ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13                                               

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinna Ettevõtlusamet oli Tallinna linna ametiasutus. Amet asus aadressil Kaarli pst 1 / Roosikrantsi 2. Ameti põhimääruse järgi oli selle tegevusvaldkondade seas Tallinna ettevõtluse arendamine, Tallinna turismi arendus ja turundus, tarbijakai ...

                                               

Tariifinõukogu

Tariifinõukogu oli Eesti esimese vabariigi aegne Teedeministeeriumi juures tegutsenud nõukogu. Tariifinõukogu määras üldtarvituses olevate ühendusabinõude, nii riiklike kui ka kontsessiooni alusel tegutsevate eraettevõtete tariifid. Tariifinõukog ...

                                               

Tartu Eesti Majanduse Ühisus

Tartu Eesti Majanduse Ühisus oli Tartus 1909 tegevust alustanud ostu-müügi ühisus. Ühisus loomise mõte tekkis 1907 Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi TEPSi koosolekul. Loodava ühisuse põhikiri kinnitati 31. augustil 1908. 1. jaanuarist 1909 läks Tart ...

                                               

Telliskivi Loomelinnak

Telliskivi Loomelinnak on Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Telliskivi tänaval asuv loomemajandusliku ettevõtluse keskus, platvorm eesti loovkogukonnale. Linnak asub endisaegse Balti Raudtee tehase alal. Linnakus on üle 10 loomemajandusega seotu ...

                                               

Tiigrihüpe

Tiigrihüpe on Eesti riiklik projekt, mille raames suunati suured investeeringud arvutusvõimsuste suurendamisele ja andmesideühenduste arendamisele, rõhuga hariduse infrastruktuuri parandamisel. Projekti algatasid 1996. aastal Eesti toonane saadik ...

                                               

TTÜ majandusuuringute teaduskeskus

Asutuse ajalugu ulatub 1947. aastasse, mil loodi Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse ja Õiguse Instituut, mis aastal 1950 nimetati ümber Eesti NSV TA Majandusinstituudiks. Aastatel 1995-1997 oli Majandusinstituut Eesti Haridusministeeriumi hal ...

                                               

Äriregister

Äriregister on Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hallatav andmebaas, kuhu on kantud kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud. Äriregistri alusel on loodud Ettevõtjaportaal ja Visualiseeritud Äriregister. Äriregister põhineb Maakoht ...

                                               

Aara (ühendus)

Huumoriühendus Aara, tekkis 1988. aastal tolleaegse Puhkeparkide Direktsiooni juurde. Aara oli juriidiliselt eraldiseisev ettevõte, kes müüs huumoriprogramme üle Eesti. Neil oli ka kaks ansamblit: "Ukulele" ja kupleeansambel "Talong". Avaldati ka ...

                                               

Aktuaalse Ajaloo Peakomitee

Aktuaalse Ajaloo Peakomitee oli Teise maailmasõja aegse Saksa okupatsiooni ajal Eestis tegutsenud organisatsioon, mille ülesanne oli Nõukogude Liidu okupatsiooni ajastusse puutuvate dokumentide ja mälestuste kogumine ning igakülgne läbitöötamine. ...

                                               

Anomaalsete Keskkonnanähtuste Registreerimise ja Analüüsi Komisjon

Anomaalsete Keskkonnanähtuste Registreerimise ja Analüüsi Komisjon oli Igor Volke 1986. aastal loodud komisjon, mis kogus andmeid Eesti ala anomaalsete keskkonnanähtuste, eriti ufode kohta. Lühikest aega tegutses see Inseneride Tallinna Majas.

                                               

Eesti Arengufond

Eesti Arengufond oli Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus. Ta toimis alates aastast 2006 mõttekeskuse ja investeerimisfondina. 2017. aastal Eesti Arengufond likvideeriti. Arengufondi pikaajalise arenguseire ülesanded võttis üle 2016. aastal R ...

                                               

Arengukoostöö Ümarlaud

Arengukoostöö Ümarlaud on arengukoostöös ja maailmahariduses osalevate Eesti vabaühenduste võrgustik. Ümarlaud tegutseb alates 2002. aastast; ametlikult registreeriti see 5. veebruaril 2007. AKÜ põhieesmärk on arengukoostööalase poliitika tõhusta ...

                                               

Aretusklubi Eesti Bernhardiin

MTÜ Aretusklubi Eesti Bernhardiin on 2007. aastal loodud Eesti mittetulundusühing, mis ühendab bernhardiinide aretajaid ja aretusest huvitatuid. Aastast 2007 on ühing Eesti Kennelliidu liige. Aastast 2009 on ühing Maailma Bernhardiinide Organisat ...

                                               

Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit

Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit oli Vabadussõja veteranidest koosnev Eesti poliitiline organisatsioon aastail 1921–1925. Liit asutati 1921. aasta jaanuaris Tartus. 1922. aastal oli liidul 148 osakonda 44 000 liikmega. 1923. aastal valiti liidu ...

                                               

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing

Mittetulundusühing Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing on 2008. aastal loodud üleriigiline katusorganisatsioon, mis esindab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes kaasavad oma töös teraapiakoeratiimi tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas või ...

                                               

Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon

MTÜ Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon on Eesti agraarökonomiste ühendav organisatsioon. EAA kanti Äriregistrisse 1999. EAA on koos teiste põllumajandusorganisatsioonidega korraldanud muu hulgas Maaelufoorumit.

                                               

Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts

Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts on aastal 1927 asutatud aiandus- ja mesindusühingute keskorganisatsioon.

                                               

Eesti Akadeemiline Orientaalselts

Eesti Akadeemiline Orientaalselts ühendab Idamaade uurijaid ja orientaliste-loovisikuid. Seltsi eesmärgiks on Idamaade kultuuride tutvustamine ja vahendamine Eestis ning orientalistikaalase teadustöö arendamine ja koordineerimine Eestis. Eesti Ak ...

                                               

Eesti Aleksandrikooli peakomitee

Eesti Aleksandrikooli peakomitee oli aastail 1870–1884 tegutsenud organisatsioon, mille eesmärgiks oli Eesti Aleksandrikooli heaks raha kogumise juhtimine ja abikomiteede tegevuse koordineerimine. 1883. aastal tegutses Eestis 139 ja väljaspool Ee ...

                                               

Eesti Arboristide Ühing

Eesti Arboristide Ühing MTÜ on arboristide, dendroloogide ja konsultantide organisatsioon. Ühing tegutseb 2008. aasta suvest ning selle eesmärkideks on parandada meie asulates kasvava kõrghaljastuse seisundit, dekoratiivsust ja elujõudu; selgitad ...

                                               

Eesti Bibliograafia Asutis

Eesti Bibliograafia Asutis oli aastatel 1921–1940 tegutsenud Eesti rahvusbibliograafiaga tegelenud asutus. Asutuse juhataja oli aastatel 1921–1923 Jakob Muide ja seejärel 1923–1924 Oskar Urgart. 1940. aastal moodustati Eesti Bibliograafia Asutise ...

                                               

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Emakeeleõpetajate Selts on eesti keele ja kirjanduse õpetajaid ning teisi emakeeleõpetusest, keelehooldest ja kirjandusest huvitatud isikuid ühendav vabatahtlik sõltumatu mittetulundusühing. EES osaleb Eesti hariduselus ja kaitseb eesti kee ...

                                               

Eesti Folkloorinõukogu

Eesti Folkloorinõukogu on aastal 1992 asutatud folklooriliikumise katusorganisatsioon, mille ülesanne on oma põhikirja järgi "rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise toetamine ja arendamine ning folkloorialase koostöö korraldamine ja koor ...

                                               

Eesti Heategev Selts

Eesti Heategev Selts oli 1880. aastal Venemaal Peterburis asutatud Peterburi eesti kogukonna heatagevusselts. Seltsi eesmärgiks oli ühendada Peterburis elavaid eestlasi, edendada seltsiliikmete hariduspüüdeid, arendada seltskondlikku tegevust ja ...

                                               

Eesti Huumoriliit

Eesti Huumoriliit on mittetulundusühing, mis koondas ja koondab Eestis tegutsevaid humoriste, karikaturiste ja kõiki teisi, kes tegelevad huumori loomisega. Eesti Huumoriliit loodi 1990. aastate alguses. Ühingu au- ja juhatuse liikmed olid siis R ...

                                               

Eesti Kardioloogide Selts

Eesti Kardioloogide Selts on Eesti kardiolooge ja kardioloogiaalase tööga tegelevaid arste ühendav organisatsioon. EKS loodi 1963. aastal.

                                               

Eesti Kennelliit

Eesti Kennelliit on aastast 1989 tegutsev Eesti tõukoerakasvatuse keskorganisatsioon. EKLi eestvedamisel korraldatakse muu hulgas koertenäitusi ja -võistlusi. EKL annab välja Eesti Kennelliidu aastaraamatut.

                                               

Eesti Kirikuloo Selts

Eesti Kirikuloo Selts on 1997. aastast tegutsev Eesti kirikuloo uurijaid ja kirikuloost huvitatuid ühendav akadeemiline organisatsioon. Põhikirja järgi on seltsi eesmärk toetada, edendada ja propageerida Eesti kirikuloo uurimist ning luua kontakt ...

                                               

Eesti Kontsert

SA Eesti Kontsert on aastal 1941 Tallinnas asutatud riigietendusasutus. EK peaülesanded on nende kodulehe järgi järgmised: "kooskõlastada Eesti muusikategevust, korraldada kontserte ja algatada uusi muusikaprogramme", samuti "rahvusvaheliste kont ...

                                               

Eesti Korteriühistute Liit

Eesti Korteriühistute Liit on 1996. aastal loodud üleriigiline organisatsioon, mis esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. EKÜL-i liikmeks võivad olla kõik Eesti Vabariigis asutatud ja registreeritud kor ...

                                               

Eesti Kristlike Erakoolide Liit

Eesti Kristlike Erakoolide Liit on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis. EKEL on assotsieerunud organisatsiooniga International Associatio ...

                                               

Eesti Kunstifond

Eesti Kunstifond oli aastatel 1989–1996 tegutsenud majandusühendus, mis asus Eesti Kunstnike Liidu juures; 1944. aastal asutatud NSV Liidu Kunstifondi Eesti Vabariikliku Osakonna õigusjärglane.

                                               

Eesti LGBT Ühing

Eesti LGBT Ühing on mittetulundusühing, mis esindab soo- ja seksuaalvähemuste hulka kuuluvate inimeste huve Eestis. 2008 Tartus asutatud ühing kandis 2012. aastani nime Eesti Gei Noored. Eesti LGBT Ühing tegevus jaguneb kolme suuremasse valdkonda ...

                                               

Eesti Logopeedide Ühing

Eesti Logopeedide Ühing on Eesti logopeedidest teadlasi ja praktikuid ühendav organisatsioon. Organisatsiooni eesmärkide seas on harida logopeede, populariseerida logopeedi eriala. Ühing asutati 1988.

                                               

Eesti Meediaorganisatsioonide Liit

Eesti Meediaorganisatsioonide Liit on mittetulundusorganisatsioon, mis koondab Eesti trükimeedia ettevõtete esindusorganisatsioone. Liit loodi 2011. aasta juunis. Selle liikmed on Eesti Ajalehtede Liit, Eesti Ajakirjade Liit ja Eesti Meediaagentu ...

                                               

Eesti Muusikafestivalid

Eesti Muusikafestivalid on aastal 2002 asutatud katusorganisatsioon, kuhu kuulub 39 festivali. Aastast 2002 on organisatsioon Euroopa Festivalide Assotsiatsiooni European Festivals Association liige. Kodulehe järgi on organisatsiooni eesmärkide s ...

                                               

Eesti Naisliit

Eesti Naisliit on konservatiivne Eesti organisatsioon, mis seisab naiste õiguste eest ning toetab kultuuri arengut ning naiselikke väärtusi. Eesti Naisliit valib aasta ema ja aasta isa. Naisliidu esinaine on Siiri Oviir.

                                               

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus on 1997. aastal registreeritud mittetulundusühing, eesmärgiks on parendada arusaama inimõigustest, aidata kaasa demokraatia arengule ning edendada soolist võrdõiguslikkust kõigis ühiskonnaelu valdkondades. ENUT t ...

                                               

Eesti Naturistide Ühing

Eesti Naturistide Ühing oli 1993–2012 tegutsenud kodanikualgatuse korras loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks oli naturistlike, see tähendab maksimaalselt looduslähedaste tingimuste loomine puhkamiseks riietamata olekus ning sellise eluvii ...

                                               

Eesti Notarite Ühing

Eesti Notarite Ühing oli organisatsioon, mille eesmärk oli koondada vabatahtlikke notareid. Enne ühinguks registreerimist oli see mitteametlikult tegutsev selts. ENÜ loodi 26. jaanuaril 1933. Eesti Notarite Ühing on oma tegevuse lõpetanud ning 1. ...

                                               

Eesti Peakokkade Ühendus

Eesti Peakokkade Ühendus on Eesti peakokkasid ühendav organisatsioon. Ühendus asutati 28. detsembril 2000. Ühendusse kuulub 92 peakokka. Ühendus annab välja aunimetust aasta kokk.

                                               

Eesti PEN-klubi

Eesti PEN-klubi on kirjanikke, ajakirjanikke ja teisi loomeinimesi ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on seista sõnavabaduse ja laiemalt inimõiguste eest. Eesti PEN-klubi on rahvusvahelise organisatsiooni PEN-klubi liige. Eesti PEN asutati ...

                                               

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loodi 28. juunil 1996 eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena. 1997. aastast alates on lisandunud hulk toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi. 2009. aasta kevadeks on EPKK-l 105 l ...

                                               

Eesti Põllumajandusliit

Eesti Põllumajandusliit oli Eesti aastail 1943–1944 tegutsenud kutseseisuslik põllumajanduslik organisatsioon. Liit asutati määrusega 25. septembrist 1943, mis jõustus järgmisel päeval. 26. septembril toimus Tallinnas Estonia kontserdisaalis ka l ...

                                               

Eesti Raamatuühing

Eesti Raamatuühing oli aastatel 1974–1996 tegutsenud organisatsioon, mis ühendas kirjandusest ja raamatutest huvitatuid. Organisatsiooni tegevus oli aktiivseim aastal 1986, mil sinna kuulus 40 860 liiget.

                                               

Eesti Rahvahariduse Selts

Eesti Rahvahariduse Selts oli 1906. aastal kodanikualgatuse korras asutatud Eesti haridusselts, mille eesmärk oli edendada emakeelset rahvaharidust, luua eestikeelseid koole, asutada raamatukogusid, kirjastada eestikeelset õppekirjandust. Rahvaha ...

                                               

Eesti Rooma Klubi

Eesti Rooma Klubi on poliitikaväline mõtlejate ühendus, mis asutati 9. jaanuaril 2001 Tallinnas. 2019. aasta juuli seisuga oli ERK liikmeks 50 inimest. Klubi eesmärgiks on tuua avalikkuse ette globaalse kandvusega probleeme, tulevikunägemusi ja - ...

                                               

Eesti Saarte Kogu

MTÜ Eesti Saarte Kogu inglise k. The Association of Estonian Islands on Kuressaares registreeritud iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärk on kaasa aidata Eesti saarte elu ja üldise arengu järjepidevusele ja n ...

                                               

Eesti Sisearhitektide Liit

Eesti Sisearhitektide Liit on aastal 1990. asutatud liit, mis ühendab Eesti sisearhitekte. Põhikirja järgi on ESLi eesmärgid järgmised: "luua vaimselt ja füüsiliselt väärtuslik elukeskkond, mõjutada ühiskonna sotsiaalset ja kultuurilist arengut"; ...

                                               

Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei võimlemisrühmad

Eesti Sotsialistlike Tööliste Partei võimlemisrühmad olid Eesti sotsialistide sõjaväeliselt korraldatud organisatsioon 1930. aastail. Võimlemisrühmad asutati vastukaaluks "kodanlisele kaitseliidule" ja pidid olema korrapidajaiks Eesti Sotsialistl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →