huvitatuid ühendav Eesti selts. Seltsi eesmärkide seas on tutvustada mulkide kultuuri ja ajalugu, säilitada mulgi murret, edendada Mulgimaa majandust. Selts asutati 5. mail 1934 Tallinnas Ohvitseride Kes ...

                                               

Nähtamatud Loomad

Nähtamatud Loomad on loomakaitseorganisatsioon, mis tegeleb põllumajandusloomade kaitsega Eestis. Organisatsiooni algatas sotsioloog ja loomakaitseaktivist Kristina Mering 2017. aasta suvel. Organisatsiooni Nähtamatud Loomad eesmärgiks on pakkuda ...

                                               

Pimedate Infoühing Helikiri

Pimedate Infoühing Helikiri on 1986. aastal asutatud Eesti ühing, mis tegeleb vaegnägijate temaatikaga. Ühingu tegevus algas üheaegselt Võrus ilmunud esimese heliajakirja Tamula ilmumisega 1. aprillil 1986. 1990. aastal andis ühing välja esimese ...

                                               

PolygonTeater

Polygon Teater on teater Tallinnas, mille asutasid 8. mail 2008 Tamur Tohver ja Tarvo Krall. Polygon Teater on Polygoni Teatrikompanii kutseline teater. Polygoni Teatrikompanii moodustavad lisaks teatrile veel Polygoni Teatrikool ja Polygoni Kurs ...

                                               

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis on avalikes huvides tegutsev mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsil ja osalusdemokraatia väärtustel põhinevat poliitika kujundamist Eestis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö- ja sotsiaalpo ...

                                               

Pärnu Kahe Silla Klubi

Pärnu Kahe Silla Klubi on mittetulundusühing, mis on asutatud 2. oktoobril 2002 ning mille tegevuse peaeesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine piirkonna elanikkonna seas, rahvaürituste korraldamine ja heade spordiradade arendamise eest ...

                                               

Pärnu Kontserdibüroo

Pärnu Kontserdibüroo on aastal 2000 asutatud mittetulundusühing, mis korraldab Pärnu linnas ja Pärnu maakonnas kontserte. PKB eestvõttel korraldatakse näiteks laste ja noorte muusikafestivali "Muusikamoos" ning rahvusvahelist klaveri-SUVEUNIversi ...

                                               

Päästeliit

Päästeliit on Eesti vabatahtlike päästeorganisatsioonide eraõiguslik ühendus, mis asutati 22. jaanuaril 2010 Tallinnas Riigikogu konverentsisaalis. Päästeliidu liikmed on Eestis tegutsevad juriidilised isikud, kes tegelevad ennetus- või päästetöö ...

                                               

R.A.A.A.M.

Ühendus R.A.A.A.M. on teatriprojektidega tegelev Eesti mittetulundusühing. R.A.A.A.M. loodi 24. aprillil 2000. Märkimisväärseid teatriprojekte: "Antigone", "Seymour", "Alustame algusest".

                                               

Sally Stuudio

Sally Stuudio on lastele ja täiskasvanutele kunstikursusi pakkuv mittetulundusühing. 1991. aastal loodud stuudio korraldab huvialakooli lastele ja noortele, kunstikursusi täiskasvanutele, õpetajate täiendkoolitust ja Kunstiteadlikkuse Keskust. Ni ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →