ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

Eesti Detektoristide Klubi

Eesti Detektoristide Klubi on 8. märtsil 2008 kunagise Oidremaa mõisa peahoones asutatud tulu mittetaotlev vabatahtlik kodanikuühendus, mille põhitegevus on suunatud detektorismi harrastamisele ja oma liikmetele vaba aja veetmise tingimuste loomi ...

                                               

Eesti Etendusasutuste Liit

Eesti Etendusasutuste Liit on aastal 1991 asutatud mittetulundusühing. Aastani 2006 kandis EETEAL nime Eesti Teatrijuhtide Liit. Põhikirja järgi on EETEALi eesmärk "oma liikmete kui tööandjate huvide esindamine ning teatri kui kunstivaldkonna iga ...

                                               

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon on 1992. aastal loodud mittetulundusühing, mis ühendab ametialaselt edukaid ja naiste ühiskondliku rolli edendamisest huvitatud Eesti naisi. Ühingu eesmärk on aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike ...

                                               

Eesti Evangeelne Allianss

Eesti Evangeelne Allianss on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärk on ühendada Eesti evangeelseid kristlasi ja mille tegevus on suunatud Eesti evangeliseerimisele. EEA president on Mihkel Kukk. Põhikirja järgi on EEA põhitegevused järgmised: "v ...

                                               

Eesti Folkloori Instituut

MTÜ Eesti Folkloori Instituut on 2000 asutatud Eesti organisatsioon, mis tegeleb folkloori temaatikaga. EFI peab oma eesmärgiks muu hulgas säilitada ja uurida folkloori, kombeid ja usundeid, samuti edendada kultuuriuuringuid ja koostööd sarnase v ...

                                               

Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Mitte segi ajada 2001–2006 tegutsenud Eesti Muusika- ja Fonogrammitootjate Liiduga Eesti Fonogrammitootjate Ühing on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab nii Eesti kui ka välismaiseid fonogrammitootjaid. Organisatsioon loodi 9. märtsil 1998. EFÜ ...

                                               

Eesti Fotopärand

Mittetulundusühing Eesti Fotopärand koondab fotokogudega töötavaid ja muidu fotopärandi vastu huvi tundvaid inimesi eesmärgiga luua aktiivne erialakogukond ning edendada fotopärandialast teavitustööd. Ühing kasvas välja 2008. aasta lõpul loodud s ...

                                               

Eesti Genealoogia Selts

Eesti Genealoogia Selts on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada eestikeelset genealoogiaharrastust. Seltsi ülesanded on põhikirja järgi muu hulgas: "avada infopunkte, anda abi sugupuu koostamisel ja uurimistöö tegemisel" "koguda ja ...

                                               

Eesti Geodeetide Ühing

Eesti Geodeetide Ühing on praegusel kujul aastast 1989 tegutsev mittetulundusühing. EGÜ on 1926. aastal asutatud Eesti Geodeetide Ühingu õigusjärglane. Ühingu eesmärkide seas on põhikirja järgi nt: "geodeesia ja kartograafia ning territoriaaluuri ...

                                               

Eesti Interneti Kogukond

Eesti Interneti Kogukond on 7. oktoobril 2010 asutatud mittetulundusühing, mis kasvas välja avalikust arutelust Eesti domeenireformi teemal. EIK on võtnud sõna mitmesugustel internetivabadusi puudutavatel teemadel nagu võrguneutraalsus, interneti ...

                                               

Eesti Keeletoimetajate Liit

Eesti Keeletoimetajate Liit on 18. juulil 2012 loodud Eesti keeletoimetajate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on esindada keeletoimetajate ametihuve ja aidata kaasa eesti kirjakeele rakendamise korra täitmisele. See on mittetulundusühing, mis a ...

                                               

Eesti Kirjastuste Liit

Eesti Kirjastuste Liit aastal 1991 asutatud mittetulundusühing, mis ühendab kirjastusi. 2013. aasta alguse seisuga kuulus EKLi 29 kirjastust. EKL on Euroopa Kirjastuste Liidu ja Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu IBBY Eesti Osakonna liige. ...

                                               

Eesti Klassiõpetajate Liit

Eesti Klassiõpetajate Liit on Eesti klassiõpetajaid ühendav mittetulundusühing. EKÕL loodi 15. aprillil 2011 Tallinnas. Asutajaliikmed: Anely Pedai, Kaie Lõhmus, Anniki Kase, Küllike Kütimets, Eda Aavik, Lemme Sulaoja, Elina Veering, Mare Kütt, E ...

                                               

Eesti Klavessiinisõprade Tsunft

MTÜ Eesti Klavessiinisõprade Tsunft on asutatud 2000. aastal. Tsunft ühendab professionaalseid klavessiinimängijaid ning erinevate elualade inimesi, kes klavessiinimuusikat armastavad. Tsunfti juhatuse esimees on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ...

                                               

Eesti Kultuuri Koda

Eesti Kultuuri Koda on Eesti mittetulundusühing, mis ühendab loomingulise tausta või huvidega era- ja juriidilisi isikuid. Loomeliitudest kuuluvad kultuurikotta Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Tantsukun ...

                                               

Eesti Köitekunstnike Ühendus

Eesti Köitekunstnike Ühendus on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing. Ühenduse liikmed on professionaalsed tarbekunstnikud. Ühendus korraldab alates 1995. aastast Tallinnas iga viie aasta tagant rahvusvahelist köitekunstinäitust Scripta manen ...

                                               

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus

Kütte-ventilatsioonieriala inseneride ühistegevuse alguseks võib lugeda 1987. aastat, mil põhiliselt Tallinnas paiknevate projekteerimis- ja montaažifirmade juhtivad spetsialistid hakkasid tehniliste probleemide mõistuspärasema lahendamise huvide ...

                                               

Eesti Lasterikaste Perede Liit

Eesti Lasterikaste Perede Liit on 1996. aastal loodud mittemittetulunduslik organisatsioon, kes koondab nelja ja enama lapsega peresid ning esindab ja kaitseb lasterikaste perede huve. Eesti Lasterikaste Perede Liidul on kokku 20 liikmesorganisat ...

                                               

Eesti Leegioni Sõprade Klubi

Eesti Leegioni Sõprade Klubi on organisatsioon, mis toetab Eesti Leegioni veterane ja aitab mälestada Eesti sõdureid, kes võitlesid teises maailmasõjas Eesti vabaduse eest. ELSK juhatusse kuuluvad alates 2017. aastast Ain Kask, Marti Micheon, Har ...

                                               

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond on Eesti liikluskindlustuse garantiifond, mille eesmärk on tagada Eesti liikluskindlustuse toimimine. LKF liikmed on kõik Eestis liikluskindlustuse kindlustusandjatena tegutsevad ettevõtted. LKF: korraldab kindlustus ...

                                               

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit. 2013. aasta seisuga oli ELLi liikmete seas 30 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, 2019. aasta juunikuu seisuga aga 77 omavalitsust, milles rahvastikuregistri andmeil elas 99% Eesti rahva ...

                                               

Eesti Lümfiteraapia Liit

Eesti Lümfiteraapia Liit on mittetulundusühing, mis loodi 2009. aastal eesmärgiga suurendada teadlikkust lümfiteraapia võimalustest nii arstide kui ka patsientide hulgas ning parandada lümfiteraapia kättesaadavust ja kvaliteeti Eestis.

                                               

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts, lühend EMÜS, on 1999. aastal loodud mittetulundusühing. Selts ühendab Eesti maastikuarhitektuuri tudengeid, pakkudes võimalust kaasa rääkida oma eriala edendamises ning praktiseerida õpitut väljaspool ...

                                               

Eesti Maksumaksjate Liit

Eesti Maksumaksjate Liit on Eesti mittetulundusühing, mis asutati 30. septembril 1995. Maksumaksjad ühinesid, et kaitsta end üheskoos maksuhaldurite omavoli, riigi vähese õiguskindluse, kõrge maksukoormuse ja maksuraha raiskamise eest. EML ühenda ...

                                               

Eesti Massööride Liit

Eesti Massööride Liit on mittetulundusühing, mis loodi 2001. aastal eesmärgiga tagada inimestele kvaliteetne massaažiteenus ja tagada massööride korralik tase. Esimese massöör I, II, III kutsestandardi kinnitas Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõuk ...

                                               

Eesti Matkaliit

Eesti Matkaliit on Eesti mittetulunduslik ühendus, mis on katusorganisatsiooniks matkaklubidele ja firmadele. EML juures tegutsevad: kutsekomisjon, matkakomisjon, matkaradade komisjon jt. Liikmesorganisatsioonides tegeldakse mitmesuguste matkalii ...

                                               

Eesti Meediaettevõtete Liit

Eesti Meediaettevõtete Liit on 1990. aastal asutatud Eesti mittetulundusühing, mis kaitseb oma liikmete huvisid. Kuni 2019. aasta aprillini kandis organisatsioon nime Eesti Ajalehtede Liit lühend EALL. Nime muutmine oli seotud liikmeskonna laiene ...

                                               

Eesti Meretööstuse Liit

Eesti Meretööstuse Liit on mittetulundusühing, mis ühendab laevaehitajaid, allhankijaid ja merevarustuse müüjaid, samuti Saaremaa haridusasutusi, omavalitsusi ja teisi väikelaevaehitusega seotud asutusi. Ühendus loodi selleks, et hoida ja edasi k ...

                                               

Eesti Metsa Abiks

Eesti Metsa Abiks on Eesti kodanikuliikumine, mis propageerib Eesti metsade säästvat majandamist, samuti tegeleb laiemalt Eesti metsanduspoliitikaga seotud probleemidele tähelepanu juhtimisega. Samanimeline mittetulundusühing registreeriti liikum ...

                                               

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud mootorrattaspordi, mootorkelguspordi, motomatkamise ja quadracing u arendamisele Eestis.

                                               

Eesti Muusikateraapia Ühing

Eesti Muusikateraapia Ühing on 1990. aastal asutatud üle-eestiline iseseisev vabatahtlik kutsetöös muusikateraapiat või muusika tervendava kasutuse võtteid rakendavaid inimesi või juriidilisi isikuid ühendav organisatsioon.

                                               

Eesti Mõisakoolide Ühendus

Eesti Mõisakoolide Ühendus on 2003. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on kaasa aidata mõisakoolide riikliku programmi elluviimisele, ühendada erinevaid mõisakoole ja mõisakoole omavaid omavalitsusi ning edendada nendevahelist koos ...

                                               

Eesti Mõisate Ühendus

Eesti Mõisate Ühendus on eramõisate omanikke ühendav vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon. Tema tegevust juhib üldreeglina kolmeks aastaks valitud 5-liikmeline juhtus, kes valib ka Eesti Mõisate Ühenduse esimehe. Praegune Eesti Mõisate Ühe ...

                                               

Eesti Mälumänguliit

Eesti Mälumänguliit on mittetulundusühing, mis korraldab Eestis mälumänge ja koondab mälumängureid. Eesti Mälumänguliit asutati 1998. Selle mõttelised eelkäijad olid 1970. aastatest mälumängureid ühendanud klubi Meridiaan ja 1985. aastast Eesti K ...

                                               

Eesti Noorte Mereklubi

Eesti Noorte Mereklubi on Eestis NSV Liidu okupatsiooni ajal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsenud merendushuvilistele noortele mõeldud riiklik huvikool, kus sügisest kevadeni toimus õppetöö ja suviti toimusid merelaagrid rannas ning sõidud ...

                                               

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE on Eesti personalijuhtimise alane mittetulundusühing, mis loodi 1992. aastal. PARE missioon on "toetada ja arendada inimeste juhtimist Eesti organisatsioonides". Ühingu liikmed võivad olla nii juriidilised kui ...

                                               

Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu

Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu on Eesti Piirivalve ohvitsere nii piirkondlikult, erialaselt kui ka ohvitserikutselt ühendav mittetulundusühing. Kogu eesmärk on ka oma liikmete perede toetamine. EPOK asutati 16. veebruaril 1923. Kogu taasasutat ...

                                               

Eesti Pressifotograafide Liit

Mittetulundusühing Eesti Pressifotograafide Liit on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti pressifotograafide organisatsioon. EPFLi eesmärgiks on muuhulgas ühendada riigi pressifotograafe, edendada ametioskusi, kaitsta liikmete ametialaseid huve j ...

                                               

Eesti Psühhiaatrite Selts

Eesti Psühhiaatrite Selts on mittetulundusühing, mis ühendab Eesti psühhiaatreid ja psühhiaatriaga piirnevate erialade kõrgharidusega spetsialiste. Seltsi tegevuse eesmärkideks on psühhiaatriaalase arstiteaduse, täienduskoolituse, psühhiaatrilise ...

                                               

Eesti Psühholoogide Liit

Eesti Psühholoogide Liit on 31. mail 1988 asutatud mittetulundusühing. Liidul on märts 2014 seisuga 113 liiget ja kaks auliiget. Liidu eesmärgiks on kõrgetasemelise psühholoogiateaduse ja -praksise arendamine Eestis. Lisaks seab liit enda eesmärg ...

                                               

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Liidud, seltsid ja ühingud 2015. a seisuga Eesti Tsöliaakia Selts Eesti Reumaliit Eesti Kopsuliit Eesti Vähiliit Eesti Parkinsoniliit Eesti Allergialiit Eesti Afaasialiit Eesti Hemofiiliaühing Eesti Kogelejate Ühing Eesti Kurtide Liit Eesti Neeru ...

                                               

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on Eesti raamatukogu- ja infotöötajate mittetulundusühing. Ühing ühendab ka raamatukogusid ning raamatukogundusest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing loodi 1923, taasloodi 1 ...

                                               

Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liit

Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liit oli aastatel 2001-2012 tegutsenud mittetulundusühing, mis koondas rahvakultuuri keskseltse. Ühingusse kuulusid: Eesti Kultuuriseltside Ühendus Eesti Filmiamatööride Liit Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskselt ...

                                               

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on mittetulundusühing, mille eesmärk on rahvuslike käsitöötraditsioonide ja rahvakunsti propageerimine ja viljelemine. Ühing asutati 1929. aastal Tallinnas ja nende protokollis seatud sihiks oli tollal: ".kodukäs ...

                                               

Eesti Seksuaaltervise Liit

Eesti Seksuaaltervise Liit on Eesti mittetulundusühing, seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste eestkosteorganisatsioon. Selle tegevuse eesmärk on kõigi Eestis elavate inimeste reproduktiiv- ja seksuaaltervise parandamine. ESTL tollal EPPL a ...

                                               

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts on seljaajusonga- ja vesipeahaigeid inimesi, nende lähedasi, meditsiinitöötajaid ja vabatahtlikke abistajaid ühendav organisatsioon. Seltsi eesmärgiks on toetada nende haigustega võitlevate laste, noort ...

                                               

Eesti Spordiajakirjanike Selts

Eesti Spordiajakirjanike Selts on organisatsioon, mis koondab ja esindab Eesti professionaalseid spordiajakirjanikke. ESAS on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik selts, mille peamine eesmärk on tegevspordiajakirjanike ühis ...

                                               

Eesti Standardikeskus

Eesti Standardikeskus on mittetulundusühing, mille eesmärk on tagada standardite ja standardimisega seotud teabe kättesaadavus ning pakkuda võimalusi osaleda Eesti, Euroopa ja rahvusvahelises standardimises. Standardikeskuse eelkäija oli Eesti St ...

                                               

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit on mittetulundusühing, mis tegeleb sõjahaudade hooldamisega. See asutati 21. augustil 1993 Pärnus ning registreeriti 7. septembril Kaitseministeeriumis. Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit asutati Ali-Rza Kulijevi eestvõtt ...

                                               

Eesti Talendikeskus

MTÜ Eesti Talendikeskus on 2016. aastal loodud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab haridustöötajaid, spetsialiste, lapsevanemaid jt huvigruppe, kes on seotud andekate laste arendamisega. Ühingu põhikirjaline eesmärk on to ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →