ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132                                               

Eesti riiklik e-tervise projekt

Eesti riiklikud e-tervise projektid on Eesti E-tervise Sihtasutuse projektid kaasaegsete tehnoloogiate rakendamiseks tervishoiusüsteemis. Projektide eesmärk on võimaldada arstidele patsienti puudutava teabe paremat haldamist ning selle abil tõsta ...

                                               

Elektrooniline hääletamine Eestis

Elektrooniline hääletamine on hääletamine elektroonilise seadme vahendusel. Eestis on seadustatud elektrooniline hääletamine interneti teel, kus hääletaja tuvastamiseks kasutatakse ID-kaarti või mobiil-ID-d. E-hääletamise süsteem töötati välja Va ...

                                               

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus oli 2013. aasta 1. mail loodud riiklik sihtasutus, mille tegevused läksid 1. augustil 2020 üle uude Haridus- ja Noorteametisse. Sihtasutuse asutajateks olid Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostas Haridus- ...

                                               

ISKE

ISKE on Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus. Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohalike omavalitsuste kasutatavatele infosüsteemidele, kuid ...

                                               

Juku (arvuti)

Juku E5101 oli Eestis 1980. aastate lõpul ning 1990. aastate algul toodetud personaalarvuti. Juku valmis Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroos EKTA 1988. aastal. Masstootmises valmistati Jukusid Narva tehases Baltijets, hiljem Estronis. Jukudes ...

                                               

KAIRI

KAIRI on Eesti Vabariigi Siseministeeriumi haldusalas olevate politsei- ja piirivalveasutuste peetav piiratud kasutajaõigustega andmebaas. Infosüsteemi KAIRI sisestatakse kurjategijate ja erinevaid jälitus- ja kriminaalmenetlusi läbivate inimeste ...

                                               

Marek-Andres Kauts

2010. aastal lõpetas Kauts Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna cum laude ja 2016. aastal Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudi KTH tööstusjuhtimise kooli magistrantuuri.

                                               

Nordic Institute for Interoperability Solutions

MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk NIIS on Tallinnas paiknev mittetulundusühing, mis rajati Eesti ja Soome ühise koostööorganisatsioonina piiriüleste digitaalsete lahenduste arendamiseks. NIIS arendab ja haldab X-Road’i. Inst ...

                                               

Open Knowledge Estonia

Open Knowledge Estonia on avatud teadmuse eest seisva rahvusvahelise kodanikuühiskonna organisatsiooni Open Knowledge Eesti haru. Open Knowledge Estonia loodi 2016. aasta hilissügisel ning selle eesmärgiks on "tagada info vaba kättesaadavus kõigi ...

                                               

Riigi infosüsteemi haldussüsteem

Riigi infosüsteemi haldussüsteemi on riigi infosüsteemi kataloog. Ühtlasi on see menetlus- ning halduskeskkond, mille kaudu tagatakse riigi infosüsteemi terviklik ja tasakaalustatud areng. RIHA tagab riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse nin ...

                                               

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus on Siseministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus, mis arendab ja haldab peamiselt Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumi IKT teenus ...

                                               

STEM

Elektronarvuti STEM on esimene Eestis projekteeritud numbriline arvuti. See arvuti ehitati Tallinnas Elektrotehnika Projekteerimise Instituudis, valmis 1964. aastal, omas miniarvuti arhitektuuri ja andmebaasi ning oli nende omaduste poolest oma a ...

                                               

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli teaduskond, mis tegeleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpetamisega ning uurimistööga nendes valdkondades. Teaduskond asub Tallinnas aadressil Akadeemia tee 15a ...

                                               

Tartu (arvuti)

Iskra 1080 Tartu oli Eestis välja töötatud arvuti, mida toodeti Stšotmaši tehases Moldovas Chișinăus ja ka Haapsalu rajoonis Palivere Ehitusmaterjalide Tehases alates aastast 1984. Samas kestas ja samas tehases toodeti hiljem ka teisi Iskra arvuteid.

                                               

Ural (arvuti)

Ural on Nõukogude liidus aastatel 1959–1971 toodetud elektronarvutite seeria. Mudelid Ural-1 kuni Ural-4 põhinesid elektronlampidel. Hilisem seeria Ural-11 kuni Ural-14 kasutas pooljuhte. Tartu Riiklikus Ülikoolis 1959. aasta 2. novembril käivita ...

                                               

Vaata Maailma

Vaata Maailma on Eesti sihtasutus, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskusi ja huvi selle valdkonna vastu. Sihtasutuse asutasid 2001. aastal AS Hansapank, AS Eesti Ühispank, AS Eesti Telefon, AS EMT, IBM Ee ...

                                               

X-tee

X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond Eestis, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. X-tee võimaldab infosüsteemidel kasutada ühtset juba olemasolevat and ...

                                               

Eesti Jahimees

Eesti Jahimees on Tallinnas alates 2001. aastast ilmuv jahindus- ja loodusajakiri, mida annab välja Eesti Jahimeeste Selts. Ajakiri ilmub 6 korda aastas. Ajakirja eelkäijaks oli aastatel 1988–2000 ilmunud ajaleht Jahimees. Aastatel 1988-1989 ilmu ...

                                               

Eesti Jahimeeste Selts

Eesti Jahimeeste Selts on Eestis jahindusega tegelevate ja jahindusest huvitatud vabatahtlikult liitunud juriidiliste isikute ühendus. Eesti Jahimeeste Selts kui juriidiline isik on endise 1967. aastal asutatud Eesti Jahimeeste Seltsi kui ühiskon ...

                                               

Eesti Mets

Eesti Mets on eesti metsandusajakiri. Ajakiri ilmus aastatel 1921–1940, 1941 ja 1943–1944 ning ilmub taas aastast 1989. Ajakirja väljaandmise algatas 1920. aasta detsembris Eesti Metsateenijate Ühing, kes andis ajakirja välja 1930. aastani. 1931. ...

                                               

Agenda 21

Agenda 21 on maailma jätkusuutlikkuse programm, mille algatas ÜRO. Agenda 21-s on kirjas tegevused, mis peaksid toimuma nii globaalsel, rahvuslikul kui ka kohalikul tasandil. Number "21" tähistab 21. sajandit. Ka Eesti on ühinenud Agenda 21-ga. A ...

                                               

Eesti 21

Eesti 21 on üldnimetus koostööprojektile "Võimaluste loomine 21. sajandi tegevuskava elluviimiseks Eestis". Selles osalesid ÜRO Arenguprogramm, Eesti Keskkonnaministeerium ja Säästva Eesti Instituut. Töö käigus avaldati juhendmaterjal kohalike Ag ...

                                               

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus oli Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli eestvedamisel 2003. aasta märtsis asutatud Eesti sihtasutus, mis on planeeritud ühendama Eesti kestva arenguga seotud valitsusväliseid organisatsioone, sh kodanikuühendusi, ja m ...

                                               

Eesti Kalaliit

Eesti Kalaliit on aastast 1995 tegutsev mittetulundusühing, mis koondab enda alla kalatöötlemisettevõtteid. Põhikirja järgi on liidu eesmärkideks muu hulgas: "kalandusalase informatsiooni kogumine ja analüüsimine; "koostöösidemete arendamine Liid ...

                                               

Eesti Kalandusinstituut

Eesti Kalandusinstituut oli Eesti kalandusega tegelev asutus. Instituudi ajalugu ulatub aastasse 1944, mil Tallinnas asutati Üleliidulise Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi VNIRO Eesti osakond. 1957 korraldati osako ...

                                               

Hara saar

Hara saar on Hara lahes asuv 10.1 hektari suurune väikesaar, mis on Juminda poolsaarest eraldatud kitsa salmega. Saar on tänapäeval inimasustuseta. Halduslikult kuulub saar Harju maakonna Hara küla koosseisu.

                                               

Kakuam (paat)

Kakuamipaat on puitkerega mootorpaat, mis on mõeldud kalapüügiks kakuamiga. Kakuamipaat on 10–12 m pikk ja 2.5 m lai. Paadi kaared on poolemeetrise sammuga ja kaari katva sileplangutuse paksus on 3.5 cm. Paadi vööritääv on sirge ja ahter ahtripee ...

                                               

Kalanduskoda

Kalanduskoda oli kalapüügi alal tegutsevate isikute kutseesindus Eestis aastail 1936–1940. Kalanduskoja esimees oli Mart Laagus. 18. detsembril 1934 otsustas Pärnus peetav Lõuna-Eesti kalurite kongress kaluritekoja asutamise tarvilikuks tunnistad ...

                                               

Tallinna kilud

Tallinna kilud on vürtsikilutoode ja selle toote kaubamärk. Toote retsept pärineb keskaegsest Tallinnast, kus juba tollal kilusid soolati. 18. sajandil oli toode tuntud väljaveokaup, mille etiketile oli kirjutatud "Rewaller Killo" Venemaal "Ревел ...

                                               

Eesti parim toiduaine

Eesti parim toiduaine on Eesti uutel toidukaupadel kasutatav kvaliteedimärk. Märgi võib saada Eesti uus toidukaup, mis on oma tootegrupi aastakonkursil valitud parimaks. Kvaliteedimärki annab ja konkurssi korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit. I ...

                                               

Tunnustatud Eesti Maitse

Toiduainete erimärgistus on Eestis kasutusel juba mitu aastat. Selliste märkide eesmärk on aidata tarbijal orienteeruda kireval toiduturul, tõstes esile Eesti toodete konkurentsieeliseid. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda alustas toiduainete kval ...

                                               

Tunnustatud Maitse

Toiduainete erimärgistus on Eestis kasutusel juba mitu aastat. Selliste märkide eesmärk on aidata tarbijal orienteeruda toiduturul, andes headele ja kvaliteetsetele Eesti toodetele konkurentsieelise. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda edaspidi EPK ...

                                               

Õiglase kaubanduse sõber

Õiglase kaubanduse sõbra märk on tunnustus nendele ettevõtetele, kes kasutavad õiglase kaubanduse tooteid või oma tootmises õiglase kaubanduse toorainet. See on selleks, et tarbija oskaks üles leida neid, kes nende vastu huvi tunnevad. Seda jagat ...

                                               

Aed (1923)

Aed oli kord kuus avaldatav ajakiri, mis ilmus aastatel 1923–1940 ja 1989–1997. 1923–1932 ilmus Aed Tartus, ülejäänud aja Tallinnas. Selle täispealkiri oli 1923–1930 Aed: Aianduse-Mesinduse kuukiri, 1931 Aed: Aiandus–Mesinduse ajakiri ja 1932–193 ...

                                               

Eesti Mesinduse Koostöökogu

Eesti Mesinduse Koostöökogu on 19. detsembril 2014 loodud omavahelise koostöö ja mesinduse kui majandusharu edendamiseks mõeldud avatud ja demokraatlik ühingute koostöövorm, mille peamiseks eesmärgiks on liikmete omavaheliste arutelude tulemusena ...

                                               

Eesti taru

Muudeti ka taru seinu. Tartu tarul oli kolm soojustatud seina, kuid eesti tarul jäeti alles kaks soojustatud seina esi- ja tagasein. Tänu ühe soojustatud otsaseina kaotamisele mahub tarusse nüüd 16 pesaraami. Katusena võeti kasutusele lampkatusek ...

                                               

Pakktaru

Pakktaru, murdes ka pakkpuu, oli endisaegne õõnestatud puupakust taru. Pakktaru õõnestati tavaliselt otstest, tihti tule abil. Taruks eelistati vana puud, õõnsat või mädanenud südamega kuuske või haaba, mõnikord ka sangleppa, pärna, mändi vm puud ...

                                               

Taru

Taru ehk mesipuu on mesilastele valmistatud eluruum, millesse nad ehitavad kärgedega pesa ning koguvad sinna mett ja suira. Metsmesilased ehitavad oma pesa koobastesse, kaljulõhedesse, õõnsatesse puudesse ja muudesse looduslikesse õõnsustesse. Me ...

                                               

Tarupuu

Tarupuu oli metsas kasvav puu, millesse oli raiutud mesilasperele sobiv õõnsus. Metsmesindus hõlmas põhiliselt Ida-Euroopat, osaliselt ka Kesk-Euroopat, selle leviala põhjapiiril asus Eesti. Eestis valiti tarupuuks tavaliselt mänd, mida nimetati ...

                                               

Arbor

Metsatööstuse ja Kaubanduse Ühisus Arbor oli 1924-1937 tegutsenud ettevõte, mis tegeles metsatööstuse ja metsaekspordiga. Ettevõtte peakontor asus Tallinnas. Ettevõtte tööstusehitised asusid nii Eestis kui ka Lätis. Suur osa ettevõtte juhtkonnast ...

                                               

Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut

Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut oli aastatel 1969–1996 Tartus tegutsenud metsandust uuriv teadusasutus.

                                               

Erametsakeskus

SA Erametsakeskus on Eesti sihtasutus, mille eesmärkide seas on harida metsaomanikke ja edendada keskkonnasõbralikku ja efektiivset erametsandust. EMK asutas Phare projekti raames 24. märtsil 1999 Võru Maavalitsus. EMK peakontor asub Raplas Talli ...

                                               

Istik Eesti Mulda

Istik Eesti Mulda on heategevuslik istutustalgute projekt, mis on loodud Eesti Metsameister OÜ poolt 2017. aastal. Projekti missiooniks on kasvatada maaomanike teadmisi jätkusuutlikust metsamajandamisest.

                                               

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus oli aastatel 1996–2010 Eesti Keskkonnaministeeriumi alluvuses tegutsenud riigiasutus. Keskuse baasil moodustati 2010. aastal Keskkonnateabe Keskuse Tartu üksus.

                                               

Metsamehe jälgedes

"Metsamehe jälgedes" on Eesti Metsateenijate Ühingu korraldatud ürituste sari teenekate metsameeste elutöö tutvustamiseks ja mõtestamiseks. 2015. aasta almanahhis märgitakse: "Endiselt on populaarsed meie Metsamehe jälgedes üritused, mida oleme v ...

                                               

Metsandik

Iisaku metsandik Mäetaguse metsandik Pagari metsandik Alutaguse metskond Avinurme metsandik Permisküla metsandik Kuusalu metsandik Aegviidu metsandik Saku metsandik Keila metsandik Paunküla metsandik Viimsi metsandik Harjumaa metskond Hiiumaa met ...

                                               

Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium

Ülo Tamm EMI teadussekretär 1977–1982 meenutab, kuidas 1960. aastate alguses tekkis Nõukogude Liidus suund lähendada teaduslike uurimistööde temaatikat praktikale. Muidugi tuli sama teha ka Eesti metsanduses ning ENSV MN Metsamajanduse ja Loodusk ...

                                               

Metsaseadus

Metsaseadus on Eesti Vabariigis kehtiv seadus, mille eesmärk on "tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine". Metsaseadus reguleerib muu hulgas metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist, ühtlasi sätestades seaduse ri ...

                                               

Metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment

õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment on Tartu Ülikooli ökofüsioloogia ja rakendusökoloogia töörühma laiaulatuslik välieksperiment, mille käigus uuritakse puude ja metsaökosüsteemi talitlust ja kohanemist suurenenud õhuniiskusel. Idee rajada ...

                                               

Metskond

Esimesed metskonnad loodi Liivimaal 1827. aastal. 2000. aastal oli Eestis 92 metskonda. Aasta lõpuks vähendati metskondade arvu 74-le. 1. jaanuariks 2002 vähenes metskondade arv 67-le. 1. juulist 2008 otsustas RMK üle minna funktsionaalsele juhti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →