ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135                                               

Merekaitseliit

Merekaitseliit oli enne Teist maailmasõda Kaitseliidus tegutsenud merekaitse ülesannetega allorganisatsioon. Tänapäeval on merekaitseliit Kaitseliidu malevate mereallüksuste puhul kasutatav üldistav mitteametlik termin.

                                               

Merenoorkotkad

Merenoorkotkad on Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad merendusallüksuste liikmete mitteametlik üldistav nimetus. Merinoorkotkad oli käibel ametliku nimetusena kuni 1940. aastani.

                                               

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal asutatud ja Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik poiste noorteorganisatsioon. Organisatsioonis pööratakse rõhku riigikaitsele, olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevus ...

                                               

Ole valmis!

Ole valmis! on nutiseadmete rakendusprogramm, milles on infot pere ja kodu kaitseks, matkajale ning suuremate ja väiksemate kriiside puhuks. Rakendus loodi Naiskodukaitse algatusel aastal 2018.

                                               

Sinilill (sümbol)

Sinilill on Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide sümbol. Sinilille märki kantakse veteranidele tunnustuse väljendamiseks. Sinilille märgi müügi ja kandmise periood on igal aastal aprillis. Täpsed sinilille kandmise kuupäevad avaldatakse igal ...

                                               

Eesti Kaitsealade Liit

EKALi eesmärgid olid järgmised: looduskaitseteabe tutvustamine ja levitamine; kaitsealade töötajate täienduskoolituse korraldamine. kaitsealade vahelise infovahetuse ja suhtlemise korraldamine; kaitsealade, sõltumata alluvusest, ühistegevuse korr ...

                                               

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Keskkonnaühenduste Koda on Eesti keskkonnaühendusi ühendav mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik. Koda moodustati 2002. aasta esimesel poolel. Koja peaeesmärgiks on keskkonnaühenduste tegevuse kooskõlastamine ja seeläbi ...

                                               

Eesti Loomakaitse Selts

Mitte segi ajada Eesti Loomakaitse Liiduga MTÜ Eesti Loomakaitse Selts on Eesti loomakaitseorganisatsioon. Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade h ...

                                               

Eesti Ornitoloogiaühing

22. aprill 1937 – 12. märts 1974 Eesti Loodusuurijate Seltsi ornitoloogiasektsioon 28. jaanuar 1927 – 22. aprill 1937 Eesti Loodusuurijate Seltsi zooloogiasektsioon 12. märts 1974 – 1. mai 1991 Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsioon s ...

                                               

Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine on keskkonnakaitsega tegelev mittetulundusühing, mille eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele jätkusuutlikule mõtteviisile. ERL-i liikmeskonda kuulub umbes 1000 eri vanuses liig ...

                                               

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex on mittetulunduslik keskkonnaalane organisatsioon. Sorex asutati 10. oktoobril 1998 Tallinnas. Nimi Sorex on perekonna karihiir ladinakeelne nimetus. Sorexi peaeesmärkideks on üldsuse – eriti noorte – ...

                                               

Eestimaa Looduse Fond

Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond on Eesti valitsusväline keskkonnakaitse organisatsioon. ELF asutati 1991. aastal. 1999. aasta jaanuarist on ELF sihtasutus. ELFi logoloom on Eestis haruldane lendorav. Eestimaa Looduse Fondi on juhatanud Rein Kure ...

                                               

Hoia Eesti Merd

Hoia Eesti Merd on mittetulunduslik organisatsioon, mis asutati 9. mail 1993. Ühenduse peaülesanne on kaitsta Eesti merd, saari, rannaalasid ja siseveekogusid ning tagada nende looduslik tasakaal ja omanäolisus. Ühendus teeb koostööd teiste riiki ...

                                               

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu Eesti riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud ...

                                               

Keskkonnainspektsioon

KKI sai alguse 1988–1991 tegutsenud Riiklikust Looduskaitse Inspektsioonist. Aastail 1991–1995 moodustas see ühe keskkonnaministeeriumi osakondadest. Keskkonnainspektsiooni nime kandis aastast 1997. Aastal 2000 liideti Keskkonnainspektsiooniga Me ...

                                               

Eesti Lepidopteroloogide Selts

Eesti Lepidopteroloogide Selts on ühendus, kuhu on koondunud Eesti, Rootsi, Soome ja Läti professionaalsed ja amatöörlepidopteroloogid. Selts asutati 26. septembril 1998. Ühenduse eesmärk on Eesti liblikate süstematiseerimine, nende leviku kaardi ...

                                               

Loodushoiu- ja Turismi-instituut

Loodushoiu- ja Turismi-instituut oli aastail 1938–1940 tegutsenud riigiasutus, mis asus tollase Sotsiaalministeeriumi juures. Loodushoiu ja Turismi-instituudi ülesandeks oli: looduskaitse korraldamine ja teostamine; järelevalve teostamine avalikk ...

                                               

Loomade Vabatahtlikud

Loomade Vabatahtlikud on seltsing, mis koosneb inimestest, kes oma vabast ajast vabatahtlikult aitavad tänavaloomi. Tegutsetakse üle Eesti. Seltsingu asutasid 2007. aasta alguses inimesed, kes tänavaloomi varem omal käel aitasid. Eesmärk on ühend ...

                                               

Nõmme Tee Selts

Nõmme Tee Selts on kodanikuühendus, mis ühendab Nõmme kui metsalinna looduse organiseeritud kaitsjaid. Selts asutati 1999. aastal. Seltsi põhitegevus on Nõmme linnaosale nime andva peamiselt mändidest koosneva kõrghaljastuse kaitse, aga ka Nõmme ...

                                               

Eesti Orhideekaitse Klubi

Eesti Orhideekaitse Klubi on ühendus, mis koondab Eesti orhidee- ehk käpalistehuvilisi. Klubi eesmärk on uurida Eesti orhideesid, avaldada vastavateemalisi publikatsioone ja korraldada koostöös teiste organisatsioonidega orhideede kaitse. Klubi l ...

                                               

Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskus on aastal 1993 asutatud valitsusväline organisatsioon, mis aitab kaasa Peipsi järve piirkonna tasakaalustatud arengule. Organisatsioon loodi 1993 kui Peipsi Järve Projekt. Praegune nimi Peipsi Koostöö Keskus on aastast 2000. ...

                                               

Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Pärandkoosluste Kaitse Ühing on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis asutati Tartus 27. märtsil 1997 eesmärgiga tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Ühingu peamine tegevus on olnud suunatud puisniitude ja teiste poollooduslike koosluste e ...

                                               

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus on valitsusväline sihtasutus, mis asutati 1992. aastal Tallinnas. Sihtasutus kuulub Stockholmi Keskkonnainstituudi võrgustikku, millel on ülemaailmselt kaheksa keskust - lisaks Tallinnale ka SEI York ...

                                               

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon on Eesti Teaduste Akadeemia Bioloogia, Geoloogia ja Keemia Osakonna juures tegutsev ühendus. Organisatsiooni eesmärgid on aegade jooksul muutunud: algusaastail keskenduti peamiselt Eesti NSV kaitseal ...

                                               

Toomas Trapido

Toomas Trapido on eesti bioloog ja pedagoog, ökoloogilise maailmavaate uurija ja tutvustaja. Olnud Riigikogu XI koosseisu liige. Ta on tuntud avaliku esinejana, kes on sõna võtnud inimühiskonna ja looduse suhte teemadel ning kirjutanud artikleid ...

                                               

!peatus

!peatus on 2002. aastal loodud ja mõne aasta määramata ajani Tallinnas tegutsenud noorte kirjanike rühm. Sellesse kuulusid kolm endist TNT-last Neeme Põder, Hedda Maurer ja Jana Lepik ning prosaist ja kirjanduskriitik Priit Kruus.

                                               

Erakkond

Erakkond on Tartus alates 1995. aastast tegutsev ja 1996. aastal avalikkuse ette astunud kirjandusrühmitus. Erakkonda kuuluvad autorid siiski eitavad, et tegemist on rühmitusega rühmituse paistab välistavat ka sõna "erakkond". Pigem on tegemist s ...

                                               

Kirjanduslik Orbiit

Kirjanduslik Orbiit oli eesti kirjandusrühmitus, mis loodi 1929. aastal. Sinna kuulusid Juhan Sütiste, Peeter Pedajas, August Jakobson, Erni Hiir, Albert Kivikas ja Oskar Urgart. Orbiitlased pidasid tähtsaks elulähedust ja käsitlesid enamasti lih ...

                                               

Kulg

Kulg oli kirjandusklubi, mis tegutses Murru vanglas. Kulg on Eesti Kirjaniku Liidu musta laega saalis esitanud Juhan Viidingu ja Tõnis Rätsepa näidendit "Olevused".

                                               

Noor-Eesti

Noor-Eesti oli kirjanduslik rühmitus Eestis. Esindab 20. sajandi alguse kultuurimurrangut ja tekkis noore haritlaskonna eneseotsingu tulemusena. Rühmitus Noor-Eesti sai alguse 20. sajandi alguses loodud salajastest õpilasringidest. 1903. aastal l ...

                                               

Noorte Autorite Koondis

Noorte Autorite Koondis loodi 1949. aastal Tallinnas, kuid suleti 1952. aastal – ja taasloodi 1955. aastal. Peale Tallinna oli NAK-il osakondi ka Tartus Tartu NAK jm. NAK tegutses Tallinnas kuni laulva revolutsioonini, Tartu NAK-i tegevus lõppes ...

                                               

Siuru

Siuru oli eesti kirjandusrühmitus, mis loodi 1917. aastal. Sinna kuulusid August Gailit, kes oli ka selle rühmituse asutaja, Marie Under, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Artur Adson, Henrik Visnapuu. Siurulaste motoks oli "Loomise rõõm – see ...

                                               

ZA/UM

ZA/UM on Eesti kultuurirühmitus, mis oli aastal 2013 seotud kultuurilehe Sirp peatoimetaja vahetusega ning paistis silma peamiselt kultuuri- ja arvamusportaalidega ZA/UM ja Nihilist. Liikmete hulka kuuluvad kirjanik Kaur Kender, kirjanik ja muusi ...

                                               

Tallinna Noored Tegijad

Tallinna Noorte Tegijate eellugu ulatub 1997. aasta suvesse, mil Tallinna vanalinnas said omavahel kokku ja hakkasid tihedamalt lävima Wimberg, Jürgen Rooste, Ivar Sild ja Marko Kivimäe ning rühmaga hiljem liitunud Hedda Maurer. Kolm esimest satt ...

                                               

Tarapita (rühmitus)

Tarapita oli kirjanduslik rühmitus, mis tegutses aastatel 1921–1922; anti välja 7 numbrit samanimelist ajakirja. Tegemist oli eelkõige kirjanduspoliitilise rühmitusega, mis teadvustas kultuuri kehva olukorda ning võitles kirjanduse ja kultuuri pa ...

                                               

Tartu Noorte Autorite Koondis

Tartu Noorte Autorite Koondis on 1997. aastal loodud eesti noorema põlvkonna kirjanike jm kunstiinimeste rühm.

                                               

TNT!

TNT! on Tallinnas 2002. aasta sügisel loodud noorte kirjanike rühm, mis kujutas endast täiesti uue koosseisuga järeltulijat Tallinnas aastail 1998–2000 tegutsenud Tallinna Noortele Tegijatele.

                                               

Tuulisui

Tuulisui oli kirjandus- ja kunstirühmitus, mis asutati Tartus 1940. aasta sügisel Kalju Lepiku ja Enn Kera algatusel. 1945. aastast jätkas rühmitus tegevust Stockholmis paguluses. Rühmituse manifestis, mis ilmus 1945. aastal koguteoses "Kisendad, ...

                                               

Wellesto

Selle rühmituse esimene avalik üritus oli 3. märtsil 1988 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis. Ettevalmistavad kohtumised olid aga juba varem aset leidnud, arvatavasti detsembris 1987. aastal, kuid allikad pole kindel, kas 7., 25., 25. või ...

                                               

20. Augusti Klubi

20. Augusti Klubi on mittetulundusühinguna registreeritud organisatsioon, mille liikmed on 20. augustil 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogus Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise otsuse poolt hääletanud poliitikud.

                                               

Atlantise maja

Atlantise majaks kutsutakse tänapäeval hoonet, mis paikneb Tartus Emajõe vasakul kaldapealsel Ülejõe linnaosas Kaarsilla ja Võidu silla vahele jääval alal. Ametlik aadress on Narva mnt 2. Varem tunti seda hoonet peamiselt restorani Kaunas majana. ...

                                               

Centum

Centum oli aastail 1925–1940 Eestis tegutsenud klubi. Klubi põhikiri registreeriti Tallinna-Haapsalu rahukogu poolt 17. jaanuaril 1925. Põhikirjale kirjutasid alla Johan Laidoner, Hans Rebane, Karl Tofer ja Ernst Masik. Klubil oli kuni 100 tegevl ...

                                               

Eesti Aeroklubi

Eesti Aeroklubi oli aastail 1937–1940 Eestis lennusporti ja harrastuslennuasjandust ühendav riiklik organisatsioon. Seni eralennuasjandust korraldanud Eesti Õhu- ja Gaasikaitse Liit likvideeriti 1. juulil 1936 ning selle asemele moodustati tegevu ...

                                               

Eesti Klubi

Eesti Klubi on Eestis tegutsev klubi, mille eesmärk on kaasa aidata eestluse kestmisele ja edendamisele. Klubi kanti Äriregistrisse 2003. Klubis on 108 liiget. Klubi juhatuse esimees on Andro Roos. Klubi on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liige.

                                               

Noorte Meediaklubi

Noorte meediaklubi on 2000. aastast peamiselt Tartus tegutsev meediaklubi. NMK põhitegevuseks on noortele, enamjaolt 8.–12. klassi õpilastele mõeldud meedialaagrite korraldamine ja läbiviimine – sügiseti toimub trükimeedia- ja kevaditi multimeedi ...

                                               

R13 Vennaskond

R13 Vennaskond on aastast 2002 tegutsev Eesti klubi. Vennaskond propageerib põhimõtet, et reedel, 13. kuupäeval tuleb teha heategu. Kui tavaliselt on Vennaskond lastekodus talgutööd tegemas, siis 2009. aasta esimese 13. kuupäeva reede erimissioon ...

                                               

Rotary klubi

Rotary klubi on rahvusvahelise organisatsiooni Rotary International kohalik esindus. Eestis toetab klubide tegevust MTÜ Eesti Rotary Klubid. Eesti esimene Rotary klubi asutati 1929. aastal Tallinnas Tallinna Rotary Klubi.

                                               

Tallinna Raudteelaste Klubi

Tallinna Raudteelaste Klubi oli Tallinnas 1950. aastatest kuni 1990. aastate alguseni tegutsenud raudteelasi ühendanud klubi. Klubi tegutses Kopli tänav 3 hoones. See ehitati Raudteelaste Kodu jaoks ning aastatel 1929–1940 tegutses seal hoones Ra ...

                                               

Tartu Kalevi Jahtklubi

Tartu Kalevi Jahtklubi on jahtklubi, mille baas asub Tartumaal Tartu vallas Äksi külas, Saadjärve kaguosas; veekogu Tartu–Jõgeva maantee poolsel kaldal. Tartu on jahtklubi baasist 18.5 km ja Tartu–Jõgeva maantee 0.6 km kaugusel. Saadjärvel on pur ...

                                               

Tõrva astronoomiaklubi

Tõrva astronoomiaklubi on alates 2018. aasta algusest Valgamaal Tõrva vallas tegutsev ühendus, mis tegeleb astronoomia populariseerimisega. Astronoomiaklubi korraldab astronoomiaringe, avalikke teleskoobivaatlusi, väljasõite ja astronoomiateemali ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →