ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133                                               

Riiklik VEB Fond

Riiklik VEB Fond on Riigikogu otsusega 20. jaanuaril 1993 asutatud fond eesmärgiga koondada sinna Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga nõuded endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontode kohta. Fondi asutajaks olid Eesti Pank ja ...

                                               

Agraarteadus

Agraarteadus on Eestis ilmuv ainuke eestikeelne põllumajandusteaduslik ajakiri. Ajakiri asutati 1990. aastal. Aastal 2016 ilmub see sagedusega kaks numbrit aastas. 2014. aastal ilmus ajakirja 25. köide. Ajakirja annab välja põllumajandusteadlasi ...

                                               

Agronoomia (ajakiri)

Agronoomia oli Eestis aastail 1921–1940 ilmunud põllumajanduslik ajakiri. Selle ingliskeelne määratlus oli Estonian Journal of Agricultural Science ja saksakeelne Zeitschrift für Landwirtschaft. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ajakiri Agraarte ...

                                               

Aiatööleht

Aiatööleht: Kuukiri aiatöö ja mesilastepidamise edendamiseks, oli aastatel 1907–1918 Tartus ilmunud aianduse kuukiri ja ilmus "Põllutöölehe" lisana. Aastatel 1907–1914 andis ajakirja välja Tartu Põllumeeste Selts ja seejärel aastatel 1915–1918 Põ ...

                                               

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Akadeemiline Põllumajanduse Selts on aastatel 1920–1940 ja uuesti aastast 1989 tegutsev selts, mis ühendab enda alla põllumajandusest huvituvaid õppejõude ja üliõpilasi. Akadeemiline Põllumajanduse Selts on põllumajandusteadlasi ühendav organisat ...

                                               

Baltimaade Metsanduse, Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikoolide võrgustik

Baltimaade Metsanduse, Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikoolide võrgustik on liikmesülikoolide võrgustik, mille eesmärk on edendada Baltimaades ja Euroopa Liidus põllumajanduse, metsanduse ja veterinaaria õpetamist kõrghariduse tasemel. Võrgusti ...

                                               

Eesti Agronoomide Selts

Eesti Agronoomide Selts on praegusel kujul aastast 1991 tegutsev Eesti agronoomide kutseorganisatsioon. 2004. aastast on EASi aktiivne tegevus katkestatud. EASi ajalugub ulatub aastasse 1918, mil asutati Eesti Põllumajandusteadlaste Ühisus. Aasta ...

                                               

Eesti Künniselts

Eesti Künniselts on aastal 1996 asutatud selts, kuhu kuulub künnivõistlejaid, -kohtunikke ja sponsoreid. Põhikirja järgi on seltsi eesmärgid järgmised: "künnivõistluste ja demonstratsioonide organiseerimine ja nendele kaasaaitamine"; "ülemaailmse ...

                                               

Eesti maaelu entsüklopeedia

Eesti maaelu entsüklopeedia on kaheköiteline maaeluteemaline entsüklopeediline teatmeteos, mille andis välja Eesti Entsüklopeediakirjastus. EME kahes köites on kokku u 7000 märksõnaartiklit.

                                               

Eesti NSV Kartuli- ja Juurviljakasvatuse Ühistute Liit

Eesti NSV Kartuli- ja Juurviljakasvatuse Ühistute Liit oli Eesti NSV kartuli- ja juurviljakasvatusega tegelevaid organisatsioone ühendav katusorganisatsioon. Liidu ajalugu ulatub aastasse 1920, kui asutati Eesti Kartuliühingute Liit. Kartuliühing ...

                                               

Eesti Maaviljeluse Instituut

Eesti Maaviljeluse Instituut oli taimekasvatuslike ja muud tüüpi põllumajandusuuringutega tegelev teadusasutus. Loodi 1946. aastal. Asub Sakus. Esmalt oli see Eesti NSV Teaduste Akadeemia koosseisus nimega Põllumajanduse Instituut 1946–1952. Aast ...

                                               

Eesti Põllumajandusmuuseum

Eesti Põllumajandusmuuseum loodi 1968. aastal professor Jüri Kuuma algatusel Eesti Põllumajanduse Akadeemia juurde. Alates 1972. aastast asub muuseum kunagise Ülenurme rüütlimõisa hoonetes. 1981. aastal avas muuseum endises hobusetallis ulatuslik ...

                                               

Eesti Rukki Selts

Eesti Rukki Selts on Eesti mittetulundusühing, mis propageerib Eestis rukki kasvatamist ja kodumaiste rukkisaaduste, eelkõige rukkileiva tarvitamist.

                                               

Eesti sibulakasvatus

Eesti sibulakasvatus on sibulakasvatus ja selle ajalugu Eestis. Eesti Statistikaameti andmetel oli Eestis põllukultuuri avamaaköögivili sibulate saak tuhat tonni mugulsibulad 2005 2.2, 2006 2.0, 2007 1.4, 2008 2.4, 2009 1.9, 20102.2, 2011 1.3, 20 ...

                                               

Eesti Talu

Eesti Talu oli aastatel 1937–1940 Tallinnas ilmunud põllumajandusajakiri. Aastani 1940 andis ajakirja välja Põllutöökoda. Aastal 1940 aga Põllutööministeerium ja Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat. Ajakirja vastutav toimetaja oli Voldemar Ojamaa.

                                               

Jõgeva Sordiaretuse Instituut

Jõgeva Sordiaretuse Instituut oli Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsenud riigi teadus- ja arendusasutus. Instituudi ajalugu ulatub aastasse 1920, kui Eesti Sordiparanduse Seltsi ja Eesti Seemnevilja Ühisuse eestvedamisel asutati Jõg ...

                                               

Karuäke

Karuäke on mulla kobestamise, harimise ja hooldamise riist. See äke arenes kuuselatväkkest. Kümmekond umbes 50 cm pikkuste oksatüügastega peenikest kuusetüve, mis olid pooleks lõhestatud, liideti vitsvõrudega kahe ristpuu ehk peele külge ning pan ...

                                               

Kogula Valla Põllumeeste Kogu

Kogula valla Põllumeeste Kogu, Kogula valla piirides tegutsenud põllumeeste kogu. Kogu registreeriti Tallinna-Haapsalu rahukogus 21. juunil 1920 Kogula vallas Rahu külas elutsevate põllumeeste Ado Koidu, Georg Tamme ja Ado Uustalu palvel, kelle v ...

                                               

Kuusiku katsekeskus

Kuusiku katsekeskus on Eesti Põllumajandusuuringute Keskuse struktuuriüksus, kus tehakse sordi-, mullaharimise-, taimekaitse jpm katseid. Katsekeskuse ajalugu ulatub 1924. aastasse, kui Arukülast toodi üle Kuusiku mõisasse Riigi Põllutöö Katsejaa ...

                                               

Marie Under (roos)

Marie Under on roosisort. See on põõsasroos. Marie Underi roosisordi idee algatajad on Aune Mark, Kärt Soans ja Lea Eermann. See on 2007. aasta ristandhübriid, mille emasordiks on ’Lac Majeau’ valge täidisõielise R. rugosa aretis ja tolmuandjaks ...

                                               

Polli Aiandusuuringute Keskus

Polli Aiandusuuringute Keskus on Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi uurimiskeskus Pollis. Asutatud 1945. aastal kui põllumajandusministeeriumi Polli Aianduse ja Mesinduse Uurimisinstituut. Seejärel oli asutus Teaduste Akadeem ...

                                               

Põllumajanduslike Ühistute Keskliit

Põllumajanduslike Ühistute Keskliit oli Teise maailmasõja ajal Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis 1942. aastal moodustatud põllumajandusliitude ja toiduainetootmisseltsingute keskasutus. Põllumajanduslike Ühistute Keskliitu kuulusid järgmised ...

                                               

Põllumajandusühistu

Põllumajandusühistu on talupidajate majanduslik ühistegevusühing. Põllumajandusühistu aitab talupidajail soetada loomi ja põllumajandusseadmeid ning töödelda või realiseerida põllumajandussaadusi. Eesti esimene põllumajandusühistu oli 1897 asutat ...

                                               

Soovitussortiment

Soovitussortiment on kasvatamiseks soovitatud sortide nimekiri, mida eesti puuvilja- ja marjakasvatajad on kasutanud alates 19. sajandi lõpust. See on sordiuurijatest ja tegevaednikest koosneva komisjoni soovitus sortide valikuks. Soovitussortime ...

                                               

Taimetoodangu Inspektsioon

Taimetoodangu Inspektsioon oli valitsusasutus Eesti Põllumajandusministeeriumi alluvuses. Inspektsioon moodustati 1997, kui liideti Seemne ja Sordikatse Inspektsioon, Taimekaitseamet ja Taimekarantiini Inspektsioon. TI lõpetas tegevuse 2010, kui ...

                                               

1992. aasta Eesti rahareform

1992. aasta Eesti rahareform oli rahareform 1992. aastal, millega Eesti Vabariik võttis rahaühikuna taaskasutusele Eesti krooni. Seni kasutusel olnud rublad vahetati kolme päeva jooksul kroonideks ning sellest peale oli Eestis ainus seaduslik mak ...

                                               

2011. aasta Eesti rahareform

2011. aasta rahareformiga võttis Eesti Vabariik rahaühikuna kasutusele euro. Seni kasutusel olnud Eesti kroonid vahetati eurodeks, mis sellest peale on Eestis ainus seaduslik maksevahend. Esimesed kaks nädalat olid paralleelselt käibel euro ja Ee ...

                                               

Eesti kroon

Alates 11. juulist 1924 kasutati Eestis väärtusühikuna Rootsi krooni väärtusega võrdset, kulla alusel seisvat niinimetatud kuldkrooni. Tegelikult kuldrahasid ei valmistatud ja Eesti krooni kasutati abstraktse väärtusühikuna peamiselt väliskauband ...

                                               

Eesti mark

¹ – Pärast 1928. aasta rahareformi jäid markvääringus mündid vahetusrahana käibele kuni uute sendimüntide vermimiseni. ² – Ehkki 1926. aastal vermitud 10-margased olid juba Riigi Teatajas käiberahana välja kuulutatud, siis reaalselt käibesse need ...

                                               

Eesti Panga president

Eesti Panga president on Eesti Panga juhatuse esimees. Eesti Panga presidendi nimetab seitsmeks aastaks ametisse Eesti president Eesti Panga nõukogu heakskiidul.

                                               

Eesti Pank

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank. 2011. aasta algul võttis Eesti seitsmeteistkümnenda riigina kasutusele euro ja sellega sai Eesti Pangast eurosüsteemi liige ehk üks euroala keskpankadest. Eesti Panga esmane eesmärk on aidata kaasa hinnasta ...

                                               

Eesti penn

Eesti penn oli 1918 - 1927 Eestis kasutusel olnud peenrahaühik. 1 penn oli võrdne 1/100 Eesti margaga. Alates 6. maist 1919 anti välja väikeses formaadis 5-, 10-, 20- ja 50-pennised kassatähed, samuti jäid pärast 2. maid 1919 kuni 31. jaanuarini ...

                                               

Eesti Siseaudiitorite Ühing

Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastal loodud siseaudiitoreid ja siseauditihuvilisi ühendav mittetulundusühing. ESAÜ on rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi Institute of Internal Auditors – IIA liikmesorganisatsioon alates 17. juunist 2 ...

                                               

Eesti veksel

Eesti veksel on Tartu Hoiu-laenuühistu-sisene maksevahend, mida Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed saavad kasutada omavahelistes arveldustes lisaks eurodele. Vekslitega arveldamist nimetatakse ka vekseldamiseks. Vekslite eesmärk on suurendada Tartu H ...

                                               

Euro hinda ei tõsta

Euro hinda ei tõsta oli 2010. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatatud kampaania, mille eesmärk on ära hoida põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine euro kasutuselevõtu käigus 2011. aastal. Ausa hinnastamise lepinguga liitumine oli ...

                                               

ISIC

ISIC on rahvusvaheline õpilas- ja üliõpilaspilet, mis tõendab õppuristaatust Eestis ja veel 130 riigis, mida saab kasutada ukse-, söökla-, raamatukogu-, ühistranspordi- ja pangakaardina ning millega saab soodustusi paljude koostööpartnerite juure ...

                                               

Kuldkroon

Kuldkroon oli abstraktne kulla alusel seisev väärtusühik Eestis 11. juulist 1924 kuni Eesti krooni kehtestamiseni 1. jaanuaril 1928. Tema väärtuseks oli 0.403226 grammi puhast kulda, nagu ka järgnenud Eesti kroonil. Tegelikult kuldrahasid ei verm ...

                                               

Lääneranna veskiraha

Lääneranna veskiraha on meenemünt, mis loodi jäädvustama Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja samal perioodil haldusreformiga väikestest valdadest koosneva Lääneranna valla ühinemist. Väike kogus münte on ajakapslis maasse kaevatud ja peidetud Lael ...

                                               

Eesti maksusüsteem

Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest. Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsi ...

                                               

Eesti rahapoliitika

Eesti rahapoliitika on 2011. aasta 1. jaanuarist saati osa euroala ja seega Eurosüsteemi keskpankade rahapoliitikast. Euroala rahapoliitika eesmärk on hinnastabiilsus, täpsemalt euroala keskmise inflatsiooni hoidmine keskpikas perspektiivis kahe ...

                                               

Eesti raha

Eesti raha on raha, mis on käibel Eesti Vabariigis. Eesti esimesed rahatähed algul kassatähtedena olid Eesti margad. Eesti rahasüsteem korrastus 1928. aastaks, kui marga asemel võeti kasutusele kroon, mille tagamiseks võeti Rahvasteliidu vahendus ...

                                               

Tartu raha

Tartu raha oli 1992 Tartus sularahakriisi oludes Tartu Linnavalitsuse otsusel Tartu Sotsiaalpanga välja lastud asendusraha. Maksetšekke anti välja sedelitena ja neid oli kolmes väärtuses: 25, 50 ja 100 rubla. Maksetšekk oli käibel 37 päeva ja eem ...

                                               

Eesti transport

Pikemalt artiklis Eesti maanteede loend Eestis oli 2005. aasta 1. jaanuari seisuga 56 800 km maanteid, millest 16 459 km moodustasid riigi maanteed. Eestis on 1602 km põhimaanteid, mis moodustavad riigimaanteedest ca 10%. Põhimaanteed on transpor ...

                                               

Idaringtee

Idaringtee on Tartu linnast idapoolseks ümbersõiduks kavandatav tänav, mis ühendaks linna idaservas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteed Jõhvi–Tartu–Valga maanteega. Idaringtee eesmärk on suunata suurem osa transiitliiklusest Tartu kesklinnast mö ...

                                               

Saaremaa sild

Saaremaa sild on Eestis pikka aega kavandatud sild üle Suure väina Muhu saare ja Mandri-Eesti ühendamiseks. Esimesi plaane Suurde väina püsiühenduse rajamiseks tehti juba 19. sajandil, kuid kava peeti liiga kalliks. Valitsus algatas Saaremaa püsi ...

                                               

TYPA trüki- ja paberikunstikeskus

TYPA trüki- ja paberikunstikeskus on Tartus Kastani tänaval Aparaaditehase loomelinnakus tegutsev eramuuseum, kus eksponeeritakse 19. ja 20. sajandist pärit kõrgtrükitehnikat ning tutvustatakse paberikunsti ja selle ajalugu, korraldatakse erialas ...

                                               

Eesti Elektritööstuse Liit

Eesti Elektritööstuse Liit on liit, mis ühendab Eestis tegutsevaid elektri- ja energeetikatööstuse organisatsioone. Liidu peaeesmärk on seista elektritööstuse kui ka energeetika sektori ühishuvide eest nii Eestis kui Euroopa Liidus. Liidu asutasi ...

                                               

Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Eesti Elektroonikatööstuse Liit on liit, mis ühendab Eesti elektroonikatööstusega seotud ettevõtteid, teadus- ja haridusasutusi. Liidu asutasid 3. juunil 2010 kümme elektroonikaettevõtet ja üks õppeasutus. Liidu tööd juhib juhatus, mille tegevjuh ...

                                               

Kadaka tööstuspiirkond

Kadaka tööstuspiirkond on tööstuspiirkond Tallinnas Mustamäe linnaosas Kadaka asumis. Tööstuspiirkond rajati 1960.–1970. aastatel Mustamäe tee keskossa Laki tänava ja Kadaka tee äärde. Peamiselt kolisid sinna Tallinna südalinna ettevõtted: V. Kle ...

                                               

Lilleküla tööstuspiirkond

Lilleküla tööstuspiirkond on tööstuspiirkond Tallinnas Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Tallinna–Keila raudtee ja Tulika tänava vahel. Nõukogude ajal oli piirkonnas palju tööstusettevõtteid, näiteks: valutehas Pioneer, Kommunaari kroomnahavab ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →