ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Eesti Hümnoloogia Selts

Eesti Hümnoloogia Selts on aastal 2001 asutatud selts. Kustutatud. EHS kutsuti ellu, et ühendada inimesi, kes huvituvad kirikulaulu praktikast, teooriast ja ajaloost. EHS on Rahvusvahelise Hümnoloogia Ühingu IAH kollektiivliige.

                                               

Eesti Kooriühing

Eesti Kooriühing on alaliitude kaudu Eesti koore, puhkpilliorkestreid, dirigente ja muusikaõpetajaid hõlmav katusorganisatsioon. Ühingu liikmesorganisatsioonid on Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kamme ...

                                               

Eesti Kutsemuusikute Ühing

Eesti Kutsemuusikute Ühing oli aastatel 1936–1940 tegutsenud ühing, mis koondas enda alla valikuliselt instrumentaliste. EKÜ eelkäijad olid Eesti Orkestrantide Ühing ja Eesti Muusikute Ühing. EKÜ juures tegutses ka sümfooniaorkester.

                                               

Eesti Lauljate Liit

Eesti Lauljate Liit oli ühendus, mis tegutses aastatel 1921–1940. Liit asutati Tallinna Meestelaulu Seltsi eestvõttel. Seltsi eesotsas olnud dirigent Konstantin Türnpust sai ühtlasi liidu esimene esimees. ELL-i põhiülesannete seas oli üldlaulupid ...

                                               

Eesti lõõtspill

Eesti lõõtspillideks võib nimetada Eesti kohalike pillimeistrite valmistatud lõõtspille. Need jagunevad kahte peamisse liiki: Teppo ehk Võru tüüpi lõõtspill ja liblikapill.

                                               

Eesti Meestelaulu Selts

Eesti Meestelaulu Selts on Eesti mees- ja poistekooride lauljaid ja dirigente ühendav organisatsioon, formaalselt registreeritud kui MTÜ. Selts ühendab sadakond koori ja kuulub Eesti Kooriühingusse. 2003. aastal oli nimekirjas 37 meeskoori 2010 – ...

                                               

Eesti muusika biograafiline leksikon

Eesti muusika biograafiline leksikon on 2007 ja 2008 ilmunud Eesti muusikategelaste biograafiaid koondav leksikon. Leksikon sisaldab 3086 muusikategelase biograafiat. Raamatu kirjastas Eesti Entsüklopeediakirjastus. Kaheköitelises raamatus on kok ...

                                               

Eesti Muusika Infokeskus

Eesti Muusika Infokeskus on aastast 1995 tegutsev asutus, mille asutasid 15 süvamuusikaga tegelevat institutsiooni. EMIKi põhieesmärk on nende kodulehe järgi "eesti süvamuusika tutvustamine ja propageerimine nii kodu- kui ka välismaal, kogudes ja ...

                                               

Eesti Muusikakoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit on aastal 1993 asutatud liit, mis ühendab 2017. aasta seisuga 95 muusika- ja kunstikooli. Põhikirja järgi on liidu eesmärgid järgmised: liikmete muusikakoolidele muusikaharidusliku õppekirjanduse ja –vahendite tellimine ...

                                               

Eesti Muusikaloo Toimetised

Eesti Muusikaloo Toimetised oli aastatel 1995-2008 ilmunud muusikateaduslike artiklite kogumik. Kogumiku andis aastatel 1995-1996 välja Eesti Keele Instituut, pärast seda Eesti Muusikaakadeemia.

                                               

Eesti Muusikateaduse Selts

Eesti Muusikateaduse Selts on aastal 1992 asutatud muusikateadusega tegelev selts. Põhikirja järgi on seltsil kaks peamist eesmärki: "äratada huvi muusika uurimise vastu ja toetada kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis"; "edendada m ...

                                               

Eesti NSV Riiklikud Kunstiansamblid

Eesti NSV Riiklikud Kunstiansamblid asutati Teise maailmasõja ajal NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu Kunstide Komitee otsusel märtsis 1942 Jaroslavlis Punaarmee rindeüksuste ja tagala teenindamiseks. ERKA-d allusid formaalselt Eesti NSV Rahvakom ...

                                               

Eesti Orelisõprade Ühing

Eesti Orelisõprade Ühing on aastal 1999 asutatud ühing, kuhu kuulub organiste, orelimeistreid ja orelimuusikast huvitatuid. Põhikirja järgi on EOÜ eesmärgid järgmised: "oreli ja orelimuusika arendamine ja väärtustamine"; "rahvusvahelise koostöö j ...

                                               

Eesti Pärimusmuusika Keskus

Eesti Pärimusmuusika Keskus on Eesti mittetulundusühing, mis tegutseb üleriigiliselt ja valitsusväliselt, toetab ja korraldab pärimusmuusikaalast huviharidust ning levitab pärimusmuusika elavat esitust. Eesti Pärimusmuusika Keskus asutati 2000. a ...

                                               

Eesti rokkmuusika

Eesti rokkmuusika on Eestis viljeldav rokkmuusika. Enamjaolt iseloomustavad seda eestikeelsus ning rahvusliku omapäraga vorm, folk - ja etno-rock i puhul ka rahvamuusika kasutamine.

                                               

Eesti räpialbumid

Eesti räpialbumid on Eestis 1995. aastast kuni siiani ilmuvad helikandjad. Eesti räppar Genka ja Legendaarne Records on koostanud eraldi ka Eesti räpialbumite andmebaasi. Eesti räpi ajaloos ilmunud albumid on jagatud kolme ajajärku:

                                               

Eesti Straussi Ühing

Eesti Straussi Ühing on 1990. aastal Elvas asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on tutvustada ja propageerida Strausside suguvõsa ja nende kaasaegsete muusikat. Ühingu looja ning pikaaegne esimees oli Elva kultuuritegelane Kalev Päid. 1990. ...

                                               

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit on Eesti keelpilli-, sümfoonia- ja sümfoniettorkestrite alaliit. Liitu kuulub 28 tegutsevat noorte sümfoonia- ja keelpilliorkestrit. ESOL-i peamised eesmärgid on orkestritele festivalide, kontsertide, õppepäevade ja ...

                                               

Eestimaa Laul

Eestimaa Laul oli laulva revolutsiooni ajal üks silmapaistvamaid üritusi, mis toimus 11. septembril 1988 Tallinna lauluväljakul. Üritusele kogunes väidetavalt 300 000 inimest üle kogu Eesti esitama poliitilisi nõudmisi ja kuulama isamaalisi laule ...

                                               

Haanja miis

"Haanja miis" on rahvalaul, mille autorsust omistatakse sageli ekslikult Võru kirjanikule Jaan Räppole. Laulu meloodia on rahvaviis, mis on Kagu-Eestis tuntud erinevate sõnadega nt: "Kiigu-liigu laevakene." ja "Ütski tüü es olõ rassõ.". Esimene e ...

                                               

Kamber (muusikakollektiiv)

Kamber on aastal 2012 asutatud Eesti loominguline ühendus, mis viljeleb kammermuusikateatri vormi. Ühenduse kunstilised juhid on Risto Joost ja Hanna-Liina Võsa.

                                               

Lasteekraani Muusikastuudio

MTÜ Lasteekraani Muusikastuudio on Tallinnas aadressil Faehlmanni tänav 12 tegutsev stuudio, kus antakse lastele ja noortele muusikalist huviharidust, antakse kontserte, tehakse raadio- ja teleproduktsiooni. Stuudio moodustati 1990 Eesti Televisi ...

                                               

Lepo Sumera Ühing

Lepo Sumera Ühing on aastal 2000 asutatud ühing, mille põhitegevus on Lepo Sumera loomingu tutvustamine ja jäädvustamine. Ühingu eestvõttel algatati Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis asuva Lepo Sumera arhiivi korrastamine. Ühing korraldab 2003. a ...

                                               

Lootus (selts)

Lootus oli aastatel 1877–1940 Tallinnas töötanud selts. Seltsi põhitegevused olid näitemäng ja koorilaul. Seltsil oli nii sega- kui ka meeskoor. Seltsi asutajatena kirjutasid 1877. aastal põhikirjale alla: Eestimaa mõisnike krediitkassa sekretär ...

                                               

Pergerus

Pergerus on Eestis Tartus tegutsev muusikalis-loominguline rühmitus, mis liidab kohalikke black metal i bände ja muusikuid. Pergerusse kuulub seitse bändi – Form, Langenu, Mortferus, Sküllfükk Satänik Slüts, Tapper, Ulguränd ja Ziegenhorn. Bändid ...

                                               

Regilaul

Regilaul ehk regivärsiline rahvalaul ehk vanem rahvalaul on vanemat tüüpi eesti rahvalaul. Regilaulu vorm ulatub arvatavasti läänemeresoomlaste ja algbaltlaste ühispärandisse, hinnangud vanusele varieeruvad tuhandest kahe tuhande aastani. Regilau ...

                                               

Regiviis

Regilaulu viis on lühike ja väikese ulatusega. Regiviis on retsitatiivne ja ühe viisiga lauldi paljusid tekste. Regiviise jaotatakse üherealisteks ja kaherealisteks. Regiviisid olid enamasti ühehäälsed, kuid Lõuna- ja Kagu-Eestis leidus ka mitmeh ...

                                               

Revalia (selts, 1998)

Revalia on aastast 1998 tegutsev Eesti lauluselts. Seltsil on neli suurt kollektiivi: poistekoor, meeskoor, ettevalmistuskoor ja Duubel 7. Seltsi kooride peadirigent ja kunstiline juht on Hirvo Surva.

                                               

Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus

Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus oli aastatel 1997–2012 tegutsenud sihtasutus, mis loodi eesmärgiga korraldada Saare maakonnas muusikaüritusi. Aastatel 2000–2002 andis Saaremaa Muusikahariduse SA välja kultuurilehte Saare Muusika, millest ilmu ...

                                               

Släm

Släm oli Eesti tantsumuusika ansambel, mis oli tuntud oma skandaalsete laulude poolest. Ansambli produtsent oli Meelis Eskola. Ansambli solistid olid Jaanika Merelaht ja Mariliis Loos.

                                               

Su nägu kõlab tuttavalt

"Su nägu kõlab tuttavalt," hiljem ka "Su nägu kõlab varsti tuttavalt", on TV3 saade, mille esimene hooaeg oli eetris 2013. aasta kevadhooajal. Saade põhineb Hispaania produktsioonifirma Gestmusic Endemol formaadil "Tu cara me suena", millega teht ...

                                               

Tallinna Filharmoonia

Tallinna Filharmoonia on aastal 1994 asutatud kontserdiasutus, mida haldab Tallinna Kultuuriamet. Põhikirja järgi on Tallinna Filharmoonia põhiülesanne "Eesti muusikakultuuri arendamine ja rikastamine muusikateoste ettekandmise, salvestamise ja p ...

                                               

Võruvisioon

Võruvisioon on Eesti üleriigiline solistide ja uusloominguliste laulude konkurss, mida korraldab Võru Kultuurimaja "Kannel". 2009 tulemused: grand prix – Dmitri Kurilov 1. koht vanem – Anete Zalite 1. koht noorem – Karmen Rõivassepp uusloomingu v ...

                                               

Aleksander III mälestussammas

Aleksander III mälestussammas on Venemaa keiser Aleksander III mälestuseks püstitatud monument Pullapääl. See on kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse kui tähelepanuväärne kultuuriväärtuslik väikevorm. Mälestussammas püstitati peale kei ...

                                               

Blesta kivi

Blesta kivi on Saaremaa vallas Saaremaal asuv kunstiteos, mis on pühendatud väljamõeldud Põhjamaa jumalannale Blestale. Blesta kivi asub mööda Audla – Saareküla – Tornimäe – Väikese väina teed sõites Saareküla poole Masa–Laimjala–Tumala teest 5 k ...

                                               

Eesti Ema monument

Eesti Ema monument on 26. juunil 2010 Rõuges avatud mälestusmärk, mis väärtustab eesti naist emana ja väljendab tänutunnet. Eesti Ema on tehtud Udmurtiast toodud hallist graniidist ja on 3.6 meetrit kõrge ning kaalub ligikaudu 6 tonni. Kuju idee ...

                                               

Eesti Vabariigi Põhiseaduse mälestusmärk

Eesti Vabariigi Põhiseaduse mälestusmärk asutati Riigivanem Konstantin Pätsi poolt 14. augustil 1937 Rahvuskogu liikmete ja teiste 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastuvõtmises osalenud isikute tunnustamiseks. Märke anti kahes järgus kokk ...

                                               

Emakeele ausammas

Emakeele ausammas on Kadrinas Kadrina Keskkooli kõrvale püstitatud eesti keelele pühendatud ausammas. Monument sündis ajakirjanik Rein Siku eestvedamisel ja annetustest kogutud raha toel. Aabitsakuke stiliseeritud pead kujutaval rahnul on kiri "S ...

                                               

Georg Lurichi monument (Tallinn)

Georg Lurichi monument on 1996. aastal Georg Lurichile pühendatud mälestusmärk Tallinnas aadressil Pirita tee 13. Lurichi kuju seisab sümboolsel graniitplaadist maadlusmatil. Monumendi lõunaküljel on tekst "A. ADAMSON" ja "LURICH" ning läänekülje ...

                                               

Georg Lurichi monument (Väike-Maarja)

Georg Lurichi monument on Georg Lurichile pühendatud mälestusmärk Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja asulas. Monument avati 22. aprillil 2018 Väike-Maarja keskväljakul. Monumendi autor on skulptor Lembit Palm. See kujutab endast 2.5 m kõrgust pron ...

                                               

Juhan Smuuli monument

Juhan Smuuli monument on 1990. aastal Juhan Smuulile Kadrioru parki püstitatud pronksist ja graniidist monument, mis alates 2006. aastast asub Muhus Koguva külas. Monumendi autorid on Tõnu Maarand ja arhitekt Rein Tomingas ning teostaja Ars-Monum ...

                                               

Jõelähtme Vabadussõja mälestussammas

Jõelähtme Vabadussõja mälestussammas on mälestusmärk, mis asub Jõelähtme külas Jõelähtme vallas Harju maakonnas. Mälestussammas on arvele võetud ajaloomälestisena.

                                               

Kautla memoriaal

Kautla memoriaal on 1941. aasta traagiliste sündmuste mälestusmärk Harju maakonnas Kose vallas Järva maakonna piiril Kõrvenurga külas. Esmakordselt avati see stalinistlike repressioonide ja hukkamiste ohvrite mälestuseks 19. juulil 1942.

                                               

Kivi Jüri

"Kivi Jüri" ehk "Kivijüri" on Kärdlas asuv mälestusmärk "Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941". Mälestusmärk püstitati 1966. aastal Kärdlast väljuvate maanteede ristile. Graniidist mälestusmärgi autorid on skulptor Endel Taniloo ja arhitekt ...

                                               

Konstantin Pätsi ausammas

Konstantin Pätsi mälestussammas Tahkurannas tähistab Konstantin Pätsi sünnikohta ning on püstitatud Eesti riigi ühele rajajale – Eestimaa Päästekomitee esimehele, Eesti Ajutise Valitsuse I koosseisu ministrite nõukogu esimehele ning II ja III koo ...

                                               

Leinav ema (monument)

"Leinav ema" on skulptor Aate-Heli Õuna poolt 1984. aastal loodud monument Väätsa alevikus Türi vallas Järvamaal. Monument asub Väätsa Rahvamaja esisel platsil ning on püstitatud II maailmasõjas langenute mälestuseks. Monument on tehtud kaarma do ...

                                               

Martin Lutheri mälestusmärk

Martin Lutheri mälestusmärk oli Keila lähedal Kumna mõisa maadel olnud Martin Lutheri auks püstitatud mälestusmärk. Martin Lutheri kuju modelleeris skulptor Peter Jakob Clodt von Jürgensburg, malmalusel kuju kõrgus oli 6.4 m. Mälestusmärk oli alg ...

                                               

Okaskroon (mälestusmärk)

"Okaskroon" on mälestusmärk nõukogude võimu repressioonide ohvriks langenutele. See avati Rakvere tammikus 14. juunil 1991, mil täitus pool sajandit esimesest suurküüditamisest. Samba jalamil on mälestustahvel kirjaga:" Pühendatud Virumaalt pärit ...

                                               

Oomäe memoriaal

Oomäe memoriaal on Pühalepa ja Kõrgessaare valla piiril Ristimäe läheduses Oomäe talukoha naabruses asuv mälestusmärk. 20. juunil 2014 avati Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi algatusel Pühalepa ja Kõrgessaare valla piiril Ristimäe läheduses Oomäe talu ...

                                               

Paul Kerese mälestusmärk (Narva)

Paul Kerese mälestusmärk on Paul Kerese 100. sünniaastapäeva puhul Narvas Puškini tänavale Peetri platsi juurde püstitatud mälestusmärk. See avati 7. jaanuaril 2016. Paul Kerese skulptuur on valmistatud pronksist, selle autorid on Aivar Simson ja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →