ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129                                               

Pandivere servamoodustiste vöönd

Pandivere servamoodustiste vöönd on umbes 12 000 14 C-aastat tagasi viimase mandrijää taandumise ajal liustiku pealetungil tekkinud pinnavormide vöönd Eesti aladel. Pandivere servamoodustiste vöönd kulgeb Peipsi järvest põhja pool, ümbritseb ida, ...

                                               

Sinisavi

Sinisaviks nimetatakse Eesti maapõues paiknevat ning Kambriumi ladestu alaossa kuuluvat sinakasrohelise värvusega savikihti. Tekkelt on sinisavi mummuline. Savikihi paksus on küllaltki ühtlaselt 60.70 meetrit. Et Kambriumi ladestu paljandub Eesti ...

                                               

Uljaste kuplistik

Uljaste kuplistik on Ida-Viru maakonnas Uljaste ja Sonda piirkonna kohal olev settekivimikihtide ida–läänesuunalised kurrud. Kuplistiku pindala on umbes 200 km 2. Kuplistiku piirkonnas on täheldatavad raskusjõu ja magnetvälja anomaaliad. Kuplisti ...

                                               

Graptoliitargilliit

Graptoliitargilliit on tumepruun orgaanikarikas argilliit ehk kõvastunud ja orgaanilise ainega segunenud savikivim. Sarnaselt kukersiidiga kuulub ka graptoliitargilliit põlevkivide hulka.

                                               

Kukersiit

Kukersiit on põlevkivide hulka kuuluv settekivim, mida leidub Eesti ja Venemaa loodeosa Ordoviitsiumi ladestus, lisaks veel Austraalias ja USA Michigani, Illinois, Wisconsini, Põhja-Dakota ja Oklahoma osariikides Kukersiidi orgaaniline osa on moo ...

                                               

Lubjakivi

Lubjakivi on valdavalt kaltsiumkarbonaadist koosnev keemilise või biogeense tekkega settekivim, üks paekividest. Peamine mineraal lubjakivi koostises on kaltsiit vahel ka kaltsiidi polümorfne erim aragoniit. Lisanditena võib esineda savimineraale ...

                                               

Maavarade kaevandamine Eestis

Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või mille lasundi lasumistingimused vastavad maapõueseaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele või uuringu tellija esitatud nõuetele ja mille lasund või selle osa on keskko ...

                                               

Paekivi

Paekivi ehk paas on settelise tekkega karbonaatkivimi rahvapärane nimetus. Tuntumad Eesti paekivid on lubjakivi ja dolomiit. Paekivi on tekkinud mere madalas, rannalähedases osas. Sügavamas meres moodustusid mergel ja domeriit. Tekkelt kuulub pae ...

                                               

Sooraud

Sooraud ehk soorauamaak on soisel alal rauarikkast põhjaveest humiinainete lagunemise ja nende kontsentratsiooni vähenemise tagajärjel nõrgkihina sadestunud raudhüdroksiidide harilikult mullataoline, terajas või muguljas kogum. Soomaak on limonii ...

                                               

Abula-Kalasma matkarada

Abula-Kalasma matkarada on matkarada Saaremaal Abula ja Kalasma külas. Rada algab Pidula-Veere teelt, algus Abula telkimisalal. Rada on tähistatud ka mitmete piktogrammide ja värvimärkidega puudel. Õpperada asub Tagalahe idarannikul Koorunõmme lo ...

                                               

Kodru raba matkarada

Kodru raba matkarada on 5.2 kilomeetri pikkune laudrada ja selle läbimisaeg on umbes 2 tundi. Laukarikka Kodru raba keskel asub 1.7 hektari suurune Vibujärv. Raba ümbritsevad salumetsalised soosaared ehk väljamäed ja nendevahelised soosillad. Mat ...

                                               

Kärdla-Tõrvanina matkarada

Kärdla-Tõrvanina matkarada on 5.5 km pikkune Hiiumaal asuv matkarada. Ühesuunaline rada kulgeb läbi mitmesuguste metsa- ja rannikukoosluste mööda rannaäärt Kärdlast Tõrvaninale. Tee läbimine võtab keskmiselt 2–3 tundi, mis lõpeb Tõrvanina telkimi ...

                                               

Nabala-Paekna matkarada

Nabala palvemaja on ehitatud 1926. aastal ja seda peetakse teiseks palvemajaks Paeknas. Esimese hoone ehitusaastat peetakse 1828, sest maja lammutamisel leiti sarikapenni lõigatud just see aastaarv. Palvemaja ehitati kohalike talumeeste poolt ja ...

                                               

Paldiski matkarada

Pakri maastikukaitsealal kasvab palju kaitsealuseid taimi nt. nõmmenelk, kuldkann, harilik koirohi, tuhkpuu, türnpuu ning leidub metsistunud õunapuid.

                                               

Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee

Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee on Eestit läänest itta läbiv tähistatud matkarada. Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee kogupikkus on 615 kilomeetrit. Matkatee algab Matsalu rahvuspargist Penijõe mõisa juurest ja lõpeb Peipsi järve põhjakaldal Kauks ...

                                               

Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkatee

Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkatee on Eesti pikim tähistatud matkarada. Matkatee on rajanud ja selle taristut haldab RMK. Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkatee kogupikkus on 820 kilomeetrit. Matkatee algab Läänemaal, Perakülas RMK Nõva looduskesku ...

                                               

Piusa ürgoru matkarada

Tegemist on 15 km pikkuse Vana-Vastseliina linnuse varemete juurest mööda Piusa jõe ürgorgu Lindora külani kulgev matkarajaga. Rada on varustatud puidust suunavate viitadega ja vaatamisväärsusi tutvustavate infotahvlitega. Lisaks on olemas kaks l ...

                                               

Sakala tee matkarada

Matkarada on 12 kilomeetri pikkune. Rajal asuvad ka puhkekohad. Seal asuvad Kablimäe lõkkekoht, Luite lõkkekoht, Saeveski metsaonn, Mullasamba ning Maltsaare puhkekohad. Rada on võimalik läbida nii jalgsi kui ka jalgrattal. Rajal on selle tähista ...

                                               

Tiksoja matkarajad

Tiksoja matkarajad on Tartu maakonnas asuvad 1 ja 2 kilomeetri pikkused ringikujulised metsarajad ja -teed. Need saavad alguse Tiksoja lõkkekoha parklast ning on tähistatud viitadega. Radadel on 9 loodust tutvustavat huvipunkti.

                                               

Valgejärve matkarada

Valgejärve matkarada on Harju maakonnas Nissi vallas Ellamaa külas asuv matkarada. Matkarada tutvustab Valgejärve maastikukaitseala ja seda ümbritsevaid loodusväärtusi.

                                               

Voorepalu Põrgurada

Rajaga risti kulgeb vana Postitee. Lisaks asub rajal veel ka Ristimänd. Matkaraja lähedal on suusarajad 3 ja 10 km, kelgumägi ja matkarada rabas 5 km.

                                               

Võlingi allika matkarada

Võlingi allika matkaraja pikkus edasi-tagasi kõndides on 2.4 kilomeetrit, rajal on kaks laudteelõiku ning osa rajast on kaetud hakkpuiduga. Matkarajal matkates saavad matkajad infot neljalt eri infotahvlilt. Rajal on telkimisvõimalus kuni kuuele ...

                                               

Hüpassaare õpperada

Hüpassaare õpperada on Karjasoo külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal asuv õpperada. See on 5 km pikkune ja viib läbi Soomaa rahvuspargi rabastuva metsa Kuresoo rabasse. Laudtee möödub omapärastest piklikest laugastest, mille kaldale on ehitatud ...

                                               

Jussi loodusrada

Jussi loodusrada on 8.8 kilomeetri pikkune ning läbib vahelduva maastikuga kanarbikunõmme, lava- ja küngasmõhnasid, eri metsatüüpe ja Jussi järvemaastikku. Rada algab Soodla jõel asuva Koersilla parkla juurest, kulgeb üles-alla mööda Jussi järved ...

                                               

Kabli looduse õpperada

Rada on 1.8 km pikk ja ringikujuline. See algab Kabli külastuskeskuse juurest parklast, kus on kohti kümnele autole. Külastuskeskuse juures on lõkkekoht koos grillimisrestidega. Ratastooliga või lapsevankriga saab rajal liikuda Kabli külastuskesk ...

                                               

Keila-Mudaaugu loodusõpperada

Keila-Mudaaugu loodusõpperada on loodud kultuurmaastikule, kus on näha inimese jalajälge ja sekkumist. Loodusõpperada algab Keila Terviseradadelt ning on 7 km pikk. Rada on varustatud viitade ja infotahvlitega, mis tutvustavad sealset faunat ja f ...

                                               

Kiidjärve kuklasterada

Rada tutvustab laanekuklaste elukorraldust spetsiaalselt selleks ehitatud 1.5 km pikkusel õpperajal. See asub 20 hektari suurusel alal, kus paikneb 200 pesa. Ekskursioonide kõrgperioodil on Kiidjärve kuklaste kuningriik jagatud kahe võrdväärse õp ...

                                               

Lemmjõe keelemetsa õpperada

Lemmjõe keelemetsa õpperada on 5.8 km pikkune, kulgedes mööda Raudna jõe kaldast kuni Lemmjõe ühinemiskohani. Edasi läheb rada mööda Lemmjõe kallast ja lõpeb Kuusekääral. Õpperaja ääres võib kohata kobraste tegutsemise jälgi. Rada on pinnasrada, ...

                                               

Loode Tammiku õpperada

Rada algab Kuressaare–Sõrve maantee teisel kilomeetril Loode parklast. Loode tammik oli kunagi Kuressaare linnalähedane karjamaa, mis praegu asub Kuressaare kesklinnast u kolm kilomeetrit edelas.

                                               

Seljamäe õppematkarada

Seljamäe õppematkarada asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Tudusoo maastikukaitsealal. 5 km pikkune matkarada kulgeb ümber Punasoo lõunaosa. Õpperada tutvustab Seljamäge, palumännikut, siirdesood ja Põdraallikaid. Rakvere poolt tulles näitab teeviit ...

                                               

Vanapagana õpperada

Matkaaja algus- ja lõpp-punkt on Vanapagana metsamaja juures, kuid rada võib alustada ka käbikuivati juurest või Tõrvaaugult. Üldiselt metsas kulgev rada viib läbi endise Tõrvaaugu küla ning seda saab läbida ainult jalgsi. Raja keskmine läbimisae ...

                                               

Viitna loodusõpperada

Viitna loodusõpperada on õpperada, mis asub Viitna maastikukaitsealal, Lääne-Viru maakonnas. Rada algab Viitna Pikkjärve põhjakaldalt viib kõigi kolme järve äärde ning tutvustab jääaja kujundatud pinnavorme, nende teket ning seal kasvavaid metsak ...

                                               

Arco Vara

Arco Vara AS on 1992. aastal Eestis asutatud rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mille põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Lisaks teenib kont ...

                                               

AS Merko Ehitus

AS Merko Ehitus on aastal 1990 asutatud ehitusettevõte. Kontserni emaettevõte AS Merko Ehitus tegutseb valdusettevõttena, ehituse valdkonnas tegutsevad selle tütarettevõtted. Aastast 1997 on ettevõtte aktsiad noteeritud Tallinna börsil. Merko Ehi ...

                                               

AS Restor

AS Restor on aastast 1990 tegutsev Eesti ettevõte, mis teeb ehitamis-, rekonstrueerimis- ja restaureerimistöid. Ettevõte on näiteks Tallinnas teinud ehitustöid mitme ehitusmälestise juures, näiteks Demini kaubamaja ja Raeapteek. Ettevõtte käive 2 ...

                                               

Baumost

Baumost on Eesti ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud sildade, viaduktide ja vesiehitiste ehitamisele ja remontimisele, vaivundamentide rajamisele, kohtraudbetoonist tarindite ehitamisele ning nafta- ja muude saaduste terminalide rajamisele. Fir ...

                                               

Koger Projektijuhtimine

Koger Projektijuhtimine on Eesti ehitusettevõte, mille 1999. aastal asutas ehitusärimees Andres Koger. Varem ettevõttes Koger & Sumberg ehitusega tegelnud Koger rajas uue ettevõtte pärast seda, kui Koger & Sumbergi liitumisel ehitusettevõttega FC ...

                                               

Nordecon

Nordecon AS on Eesti ehitusettevõte. Ettevõtte suuromanik ja nõukogu esimees on Toomas Luman. Alates 18. maist 2006 on Nordecon noteeritud Tallinna börsil.

                                               

OÜ Saare Dolomiit-Väokivi

OÜ Saare Dolomiit-Väokivi on aastal 1997 asutatud ettevõte, mis töötleb ja paigaldab looduskive. Ettevõte kasutab kaubamärki Reval Stone. Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1967, mil asutati tehase "Eesti Dolomiit" Saaremaa tsehh. Hiljem asutati 1 ...

                                               

PAG (ettevõte)

PAG OÜ on Eesti ehitusettevõte, mis kavandab ja juhib ehitusprojekte. Ettevõte asutati 1990. Ettevõte on Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Teraskonstruktsiooniühingu liige.

                                               

Paide KEK

Paide KEK oli Eesti Kolhoosiehituse süsteemi kuulunud ehitusettevõte. Paide KEK asutati 1959. aastal, keskus asus Mäos. Paide KEK ehitas palju tootmis-, teenindus- ja ühiskondlikke hooneid Paide rajoonis. Paide KEK-i haldus- ja tootmishooned Mäos ...

                                               

Rand & Tuulberg

Rand & Tuulberg on Eesti ehitusettevõte, mille põhitegevus on ehitusprojektide teostamine peatöövõtu meetodil. Ettevõtte peakontor asub Tartus aadressil Sõbra tänav 54. Ettevõtte ajalugu aastase 1993, kui Raivo Rand ja Aivar Tuulberg asutasid ett ...

                                               

Aasta ettevõte

Aasta ettevõte on Eesti ettevõtluskonkursi Ettevõtluse auhind üks kategooriaid. Parima ettevõtte tiitli väljaandmist alustati 1996. aastal, kui kuulutati välja "Välisinvestor 1995". Aastatega konkurss laienes. Alates 2000. aastast viib ettevõtete ...

                                               

Eesti ettevõtete loend

AB Kindlustuse Grupp AS AB Kindlustuse Grupp Ahtme soojuselektrijaam Argo Aero Airlines A. Le Coq Avies Ago Air Livonia Aidu karjäär Audes ABB AS Aura Keskus A.L.A.R.A. Asper Biotech Apollo Raamatud Aidem Pot A. Tõnisson & Ko Aeronaut Arco Vara A ...

                                               

1office

1Office on Eesti kapitalil põhinev rahvusvaheline ettevõte, mille kontorid on Tallinnas, Helsingis, Stockholmis ja Londonis. Emaettevõtte 1Office Group OÜ omandis on 100% 1Office Eesti OÜ, 1Office Finland Oy, 1Office Sweden AB ja First Office UK ...

                                               

A.L.A.R.A.

A.L.A.R.A. AS on 1995. aastal asutatud Eesti riigi omandis olev aktsiaselts. Ettevõtte põhitegevus on Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine ja puhastamine; Eestis tekkivate radioaktiivsete jäätmete käit ...

                                               

ACE Logistics Group AS

ACE Logistics Group AS on logistikafirmade valdusettevõte peakorteriga Tallinnas Eesti Vabariigis. Kontsern asutati pärast Eesti taasiseseisvumist 1992. aastal, mil Estonian Air Cargo AS hilisemate nimedega Air Cargo Estonia AS ja ACE Logistics E ...

                                               

AEGAON

AEGAON on Eesti esimene käekellasid tootev firma, mis loodi 2012. aastal. 2017. aastast on brändi omanikuks AEGAON OÜ. Nimi AEGAON tuleneb inimeste kiirele elustiilile vastandumisest ning meenutab kandjaile, et ka tempoka elu kõrval tuleb leida a ...

                                               

Aerosport OÜ Spider

Aerosport OÜ Spider on Eestis Keilas Aerosport OÜ toodetud mootorvarjude klass, mis on mõeldud mootoriga tiibvarjudele. Nüüdseks on tootmine lõpetatud.

                                               

Alexela

Alexela Group OÜ on ühtse omanikeringiga seotud ettevõtteid koondav valdusfirma, mis tegutseb energeetika, metallitööstuse ja kinnisvaraarenduse valdkonnas. Enamusosanik on Heiti Hääl. Juhatuse esimees on 2014. aastast Andreas Laane. Ettevõtte ju ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →