ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

Eesti loopealsed

Loopealsed ehk alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad. Peamiselt on nad levinud Ordoviitsiumi või Siluri paekivi avamusaladel. Eestis leidub kolmandik kogu maailma loopealsetest. Kui 1930. aastatel moodustasid lood Eesti n ...

                                               

Eesti mullastik

Eesti mullastik on Eesti alal kujunenud ja talle omapärased mullad. Eesti ala nüüdisaegsete muldade areng algas pärast viimase jääaja lõppemist esimeste taimede ilmumisega. Üldiselt on Eesti mullastik suhteliselt mitmekesine ning see on tingitud ...

                                               

Eesti rahvuskala

Eesti rahvuskala on valitud sarnaselt Eesti rahvuslille, rahvuslinnu, rahvuslooma ja Eesti rahvuskiviga. 2007. aastast on Eesti rahvuskala räim. Eesti Kalaliidu korraldatud rahvuskala valimisel portaalis kalateebhead.ee osales üle 50 000 inimese, ...

                                               

Eesti rahvusliblikas

Eesti rahvusliblikas on Eesti Lepidopteroloogide Seltsi ettevõtmisel valitav liblikaliik, täiendamaks Eesti sümboolikat. Valimine toimus 2017. aasta lõpukuudel. Valimisteks esitati järgmised liigid sulgudes saadud häälte arv ja protsent, hääletan ...

                                               

Eesti rahvuslind

Eesti rahvuslind on valitud sarnaselt Eesti rahvuslille, rahvuskala, rahvuslooma ja Eesti rahvuskiviga. 26. novembril 1962 valiti Tartus Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooni koosolekul Eesti rahvuslinnuks suitsupääsuke.

                                               

Eesti rahvusloom

Eesti rahvusloom on hunt. Hunt kuulutati Eesti rahvusloomaks Eesti Rahvusraamatukogus loodusõhtul jüripäeval, 23. aprillil 2018. Rahvuslooma kuulutas välja Aleksei Turovski. Väljakuulutajate ja toetajate seas olid ka Valdur Mikita, Marju Kõivupuu ...

                                               

Eesti samblad

Eestis on kindlaks tehtud 560 liiki sammaltaimi. Lisaks on 10 liiki, mille esinemise kohta ajaloolisel ajal on andmeid, kuid mis on praeguseks välja surnud. 2011. aasta seisuga on Eestis 583 liiki samblaid.

                                               

Eesti ürglooduse raamat

Eesti ürglooduse raamat on 17-köiteline kogumik, kus on antud üleriigiline ülevaade eluta looduse tähelepanuväärsetest objektidest. Selle koostamise idee tekkis 1970. aastate lõpul looduskaitsja Herbert Viidingul. Tema koostatud kava arutati Tead ...

                                               

Estonian Nature Tours

Estonian Nature Tours on Eesti loodusturismifirma keskusega Lihulas. Firma juriidiline nimi on Estonian Nature Tours OÜ. Ettevõte on spetsialiseerunud linnu- ja loodusreisidele, reise korraldatakse kõikjal Eestis. Mitmepäevased linnu- ja loodusre ...

                                               

Inimtegevuse mõju Eesti soodele

Inimtegevuse mõju Eesti soodele on olnud pikaajaline, kuid eriti tugev alates 19. sajandi lõpust. Soid kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel. Sellised tegevused nagu teadustöö, marjade- või ravimtaimede korjamine ning matkamine ei avalda soodel ...

                                               

Eesti looduskaitse

Eesti looduskaitse haarab looduskaitset Eesti territooriumil. Eesti looduskaitset iseloomustab järjepidevus, mis seisneb nii kaitsealuste territooriumide, liigikaitse, looduse üksikobjektide kaitse, kui ka paljude kaitsepõhimõtete võrdlemisi järj ...

                                               

Kanahaua sulglohk

Kanahaua sulglohk on sulglohk Tartu maakonnas Elva vallas. Sulglohk võeti 1964. aastal kaitse alla Kanahaua sulglohu kaitseala ; pindala 5.5 ha. Sulglohk on geoloogiliselt termokarstilise tekkega ja selle sügavus on 25 vanematel andmetel 21 m. Lä ...

                                               

Eesti kliima

Eestis valitseb mandrilise ja merelise kliima vaheline üleminekuline paraskliima. Läänemere rannikul asuva Eestiga on Lääne-Euroopas samal laiusel Kesk-Rootsi ja Šotimaa põhjatipp. Põhja-Ameerikas läbib Eesti keskmine laiuskraad Labradori poolsaa ...

                                               

Looduse Omnibuss

Looduse Omnibuss on Eesti loodust tutvustav ja loodushariduslik ettevõtmine, mis kujutab endast nädalavahetustel Eesti loodusesse sõitmist ja saadud elamuste, teadmiste hilisemat jagamist. Ettevõtmisi korraldab 1997. aastal asutatud Looduskiri OÜ ...

                                               

Looduskalender.ee

Looduskalender.ee on Eesti looduse teemaline portaal. Portaal on keskendunud Eesti loodusest tehtud fotode ja videote kättesaadavaks tegemisele. Portaali haldab MTÜ Loodushariduse Ühendus Fenolo. Portaali projekte: Metsakaamera. Portaali külastab ...

                                               

Maalinna soosaar

Maalinna soosaar ehk Soontagana soosaar ehk Maalja soosaar on kunagine soosaar Avaste soo edelaosas, mis kuivenduse tagajärjel muutus 1920. aastatel poolsaareks. Halduslikult kuulub Maalinna soosaar Kurese küla koosseisu. Maalinna soosaarel oli m ...

                                               

Märjamaa järtad

Märjamaa järtad, Tagumine järta) ja Tammiäärne järta on kolm karstijärve nõgu, mis asuvad Rapla maakonnas Märjamaa vallas Märjamaa alevi külje all. Siin loometsade vahel paikneb kolm loodus­likku nõgu, mis suvisel ajal meenu­tavad rohumaad, kevad ...

                                               

Roheline Eesti

Valker, Tarvo. "Eesti röövlinnud". 2014 Kukk, Toomas. Eesti vähetuntud taimed. 2019 Õunap, Erki; Tartes, Urmas. "Eesti päevaliblikad". 2014 Tarand, Andres; Kallis, Ain. Eesti tornaadod. 2017 Moks, Epp; Remm, Jaanus; Kalda, Oliver; Valdmann, Harri ...

                                               

Sise-Eesti kliimavaldkond

Sise-Eesti kliimavaldkond on üks kahest Eesti kliimavaldkonnast. Kahe kliimavaldkonna peamine erinevus on temperatuurirežiimis. Sise-Eesti kliimavaldkonnas eristatakse kahte allvaldkonda: Lõuna- ja Lääne-Eesti ning Põhja-Eesti allvaldkond. Nende ...

                                               

Suitsupääsuke

Eristatakse kuut alamliiki suitsupääsukesi. Neli neist on obligatoorsed rändlinnud, kelle talvitusalad jäävad lõunapoolkerale, ulatudes kuni Kesk-Argentinani, Lõuna-Aafrikasse ja Põhja-Austraaliasse. Alamliigid: H. r. savignii H. r. tytleri H. r. ...

                                               

1919. aasta maareform

1919. aasta maareform oli Eesti Vabariigi poolt 1919. aastal vabadussõja ajal läbi viidud maareform, mille käigus toimus suurmaaomanduste riigistamine, riigi tagavaramaa loomine ja uute talukohtade loomine. 10. oktoobril 1919. aastal vastuvõetud ...

                                               

Aasta ärijuht

Aasta ärijuht on aunimetus, mille annab Estonian Business School tuntud ja hea mainega ärijuhile tema panuse eest ettevõtte arendamisel. Auhinda antakse välja alates 1991. aastast. Aunimetuse saajale antakse rändauhind, pronksist buldogi kuju.

                                               

Aasta ärimees

Aasta ärimees on ajalehe Äripäev poolt alates 1993. aastast välja antav nimetus, mis antakse aasta jooksul kõige enam silma paistnud ettevõtjale. Alates aastast 2020 nimetas Äripäev tiitli ümber - aasta ettevõtja. Valiku teeb ajalehe toimetus oma ...

                                               

Alampalk

Alampalk ehk miinimumpalk ehk minimaalpalk ehk palga alammäär on madalaim palk, mida tööandja õiguslikult võib töötajale tema töö eest maksta.

                                               

Alampalk Eestis

Alampalk Eestis on madalaim igakuine ja tunnitasu, mida tööandjad saavad oma töötajatele Eestis seaduslikult maksta. Eestis kehtestab vastavalt töölepingu seadusele töötasu alammäära Vabariigi Valitsus. Valitsus kehtestab töötasu alammäära eraldi ...

                                               

E-smaspäev

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav iga-aastane e-ostlemise päev, kus Eesti E-kaubanduse Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul sooduspakkumisi. E-smaspäev toimus esimest korda 10. novembril 2014 ja järgn ...

                                               

Eesti 2008.–2010. aasta majandussurutis

Eesti 2008.–2010. aasta majandussurutis oli põhjustatud ülemaailmsest suurest majandussurutisest, mis algas 2007. aasta detsembris. 2010. aasta lõpuks hakkas Eesti majandus taas kasvama, kuid surutisest taastumine on osutunud prognoositust aeglas ...

                                               

Eesti Aktuaaride Liit

Eesti Aktuaaride Liit on Eesti aktuaare ühendav organisatsioon. Põhikirja järgi on EALi eesmärkideks "ühiskonna teadvustamine aktuaari kutse ja tegevuse olemusest, aktuaarikutse ja kindlustusteaduse edendamine, liidu liikmete õiguste kaitsmine, a ...

                                               

Eesti eksport

Eesti iseseisvumise algaastatel oli ekspordi arendamine tolleaegsetes majandustingimustes keeruline. Tootmist ja turustamist raskendasid koduvaluuta väike hulk, mida saadi peamiselt välislaenudest, ning mõningate toiduainete, piirituse ja metsama ...

                                               

Eesti Erastamisagentuur

Eesti Erastamisagentuur oli Eesti valitsusasutus, mis korraldas riigivara erastamist. EEA tegutses 1993–2001. Pärast EEA tegevuse lõpetamist läksid pooleli olnud asjad Majandusministeeriumi kätte. EEA moodustati Riigivaraameti ja Erastamisettevõt ...

                                               

Eesti finantsaruandluse standard

Eesti finantsaruandluse standard on vastavalt kehtiva raamatupidamise seaduse § 17 lõike 1 kohaselt finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis, mis peavad olema kooskõlas raa ...

                                               

Eesti IKT Klaster

Eesti IKT Klaster on klaster, mis koondab infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtteid. Selle juhtpartner on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Klastripartnerite seas on ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused. Klastri ...

                                               

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus on 2013. aasta jaanuari lõpus tegevust alustanud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaubandus-Tööstuskoja ühisel initsiatiivil loodud mittetulundusühing, mis osutas ettevõtetele ...

                                               

Eesti Kaupmeeste Liit

A&G AS AS Veneetsia Kaupmees AS Torupilli Rauakaubad AS Mööblimaja ETK Maksimarketi AS Baltika Kaubandusgrupi AS Viljandi Tarbijate Ühistu AS Baltmani rõivad Tartu Kaubahall. AS Tartu Kaubamaja Keila Tarbijate Ühistu AS Fanaal AS Estiko Komme ...

                                               

Eesti keskmine netopalk maakonniti

Eesti keskmine netopalk maakonniti on Eesti Statistikaameti poolt ametlikult deklareeritud andmete alusel arvutatav Eesti maksumaksjate saadav keskmine netokuupalk, millest on maha arvestatud riigimaksud. Osakoormusega töökohtade puhul arvutab St ...

                                               

Eesti keskmine palk

Eesti keskmine palk on Eesti Statistikaameti poolt ametlikult deklareeritud andmete alusel arvutatav Eesti maksumaksjate saadav keskmine brutokuupalk, millest ei ole arvestatud maha riigimakse. Osakoormusega töökohtade puhul arvutab Statistikaame ...

                                               

Eesti Kinnisvarafirmade Liit

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus, mis ühendab Eesti kinnisvarafirmasid, kes peavad oluliseks klientide ausat, kiiret, korrektset ja asjatundlikku teenind ...

                                               

Eesti Konjunktuuriinstituut

Eesti Konjunktuuriinstituut on eeskätt Eesti majandusseisu jälgiv ja analüüsiv Eesti teadusasutus. Asutuse ajalugu ulatub 1934. aastasse, mil majanduslike küsimuste uurimiseks asutati Konjunktuuriinstituut, mille alalised liikmed olid Majandusmin ...

                                               

Eesti Näituste messikeskus

Eesti Näituste messikeskus on Tallinnas aadressil Pirita tee 28 asuv messikeskus. Keskust haldab Eesti Näituste AS. Keskus avati juulis 1960. Algul koosnes see 4 silikaatkividest ehitatud paviljonist ja oli mõeldud põllumajandusloomade eksponeeri ...

                                               

Eesti Rahvuslik Jõukomitee

Eesti Rahvuslik Jõukomitee oli aastatel 1935–1940 tegutsenud riiklik komitee. Komitee ülesanneteks oli "Eesti Rahvusliku Jõukomitee seaduse" 1935 järgi näiteks: "jõuallikate kasutamise propageerimine"; "elektrofitseerimiskavade kaalumine". "Eesti ...

                                               

Eesti regionaalareng üleminekuperioodil

Regionaalareng üleminekuperioodil on Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud muutused siirdeperioodil Ida-Euroopa linnades. Eestile on olnud iseloomulik põllumajanduse restruktureerumine ja enamiku maapiirkondade suured raskused, samuti suuremate ...

                                               

Eesti Toidupank

Eesti Toidupank on heategevusorganisatsioonide võrgustik, mille eesmärk on kaubandus- ja hulgivõrgust kokku koguda kõlblik toidukaup, mida ei jõuta mingil põhjusel ära müüa, ning jagada see toimetulekuraskustes inimestele, ennekõike lastega pered ...

                                               

Eesti Tuleviku-uuringute Instituut

Eesti Tuleviku-uuringute Instituut on aastal 1992 asutatud mittetulundusühing, mis aastast 2009 on Tallinna Ülikooli alluvuses. Instituudi tegevusvaldkonnad on nt tuleviku-uuringute metodoloogia ja metoodika, tulevikuseire, innovatsioon, loomemaj ...

                                               

Eesti Väliskaubanduse Liit

Eesti Väliskaubanduse Liit on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada Eesti eksporti. EVL asutati 1992 nime all Eesti Eksportnõukogu. Aastast 1998 kannab EVL nime Eesti Väliskaubanduse Liit.

                                               

Erastamisväärtpaber

Erastamisväärtpaber ehk EVP oli Eestis vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadusele õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks välja antud hüvitusväärtpaber ja vastavalt eluruumide erastamise s ...

                                               

ERK (ajakiri)

ERK oli Eesti Rahvuslaste Klubi välja antud üld-, majandus- ja kultuurpoliitiline ajakiri. Ajakiri ilmus aastatel 1933–1940 sagedusega 12 numbrit aastas. Ajakirja vastutavad toimetajad olid Eduard Roos 1933, Järvo Tandre Rudolf Stokeby-Tandre 193 ...

                                               

Esta

Esta oli ministritevahelise komisjoni poolt 4. veebruaril 1927 pakutud nimetus tulevasele kulla alusel seisvale Eesti rahaühikule. Nimetuse valiku põhjenduseks oli soov vältida eri maade samanimeliste rahaühikute segiajamist. Esta pidi koosnema 1 ...

                                               

Ettevõtluse auhind

Ettevõtluse auhind on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatav ettevõtluskonkurss, kus tunnustatakse silmapaistvaid ettevõtteid. Konkurss toimub aastast 1996.

                                               

Hiiumaa majandus

Hiiu maakonna majandust on eelkõige kujundanud väike territoorium) ja saareline asend. Hiiumaa majanduse keskmeks on kaasaegne plasti- ja koostetööstus. Majandusharude käibe järgi on esikohal tööstus, millest üle 65% moodustab plastitööstus. Teis ...

                                               

Isemajandava Eesti ettepanek

"Ettepanek: kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele" ehk IME ettepanek ilmus 26. septembril 1987 Tartu ajalehes Edasi. Selle kirjutise autoriteks olid märgitud Siim Kallas, Tiit Made, Edgar Savisaar ja Mikk Titma ning nii sai see tuntuks kui n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →